Вся електронна бібліотека >>>

 Вентиляція та кондиціювання >>

 

Будівельні технології

Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Глава II. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРУ ШУМУ

 

 

Звуковий тиск, що вимірюється у часі за синусоїдальним законом, людське вухо сприймає звук чистого тону, більш складні періодичні звукові коливання сприймаються на слух музичними тонами. Коли число складових звуку велике, а їх частоти і амплітуди не пов'язані певною залежністю, то вухо сприймає такий звук як шум. Більшість звуків, які нам доводиться чути в повсякденному житті, має шумовий характер. Дослідженнями доведено, що під впливом шуму, навіть помірної інтенсивності знижується працездатність, особливо при розумовій праці.

Для вимірювання різноманітних шумових характеристик застосовують спеціальні прилади-шумоміри. Шумомір представляє автономний переносний прилад, що дозволяє вимірювати в дБ рівні інтенсивності звуку в широких межах.

Шумомір складається з високоякісного мікрофона, широкосмугового підсилювача, перемикача чутливості, змінює посилення ступенями по 10 дБ, перемикач частотних характеристик і стрілочного індикатора, шкала якого градуйована безпосередньо в децибелах. На лицьовій панелі шумомеров крім основних органів управління зазвичай маються гнізда, що дозволяють підключити до схеми різні додаткові пристрої: частотні та амплітудні аналізатори, фільтри, самописці та інші прилади. З вітчизняних шумомеров промислового виробництва можна назвати прилади типу МІУ, ША-63, Ш-ЗМ, Ш-71, ИШВ-1.

Широке поширення в Радянському Союзі отримали прилади, виготовлені в НДР типу PSJ-201, PSJ-202, і Данії-фірми «Брюль і К'єр».

Вимірювач шуму і вібрації типу ИШВ-1 призначений для вимірювання діючих значень рівнів звукового Тиску, віброприскорення, віброшвидкості в октавних смугах частот і рівнів звуку по корекціям А, В, С.

Прилад використовується при вимірі шуму і вібрації машин, Механізмів, споруд та інших джерел. Прилад переносний з мережевим і автономним живленням і може експлуатуватися як в лабораторних, так і в цехових, польових умовах. Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму, так і від батарей

 

 

Прилад ИШВ-1 забезпечує вимірювання діючих значень загальних та октавних рівнів:

звукового тиску 30-130 дБ відносно порогового значення, 2 - 10~b Па в діапазоні частот 20-12 500 Гц;

віброприскорення 30-130 дБ відносно порогового значення 3 - Ю-4 м/с2 в діапазоні частот 10-12 500 Гц;

віброшвидкості 70-160 дБ відносно порогового значення 5-Ту-8 м/с2 в діапазоні частот 10-2500 Гц.

Прилад ИШВ-1 має:

лінійну амплітудно-частотну характеристику в діапазоні частот 10-12 500 Гц;

амплітудно-частотні характеристики за корекціям А, В, С відповідно до вимог Госту;

амплітудно-частотні характеристики октавних смуг средненоминальными частинами 16; 31; 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

У приладі передбачено вихідний роз'єм для підключення реєструє і аналізує апаратури (самописець, магнітофон) з вихідним опором не менше 15 Ом. Апаратурою ИШВ-1 виконують вимірювання об'єктах, віддалених від апаратури на відстань до 30 м. ИШВ-1 має динамічні характеристики «Швидко», «Повільно» і за своїм технічним характеристикам при вимірі шуму відноситься до шумомерам нормальної точності.

В комплект вимірювача шуму і вібрації ИШВ-1 входять наступні прилади: вимірювальний прилад; вимірювальний мікрофон типу М-101; вибропреобразователь типу Д-28; датчик низькочастотний типу Д-13; калібрувальний пристрій типу КУ-3; пистонфон типу ПП-101.

На передній панелі вимірювального приладу встановлені наступні органи управління і роз'єми:

перемикач «ДЕЦИБЕЛИ I», з допомогою якого послаблюється вхідний сигнал ступенями по 10 дБ від 30 до 90 дБ;

перемикач «ДЕЦИБЕЛИ II», за допомогою якого послаблюється сигнал за 10 дБ від 0 до 40 дБ по відношенню до перемикача «ДЕЦИБЕЛИ I»;

перемикач «РІД ВИМІРЮВАННЯ», за допомогою якого в положенні А, В, С у вимірювальний тракт підключаються коригуючі фільтри А, В, С;

у положенні «лін» проводиться вимірювання без корекції смузі частот 10-12 500 Гц;

у положенні «фільтри» до вимірювального тракту підключаються октавні фільтри і проводяться вимірювання в октавних смугах частот;

перемикач «РІД РОБОТИ» з положеннями «отк.» «контр.», «швидко», «повільно»:

у положенні «Отк.» прилад знеструмлено;

у положенні «Контр.» на вимірювальний прилад подається живлення від акумулятора або мережевого джерела живлення і контролюється напруга з допомогою стрілочного приладу;

у положенні «швидко» або «повільно» відповідно змінюються динамічні характеристики вимірювального приладу;

перемикач «ЧАСТОТА» з градуюванням 16; 31; 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц служить для перемикання октавних фільтрів;

роз'єм «Вхід» служить для підключення підсилювача і датчика вібрації і мікрофона до вимірювального приладу;

роз'єм «Вихід» служить для підключення амплітудних аналізаторів, самописців, осциллоскопов та інших приладів;

роз'єм «Калібр» служить для проведення електричної калібрування вимірювального приладу;

два отвори для доступу до двох змінних резистори, з допомогою яких при електричній калібрування проводиться регулювання коефіцієнта посилення по двох каналах, в залежності від положення тумблера «Мікрофон», «Датчик»;

спеціальна лампочка для контролю роботи вимірювального приладу.

У прилад для підготовки до роботи встановлюють мережний або батарейний блок живлення і підключають передпідсилювач. Перемикач «Рід робіт» встановлюють в положення «контр», при цьому стрілка гальванометра повинна перебувати в секторі «Батарея», а сигнальна лампочка повинна мигати. Потім виробляють механічну і електричну калібровку приладу, підключають мікрофон до предусилителю, після чого прилад готовий до роботи.

При вимірюванні рівня звукового тиску перемикачі вимірювального приладу встановлюють наступні положення: «ДЕЦИБЕЛИ I» -90; «ДЕЦИБЕЛИ II» -40; «РІД ВИМІРЮВАННЯ»; «А», «Б» або «З» - в залежності від корекції, в якій виробляють вимірювання; тумблер «Мікрофон-датчик» - мікрофон; «РІД РОБОТИ» - «швидко». Якщо при вимірах стрілка гальванометра розташовується в лівій частині шкали, необхідно зміною положення перемикачів «ДЕЦИБЕЛИ I» та «ДЕЦИБЕЛИ II» перевести її в праву частину шкали. Відлік свідчень проводять підсумовуванням показань перемикачів «ДЕЦИБЕЛИ I», «ДЕЦИБЕЛИ 11» і гальванометра

Наприклад, при вимірі рівня звукового тиску перемикачі були в наступних положеннях: «ДЕЦИБЕЛИ I» - 50; «ДЕЦИБЕЛИ II» -10; стрілка гальванометра на поділі 6. Результат вимірювань дорівнює: 50+10+6=66 дБ.

При вимірюванні рівнів звукового тиску в октавних смугах частот перемикачі встановлюють в тих же положеннях, що і при вимір рівня звукового тиску на перемикач «РІД ВИМІРЮВАНЬ» положення «лин.». За допомогою перемикачів «ДЕЦИБЕЛИ Ь та «ДЕЦИБЕЛИ II» стрілку гальванометра встановлюють в праву частину і перемикач «РІД ВИМІРЮВАНЬ» переводять у положення «фільтри». Вимірювання проводять при положеннях перемикача «ЧАСТОТА» - 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц Відлік виконують так само, як і при вимірюванні рівня звукового тиску.

Повірка вимірювального приладу ИШВ-1 виробляється організаціями, які мають право повірки, не рідше одного разу на рік, а також після кожного ремонту або заміни елементів.

Методика вимірювань повинна прийматися згідно ГОСТу. Для оцінки параметрів шуму на постійних робочих місцях виробничих приміщень вимірювання проводять в точках, що відповідають постійним робочим місцях. Якщо робочі місця непостійні, то вимірювання проводять в декількох точках так, щоб охопити можливо більшу частину робочої зони. Мінімальне кількість точок вимірювання в робочій зоні - три.

Число і розташування точок вимірювання для оцінки шумового режиму у виробничих приміщеннях приймається в залежності від типу технологічного обладнання та його розміщення:

з однотипним технологічним устаткуванням - не менше ніж на трьох постійних робочих місцях або на трьох відповідних ділянках робочої зони при непостійних робочих місцях;

з груповим розміщенням однотипного технологічного обладнання - на постійному робочому місці або відповідній ділянці робочої зони, у центрі кожної групи обладнання;

зі змішаним розміщенням технологічного різнотипного обладнання - не менше ніж на трьох постійних робочих місцях або відповідно на трьох дільницях робочої зони для кожного типу обладнання;

з поодиноко працюючим технологічним обладнанням на постійному робочому місці або відповідно в робочій зоні цього обладнання.

Для оцінки параметрів шуму, створюваного поодиноко працюючим технологічним устаткуванням або обладнанням вентиляції в виробничому приміщенні, вимірювання проводять на постійному робочому місці або відповідно в робочій зоні цього обладнання при зупиненому іншому технологічному обладнанні.

У виробничих приміщеннях, що не мають «галасливого» технологічного обладнання, вимірювання проводять на трьох постійних робочих місцях або відповідно на трьох дільницях робочої зони, найближчих до джерел зовнішнього шуму, при закритих і відкритих отворах в огороджувальних конструкції (вікна, двері та інші) і включеному обладнанні вентиляції та інших джерел шуму всередині приміщень.

Мікрофон розташовують на висоті 1,5 м над підлогою чи робочого майданчика (якщо робота виконується стоячи) чи на рівні голови людини, відчуває вплив шуму (якщо робота виконується сидячи). Мікрофон направляють у бік джерела шуму і видаляють не менше ніж на 0,5 м від особи, що проводить вимірювання. Контрольні вимірювання шуму, виявляють відповідність фактичних рівнів шуму на робочих місцях допустимим рівням за чинним нормам, проводять при роботі не менше 2/з встановлених в даному приміщенні одиниць технологічного обладнання, найбільш часто реализующемся (характерному) режимі його роботи. Обов'язково включають устаткування, вентиляцію, а також інші, які зазвичай використовуються в приміщенні пристрої, які є джерелами шуму. При вимірюванні шумів шумомір включають в положення «повільно» і знімають відлік по середній положення Стрілки (при її коливаннях).

Для імпульсних шумів слід додатково виробляти вимірювання в положенні «імпульс» або «швидко» з відліком максимального показання стрілки

 

 

До змісту книги: Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря

 

Дивіться також:

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. · Пристрій припливної вентиляції. КОНДИЦІОНЕР ... Осушення повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/20.htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ...

у житлові будівлі громадських приміщеннях повинні бути передбачені опалення і вентиляція. влаштування систем кондиціювання ...
www.bibliograph.com.ua/snip-5/12 .htm

 

 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ ...

необхідно передбачати системи опалення, вентиляції або кондиціонування повітря, дозволяють підтримувати в приміщеннях...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-156-karkas/48.htm

 

 АВТОМАЙСТЕРНЯ. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування ...

автоматично підтримувати в замкнутому об'ємі задану температуру і вологість повітря, автомобілі обладнуються системою кондиціонування ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/8.htm

 

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ. Техніка кондиціонування повітря

Техніка кондиціонування повітря розвивається з на початку XX ст. ... Опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря слід проектувати в ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-2/44.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ. Дія вентиляції зводиться до видалення витяжним ...

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ... Вентиляція і вентилятори. Система вентиляції регулює . ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/112.htm

 

 АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ...

По виду використовуваної енергії розрізняють електричних ма. і ппевматич. системи Автоматично. регулювання вентиляції та кондиціонування повітря. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe.../11.htm

 

 Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та ...

Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та газифікації, вентиляція і кондиціонування. Розділ:. Будівництво. Техніка ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/1.htm

 

 ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи ...

Залежно від будови і категорії товариств, будівлях вентиляцію та кондиціювання повітря в отд. приміщеннях, або кондиціонер...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/115.htm

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання та каналізації ...

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. Вентиляція · КОНДИЦІОНУВАННЯ. Кондиціонери Віконні кондиціонери ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-105-oborudovanie/

 

 КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. Призначення і пристрій систем ...

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. Глава V. КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. пристрій систем кондиціонування повітря ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/36.htm

 

 Повітрообмін. Визначення повітрообмінів

Опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря слід проектувати в ... вентиляції та кондиціонування повітря 55-74) до 20-21,1°...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-139-santehnika/26.htm

 

Останні додано:

 

Будівельні машини та обладнання Котловани і водозниження Зведення підземної частини будівель

 Будівельні технології