Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

З

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ в архітектурі

 

 

- взаємопов'язане, органічну єдність різних видів мистецтва (живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва та ін) і архітектури, в результаті здійснення якого виникає нове естетично-образне якість цілісного художнього ансамблю. Синтез мистецтв не можна розглядати як просту суму відд. видів мистецтва, механічно об'єднаних в одному комплексі або споруді, навіть якщо вони виконані одночасно. Справжній синтез мистецтв є вищою формою художнього розвитку, оскільки передбачає не тільки естетичне досконалість окремих складових його компонентів (творів того чи іншого виду мистецтва), але і естетичну якість, що виникає в результаті художнього взаємодії цих творів.

Синтез мистецтв дозволяє на основі поєднання специфічних засобів виразності і образних можливостей різних видів мистецтва досягти найбільш повного втілення і розкриття ідейно-художнього змісту ансамблю та його активного впливу на людини. Тому основою справжнього С.і. завжди була і залишається цілісність ідейного задуму. С. в. може представляти собою ансамбль, к-рий органічно входять компоненти (архітектура, скульптура, живопис), створені в різні епохи і не володіють єдиними стильовими рисами. Напр., пам'ятник 300 арагвийцам у Тбілісі органічно увійшов у забудову одній з частин міста, поєднуючись з древнім Метехским замком; античний монумент Марка Аврелія в Римі чудово злився з ансамблем площі Капітолія. С. в. в ансамблі суч. квартири може бути досягнутий при певної художньої та композиційної зв'язку нової конструктивної системи, об'ємно-просторового рішення, планування і отд. предметів меблів або декоративно-приклад - ного мистецтва, що належать не тільки до сучасності, але і до минулим епохам.

Різні види мистецтва можуть існувати як самостійно (напр., скульптура, живопис), так і в художньому синтезі один з одним. Але в останньому випадку вони повинні володіти особливими якостями, відповідають їх ролі і розташуванню в архітектурному ансамблі (напр., живопис, скульптура на фасадах будівель повинні володіти монументальністю, декоративністю).

У синтезі архітектури й образотворчого мистецтв провідну роль відіграє архітектура, що організує простір і є основою будь-якого ансамблю або відд. твори, заснованого на С. в. Архітектура значить, мірою визначає місце, ідейну спрямованість, масштаб, техніку виконання та загальні принципи композиції скульптури, живопису, елементів декоративно-прикладного мистецтва, що є компонентами органічного рішення загальної художньої завдання. Образотворче мистецтво може виступати в синтезі з архітектурою в різних поєднаннях. В одних випадках твори скульптури можуть мати тектонічну зв'язок з будівлею (напр., каріатиди, атланти), а монументальний живопис-заповнювати відведені для неї поверхні огороджувальних конструкцій і архітектурних елементів - стін, склепінь, перекриттів і т. д. (напр., мозаїка у Візантії, орнаментальні керамічні облицювання стародавньої узбецької архітектури і т. д.). В інших випадках С. в. формується поєднанням вільно стоять скульптурних статуй, декоративних стінок та мозаїчних панно, для яких архітектурні споруди є лише осн. фоном або системою орг-ції простору. Цей останній прийом, при до-ром живопис і скульптура отримують порівняно велику самостійність, отримав отже, поширення в суч. архітектурно- художній практиці. Ритм, масштаб, колір живописних і скульптурних елементів істотно впливають на сприйняття архітектурного вигляду будівлі або комплексу в цілому і, отже, на досягнення єдності, втіленого в С. в.

Синтез мистецтв може бути досягнуто шляхом зіставлення і художнього взаємодії як подібних, так і вельми різних за характером творів. Напр., ансамбль Акрополя в Афінах являє собою приклад С. в., заснованого на близьких за характером творах архітектури, скульптури і живопису. Забарвлення рельєфів і елементів будівель тут здійснювалася в інтересах більш повного розкриття реалістичного художнього образу, а також тектонічної сутності ордерної архітектурної композиції.

У художній практиці різні види і форми С. в. не є незмінними, вони виникли і розвивалися, починаючи з віддалених періодів становлення художньої культури людства. Великого розквіту С. і. досягає в стародавньому Єгипті, античній Греції і Римі.

Яскраво проявився синтез мистецтв архітектури, скульптури та живопису ще в глибокій давнині в країнах Латинської Америки (напр., мексиканське мистецтво). У давньоруської художньої культури приклади С. в. представляють собою багато монастирські ансамблі,кремлі, церкви, цивільні споруди. Різноманіття архітектурних форм, їх зв'язок зі скульптурним декором, фресковим живописом і природним ландшафтом сприяли створенню найвиразніших композицій, заснованих на С. в. В готичних ансамблях С. в. досягався на основі органічного поєднання архітектури і скульптури, а також живопису, гол. чин. у вигляді кольорових вітражів. В епохи Відродження, бароко і класицизму С. в. придбав найбільш складні і розвинені форми. Кінець епохи класицизму та період другої половини 19-нач. 20 ст. характеризується відомим занепадом С. в., що відзначалося теоретиками (Віоллє ле-Дюк) вже з середини 19 ст.

Проблема С. в. в радянській архітектурній теорії і практиці посіла важливе місце з перших років існування Радянської держави. План «монументальної пропаганди», висунутий в. І. Леніним ще в 1918, ґрунтувався на принципі, згідно з до-рим монументальне мистецтво та архітектура покликані активно впливати на ідейно-художнє виховання громадян.

Радянські архітектори прагнуть створити ансамблі, к-рие відповідали б суч. розуміння С. в., як естетично-гармб - нічной життєвої середовища, де архітектура в синтезі з образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом у всіх його видах відповідали суворим художнім запитам соц. суспільства. Напр., Палаци піонерів і школярів у Москві та Києві, піонерський табір «Морський» в Артеку, меморіальні комплекси в Ленінграді і Берліні (Трептов-парк) і ін. створені на основі С. в. (архітектури, живопису, скульптури, ландшафтного мистецтва). Саме зараз, в умовах сучас. стр-ва, ідея С. в. може знайти найбільш повне і глибоке втілення, сприяючи створення гармонійного життєвого середовища, активно впливаючи на формування ідеології, художнього смаку радянської людини, сприяючи естетичному вихованню членів комуністичного суспільства.

 

 

АНСАМБЛЬ в архітектурі. Архітектурні ансамблі

У цьому випадку говорять вже про синтез мистецтв. В архітектурний ансамбль входять різні будівлі або споруди ландшафтної ... В архітектурі та скульптурі можна виділити два ... Приблизно в цей же час в архітектурному ансамблі храмового комплексу...

 

ІНДІЯ. Мистецтво Індії. АРХІТЕКТУРА І МИСТЕЦТВО 7-13 СТОЛІТЬ

Тому спочатку ведучим синтетичним мистецтвом в Індії стало печерне зодчество, яке налічувало до цього часу древні, багатовікові традиції. ... В архітектурі ранньосередньовічного періоду по-новому вирішується проблема синтезу.

 

РАЦІОНАЛІЗМ в архітектурі, ознаки архітектури раціоналізму

На відміну від функціоналізму, раціоналізм намагається не тільки відобразити в архітектурі ті або інші ... відмова від декору, інтерес до пропорцій, до кольору, до синтезу архітектури з ін. мистецтвами. Провідним представником раціоналізму був французький...

 

Мистецтво Росії середини XVIII століття. Історія російської...

Арка являла собою блискучий синтез усіх мистецтв: архітектури, скульптури (іноді в кілька десятків фігур) і живопису. ... Створення барокового стилю в архітектурі не могло безпосередньо не позначитися на живопису, насамперед на...

 

Античне мистецтво - мистецтво античної епохи; мистецтво Стародавньої...

Пам'ятники давньогрецького мистецтва дають нам естетичну насолоду і яскраве уявлення про єдність, синтезі архітектури й скульптури. На зміну класичним традиціям з кінця IV ст. до н. е. приходить більш складна світорозуміння, загострюється...

 

Пластичні мистецтва fine arts - види мистецтва

Пластичні мистецтва тяжіють до синтезу мистецтв, тобто до злиття й взаємодії один з одним: архітектури з монументальним мистецтвом, скульптурою, живопис і декоративно-ужитковим мистецтвом; живопису зі скульптурою (в рельєфах...

 

Італійське мистецтво XVII століття. Архітектура Риму. Культове...

Архітектура і скульптура існують у синтезі з творами, створеними прийомом мальовничого ілюзіонізму. У XVII ... ст. Італія ще зберігала провідне становище в мистецтві Європи. Але з XVIII ст. почався занепад, причини якого лежать в історичній...

 

Архітектура, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 17...

Один з них - синтез мистецтв, тобто створення єдиного твору виразними засобами різних видів мистецтв. У палацових або храмових ансамблях гармонійно поєднувалися архітектура, живопис та декоративне оздоблення.

 

ІНДІЯ. Мистецтво Індії. АРХІТЕКТУРА І МИСТЕЦТВО 13-18 СТОЛІТЬ

Інститут теорії та історії образотворчих мистецтв. Загальна історія мистецтв. Том 2. Мистецтво середніх століть. ... Синтез архітектури і скульптури, що лежав в основі індійського мистецтва з 7 по 13 ст., став неможливим.

 

Романська мистецтво - романський стиль

В романській архітектурі, всупереч помилковим релігійним ілюзіям, наочно втілилися і сувора сила ... архітектури, своєрідність монументально-декоративного синтезу визначають і неповторність внеску романського мистецтва в художню культуру...

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво