Вся Бібліотека >>>

  

 

Металургія

 Прокатне виробництво


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Б. Б. ДИОМИДОВ

Н. Ст. ЛИТОВЧЕНКО

 

Рецензенти: докт. тех. наук А. П. Грудев і кафедра обробки металів тиском Місіс

 

Навчальний посібник написано у відповідності з планом, затвердженим MB і ССО СРСР. Викладено основні положення по технології прокатного виробництва: виготовлення напівпродукту, сортовий, листовий, трубний стали, гнутих і спеціальних профілів.

Наведено методи калібрування профілів і теорія окремих технологічних процесів. Розглянуто сучасні типові вітчизняні прокатні стани.

Навчальний посібник призначений для студентів металургійних, політехнічних і машинобудівних вузів за фахом «Прокат та волочіння чорних і кольорових металів і сплавів». Киї - га може бути корисна інженерно-технічним працівникам прокатних цехів, заводських лабораторій і проектно-конструкторських організацій.

 

© Видавництво «Металургія», 1979

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

Громов М. Теорія П. обробки металів тиском. М., «Металургія», 1978. 360 с. з іл.

Купи в А. П. Зовнішнє тертя при прокатці. М., «Металургія», 1973. 288 с. з іл.

Диомидов Б. Б., Литовченко Н. Ст. Калібрування прокатних валків. М„ «Металургія», 1970. 312 с. з іл.

Корольов А. А. Механічне устаткування прокатних цехів чорної і кольорової металургії. М., «Металургія». 1976. 544 с. з іл.

Литовченко Н. Ст., А н т о н ів С. П., Б о я р ш и н о в М. І., Плотніков П. І. Виробництво товстолистової сталі. М., «Металургія», 1964. 307 с. з іл.

Павлов В. М. Теорія прокатки. М., Металлургіздат, 1950. 610с. з іл.

П о л у х і н П. І., Федосов Н. М., Корольов А. А., Матвєєв Ю. М. Прокатне виробництво. М., «Металургія», 1968. 675 с. з іл.

Виробництво гнутих профілів. Довідник. Під ред. В. С. Три - м.грушевського. М„ «Металургія», 1975. 535 с. з іл.

Прокатне виробництво. Довідник. М., Металлургіздат, 1962. т. I, 743 е., т. II, 685 с. з іл,

Суворов В. К. Обробка металів тиском. М., «Вища школа», 1973. 381 с. з іл.

Третьяков А. В., Трофимов Р. К., ЗюзинВ. В. Механічні властивості металів і сплавів при обробці тиском. М., «Металургія», 1964. 222 с. з іл.

Ціликів А. В. Основи теорії прокатки. М., «Металурги^», 1965. 247 с. з іл.

Ц е л і к о в А. В., 3 ю з і н в. І. Сучасний розвиток прокатних станів. М., «Металургія», 1972. 400 с. з іл.

Чекмарьов А. П., Калузький В. Б. Гнуті профілі прокату. М., «Металургія», 1974. 264 с. з іл.

 

 

ВВЕДЕННЯ

 

ЧАСТИНА ПЕРША. ВИРОБНИЦТВО БЛЮМІВ, СЛЯБІВ ТА ЗАГОТОВОК

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вимоги, що пред'являються до прокатної продукції

Спеціалізація прокатного виробництва і основні технологічні операції

Гаряча прокатка профілів

Класифікація прокатних станів і загальні схеми виробництва

Розташування робочих клітей в прокатних станах

 

ГЛАВА II. ВИРОБНИЦТВО БЛЮМІВ І СЛЯБІВ. Сортамент

Характеристика зливків для прокатки

Нагрівання зливків

Нагрівальні колодязі

Типи нагрівальних колодязів. Регенеративні реверсивні колодязі

Рекуперативні колодязі

Колодязі з електронагрівом злитків

Блюминги. Стани для прокатки блюмів і слябів

Блюминги одноклетевые, двуклетевые, многоклетевые

Слитковозы

Безперервні заготівельні стани в блюмінгах

Слябінги

Блюминги-слябінги

Режими обтиснень, калібрування валків і процес прокатки

Розташування калібрів на валки блюмінга

Розміри буртів і форма дна ящикових калібрів

Розрахунок режимів обтиснень на слябінгу

Процес прокатки

Продуктивність блюмінгів і слябінгів

Електропривод і автоматизація блюмінгів і слябінгів

Автоматизація управління головним двигуном

Автоматизація управління натискним пристроєм

Автоматизація роботи рольгангів

Автоматизація роботи слитковоза. Машина вогневої зачистки металу в потоці МОЗ

Виробництво напівпродукту на машинах безперервного лиття заготовок

МБЛЗ вертикального типу

Об'єднання процесів безперервного лиття з прокаткою

 

ГЛАВА III. ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК

Стани й технологія прокатки

Режими обтиснень і калібрування валків

Продуктивність заготовочних станів

 

ГЛАВА IV. ЯКІСТЬ НАПІВПРОДУКТУ. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА НАПІВПРОДУКТУ

Способи зачистки напівпродукту. Вогнева зачистка

Зачистка з допомогою термофрезерных машин

Зачищення поверхневих дефектів з допомогою газових різаків

Зачищення поверхневих дефектів йшли

Техніко-економічні показники виробництва напівпродукту

 

ЧАСТИНА ДРУГА. ВИРОБНИЦТВО РЕЙКО-БАЛКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І СОРТОВОЇ СТАЛІ

 

ГЛАВА V. ВИРОБНИЦТВО РЕЙКО-БАЛКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Рейки, балки, швелери

Рейко-балкові стани

Заготовки і нагрівання їх перед прокаткою

Калібрування двотаврових балок

Калібрування швелерів

Рейки широкої колії. Калібрування рейок

Прокатні валки. Калібрування прокатних валків

Обробка рельсобалочной продукції

 

ГЛАВА VI. ВИРОБНИЦТВО СОРТОВОЇ СТАЛІ

Штрипси

Сортові прокатні стани

Дрібносортний і крупносортные прокатні стани

Штрипсовые стани, штрипсовая сталь

Прокатка двотаврових балок і швелерів

Нові профілі прокату

Крупносортные прокатні стани

Процес прокатки профілів

Крупносортный стан 950/800

Напівбезперервний крупносортный стан 600

Безперервний крупносортный стан 450

Среднесортные стани. Среднесортные стани 300 № 1 і 3 на ММК

Среднесортный стан 350. № 1 Макіївського металургійного заводу

Напівбезперервний среднесортный стан 350 Череповецького металургійного заводу

Безперервний среднесортный стан 350 № 2 Макіївського металургійного заводу

Дрібносортний стан

Сортові стани для малотоннажних партій профілів прокату

Дрібносортний напівбезперервний стан 250

Штрипсовые стани гарячої прокатки

Штрипсовый стан Макіївського металургійного заводу

Дротові стани

Дротяний стан 250 конструкції ЕЗТМ Єнакіївського металургійного заводу

Робочі кліті дротових станів

Заготовки і нагрівання їх перед прокаткою

Температура нагріву металу сталей різних марок

Калібрування профілів і прокатних валків

Загальні положення калібрування профілю і прокатних валків

Розрахунок і складання загальної схеми калібрування профілів з урахуванням всього сортаменту стану і типу

Калібрування профілів і валків, призначених для прокатки круглої і квадратної сталі

Калібрування арматурної сталі

Калібрування шестигранною стали

Калібрування катанки

Калібрування квадратної сталі

Калібрування смугової сталі

Калібрування кутової сталі

Калібрування прокатних валків з калібрами простої форми

Валкова арматура сортових станів

Вступна валкова арматура

Вивідна валкова арматура

Вивідна кантующая арматура

Обробка сортової сталі

Режимне охолодження сортової сталі

Правка сортової сталі

Змотування в бунти гарячої катанки і круглої сталі

Термічна обробка сортової сталі

Якість сортової сталі

 

ГЛАВА VII. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА СОРТОВОЇ СТАЛІ

 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ВИРОБНИЦТВО ЛИСТОВОЇ СТАЛИ

ГЛАВА VIII. ГАРЯЧА ПРОКАТКА ЛИСТОВИЙ СТАЛИ

Класифікація гарячекатаної і холоднокатаної сталі вуглецевої сталі

Технологічні операції при виробництві листової сталі

Вихідний матеріал і нагрівання його перед прокаткою (загальні положення)

Прокатка листової сталі з слябів

Нагрів сталі

Гарячий всад слябів в нагрівальні печі

Стани для прокатки товстолистової сталі

Одноклетевые толстолистовые стани

Двуклетевые стани для прокатки товстих листів

Четырехклетевый стан

Прокатка товстолистової сталі на одноклетевых станах

Одноклітьовий трехвалковый стан 2850

Прокатка товстолистової сталі на двуклетевых станах

Товстолистовий стан 2350

Двуклетевой товстолистовий стан 2150 Кузнецького металургійного комбінату

Прокатка товстолистової сталі на трехклетевых станах

Прокатка товстолистової сталі на четырехклетевых станах

Профілювання бочки прокатних валків листових станів

Термічна обробка профілів товстолистової сталі

Перспективи розвитку виробництва товстолистової сталі

Прокатка листової сталі на безперервних і напівнеперервних широкосмугових станах

Розвиток безперервних листових станів гарячої прокатки

Широкосмуговий стан 1700 гарячої прокатки листа

Прокатні стани на Новолипецькому і Череповецькому металургійних заводах

Прокатка листової сталі на планетарних і реверсивних станах

Обробка листової гарячекатаної сталі

Вади листової сталі

Методи розрахунку режимів обтиснень при прокатки слябів, товстих і тонких листів

Продуктивність і витрата матеріалів при гарячої прокатці листової сталі

 

ГЛАВА IX. ХОЛОДНА ПРОКАТКА ЛИСТОВИЙ СТАЛИ

Вихідний матеріал та підготовка його до холодної прокатки

Вплив процесу холодної прокатки на властивості сталі

Прокатка листів на безперервних станах

Прокатка листа на реверсивних і стрічкових станах

Двуклетевые стани холодної прокатки листів

Трехклетевые стани холодної прокатки листів

Трехклетевой стан 1450 холодної прокатки листа Магнітогорського металургійного комбінату

Четырехклетевые стани холодної прокатки листів та стрічок

Перспективи розвитку тонколистових станів холодної прокатки

Обробка холоднокатаної листової сталі. Відпал в ковпакових печах

Особливості виробництва холоднокатаної трансформаторної сталі

Нанесення покриттів на поверхню листового прокату

Продуктивність і витрата матеріалів при холодній прокатці листової сталі

 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ВИРОБНИЦТВО ТРУБ І СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ

ГЛАВА X. ВИРОБНИЦТВО БЕЗШОВНИХ ТРУБ

Процес прошивання заготовки в гільзу

Гаряча прокатка безшовних труб на установках з пилигримовым станом

Гаряча прокатка безшовних труб на установках з автоматичним станом

Трубопрокатний агрегат з раскатным станом

Агрегати для пресування труб

  

ГЛАВА XII. ВИРОБНИЦТВО ЗВАРНИХ ТРУБ

Стан 650 для дугового зварювання труб з спіральним швом під шаром флюсу

Стан для електрозварювання труб опором

Стан для аргонодугового зварювання труб

Стани для безперервного пічного зварювання труб

Стани холодної прокатки труб

 

ГЛАВА XIII. ВИРОБНИЦТВО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ. Періодичні профілі

Виробництво куль. Стани для прокатки коротких тіл обертання

Виробництво коліс і бандажів для коліс

Виробництво гнутих профілів

 

Дивіться також:

 

Металовироби

 

  СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА виробниче обладнання. ...

На сталеливарному заводі - параметри прокатного стану; на автоскладальному заводі - ритмічність ... Тому на «Мазді» був також змінено і графік виробництва. ...
bibliograph.com.ua/biznes-23/80 .htm

 

  ПРО ПРОКАТНИХ СТАЛЯХ. Прокатні сталі, застосовувані в будівництві

Після освоєння бесемерівського процесу виплавки стали, дозволив отримувати злитки вагою в тонну і більше, технології прокатного виробництва ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/57.htm

 

  Машинобудування. Металургія. Гірництво

Після освоєння бесемерівського процесу виплавки стали, дозволив отримувати злитки вагою в тонну і більше, технології прокатного виробництва відбулися ...
bibliograph.com.ua/istoria-tehniki/2.htm

 

Чорна металургія. Виробництво заліза

... прокатне), трубне і метизний виробництва, видобуток, збагачення і окускование рудної сировини, коксохімічне виробництво, виробництво феросплавів та ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-149-metalloizdeliya/153.htm

 

Останні додано:

 

Вакуумированный бетон "Водонепроникний бетон"