Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівельна техніка

Промислові трактори


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Юрій Володимирович Гінзбург

Швед Олександр Йосипович

Анатолій Петрович Парфьонов «Промислові трактори»

 

Рецензент д-р техн. наук проф. І. Б. Барський

 

Вперше викладені питання теорії промислового трактора при агрегатуванні із будівельно-дорожніми машинами: бульдозерами, розпушувачами, скреперами, навантажувачами та ін. Розглянуто особливості конструкції, компонування ходової системи, трансмісії та інших вузлів колісних і гусеничних тракторів. Проаналізовано умови експлуатації промислових тракторів при роботи з різним обладнанням.

Для інженерно-технічних працівників, які займаються конструюванням, випробуванням та експлуатацією промислових тракторів.

 

© Видавництво «Машинобудування», 1986 р.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Беккер М. Р. Введення в теорію систем місцевість-машина. М: Машинобудування, 1973. 520 з.

2. Вент мета Е. С. Теорія ймовірностей. М: Наука, 1969. 576 с.

3. Вонг Дж. Теорія наземних транспортних засобів. М: Машинобудування, 1982. 285 с.

4. Гінзбург Ю. В. Про вплив властивостей грунту на тягове зусилля гусеничного промислового трактора. - Трактори та сільгоспмашини, 1980, № 2

5. Гінзбург Ю. В. Про розрахунок тягових характеристик гусеничних промислових тракторів з ГМТ методом лінеаризації. - Трактори та сільгоспмашини, 1977, № 9, с. 10-12.

6. Гінзбург Ю. В. Оцінка параметрів промислових тракторів за критерієм продуктивності. М.: ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1975, вип. 4(45), с. 21-25.

7. Гінцбург Б. Я. Про коефіцієнті зчеплення і буксуванні тракторів. - Трактори та сільгоспмашини, 1968, № 9

8. Горбунов П. П., Черпак Ф. А., Львівський К. Я. Гідромеханічні трансмісії тракторів. М: Машинобудування, 1966. 448 с.

9. Далаг Д., Пичке Ст. Ст. Дослідження процесу різання ґрунту при високих швидкостях. - Тр. інституту фізики і математики АН МНР, Улан-Батор, 1974. № 13, с. 47-51.

10. Довжик Ст. Л., Злотник М. І., Черпак Ф. А. Оптимальні навантажують характеристики гідротрансформаторів промислових тракторів. - Трактори та сільгоспмашини, 1974, № 1, с. 10-12.

11. Довжик Ст. Л., Кавунов Ст. Ст. Дослідження режимів навантаження колісного навантажувача. - У кн.: Будівельні і дорожні машини. М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1971, № 2.

12. Довжик Ст. Л., Кавунов Ст. Ст., Позин Б. М. Дослідження режимів нагруже-ня моторно-трансмісійної установки гусеничного трактора-навантажувача. - Трактори і сільгоспмашини, 1971, № 11, с. 20-21.

13. Забавников Н. А. Основи теорії транспортних гусеничних машин. М.: Машинобудування, 1975, 448 с.

14. Зеленін А. В., Баловнев в. І., Керов В. П. Машини для земляних робіт. М.: Машинобудування, 1975. 424 с.

15. Колобов Р. Р., Парфьонов А. П. Тягові характеристики тракторів. М.: Машинобудування, 1972. 157 с.

16. Кутьков Р. М. Тягова динаміка тракторів. М: Машинобудування, 1980

17. Левитанус М. І., Швед А. В. Вплив міжосьового диференціала на продуктивність та обтяженість землерийно-вантажної модифікації колісного трактора. - Тр. НАТІ, 1977

18. Леонтьєв Р. А. Про буксуванні гусеничного рушія. - Трактори та сільгоспмашини, 1961, № 5, с. 10-13.

19. Лур'є Р. Км Забегалов Р. В. Вибір оптимальних параметрів ковшових навантажувачів. - У кн.: Будівельні і дорожні машини. М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1970, с. 8-22.

20. Львів Е. Д. Теорія трактора. М.: Машгіз, 1960. 252 с.

21. Муриков Д. В. Дослідження процесу черпанья насипних вантажів ковшем. - Тр. ІГД ЗІ АН СРСР, Новосибірськ, 1962, вип. 7.

22. Недорезов І. А. Розподілу грунтів за труднощі розробки землеройными машинами.-Будівельні і дорожні машини, 1973, № 1, с. 5-6.

23. Про номінальному тяговому зусиллі гусеничного промислового трактора/ Ю. В. Гінзбург, В. І. Дурановский, Р. Р. Колобов, А. П. Парфьонов, А. А. Яснов - Трактори та сільгоспмашини, 1972, № 3

24. Пугачов В. С. Теорія ймовірностей і математична статистика, М.: Наука, 1979. 496 с.

25. Шляхи підвищення ефективності бульдозерных і скреперних агрегатів/ Р. В. Анікін, Ю. В. Гінзбург, В. І. Дурановский, Г. К. Михайлин, М.: ЦНИИТЭ-будмаш. 1970. 68 с.

26. Родіонов Р. В. Деякі питання теорії робочого циклу породонавантажувальних машин періодичної дії. - Тр. ІГД ЗІ АН СРСР, Новосибірськ. 1957, вип. 19

27. Смирнов Р. А. Теорія руху колісних машин. М: Машинобудування, 1981. 270 с.

28. Телушкин Ст. Д., Селіванов А. С. Розрахунок продуктивності навісного розпушувача. -Дорожні та будівельні машини, 1981, № 7, с. 19-20.

29. Трепененков В. І. Експлуатаційні показники тракторів. М.: Машгіз, 1963. 271 с.

30. Уайльд Дж. Методи пошуку екстремуму. М.: Наука, 1967. 197 с.

31. Диваків Д. А. Основи теорії та розрахунку трактора і автомобіля. М: Колос, 1972, 384 с.

32. Диваків Е. А. Теорія автомобіля. Вибрані праці, т. 1. М.: АН СРСР, 1961. 463 с.

33. Швед А. В., Левитанус М. І. Вплив тягового зусилля на продуктивність колісного трактора-навантажувача з механічною трансмісією. - Тр. НАТІ, 1977, вип. 252, с. 34-39.

34. Швед А. В., Левитанус М. І., Мєшкова Т. П. Метод розрахунку об'єму матеріалу, перевантажується трактором-навантажувачем. - Тр. НАТІ. 1977

35. Швед А. В., Левитанус М. І., Мєшкова Т. П. Про вибір робочих передач і передаточних чисел трансмісії трактора-навантажувача. - Трактори та сільгоспмашини, 1976, № 3

36. Швед А. В., Левитанус М. І., Підкосів А. А. Тривалість неустановившегося повороту, поєднаного з розгоном і гальмуванням колісного трактори. - Трактори та сільгоспмашини, 1981, № 1

37. Швед А. В., Чубыкина Н. Ш. Промислові модифікації колісних сільськогосподарських тракторів фірм США. - У кн.: Конструктивні особливості деяких вітчизняних і зарубіжних тракторів, їх вузлів і агрегатів. М.: ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1972, вип. 9, з. 30-46.

38. Caterpillar performance hand book. Cat publication, USA, Peoria, 1980 ... 1982.

39. Comatsu specification and application. Hand book, Japan, Tokyo, 1981.

40. Earthmoving principles: a guide to production and cost estimating. Jnterna-tionale Harvester, USA, 1978

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИСТРІЙ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ

ЗАГАЛЬНА КОМПОНУВАННЯ І КОНСТРУКТИВНІ СХЕМИ ТРАКТОРІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціальні трактори

Болотоходные трактори

Підземні трактори

Земноводні трактори

Малогабаритні промислові трактори

Промислові модифікації сільськогосподарських тракторів

Сільськогосподарські гусеничні трактори

Колісний трактор

РОЗПОДІЛ ТРАКТОРІВ ЗА ВИДАМИ АГРЕГАТУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯМ

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАКТОРІВ ПРИ ТИПОВОМУ АГРЕГАТУВАННІ І ВИМОГИ ДО ЇХ КОНСТРУКЦІЇ

Робота трактори з бульдозером

Причіпні скрепери з гусеничними тракторами

Трактори-навантажувачі

ЗВ'ЯЗОК ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ З МАСОЮ ТРАКТОРА

 

ГЛАВА 2. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ І АГРЕГАТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ

КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ МОТОРНО-ТРАНСМІСІЙНИХ УСТАНОВОК

КОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ТРАНСМІСІЇ

Гідротрансформатори

Коробки передач

Механізми повороту і гальма

Кінцеві передачі

ХОДОВІ СИСТЕМИ

Механізми натягу

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

 

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ

Трактор-навантажувач Т-80ПМ з МТ і навантажувач Д-561Б з ГМТ

 

ГЛАВА 4. ТЯГОВА ДИНАМІКА ПРОМИСЛОВОГО ТРАКТОРА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РУСІ. ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС І ТЯГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА АГРЕГАТІ З ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ

РОБОТА МОТОРНО-ТРАНСМІСІЙНОЇ УСТАНОВКИ

ЗУСИЛЛЯ, ЩО ДІЮТЬ НА ТРАКТОР ВЕРТИКАЛЬНИХ ПЛОЩИНАХ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ З ГРУНТОМ. ЗЧІПНИЙ ВАГА СИСТЕМИ ТРАКТОР-ОБЛАДНАННЯ

ОПІР ПЕРЕСУВАННЮ

БУКСУВАННЯ РУШІЯ

ТЯГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА ПРИ ОБЛІКУ ВИПАДКОВИХ ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ

РУХ ТРАКТОРА НА ХОЛОСТОМУ ХОДУ ТА ЗУПИНКИ

 

ГЛАВА 5. ТЯГОВЕ ОПІР ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ВИПАДКОВЕ ВПЛИВ ТЯГОВОГО ОПОРУ НА ТРАКТОР ЯК НА ДИНАМІЧНУ СИСТЕМУ. ПАРАМЕТРИ ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ

ТЯГОВЕ ОПІР ЯК ФУНКЦІЯ ЗЧІПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАКТОРА І ВИПАДКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТУ

 

ГЛАВА 6. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ТЯГОВИЙ ФАКТОР І ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ

ШВИДКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГУНА І ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОТРАНСФОРМАТОРА

МОМЕНТИ ІНЕРЦІЇ ОБЕРТОВИХ МАС

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МТУ ТИПІВ

ПОКАЗНИКИ РУШІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ОБЛАДНАННЯМ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

 

ГЛАВА 7. ОСНОВИ ВИБОРУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОНАСИЧЕНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ТРАКТОРА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  

ГЛАВА 8. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРОДУКТИВНОСТІ. ОБ'ЄМ НАБРАНОГО МАТЕРІАЛУ В КІВШ

ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ

АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ПОВОРОТУ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

ТРИВАЛІСТЬ ПОВОРОТУ КЕРОВАНИХ КОЛІС (ЧАСТИН РАМИ) В КРАЙНЄ ПОЛОЖЕННЯ. ПОТУЖНІСТЬ ГІДРОСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВОРОТОМ

ШВИДКІСТЬ РУХУ ПРИ МАНЕВРАХ

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ГІДРОПРИВОДУ УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ

КОЕФІЦІЄНТ ЗЧІПНОГО ВАГИ

КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ПЕРЕДАЧ

ТЯГОВИЙ ФАКТОР (ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ, РОБОЧА ШВИДКІСТЬ) НА РОБОЧИХ ПЕРЕДАЧАХ

ЕНЕРГОНАСИЧЕНІСТЬ, ТИПИ ТРАНСМІСІЇ І МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВОРОТОМ

 

ГЛАВА 9. ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТРАКТОРА

НОМІНАЛЬНЕ ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ

НАБЛИЖЕНИЙ ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА ТЯГОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА

РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА ТЯГОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ДІАГРАМИ

ТЯГОВІ ВИПРОБУВАННЯ ТРАКТОРА

 

ГЛАВА 10. ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОМИСЛОВИХ ТРАКТОРІВ ЯК БАЗИ ДОРОЖНЬОБУДІВЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРАКТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

Дивіться також:

 

  Трактор

Слово «трактор» походить від латинського слова «трахо»-«тягну», «тягну». В цьому і полягає головне призначення трактора: він тягне на собі різні ...
bibliograph.com.ua/enc-Tehnika-3/50 .htm

 

  Трактор. Гусеничний і колісні трактори

Показана на малюнку модель трактора колісного типу приводиться в рух за допомогою патефонного пружинного двигуна. Але може бути застосований і ...
bibliograph.com.ua/teh-tvorchestvo/97.htm

 

  Діюча модель электротрактора

Трактор є незамінною машиною для сільського господарства, на будівництві каналів та інших споруд. Наші заводи випускають трактори «Сталінець», ...
bibliograph.com.ua/teh-tvorchestvo/68.htm

 

  Трактор ФП Фордзон-Путиловец

Не пройде і року, посадимо СРСР на автомобіль, а мужика на трактор - нехай спробують наздогнати нас поважні капіталісти, кі-чащиеся своєї "цивілізацією"". ...
www.bibliograph.com.ua/sovetskaya-rossiya/48.htm

 

  Техніка і технологія сільського господарства...

У Росії створення тракторів з двигуном внутрішнього згоряння пов'язано з ім'ям учня Ф. А. Блінова Я - Мамина Ст. (1873-1955). ...
www.bibliograph.com.ua/istoria-tehniki/12.htm

 

Вантажні автомобілі, трактори, тягачі пневмоколісні

Автомобілі, трактори, тягачі виготовляються серійно, тому багато їх складальні одиниці широко використовуються в конструкціях різних будівельних машин. ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-62/9 .htm

 

Екскаватори багатоковшеві ланцюгові і роторні траншеєкопачі ...

Корчевателі-збирачі на базі трактора Т-130 здатні прибирати камені і негабарит масою ... Бурильні машини виготовляють на базі автомобіля або трактора і ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-165-vozvedenie-podzemnoy-chasti/16.htm

 

  Останні додавання:

 

Інженерне обладнання Покрівельні роботи Будівельні машини та обладнання

 Будівельні технології