Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівельні технології

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

«ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»

Під редакцією професорів О. О. ЛИТВИНОВА і Ю. І. БЕЛЯКОВА

 

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як підручник для студентів інженерно-будівельних вузів і будівельних факультетів

 

КИЇВ

ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО

ВИДАВНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ

«Вища школа» 1985

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Амосов Н. Р. Монтаж будівельних конст - 19. рукций.- М. : Высш. шк., 1974.- 216 с.

2. Афонін В. Р., Гейман Л. М., Комір М. М. Довідковий посібник з вибуховим робіт 20. у будівництві.- К. : Буд1вельник, 1982

3. Бєльський М. Р., Лебедєв А. Н. Посилення сталевих конструкцій.- К. : Буд1вельник, 1981.- 120 с.

4. Бєляков Ю. І. Проектування екскаваторних робіт.- М. : Надра, 1983.-349 с.

5. Бєляков Ю. І., Левінзон А. Л., Резу-нік А. В. Земляні роботи.- М. : Лад-издат, 1983

6. Вітрів Ю. А. та ін. Машини для земляних робіт.- К. : Вища шк., 1981.- 384 с.

7. Дерев'яні конструкції і деталі. Довідник будівельника / Під ред. В. М. Хруле-ва.- М : Стройиздат, 1983.- 288 с.

8. Євдокимов Н. В., Мацкевич А. Ф., Ситий - 25. нік В. С. Технологія монолітного бетону і залізобетону.- М. : Высш. шк., 1980.

9. Колесніченко В. Р. Технологія монтажу металевих конструкцій.- К. : Вища шк., 1983.-207

10. Машини для земляних робіт. Довідкове посібник / Під ред. С. П. Єпіфанова і ін - М : Стройиздат,

11. Машини для монтажних робіт і вертикального транспорту. Довідковий посібник /Під ред. С. П. Єпіфанова та ін - 2-е вид.- 29. М : Стройиздат, 1981.-351 с.

12. Миронов С. А. Теорія і методи зимового 30. бетонування.- М. : Стройиздат, 1975

13. Ніжніковський Р., Резніченко П. Т. Технологія монтажу металевих конструкцій / Під. ред. Б. В. Прыкина.- К. : Вища шк., 1981

14. Піщаленко Ю. А., Покрасл Л. І. Управління якістю будівництва.

15. Піщаленко Ю. А. Технологія зведення будівель і споруд.- К. : Вища шк

16. Рекомендації по впровадженню карт трудових процесів в будівельне виробництво. ВНИИПИ праці в будівництві Держбуду СРСР.-М. : Стройиздат, 1981.-214 с. 34.

17. Керівництво з технології виготовлення попередньо убраних залізобетонних конструкцій.- М : Стройиздат, 35. 1980- - 192 с.

18 Рибальський В. І. Кібернетика в будівництві.- К. : Буд1вельник, 1975.- 232 с.

 

ВВЕДЕННЯ

 

Розділ I. ОСНОВИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. § 1. Основні відомості про будівельних процесах

§ 2. Будівельні робітники. Організація праці

§ 3. Продуктивність праці і заробітна плата

§ 4. Будівельні норми і правила. Контроль якості будівництва

§ 5. Охорона праці. Протипожежний захист будівництв

Глава 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

§ 2. Сборность будівель і споруд

§ 3. Технологія зведення монолітних конструкцій

§ 4. Комплексна механізація та автоматизація будівництва

§ 5. Передовий досвід і наукова організація праці

§ 6. Потоковість виробництва

§ 7. Нормалізація і технологічне проектування

§ 8. Складання ППР при реконструкції підприємств

§ 9. Техніко-економічні показники

 

Розділ II. ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА. ТРАНСПОРТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ

 

Розділ 1. РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

§ 2. Розчищення території

§ 3. Інженерні мережі для будівництва

Глава 2. БУДІВЕЛЬНІ ВАНТАЖІ, ДОРОГИ І ТРАНСПОРТ В БУДІВНИЦТВІ

§ 2. Дороги

§ 3. Транспортні засоби

§ 4. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт

§ 5. Охорона праці

 

Розділ III. ВЛАШТУВАННЯ ЗЕМЛЯНИХ СПОРУД

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 1. Види земляних споруд та машини для земляних робіт

§ 2. Основні будівельні властивості і класифікація грунтів

Глава 2. СПОСОБИ ПІДРАХУНКУ ОБСЯГІВ РОБІТ І РОЗПОДІЛУ ЗЕМЛЯНИХ МАС § 1. Визначення обсягів робіт

§ 2. Розподіл земляних мас при плануванні майданчика

Розділ 3. ПІДГОТОВЧІ ТА ДОПОМІЖНІ РОБОТИ

§ 2. Зняття рослинного шару

§ 3. Водовідлив і водозниження

§ 4. Штучне огорожу виїмок від грунтових вод

§ 5. Пристрій кріплень

Глава 4. ПЛАНУВАННЯ МАЙДАНЧИКІВ § 2. Планування майданчиків бульдозерами

§ 3. Планування майданчиків скреперами

§ 4. Планування майданчиків екскаваторами

§ 5. Виробництво робіт гидромеханическим способом

§ 6. Ущільнення грунту

Глава 5. ПРИСТРІЙ ВИЇМОК І НАСИПІВ § 1. Пристрій котлованів

§ 2. Пристрій траншей

§ 3. Виробництво земляних робіт у умовах реконструкції підприємств

§ 4. Зведення насипів з зв'язкових грунтів

Глава 6. ВИРОБНИЦТВО ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ У ЗИМОВИХ УМОВАХ

§ 2. Запобігання грунтів від промерзання

§ 3. Відтавання мерзлих грунтів

§ 4. Розпушування і розроблення мерзлих грунтів

Глава 7. КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ПОТОКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

§ 2. Організація потокового виробництва робіт

§ 3 Контроль якості і приймання земляних робіт

§ 4. Охорона праці при виробництві земляних робіт

 

Розділ IV. БУРОВІ ТА ВИБУХОВІ РОБОТИ

 

Розділ 1. БУРОВІ РОБОТИ § 1. Основні способи буріння

§ 2. Буріння шпурів і свердловин

Глава 2. ВИБУХОВІ РОБОТИ

§ 2. Основні методи підривання

§ 3. Розпушування грунтів

§ 4. Підривання мерзлих грунтів

§ 5. Освіта виїмок вибухом на викид

§ 6. Вибухові роботи в умовах реконструкції будівель і споруд

§ 7. Охорона праці при вибухових роботах

 

Розділ V. УЛАШТУВАННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ

 

Розділ 1. ПРИСТРІЙ ПІДСТАВ. Ущільнення грунтів

§ 2. Пристрій подушок

§ 3. Закріплення грунтів

§ 4. Особливості пристрою підстав зимових умовах

§ 5. Контроль якості ущільнення і закріплення підстав

§ 6. Охорона праці при влаштуванні підстав

Глава 2. ПРИСТРІЙ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ І ШПУНТОВИХ ОГОРОДЖЕНЬ § 1. Види паль і способи їх занурення

§ 2. Забивання і вибропогружение паль

§ 3. Безударное занурення паль

§ 4. Влаштування набивних паль і бурових опор

§ 5. Пристрій забивних і набивних фундаментів мілкого закладення

§ 6 Особливості влаштування пальових фундаментів у сезонно-мерзлих і вічномерзлих ґрунтах

§ 7. Організація робіт по влаштуванню пальових фундаментів

§ 8. Контроль якості пальових фундаментів

§ 9. Охорона праці при зварювальних роботах

Розділ 3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ § 1. Збільшення несучої здатності фундаментів шляхом посилення конструкцій

§ 2. Збільшення несучої здатності підстав діючих фундаментів

Глава 4. ФУНДАМЕНТИ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДЕННЯ

§ 2. Глибокі бурові опори

§ 3. Опори з тонкостінних збірних оболонок

§ 4. Пристрій фундаментів глибокого закладення методом «стіна в ґрунті»

§ 5. Улаштування опускних колодязів

§ 6. Занурення кесонів

§ 7. Особливості пристрою фундаментів глибокого закладення в зимових умовах

§ 8. Контроль якості робіт по пристрою глибоких фундаментів

§ 9. Охорона праці при влаштуванні фундаментів глибокого закладення

 

Розділ VI. ЗВЕДЕННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 1. Види кам'яних кладок

§ 2. Правила розрізки кам'яної кладки

§ 3. Розчини, що застосовуються для кладки

§ 4. Інструменти і пристосування для кам'яної кладки

§ 5. Лісу і підмости

Глава 2. ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ, ЗАГОТОВОК І НАПІВФАБРИКАТІВ § 1. Доставка та подача до робочого місцем стінових матеріалів, виробів і заготовок

§ 2. Доставка та подача до робочого місця розчину

Розділ 3. КЛАДКА З ШТУЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ § 1. Кладка з цегли

§ 2. Особливості кладки з вогнетривкої цегли

§ 3. Кладка з дрібноштучних каменів

§ 4. Організація робочого місця та праці каменярів

Глава 4. КЛАДКА З ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ НЕПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ § 1. Кладка з бутового каменю

§ 2. Бутобетонная кладка

§ 3. Організація робочого місця та праці каменярів

Глава 5. ЗВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ І СТІН З ВЕЛИКИХ БЛОКІВ § 1. Зведення фундаментів і стін підземної частини будівлі

§ 2. Зведення стін наземної частини будівлі

Глава 6. РОЗБИРАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ І ПОСИЛЕННЯ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ § 1. Розбирання кам'яних конструкцій

§ 2. Пробивання отворів, гнізд, борозен та отворів

§ 3. Закладення прорізів, ніш, гнізд, борозен і тріщин

§ 4. Посилення конструктивних елементів будівель

Глава 7. ВИРОБНИЦТВО КАМ'ЯНИХ РОБІТ У ЗИМОВИХ УМОВАХ

§ 2. Кладка способом заморожування

§ 3. Кладка на розчинах з протиморозними добавками, при прогріванні (обігріві) і в тепляках

Глава 8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Зведення поверхових конструкцій

§ 2. Приймання робіт

§ 3. Охорона праці

 

Розділ VII. ЗВЕДЕННЯ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 1. Основні відомості про види бетонних та залізобетонних конструкцій

§ 2. Склад комплексного процесу

§ 3. Вплив кліматичних умов на технологію робіт

Глава 2. ПРИСТРІЙ ОПАЛУБКИ § 1. Види опалубки і складу процесу

§ 2. Розбірно-переставна опалубка

§ 3. Пересувна катучая опалубка

§ 4. Незнімна опалубка-облицювання і інші види опалубки

Розділ 3. ЗАГОТІВЛЯ І МОНТАЖ АРМАТУРИ § 1. Види арматури та склад процесу

§ 2. Арматурна сталь і напівфабрикати

§ 3. Виготовлення арматури ненапружуваною

§ 4. Зварювання арматури

§ 5. Збірка арматурних виробів

§ 6. Монтаж арматури ненапружуваною

§ 7. Заготівля напрягаемых арматурних елементів

§ 8. Заміна арматури

Глава 4. ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ § 1. Види бетонної суміші

§ 2. Дозувальна апаратура і бетонозмішувачі

§ 3. Бетонозмішувальні установки

§ 4. Приготування бетонної суміші зимових умовах і в умовах сухого жаркого клімату

Глава 5. ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

§ 2. Доставка бетонної суміші автомобільним транспортом

§ 3. Транспортування бетонної суміші з трубах

§ 4. Застосування стрічкових конвеєрів, бетоноукладачів і мототележек

§ 5. Використання кранів і підйомників

§ 6. Особливості транспортування бетонної суміші в зимових умовах і в умовах сухого жаркого клімату

Глава 6. БЕТОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

§ 2. Ущільнення бетонної суміші

§ 3. Пристрій робочих швів

§ 4. Особливості бетонування конструкцій

Глава 7. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ЗВЕДЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Спорудження залізобетонних конструкцій пересувній опалубці

§ 2. Спорудження високих залізобетонних конструкцій підйомно-переставний і об'ємно-переставний опалубці

§ 3. Торкретування, набризк-бетон (шприц-бетон) і вакуумування

§ 4. Бетонування конструкцій, що перебувають під водою

§ 5. Технологія попередньо напружених конструкцій в будівельних умовах

§ 6. Застосування спеціальних бетонних сумішей. Легкі бетонні суміші

Глава 8. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ. СПОСОБИ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. ЗНЕСЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

§ 2. Способи посилення і зносу залізобетонних конструкцій

Глава 9. ВИТРИМУВАННЯ БЕТОНУ, ДОГЛЯД ЗА НИМ. РАСПАЛУБЛИВАНИЕ І ОЗДОБЛЕННЯ § 1. Витримування бетону і догляд за ним

§ 2. Контроль якості бетону

§ 3. Распалубливание та оздоблення поверхні бетону

§ 4. Приймання робіт

Глава 10. ЗВЕДЕННЯ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В ЗИМОВИХ УМОВАХ § 1. Особливості бетонування в зимових умовах

§ 2. Підготовка до бетонування

§ 3. Витримування бетону методом термоса

§ 4. Застосування хімічних добавок

§ 5. Электротермообработка бетону

§ 6. Паропрогрев бетону

§ 7. Застосування тепляків

§ 8. Контроль якості бетону

Глава 11. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Вибір комплекту машин

§ 2. Проектування потокового провадження робіт

§ 3. Особливості багатоваріантного проектування виробництва робіт

Глава 12. ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ПРИ ЗВЕДЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Заготівля і монтаж арматури

§ 2. Виробництво робіт в зимових умовах

 

Розділ VIII. МОНТАЖ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 1. Основні відомості. Перспективи розвитку монтажу

§ 2. Організаційно-технологічна структура монтажу

§ 3. Монтажна технологічність будівельних конструкцій та методика її оцінки

Глава 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДЙОМНИХ І ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МОНТАЖНИХ КОШТІВ § 1. Крани та підйомники

§ 2. Літальні та плавучі монтажні кошти

Розділ 3. ТРАНСПОРТНІ ТА ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕСИ § 1. Доставка, складування і розкладка конструкцій

§ 2. Укрупнительная збирання та тимчасове посилення конструкцій

Глава 4. ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ § 1. Класифікація монтажних операцій

§ 2. Оснащення та захоплення (строповка) конструкцій

§ 3. Підйом (переміщення) конструкцій

§ 4. Наводка, орієнтування та установка конструкцій

§ 5. Вивірка конструкцій

§ 6. Закріплення конструкцій

Глава 5. МЕТОДИ МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Класифікація методів монтажу

§ 2. Вільний підйом конструкцій

§ 3. Примусовий підйом конструкцій

Глава 6. МОНТАЖ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Монтаж великопанельних будинків

§ 2. Монтаж будівель з об'ємних елементів

§ 3. Монтаж будівель підйомом поверхів або перекриттів

§ 4. Монтаж одноповерхових промислових будівель

§ 5. Монтаж багатоповерхових каркасно-панельних промислових та цивільних будівель

§ 6. Монтаж залізобетонних просторових конструкцій

Глава 7. МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Монтаж каркасів одноповерхових та багатоповерхових будівель

§ 2. Конвеєрна збірка і крупноблочный монтаж конструкцій покриттів промислових будівель

§ 3. Особливості монтажу несучих легенів і огороджувальних конструкцій, віконних блоків і вітражів

§ 4. Монтаж купольних, арочних і мембранних покриттів конструкцій

§ 5. Монтаж листових конструкцій

§ 6. Монтаж металевих конструкцій висотних інженерних споруд

Глава 8. МОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

§ 2. Технологія монтажу

Глава 9. ПОСИЛЕННЯ, ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ § 1. Посилення конструкцій

§ 2. Демонтаж і монтаж конструкцій

§ 3. Особливості монтажу і демонтажу конструкцій в зимових умовах і умовах жаркого клімату

Глава 10. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНОГО ПРОЦЕСУ

§ 2. Напрямки розвитку фронту робіт

§ 3. Послідовність встановлення конструкцій

§ 4. Організація монтажу залізобетонних конструкцій

§ 5. Організація монтажу металевих конструкцій

§ 6. Проектування монтажних робіт

§ 7. Контроль якості монтажу і приймання конструкцій

§ 8. Охорона праці при виробництві монтажних робіт

 

Розділ IX. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЇ

 

Розділ 1. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ В БУДІВНИЦТВІ

§ 2. Обробка деревини

§ 3. Захист деревини від гниття, древоточцев і займання

Глава 2. ЗБІРКА, УСТАНОВКА І МОНТАЖ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ § 1. Збірка конструкцій з брусів і колод

§ 2. Встановлення та монтаж конструкцій дерев'яних будинків

§ 3. Монтаж дерев'яних конструкцій

§ 4. Установлення столярних виробів

§ 5. Контроль якості і приймання робіт

§ 6. Охорона праці та протипожежні захист при влаштуванні дерев'яних конструкцій

 

Розділ X. ПРИСТРІЙ ПОКРІВЕЛЬ

 

Розділ 1. РУЛОННІ І МАСТИЧНІ ПОКРІВЛІ

§ 2. Покрівлі з рулонних матеріалів

§ 3. Мастикові покрівлі

Глава 2. ПРИСТРІЙ ПОКРІВЕЛЬ З ШТУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПЛИТ ПОВНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ГОТОВНОСТІ § 1. Покрівля з азбестоцементних виробів посиленого профілю (ВУ) і уніфікованого (УВ), а також з плоских плиток.

§ 2. Покрівлі з черепиці

§ 3. Покрівля з сталевих аркушів

§ 4. Пристрій покрівлі з плит підвищеної і повної заводської готовності

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ

§ 2. Пристрій покрівель в зимових умовах і в умовах жаркого клімату

§ 3. Приймання і контроль якості робіт

§ 4. Охорона праці та протипожежні заходи

 

Розділ XI. ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ СЕРЕДОВИЩА

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ § 1. Призначення захисту

§ 2. Основні види захисту

§ 3. Приготування і транспортування захисних складів

Глава 2. ПРИСТРІЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

§ 2. Нанесення фарбувальної гідроізоляції

§ 3. Лита асфальтова ізоляція і штукатурка

§ 4. Обклеювальна гідроізоляція

§ 5. Жорстка гідроізоляція

Розділ 3. ПРИСТРІЙ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ § 1. Футеровка

§ 2. Гумування та газополум'яне напилення

§ 3. Гідрофобізація і флюатування

§ 4. Металізація

Глава 4. ПРИСТРІЙ ТЕПЛО - І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ

§ 2. Засипна теплоізоляція

§ 3. Мастична теплоізоляція

§ 4. Лита теплоізоляція

§ 5. Обволікує теплоізоляція

§ 6. Збірно-блокова теплоізоляція

§ 7. Вакуумна теплоізоляція

§ 8. Звукоізоляція конструкцій при зведення та оздоблення будівель

Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА § 1. Організація процесів

§ 2. Особливості виробництва ізоляційних робіт в зимових умовах

§ 3. Контроль якості і приймання робіт по влаштуванню ізоляції

§ 4. Охорона праці і пожежна профілактика

 

Розділ XII. ПРОКЛАДКА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ § 1. Трубопроводи. Їх призначення та види

§ 2. Види прокладки труб

§ 3. З'єднання труб та елементи трубопроводів

§ 4. Індустріальна технологія пристрої трубопроводів

Глава 2. ЗАГОТІВЛЯ МОНТАЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ § 1. Види трубних заготовок і монтажних вузлів

§ 2. Складання і з'єднання труб на зварюванні

§ 3. Збірка розтрубних з'єднань труб

§ 4. Збірка муфтових з'єднань

§ 5. Монтаж стиків на фланцях

§ 6. Контроль якості стиків

Розділ 3. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ § 1. Влаштування гідроізоляційних покриттів

§ 2. Пристрій теплоізоляційних покриттів

§ 3. Контроль якості ізоляції

Глава 4. ПІДГОТОВКА ДО ПРОКЛАДАННЯ ТРУБ І МОНТАЖНИХ ВУЗЛІВ § 1. Доставка труб і монтажних елементів

§ 2. Укрупнення монтажних вузлів

§ 3. Розмітка осей трубопроводів і установка кріплень

§ 4. Приймання опор і підстав

Глава 5. ПРОКЛАДКА ТРУБ § 1. Монтаж трубопроводів внутрішньобудинкових санітарно-технічних систем

§ 2. Укладання зовнішніх мереж

§ 3. Випробування трубопроводів

§ 4. Підключення трубопроводів до чинним мереж

§ 5. Особливості виробництва робіт при реконструкції та ремонту санітарно-технічних систем

Глава 6. ПІДЗЕМНА ПРОКЛАДКА ТРУБ БЕЗ РОЗКРИТТЯ ҐРУНТУ § 1. Спосіб проколу

§ 2. Спосіб продавлювання

§ 3. Горизонтальне буріння

§ 4. Прокладка труб у готових тунелях

 Глава 7. ПРОКЛАДКА ТРУБ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ § 1. Перетин водних перешкод

§ 2. Прокладка труб в болотистій місцевості

§ 3. Пристрій трубопроводів просідаючих грунтах і сейсмічних районах

§ 4. Прокладка труб по схилах гір і в районах вічної мерзлоти

§ 5. Надземна відкрита прокладка труб

Глава 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРОКЛАДКИ ТРУБ § 1. Вибір довжини монтажного ділянки

§ 2. Організація виробничих процесів

§ 3. Контроль якості і приймання робіт

§ 4. Охорона праці

Глава 9. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОКЛАДЦІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА СЛАБОСТРУМНИХ МЕРЕЖ. АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ § 1. Прокладка кабельних і повітряних ліній

§ 2. Проводка всередині будівель

§ 3. Виробництво електромонтажних робіт

§ 4. Антикорозійний захист інженерних мереж

 

Розділ XIII. ОПОРЯДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 1. Основні відомості про оздоблювальних процесах

§ 2. Підготовка до оздоблення будівлі

Глава 2. СКЛІННЯ

§ 2. Заготівельні й транспортні процеси

§ 3. Вставка скла та монтаж виробів з скла

Розділ 3. ОЗДОБЛЕННЯ ШТУКАТУРКОЮ § 1. Види штукатурки. Структура процесу

§ 2. Підготовка конструкцій до оштукатурення

§ 3. Нанесення штукатурного розчину

§ 4. Пристрій карнизів та оздоблення поверхонь

§ 5. Декоративна штукатурка

§ 6. Організація процесу

§ 7. Особливості виконання штукатурних робіт у зимових умовах

§ 8. Приймання і контроль якості

Голова 4. ОБЛИЦЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ § 1. Різновиди облицювання. Структура процесу

§ 2. Облицювання фасадів будинків та зовнішніх поверхонь інженерних споруд

§ 3. Облицювання внутрішніх приміщень

Голова 5. ОБРОБКА МАЛЯРСЬКИМИ СКЛАДАМИ, ШПАЛЕРАМИ ТА ПЛІВКАМИ

§ 2. Види малярних сумішей. Підготовка і забарвлення поверхонь

§ 3. Обробка шпалерами, лінкрустом та синтетичними плівками

§ 4. Декоративна обробка

§ 5. Комплексна механізація та організація процесу обробки малярною

§ 6. Приймання і контроль якості

Глава 6. ПРИСТРІЙ ПІДЛОГ

§ 2. Підготовка підстави, влаштування підстильного шару стяжки

§ 3. Підлоги з суцільним покриттям

§ 4. Підлоги з покриттям із штучних матеріалів

§ 5. Підлоги з дощок, паркету і деревно-стружкових плит

§ 6. Підлоги з рулонних матеріалів

Голова 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ПРИ ОБРОБЦІ БУДІВЛІ І СПОРУД

 

Розділ XIV. ПОДАЛЬШИЙ ПРОГРЕС ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Голова 1. РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

§ 2. Роботи з влаштування земляних споруд

§ 3. Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій

§ 4. Монтаж будівельних конструкцій

§ 5. Пристрій покрівель

§ 6. Оздоблювальні роботи

Голова 2. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

§ 2. Застосування прикладної математики та обчислювальної техніки

§ 3. Технологічне прогнозування

 

 БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. Технологія будівельного виробництва

«Технологія будівельного виробництва. Підручник для вузів» ... Зміст і спрямованість курсу технології будівельного виробництва...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-125-tehnologia/

 

 технологія будівельного виробництва - КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ...

Сучасна технологія будівельного виробництва заснована на виконанні будівельних процесів комплексно-механізованим...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-125-tehnologia/7.htm