Вся електронна бібліотека >>>

 Вентиляція та кондиціювання >>

 

Будівельні технології

Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Глава V. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ОСНОВНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВКВ

 

 

Для забезпечення надійності та зменшення капітальних та експлуатаційних витрат схеми автоматизованого холодопостачання ВКВ повинні включати в себе мінімальну кількість холодильних машин насосів, ємностей (мінімального обсягу), арматури і засобів автоматизації.

При індивідуальному холодопостачання кондиціонерів, а також у ВКВ, призначених для створення комфортних умов в порівняно малонавантажених епізодично використовуваних приміщеннях, як правило, застосовують одну холодильну машину.

У тих випадках, коли максимальна теплова навантаження ВКВ перевищує продуктивність однієї холодильної машини, найбільш доцільно застосовувати не більше двох холодильних машин: або однотипних, або з компресорами, що відрізняються числом однакових циліндрів (наприклад, ХМФУУ80 має вісім циліндрів і ХМФУ40 - чотири циліндра). При цьому у схему холодопостачання включають два насоса холодоносія, кожен з яких забезпечує проток через випарник тільки однієї працюючої холодильної машини. Таким чином запобігають змішання за випарниками охолодженого і отепленного холодоносія при роботі однієї з двох холодильних машин.

Застосування одного насоса холодоносія та запобігання змішування за випарниками охолодженого і отепленного холодоносія соленоидными вентилями (до або після випарників)-менш економічно та менш надійно, ніж застосування двох насосів холодоносія. Загальний для двох холодильних машин насос охолоджуючої води передбачають у всіх випадках, за винятком тих, коли з міркувань надійності або особливого режиму роботи ВКВ потрібно резервування насосів холодо-постачання.

Індивідуальні для кожної з холодильних машин насоси холодоносія і охолоджуючої води можуть мати загальний резервний насос, що найбільш економічно.

Основні взаємозв'язки елементів в схемах холодопостачання визначаються особливостями як ВКВ, так і холодильних машин.

 

 

ВКВ, призначені для створення комфортних умов в видовищних, спортивних та адміністративних приміщеннях, характеризуються, як правило, наступними особливостями:

до всіх кондиціонерів ВКВ може подаватися холодоносія з однаковою температурою, що не перевищує верхнього граничного для холодильних машин значення, що підтримується з точністю ±1°С;

у поданні холодоносія допустимі перебої, що перевищують тривалість відновлення аварійного відмови будь-якого з агрегатів холодопостачання;

перепад температур отепленного і охолодженого холодоносія не перевищує можливості холодильних машин 4-4,5° С.

Для таких ВКВ основними взаємозв'язками елементів в схемах холодопостачання передбачають переміщення холодоносія насосом (насосами) зі збірної ємності послідовно через випарник (випарники) холодильної машини і повітроохолоджувачі ВКВ. Останні мають автоматичний регулює орган (найчастіше триходовий змішувальний клапан) для зміни витрати охолодженого холодоносія в процесі регулювання температури повітря, встановлюється або на виході з поверхневого повітроохолоджувача, або на вході в змішувальний насос зрошувальної камери разом з зворотнім клапаном. В обох випадках застосування холодильних машин з нерегульованою продуктивністю вимагає такого обсягу збірної ємності (можливості акумулювати холод), який допускав би автоматичне вимикання холодильної машини на відрізок часу, не менший обумовленого в технічних умовах на машину (15 - 30 хв). Застосування ж хоча б однієї з машин у групі з регульованою холодопродуктивністю дозволяє або зменшити обсяг відкритої збірної ємності до величини, яка визначається лише умовами гідравлічної стійкості роботи насоса, або відмовитися від включення герметичною збірної ємності в схему.

Технологічні СЧВ залежно від їх призначення можуть характеризуватися тією або іншою особливістю:

А. Подачею до кожного з кондиціонерів (повітроохолоджувачів) ВКВ холодоносія, охолодженого до індивідуально заданої температури, не перевищує верхнього граничного для холодильних машин значення та підтримуваної з точністю ±0,1 С (при завданні підтримки температури повітря з ще більш високою точністю) .

Б. Завданням температури подається холодоносія вище оптимального або допустимого значення на виході з випарника холодильних машин.

Ст. Перепадом температур (4-4,5° С) і отепленного охолодженого холодоносія перевищує можливість холодильних машин.

Технологічні ВКВ, що характеризуються особливостями А, найбільш поширені для термостатування лабораторних камер (кристалографії, спектроскопії, точних оптичних і калориметричних вимірювань тощо), камер для прецезионной механообробки, приміщень для тонких складальних і метрологічних операцій і ін.

При використанні холодильних машин з нерегульованою продуктивністю підтримання індивідуально заданих температур холодоносія на вході повітроохолоджувачів забезпечується індивідуальним змішувальним насосом і автоматичним регулюючим органом (часто триходовим змішувальним клапаном), що змінює частку охолодженого холодоносія в суміші, а температура повітря за кожним із повітроохолоджувачів (або в інший характерною точці ВКВ) - автоматичним регулюючим органом (найчастіше також триходовим змішувальним клапаном), що змінює витрати холодоносія через повітроохолоджувач. Обсяг складанням ємності (герметичній або частіше відкритою), з якої забирається отеплена холодоносія, що подається насосом у випарник холодильної машини, повинен дозволяти автоматичне вимикання холодильної машини відповідно до вимог технічних умов. При використанні холодильних машин з регульованою продуктивністю температура в кожному повітроохолоджувачі (або в інший характерної точки ВКВ) підтримується з необхідною точністю індивідуальної холодильною машиною при постійному витрати холодоносія через повітроохолоджувач, забезпечуваний або індивідуальними насосами, або загальним насосом.

Місцеві технологічні або комфортні кондиціонери-охолоджувачі Р тих випадках, коли для них передбачають відокремлений холодопостачання, характеризуються особливостями Б, так як температура подається до них хладоиосителя для запобігання випаданню конденсату з охолоджуваного повітря значно перевищує допустиму на виході з випарника холодильної машини Схема холодопостачання для таких ВКВ включає в себе двуконтурний рідинний теплообмінник При використанні холодильних машин з нерегульованої продуктивністю задана температура хладоиосителя у вторинному контурі теплообмінника на вході в кондиціонери-повітроохолоджувачі підтримується автоматичним зміною витрати охолодженого хладоиосителя в первинному конгуре теплообмінника (найчастіше з допомогою триходового змішувального клапана). При цьому в первинному контурі холодоносія переміщається насосом зі збірної ємності через випарник холодильної машини і теплообмінник і повертається в збірну ємність, обсяг якої повинен дозволяти автоматичні виключення холодильної машини у відповідності з вимогами технічних умов.

При використанні холодильних машин з регульованою продуктивністю задана температура холодоносія у вторинному контурі теплообмінника підтримується автоматичною зміною продуктивності холодильної машини, а в первинному контурі теплообмінника підтримується постійний витрата холодоносія, що переміщується насосом через випарник холодильної машини і теплообмінник.

Технологічні, а іноді і комфортні ВКВ характеризуються особливостями У тих випадках, коли холодоносій використовують у кількох теплообмінних пристроях ВКВ послідовно. Наприклад, ВКВ ресторанів часто передбачають загальними для цехів доготування та напівфабрикатів, а також для залів з використанням холодоносія спочатку в зональних воздухоохладителях цехів, а потім в повітроохолоджувачі загального кондиціонера цехів і залу. Схеми холодопостачання таких ВКВ передбачають переміщення холодоносія послідовно через кілька (в переважній більшості випадків не більше двох) випарників холодильних машин з регульованою холодопродуктивністю і забезпечення при цьому надійного захисту компресорів цих машин від перевантаження. При використанні в таких схемах вітчизняних холодильних машин необхідна захист від перевантаження компресора першої по ходу холодоносія машини може досить надійно забезпечуватися автоматичним перепуском холодоносія в байпас випарника в залежності від величини перевищення споживаного електродвигуном компресора струму, що вимірюється регулює амперметром. Останній може бути підключений послідовно з амперметром щита управління холодильної машини.

У тих випадках, коли холодильну станцію передбачають для СЧВ, що характеризуються поєднанням розглянутих особливостей, схеми холодопостачання являють собою в основному відповідні композиції, включають окремі з вышепредстав-лених схем.

 

 

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. Призначення і пристрій систем ...

Розрізняють місцеві та центральні системи кондиціонування повітря. доцільно ... застосовувати спрощену схему обробки повітря в літній час, ... кондиціонери з холодоснабжением від центральної холодильної установки (неавтономні). ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/36.htm

 

До змісту книги: Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря

 

Дивіться також:

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. · Пристрій припливної вентиляції. КОНДИЦІОНЕР ... Осушення повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/20.htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ...

у житлові будівлі громадських приміщеннях повинні бути передбачені опалення і вентиляція. влаштування систем кондиціювання ...
www.bibliograph.com.ua/snip-5/12 .htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ ...

необхідно передбачати системи опалення, вентиляції або кондиціонування повітря, дозволяють підтримувати в приміщеннях...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-156-karkas/48.htm

 

 АВТОМАЙСТЕРНЯ. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування ...

автоматично підтримувати в замкнутому об'ємі задану температуру і вологість повітря, автомобілі обладнуються системою кондиціонування ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/8.htm

 

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ. Техніка кондиціонування повітря

Техніка кондиціонування повітря розвивається з на початку XX ст. ... Опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря слід проектувати в ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-2/44.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ. Дія вентиляції зводиться до видалення витяжним ...

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ... Вентиляція і вентилятори. Система вентиляції регулює . ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/112.htm

 

 АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ...

По виду використовуваної енергії розрізняють електричних ма. і ппевматич. системи Автоматично. регулювання вентиляції та кондиціонування повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe.../11.htm

 

 Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та ...

Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та газифікації, вентиляція і кондиціонування. Розділ:. Будівництво. Техніка ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/1.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи ...

Залежно від будови і категорії товариств, будівлях вентиляцію та кондиціювання повітря в отд. приміщеннях, або кондиціонер...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/115.htm

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання та каналізації ...

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. Вентиляція · КОНДИЦІОНУВАННЯ. Кондиціонери Віконні кондиціонери ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/

 

 КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ. Призначення і пристрій систем ...

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. Глава V. КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. влаштування систем кондиціювання повітря ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/36.htm

 

 Повітрообмін. Визначення повітрообмінів

Опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря слід проектувати в ... вентиляції та кондиціонування повітря 55-74) до 20-21,1°...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/26.htm

 

Останні додано:

 

Будівельні машини та обладнання Котловани і водозниження Зведення підземної частини будівель

 Будівельні технології