Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

М

МАГНІЄВІ СПЛАВИ

 

 

- сплави на основі магнію; поділяються на ливарні і деформуємі. З ливарних магнієвих сплавів виготовляють литі деталі, з деформівних - пресовані та катані напівфабрикати, кування і штампування. Ливарні і деформуючі магнієві сплави придатні для роботи при кріогенних, нормальних і підвищених темп-pax, найбільш жароміцні з них - до 350-400°.

Магнієві сплави легують кремнієм, алюмінієм, цинком, марганцем, цирконієм, рідкоземельними елементами, торієм та ін металами. Велика група сплавів розроблена на основі системи Mg - Al - Zn з добавками марганцю. До неї відносяться широко застосовуються високоміцні сплави: ливарний сплав MJI5 (аь=23-26 кг/мм2, 6=5-10%); деформуючі сплави МА2-1 для листів та плит (аь=25-28 кг/мм2, 6=8-16%), МА5 для пресованих виробів (вь=28-32 кг/мм2, 6=4-12%).

Високоміцні сплави на основі системи Mg-Zn-Zr марок MJI12 иМЛ15 призначаються для лиття (аь=22 і 21 кг/мм2, A0j2=12 І 13 кг/мм2, 6=5 і 3% відповідно), а ВМ65-1-для пресований, напівфабрикатів та штамповок (аь = 30 - 32 кг/мм2, a0j2=20-28 кг/мм2, 6=8-12%). Виливки з сплавів з цирконієм мають більш рівномірні механічний св-ва, ніж із сплавів з алюмінієм, близькі до св-вам окремо відлитих зразків (сплави МЛ9, 10 МЛ, МЛН, МЛ12, МЛ14, ВМЛ1, ВМЛ2, 15 МЛ). Рідкоземельні метали і торій значно підвищують міцність магнієвих сплавів при підвищених темп-рах. М. с. ливарні з неодимом при кімнатної темп-ре мають механічний св-ва на рівні високоміцних М. с. Сплави з добавками суміші рідкоземельних металів (МЛН - для лиття, ВМ17-для деформованих напівфабрикатів) та неодиму (МЛ9, МЛ10 - для лиття і МАІ-для деформованих напівфабрикатів) придатні для тривалої (^100-годинний) роботи при температурах до 250° і короткочасної (^5 год.) до 350°.

На основі системи Mg - Th розроблені жароміцні магнієві сплави - ливарні МЛ14, ВМЛ1 і деформуються МА13 (для листів, пресований, і штампован, напівфабрикатів) та ВМД1 (пресований, вироби, штампування), к-рие можуть застосовуватися довгостроково при 300-370° і короткочасно при 400-450°.

До найбільш шкідливих домішок, що потрапляють в магнієві сплави з шихти і в процесі плавлення, відносяться нікель, залізо, кремній і мідь, знижують корозійну стійкість. У виняткових випадках у присутності неодиму і марганцю невелика домішка нікелю (до 0,25%) запроваджується для підвищення жароміцності (сплав МАІ).

 

 

У магнієвих сплавах з цирконієм також обмежується зміст домішки алюмінію, т. к. цирконій не розчиняється в рідкому в магнії присутності малих кількостей цього елемента, утворюючи з ним тугоплавке, нерозчинна у магнії з'єднання. Зменшують розчинність цирконію в магнії також домішки заліза, кремнію, марганцю і водню. В сплавах на залізній основі системи Mg-Th обмежується вміст домішки рідкісноземельних металів, т. оскільки вони погіршують опір повзучості.

Берилій і кальцій зазвичай містяться в магнії в нікчемних кількостях (Ве<0,0001 %, Са~0,0015%). В якості легуючих добавок кальцій (до 0,5%) вводиться в нек-рие сплави (МЛ 7-1, МА9) для підвищення жароміцності, а берилій (до 0,05%) сплави, що йдуть на оболонки ядерного палива з метою підвищення опору окислюваність. Їх також використовують в як технологич. добавок для зниження окислення сплавів в розплавлений. стані, у цьому випадку зміст обмежується. Берилій збільшує зерно і може тому викликати зниження механічний і технологич. властивостей при зміст в ливарних сплавах більше 0,002%, а у деформований, більше 0,02%. В сплави типу МЛ5 іноді вводиться до 0,1% Са для зменшення микрорыхлоты, т. к. Са підвищує розчинність водню в твердому магнії.

Магнієві сплави є самим легким конструкційним металевих сіт. матеріалом. Уд. вага їх в залежності від складу перебуває в межах 1,76-2,0 г/см3, що приблизно в 4 рази менше стали ів 1,5 рази менше алюмінію і його сплавів. Використання М. с. дозволяє зменшити вагу і значно підвищити жорсткість конструкцій. Відносить, жорсткість при вигині двотаврових балок рівного ваги і однакової ширини для сталі дорівнює 1, для алюмінію - 8,9, а для магнію - 18,9. Ливарні М. с. за уд. міцності при кімнатної темп-ре перевершують алюмінієві ливарні сплави, високоміцні чавуни і нек-рие марки сталей.

Магнієві сплави здеформовні по уд. статич. витривалості дещо поступаються алюмінієвим. Напр., пресований, прутки із сплаву МА2 і алюмінієвого сплаву Д16АТ мають питомий статич. витривалість при однакових умовах випробування відповідно 0,67 і 0,78.

Магнієві сплави відмінно обробляється різальним інструментом, вдвічі швидше, ніж алюміній і в десять разів швидше, ніж вуглецеві сталі. Однак при роботі з магнієвими сплавами необхідно дотримуватися правил протипожежної безпеки. Недолік магнієвих сплавів - знижена коррозион. стійкість порівняно з алюмінієвими сплавами (див. Корозія магнієвих сплавів). При належній хіміч. і лакокрасоч. захист конструкції з М. с. можуть надійно працювати в атмосферних умовах, у лужних середовищах, мінеральних маслах, гасі і бензині (див. А иодирование магнієвих сплавів, Оксидування магнієвих сплавів, Л акокр ас очні покриття магнієвих сплавів). Магнієві сплави неприйнятні для роботи в умовах безпосереднього контакту з морською водою, в соляних розчинах, в кислотах і пари кислот. При з'єднанні деталей з магнієвих сплавів з деталями з ін. металів і сплавів можлива контактна корозія, тому необхідно застосовувати рекомендовані методи захисту контактів. До недоліків М. с. слід віднести також високий коеф. лінійного розширення, к-рий на 10-15% вище, ніж у алюмінієвих сплавів. Деформованих напівфабрикатів з М. с. властива нек-раю анізотропія механічний властивостей, до-рую слід враховувати при конструюванні (див. Магнієві сплави здеформовні).

Внаслідок великої спорідненості до кисню і азоту при виплавці магнію та його сплавів у повітряній атмосфері поверхню розплавлений, металу захищають шаром флюсу. В якості флюсів застосовують різні суміші фтористих та хлористих солей лужних і лужноземельних металів. Щоб уникнути горіння металу при литті, до складу формувальних земель вводяться захисні присадки (див. ливарні Магнієві сплави).

При обробці тиском враховується велика залежність пластичності М. с. від темп-ри. При кімнатної темп-ре магній та його сплави малопластичны, що пояснюється гексагональным будовою кріс - таллич. решітки, у до-рій ковзання відбувається тільки по одній площині базису. При темп-рах вище 200-225° можливе ковзання також і по інших площинах (площині піраміди першого роду першого порядку), що супроводжується різким підвищенням пластич. металу. Тому всі види обробки тиском магнієвих сплавів, включаючи плющення листів і листове штампування, виробляються в нагрітому стані.

Для з'єднання деталей застосовуються різні види зварювання, а також клепка, паяння твердими та м'якими припоями, склеювання. Зварюванням виправляють також дефекти литих деталей. Зварювання магнієвих сплавів пов'язана з нек-якими труднощами внаслідок підвищеної спорідненості до кисню, освіти оксидів, шлаків та схильності до горячеломкости. Високий коеф. лінійного розширення і велика теплопровідність сприяють викривленню зварних конструкцій. З цих причин газова зварювання можлива тільки для окремих малолегир. сплавів (МА1). Дугове зварювання в середовищі інертних газів можна широко застосовувати для М. с. Тільки сплави з високим вмістом цинку (ВМ65-1, MJI12) не піддаються зварюванні. Інші сплави задовільно зварюються як аргонодугового, так і контактної точкової зварюванням.

Плавка та лиття М. с. через виділення шкідливих газів (фтор, хлор, сірчистий газ) проводяться при місцевій вентиляції робочих місць та загальної вентиляції плавильного приміщення. При роботі з магниевоторие - вимі сплавами, крім загальних правил техніки безпеки, виконуються спец. правила, обумовлені присутністю в сплавах радіоактивного торію. Форми і заготівельне лиття здійснюється в окремому спец. обладнаному приміщенні. Всі операції обробки магнієво-торієвих сплавів, пов'язані з освітою пилу, аерозолів і газоподібних продуктів, виконуються або в окремих приміщеннях або на обладнанні, що має спец. укриття і місцеву витяжну вентиляцію.

Магнієві сплави широко застосовуються в автомобільній, тракторної промисловості, з них виготовляються картери двигунів, маслозбірник, коробки передач, диски коліс і інші деталі; в електротехніці і радіотехніці для корпусів приладів, телевізорів, деталей електродвигунів; у оптіч. пром-сті для корпусів біноклів, фотоапаратів; у текстильній пром-сті для виготовлення бобін, шпульок, котушок та ін.;в поліграфічної - для матриць, кліше, валів та інших деталей; в суднобудуванні (для протекторів), авіаційній і ракетній техніці і в мн. ін. галузях народного х-ва.

 

Літ. див. при ст. Магнієві сплави здеформовні, ливарні Магнієві сплави.

 

 

  Кольорові метали та їх сплави. Алюмінієві сплави

У промисловості магній зазвичай використовується у вигляді сплавів з алюмінієм,
марганцем, цинком та іншими металами: Всі магнієві сплави
www.bibliograph.com.ua/slesar/17.htm

 

  М'яка сталь. Сталь і алюмінієві сплави - алюмінієво ...

... алюмінієво-магнієві (АМг2М, АМг21/2Н); кремнемагниевые (АД31Т, АД31Т1,
АД31Т5); ... Метали і металеві конструкції. Металеві сплави.

 

  Кольорові метали

Однак сплави магнію не тільки не загоряються з підвищенням температури, але
залишаються твердими навіть при такому нагріванні, коли плавиться сталь і тече. ...
www.bibliograph.com.ua/enc-Tehnika-3/74 .htm

 

  Кольорові метали та їх сплави. Сплави на основі міді. Сплави на ...

Магнієві сплави отримують, додаючи. до магнію алюміній, марганець, цинк.
Титанистые сплави володіють дуже високою жаростійкістю, стійкістю до

 

  Зварювання кольорових металів і їх сплавів. Зварювання алюмінію і його сплавів

Однак магнієві сплави великої товщини слід підігрівати до температури не
вище 100-150 °С. Певне поширення отримала зварювання вугільним або ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-17/67 .htm

 

  Підйом індустріально-технічної революції. Технологічний ...

алюмінію: алюмінієво-мідні, алюмінієво-магнієві сплави сталі.
застосовуватися вже при завершенні індустріально-технічної революції. Крім ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-9/55 .htm

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво