Вся електронна бібліотека >>>

 Вентиляція та кондиціювання >>

 

Будівельні технології

Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Глава III. ВИПРОБУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛА, ВОЛОГИ І ГАЗІВ, ЩО ВИДІЛЯЮТЬСЯ В ПРИМІЩЕННЯ. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ПОВІТРЯ

 

 

Загальні відомості

Баланси тепла, вологи і газів складаються з метою виявлення кількості шкідливих речовин, що виділяються у виробничих приміщеннях, щоб досягти при виробництві налагоджувальних робіт необхідної ефективності вентиляції, відповідної необхідного повітрообміну.

Баланси складаються:

тепловий баланс по приміщенню, в якому технологічний процес супроводжується тепловиділеннями при відсутності вологовиділень;

тепловий і вологісний по приміщенню, в якому технологічний процес супроводжується одночасно тепло - та вологовиділеннями:

газовий по приміщенню, в якому технологічний процес супроводжується виділеннями шкідливих газів;

тепловий, вологісний і газовий по приміщенню, в якому технологічний процес супроводжується одночасними виділеннями тепла, вологи та газів.

У приміщенні, в якому одночасно відзначені кілька газових шкідливих виділень (крім розчинників і дратівливих газів), баланс складається з газу, для асиміляції якого потрібно найбільше кількість вентиляційного повітря. При одночасному виділенні в повітря приміщення парів декількох розчинників або дратівливих газів баланси складають по кожному виду пароподібному або газоподібного речовини. Баланси по тепла, вологи і газу складають після налагодження місцевої витяжної вентиляції. Баланси складаються при нормальному стані і завантаження технологічного обладнання.

Випробування рекомендується проводити:

у холодний період року - для складання балансу по газів;

в перехідній та літній періоди року - для складання балансів по тепла і вологи.

У приміщеннях з постійним технологічним процесом, коли повторюються однорідні виробничі операції, а характер і кількість виділяються шкідливих речовин залишаються більш-менш постійними, інструментальні виміри проводять, як правило, протягом однієї зміни.

 

 

При цьому рекомендується виконувати:

для складання балансів по тепла і вологи - чотири-п'ять повторюваних циклів (комплексів), необхідних інструментальних вимірів;

для складання балансу по газу - два-три циклу (комплексу) інструментальних замірів та відбору проби повітря.

Тривалість одного циклу інструментальних вимірювань у приміщенні з постійним технологічним процесом не повинна перевищувати 1,5-2 год. В приміщенні з перемінним технологічним процесом (коли характер і кількість виділяються шкідливих речовин змінюються у часі) число циклів вимірювань визначають у кожному випадку з урахуванням місцевих умов. При цьому тривалість кожного циклу повинна бути достатньою для обліку особливостей технологічного режиму. Випробування для складання балансу по тепла, вологи і газу проводять не менше 2 разів (у різні дні). Якщо за результатами дворазових інструментальних замероз розбіжність за питомими значень шкідливих речовин перевищує 15%, вимірювання проводять третій саме для перевірки та уточнення рянее отриманих даних.

Вимірювання слід проводити в день, що безпосередньо наступний за неробочим днем, а також у перші дві години роботи першої зміни (при одно - і двозмінній роботі).

При складанні балансу тепла і вологи, що виділяються від технологічного обладнання, необхідно враховувати:

тепло від сонячної радіації, що надходить у приміщення;

тепловтрати приміщення через зовнішні огородження;

кількість тепла, що виділяється в приміщення від опалювальних установок і гарячих трубопроводів опалення;

додаткову кількість тепла (або холоду), що надходить в приміщення чи видаляється з нього вносяться або винесеними з приміщення матеріалами, обладнанням і т. д.

Для спрощення роботи допускається вимкнення на період випробувань окремих опалювальних і опалювально-вентиляційних пристроїв у обстежуваному приміщенні, якщо це можливо за місцевим умовам.

Підготовка до проведення інструментальних вимірювань

До проведення інструментальних вимірювань для складання балансів необхідно:

ознайомитися з наявними проектними матеріалами з опалення і вентиляції, а також з технологічною частиною проекту обстежуваної приміщення;

ознайомитися з технологічним процесом, встановленим технологічним обладнанням, режимом його роботи та розташуванням робочих місць в обладнання, з будівельними конструкціями зовнішніх огороджень обстежуваного приміщення, а також з експлуатованими опалювальними-вентиляційними пристроями та режимами їх роботи;

виявити основні джерела, а також періодичність та тривалість виділення тепла, вологи і газу;

визначити напрямок руху повітряних природних потоків в отворах, де повітря може одночасно надходити і видалятися з приміщення (отвори в суміжні приміщення, ворота тощо), для встановлення послідовності виробництва вимірів;

визначити фактичну подачу і частоту обертання коліс вентиляторів всіх вентиляційних установок (включаючи і технологічні), обслуговують обстежувана приміщення;

провести попередній відбір та аналіз проб повітря на зміст передбачуваних газів, що виділяються в приміщення, щоб виявити переважну шкідливість або шкідливості, по яких будуть складені баланси. Відбір проб повітря при цьому виробляють у характерних точках: біля робочих місць, в зонах можливого скупчення газових шкідливостей, в місцях відведення з приміщення забрудненого повітря і т. д.;

скласти робочу програму майбутніх робіт, в якій повинні бути передбачені:

узгоджені з технологами дні і години початку і закінчення проведення комплексу вимірювань, число і тривалість їх Циклів;

заходи по встановленню необхідного в даних умовах режиму роботи виробничого обладнання і опалювально-вентиляційних пристроїв;

місця інструментальних замірів та відборів проб для воздука визначення концентрації газової шкідливості (включаючи місця, розташовані поза обстежуваного приміщення). Ці місця наносять на плани і розрізи приміщення, а також на схеми повітропроводів вентиляційних установок прийнятими умовними позначеннями та пронумеровані;

розподіл між учасниками роботи точок вимірів і місць відбору проб повітря.

Кожному учаснику доручається обсяг робіт (за заміром швидкості, температури і вологості подається або видаляється повітря або за відбору проб повітря) з урахуванням можливості його виконання р протягом часу, відведеного на проведення кожного окремого виникла вимірювань.

Інструментальні вимірювання

Вимірювання температури і вологості повітря проводиться згідно з вказівками глави II.

Швидкість вітру визначають за допомогою чашкового анемометра, розташовується на висоті 1,5 м над коником даху або над плоскою поверхнею покрівлі. При наявності на покрівлі ліхтарів анемометр піднімають на висоту, перевищує відмітку верхньої кромки ліхтаря на 1-1,5 м.

Напрямок вітру визначають флюгером або направленням виробничого диму або за допомогою тонкої стрічки довжиною 1,5-2 м, прикріпленою до жердини. Одночасно зі швидкістю, напрямком вітру, температурою і вологістю зовнішнього повітря в робочому журналі коротко відзначають умови погоди: ясно, хмарно, сніг PIT. д.; при мінливій погоді в теплий період оцінюють також тривалість освітленості сонячним світлом в протягом кожного циклу робіт.

Температуру і вологість повітря в приміщенні обстежуваному визначають психрометром, а в тих випадках, коли баланс складається тільки з тепла чи газу, температуру вимірюють термометром. Перед початком випробувань свідчення всіх термометрів повинні бути звірені між собою.

Швидкість руху і кількість повітря, що подається в приміщення і видаляється з нього, визначаються:

у відкритих дверних і технологічних отворах і воротах;

у відкритих фрамугах вікон - через кожні 12 м, окремо для кожного ярусу скління кожної зовнішньої стіни приміщення (із зазначенням сторони світла, куди виходить стіна);

у відкритих фрамугах ліхтарів - через кожні 10-12 м для кожної сторони кожного ярусу скління ліхтаря;

кількість місць замірів температури і вологості повітря, що видаляється або подаваного повітря в прорізах вікон і ліхтарів приміщення у витяжних шахтах (дефлекторах) має бути одно числу місць вимірів швидкості руху повітря в цих отворах. При цьому на кожному ярусі скління на всіх зовнішніх стінах і всіх сторонах ліхтаря роблять не менше двох вимірів швидкості руху повітря, його температури і вологості в кожному циклі.

Температура і вологість повітря, подаваного механічними припливними установками в обстежувана приміщення, визначаються:

якщо вентилятор розташований у приміщенні, в якому проводять випробування, на лінії нагнітання у вентилятора;

якщо вентилятор розташований поза обстежуваного приміщення, на магістральному нагнітальному повітроводі при вході його в приміщення або безпосередньо у воздуховыпускных пристроїв.

У тих випадках, коли припливна установка обслуговує не тільки обстежувана приміщення, але й суміжні з ним; параметри вступника повітря визначають у збірному повітропроводі від воздуховыпускных пристроїв обстежуваного приміщення або безпосередньо у цих пристроїв.

Температура і вологість повітря, що видаляється з обстежуваного приміщення механічними витяжними установками (за винятком місцевих вентиляційних установок, отсасывающих від технологічного обладнання нагріте і зволожене повітря), визначаються:

якщо вентилятор розташований у приміщенні, де проводять випробування, - на лінії всмоктування у вентилятора;

якщо вентилятор розташований поза обстежуваного приміщення - на найближчому до вентилятора ділянці магістрального всмоктуючого воздуховода, розташованому в приміщенні.

Якщо витяжна установка обслуговує не тільки обстежувана, але й суміжні приміщення, заміри проводять безпосередньо у воздухоприемных пристроїв. При наявності місцевих вентиляційних установок, отсасывающих від технологічного обладнання тепло і вологу, повинні визначатися кількість, температура і вологість повітря, подсасываемого з обстежуваного приміщення в місцеві відсмоктувачі (укриття). При наявності технологічних вентиляторів визначають температуру, вологість і кількість повітря, що подається цими вентиляторами в приміщення чи видаляється з нього. По кожній опалювально-вентиляційною установки, що працює на режимі часткової рециркуляції, визначають швидкість руху та кількість, температуру і вологість повітря, що нагнітається в приміщенні, а також рециркуляційного повітря (перед змішуванням з зовнішнім повітрям).

За один цикл вимірювань швидкість руху повітря в кожному місці виміру заміряється двічі. Температуру і вологість повітря заміряють, щоб визначити середню температуру повітря в робочій зоні на фіксованих робочих місцях і в робочій зоні (1,5-2 м від рівня підлоги). Для виявлення кількості тепла, що надходить в приміщення від сонячної радіації, визначають фактично опромінені площі засклених поверхонь вікон, ліхтарів і даху і орієнтацію їх по країнам світу. Для підрахунку кількості тепла, що виділяється у обстежувана приміщення нагрівальними приладами опалення (якщо систему опалення не можна повністю вимкнути на період випробувань), визначають загальну поверхню нагрівання працюючих приладів і середню температуру її поверхні.

Для визначення середньої температури приладів виробляють вибіркові заміри температури поверхневими термопарами (термощупами) : приладів, найближчих до теплового вводу; у приладів, найбільш віддалених від нього, і приладів, що знаходяться приблизно в середині. Для визначення кількості тепла, що виділяється в приміщення магістральними гарячими неізольованими виробничими трубопроводами, визначають поверхня нагріву і заміряють середню температуру поверхні кожного трубопроводу.

Місце для відбору проб повітря і кількість проб прн випробуваннях для складання балансу по газу вибирають виходячи з місцевих умов (з урахуванням розташування обладнання, що виділяє гази, напряму вітру, схеми організації повітрообміну тощо).

При кожному циклі вимірювань слід брати: ,

для кожного ярусу з обох сторін ліхтаря не менше однієї проби повітря на кожні 50 м по довжині обстежуваного приміщення;

на виході повітря з фрамуг і прорізів у зовнішніх стінах - ве менше однієї проби на 50 м периметра будівель кожного ярусу скління кожної зовнішньої стіни приміщення;

на вході повітря через отвори з суміжних приміщень - не менше однієї проби на 50 м внутрішньої стіни і не менше однієї проби на кожне суміжне приміщення;

зовні будинку з навітряної сторони на висоті 1,5 м від рівня землі - не менше однієї проби на 100 м довжини будинку;

у всмоктувальних повітроводах перед вентиляторами всіх витяжних установок, крім місцевих установок, отсасывающих газ, по якому складається баланс, - не менше однієї проби на кожну установку;

у місці підсосу повітря з обстежуваного приміщення місцевими відсмоктувачами у обладнання, що виділяє газ, по якому складається баланс, - не менше двох-трьох проб на кожну групу однакових місцевих відсмоктувачів, встановлених у однотипного технологічного обладнання;

у місці відсмоктування повітря з приміщення або подачі в приміщення повітря технологічними вентиляторами - не менше однієї проби на кожен вентилятор;

у воздухозаборах тих припливних установок, повітря в яких по візуальному обстеженню може бути забруднений газом, за яким складається баланс (близькість до місць викидів витяжних установок, до технологічних викидів тощо), - по одній пробі на установку;

на фіксованих робочих місцях і в робочій зоні приміщення і у проходах число проб визначається з урахуванням місцевих умов.

Всі виміри, вироблені у процесі випробувань заносять в робочий журнал окремо по кожному циклу робіт Нумерація місця вимірів і відборів проб повітря в журналах повинна відповідати нумерації, прийнятої в кресленнях.

Під час випробувань реєструють в робочому журналі все зміни технологічного процесу, що впливають на умови повітряного середовища приміщення.

Необхідно також отримувати у технологів і записувати в журнал дані, потрібні для подальшого визначення питомих виділень шкідливих речовин (кількість виготовленої продукції, кількість основного діючого технологічного обладнання тощо).

В журналі зазначають і загальну потужність джерел штучного освітлення, працюючих під час випробувань.

Обробка матеріалів замірів та аналізів проб повітря перед складанням балансів

Перед складанням балансів необхідно обробити результати вимірів та дані аналізу проб повітря, взяті окремо по кожному циклу проведених робіт.

При цьому підраховують:

1) середні значення швидкостей руху повітря, температури та утримання виробничих шкідливостей в повітрі, що проходить через окремі отвори і подається або видаленому із приміщення окремими механічними вентиляційними і технологічними установками;

2) площі прорізів, а при вибіркових вимірах - загальні площі відповідних однотипних прорізів;

3) середні значення швидкостей руху повітря, температури та утримання виробничих шкідливостей в повітрі, що проходить через однотипні отвори (при вибіркових вимірах);

4) загальна кількість повітря, що подається і видаляється з приміщення;

5) загальна кількість шкідливих виділень, містяться в припливному повітрі, що надходить у приміщення;

6) загальна кількість шкідливих виділень, містяться в видаленому із приміщення повітрі;

7) кількість шкідливих речовин, що виділилися в приміщенні, визначене за результатами одного циклу випробувань.

Після закінчення випробувань і обробки матеріалу зіставляють отримані за окремими циклами усереднені значення кількості повітря і вмісту шкідливих виділень в повітрі, що проходить через окремі прорізи (групу отворів), а також у повітрі, що подається в приміщення або видаленому з нього механічними установками.

При зіставленні аналізують зроблені в робочому журналі відмітки про хід технологічного процесу, зміни зовнішніх метеорологічних умов і інших факторів, які могли спричинити за собою збільшення або зменшення виділення шкідливих речовин в обстежуваному приміщенні.

При значному відхиленні показників одних циклів роботи від відповідних цифр показників інших циклів ці дані виключають з подальших розрахунків як помилкові.

Баланс при ступінчастому технологічному процесі складається або окремо по кожному основному циклу, або по циклу, пов'язаному з максимальним виділенням шкідливих речовин (відповідно з затвердженою програмою випробувань).

 

 

До змісту книги: Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря

 

Дивіться також:

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. · Пристрій припливної вентиляції. КОНДИЦІОНЕР ... Осушення повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/20.htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ...

у житлові будівлі громадських приміщеннях повинні бути передбачені опалення і вентиляція. влаштування систем кондиціювання ...
www.bibliograph.com.ua/snip-5/12 .htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ ...

необхідно передбачати системи опалення, вентиляції або кондиціонування повітря, дозволяють підтримувати в приміщеннях...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-156-karkas/48.htm

 

 АВТОМАЙСТЕРНЯ. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування ...

автоматично підтримувати в замкнутому об'ємі задану температуру і вологість повітря, автомобілі обладнуються системою кондиціонування ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/8.htm

 

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ. Техніка кондиціонування повітря

Техніка кондиціонування повітря розвивається з початку XX ст. ... Опалення, вентиляцію і кондиціонування повітря слід проектувати в ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-2/44.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ. Дія вентиляції зводиться до видалення витяжним ...

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ... Вентиляція і вентилятори. Система вентиляції регулює . ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/112.htm

 

 АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ...

По виду використовуваної енергії розрізняють електричних ма. і ппевматич. системи Автоматично. регулювання вентиляції та кондиціонування повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe.../11.htm

 

 Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та ...

Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та газифікації, вентиляція і кондиціонування. Розділ:. Будівництво. Техніка ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/1.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи ...

Залежно від будови і категорії товариств, будівлях вентиляцію та кондиціювання повітря в отд. приміщеннях, або кондиціонер...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/115.htm

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання та каналізації ...

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. Вентиляція · КОНДИЦІОНУВАННЯ. Кондиціонери Віконні кондиціонери ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/

 

 КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ. Призначення і пристрій систем ...

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. Глава V. КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. влаштування систем кондиціювання повітря ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/36.htm

 

 Повітрообмін. Визначення повітрообмінів

Опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря слід проектувати в ... вентиляції та кондиціонування повітря 55-74) до 20-21,1°...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/26.htm

 

Останні додано:

 

Будівельні машини та обладнання Котловани і водозниження Зведення підземної частини будівель

 Будівельні технології