Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

М

МІДНІ СПЛАВИ

 

 

- сплави на основі міді, у яких легуючими елементами є олово, цинк, свинець, нікель, алюміній, марганець, залізо, срібло, золото, фосфор, кремній та ін..

В залежності від легуючих компонентів мідні сплави можуть бути високо електро - і теплопровідними, пластичними і досить міцними при високих темп-рах, зносо-і мімічно стійкими, высокоупругими. Добавки до подвійним медноцинковым сплавів невеликих кількостей олова, алюмінію, нікелю, кремнію, марганцю, заліза, свинцю та ін. підвищують міцність, твердість, оброблюваність різанням, надають хороші ливарні св-ва і ін. Складні медноцинковые сплави зв. спец. латунями.

Сплави міді з оловом раніше називалися просто бронзами. З появою сплавів міді з ін. легуючими металами (крім цинку), к-рие також зв. бронзами, мідно - олов'яні сплави отримали назву оло - вянистых бронз, а сплави міді з ін. металами стали називатися по головному (крім міді) компоненту сплаву - напр. алюмінієвими, бери л лиевыми, кременистими і ін. бронзами.

Оловянистые бронзи - найдавніші сплави, до-якими навчився користуватися людина. Від стародавніх культур Єгипту, Греції, Риму, Китаю і більше пізніх століть залишилися численні мистецькі вироби з бронзи. Мідні сплави виготовляються сплавом міді з іншими елементами або їх сплавами - лігатурами - у полум'яних печах, частіше електричних (дугових, індукційних, високочастотних, печах опору). При плавці для захисту від окислення застосовують деревне вугілля, флюс або плавку ведуть у вакуумі. У наст, час нек-рие мідні сплави отримують шляхом електролізу комплексних водних розчинів або дифузії в поверхневі шари металевих сіт. виробів. Однофазні ма делеговані сплави легше деформуються при кімнатної темп-ре, ніж високолеговані - з двофазною структурою. При високих ж темп-pax легше деформуються двофазні сплави і сильніше чинять опір деформуванню однофазні сплави.

Мідні сплави застосовують в литому і деформованому стані. Сплави в деформованому стані володіють більш високою міцністю і щільністю.

Термич. обробка (загартування і старіння) мідних сплавів ряді випадків підвищує міцність, збільшує пластичність (гарт), зменшує внутрішні напруги (отжиг).

 

 

Сплави міді з ін. металами зазвичай містять не більше 10% основного легуючого елемента, а інші компоненти (у більш складних складах) в ще менших кількостях. Винятком є тільки латуні, містять цинк значно більше 10%. Добавки до міді олова, алюмінію, кремнію, берилію та ін. значно підвищують міцність при збереженні пластичності. У присутності великих кількостей легуючого елемента сплави стають крихкими.

До числа найбільш міцних і достатньо пластичних мідних сплавів відносяться алюмінієві бронзи, що містять невеликі кількості заліза, нікелю, марганцю. Їх межа міцності становить 50-65 кг!мм2 при подовженні 8-12%. Сплави володіють гарними ливарними св-вами і легко обробляються тиском, відрізняються підв. корозійною стійкістю. Завдяки високим механічний і технологич. св-вам широко застосовуються для виготовлення конструкційних деталей різного призначення, а також для деталей, працюють при підв. темп-pax. Берилієві бронзи в термічно обробленому стані мають ще більшу міцність, високий межа пружності і твердість; коррозионноустойчивы і легко обробляються тиском в загартованому стані. Межа міцності берилієвих бронз досягає 150 кг!мм2, межа пружності 110 кг!мм2, твердість 400 кг!мм2, але при цьому подовження не перевищує 1%.

Латуні, особливо спеціальні, що містять невелику кількість алюмінію, заліза, марганцю та інших металів, також відносяться до числа сплавів, що володіють високими механічний св-вами, високою деформування і хорошими ливарними якостями. Їх межа міцності змінюється від 30 до 50 кг!мм2 при подовженні до 25%. У наклепанном стані межа міцності сягає 90 кг/мм2. Завдяки значить, кількості цинку ці сплави є найбільш економічними. Хороші механічний і високі технологич. св-ва забезпечили широке латуням застосування для виготовлення різноманітних деталей.

Бронзи оловянистые, сурьмянистые, свинцовистые є прекрасними антифрикційними матеріалами. Сплави міді з невеликою кількістю (у сумі не більше 0,5-1,5%) хрому, цирконію, кадмію, нікелю, кобальту, берилію та ін. являють собою групу сплавів з особливими физич. св-вами: високою тепло - і електропровідністю при гарній теплостійкості (межа міцності при 500-600° становить 15-20 кг/мм2).

Марка мідних сплавів, у до-рій вказується його склад, для бронз починається буквами Бр, а для латуней - літерою Л. Далі у бронз вказуються початкові літери найменування легуючих компонентів і цифрові індекси, що відповідають їх середньому вмісту в сплаві. Напр., бронза алюми - ниевожелезная з 10% А1 і 4% Fe має марку БрАЖ10-4, що означає наявність у сплаві 10% А1 і 4% Fe.

У марках латуней після букви Л також вказуються початкові літери легуючих компонентів, потім дається цифровий індекс, що відповідає відсоткового вмісту міді у сплаві, і далі (в тому ж порядку, що й літери) наводяться цифри процентного вмісту в сплаві легуючих компонентів. Так, напр., латунь, що містить 70% Сі та 1% Sn, позначається маркою Л070-1.

 

Літ.: Бочвар А. А., Металознавство, 5 изд., М., 1956; Смірягін А. П., Промислові кольорові метали і сплави, 2 изд., М., 1956; Бауер О. і Ганзен М., Будова мідноцинкових сплавів, пер. з нім., М., 1934; Туркін Ст. Д., Румянцев М. В., Структура і св-ва кольорових металів і сплавів, М., 1947; Мальцеви. Ст., Барсукова Т. А., Борін Ф. А., Металографія кольорових металів і сплавів

 

 

  МІДЬ. Мідні сплави

Мідні сплави - перші металеві сплави, створені людиною. Приблизно до
сер. 20 ст. по світовому виробництву мідні сплави

 

  Мідні сплави. Мідно-нікелеві сплави. Мельхіор. Нейзильбер

Нейзильбер - сплав міді з 5-35% Ni і 13-45% Zn. При підвищеному вмісті нікелю має гарний білий колір з зеленкуватим або синюватим відливом

 

  Чиста мідь, мідні сплави

Широке застосування у машинобудівній промисловості та електротехніки знайшли
різні сплави міді з іншими речовинами

 

  кольорові метали: мідь, цинк, олово, свинець, алюміній та їх сплави ...

Мідні сплави являють собою групи сплавів, в яких основним металом є складовим мідь. За хімічним складом мідні сплави ділять на ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-19/4 .htm

 

  Мідна промисловість. Джерелом для отримання міді служать ...

Мідні сплави - це група поширених сплавів, властивості яких змінюються в широких межах. Деякі сплави міді, що містять кадмій, хром,

 

  КОРОЗІЯ МІДІ. Мідь. Воднева хвороба міді

В сухому повітрі мідь майже не змінюється, так як утворюється на її поверхні
найтонша ... Всі мідні сплави володіють високою стійкістю проти ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-181-2/146.htm

 

  Мідні і латунні бронзові вироби. Коричнева протрава для ...

Дугове зварювання латуні ускладнена тим, що при її нагріванні і розплавленні
випаровується ... Бронзи являють собою сплави міді ...

 

  Кольорові метали

Широко використовують у техніці та мідні сплави - латунь, бронзу та ін. Метал
сріблясто-білого кольору - магній хімічно дуже активний. ...
www.bibliograph.com.ua/enc-Tehnika-3/74 .htm

 

  Газова арматура

при наявність в природних або зріджених газах сірководню він може впливати
на бронзу та інші мідні сплави. Тому арматуру з бронзовими ...

 

  Кольорові метали та їх сплави. Сплави на основі міді. Сплави на ...

Сплави на основі міді. У чистому вигляді мідь практично не знаходить застосування в
будівництві, використовують її у вигляді латуні і бронзи. Латунь - це сплав міді з
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-76/105 .htm

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво