Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво

АРМУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

ФГУП «НДЦ «Будівництво»

НИИЖБ їм. А.А. Гвоздєва

ЗАТ «КТБ НИИЖБ»

І.М. Тихонов

«АРМУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ»

Посібник по проектуванню

Москва. 2007

 

 

Арматурний прокат для залізобетону є одним з найбільш масових видів продукції чорної металургії.

З урахуванням все зростаючих темпів будівництва обсяги виробництва арматурного прокату осяжній перспективі будуть тільки збільшуватися

Номенклатура і сортамент арматурного прокату, виробленого на металургійних підприємствах колишнього СРСР, складалися під впливом попиту, орієнтованого масовим розвитком збірного залізобетону і в умовах, практично ізольованих від світового ринку. До теперішнього часу ця обставина більшою або меншою мірою для різних металургійних підприємств позначається в недоотриманні прибутку, пов'язаному з виробництвом застарілих видів арматурного прокату, з високою собівартістю і низькою конкурентною здатністю.

Вимоги, пред'являються до арматурного прокату будівельниками (споживачами) ще на ранній стадії розвитку залізобетону, залишилися актуальними і в даний час.

Враховуючи особливості сучасного виробництва та експлуатації арматурних елементів збірного і монолітного залізобетону (каркасів, сіток, закладних деталей, монтажних петель тощо), до основним вимогам по міцності, деформативності і зчепленню з бетоном додалися додаткові вимоги по зварюваності, морозостійкості, корозійної стійкості арматури та ін. З-за зростаючих вимог до якості будівництва економічна ефективність та надійність застосування того чи іншого виду арматурного прокату у споживача стають основоположними для впровадження його у виробника.

На ранній стадії виробництва арматури головними визначальними її споживчих властивостей технічні можливості сталеливарного і прокатного технологічного обладнання. Тоді будівельники були змушені задовольнятися тією арматурної продукцією, яку виробляла металургійна промисловість.

У зв'язку з бурхливим розвитком металургійного виробництва в останні роки практично всі технологічні обмеження з виробництва арматури були зняті. В даний час металурги готові виробляти ту арматурну продукцію, яка може бути ефективно використана в будівництві.

Відповідно до СП 52-101-2003 для армування залізобетонних конструкцій рекомендується застосовувати арматуру наступних видів:

- горячекатаную гладку і періодичного профілю з постійної і змінної висотою виступів (відповідно кільцевої і серповидний профілі) діаметром 6-40 мм;

- термомеханічно зміцнену періодичного профілю з постійної і змінної висотою виступів (кільцевий і серповидний) діаметром 6-40 мм;

- холоднодеформированную періодичного профілю діаметром 3-12 мм

Клас арматури по міцності на розтяг позначається:

А - для гарячекатаної і термомеханічно зміцненої арматури;

- Для холоднодеформованої арматури.

Класи арматури по міцності на розтяг А та В відповідають гарантованим значенням межі плинності (з округленням) з забезпеченістю не менш 0,95, що визначається за відповідним державним стандартам або технічним умовам.

У необхідних випадках до арматурі пред'являються вимоги по додатковим показникам якості: зварюваність, пластичність, зчеплення з бетоном, холодостійкість, корозійна стійкість, втомна міцність та ін.

При проектуванні залізобетонних конструкцій може бути використана арматура:

- гладка класу А240 (A-I);

- періодичного профілю класів А300 (А-Н), А400 (A-III, А400С), А500 (А500С, А500СП), В500 (Bp-I, B500C), де З - зварювана, П - підвищеного зчеплення.

До 80-х років минулого століття основний обсяг виробництва і застосування в будівництві становила арматура з межею плинності ат=400 МПа. За період 1991-1997 основні європейські країни перейшли на єдиний клас зварюваної арматури періодичного профілю для ненапружених залізобетонних конструкцій з межею текучості від=500 МПа

Уніфікована зварювана арматура має хімічний склад, обумовлений вмістом у сталі вуглецю не більше 0,22 %.

Застосування арматури класу А500 замість арматури класу А400 (A-III) забезпечує понад 10 % економії стали в будівництві.

Для вітчизняного будівництва можлива заміна цим класом стали не тільки арматури класу А400 (A-ІІІ), але і гладкої арматури класу А240(А-1), яка застосовується у вигляді конструктивної арматури в монтажних петлях, закладних деталях і т.п.

Для цього арматура при о=500 Н/мм2 повинна мати максимальну пластичність при розтягуванні і вигині як у цілих стрижнях, так і після зварювання і питому енергію руйнування на рівні гарячекатаної сталі класу А240 як при позитивних, так і при низьких негативних температурах.

Цим умовам термомеханічно упрочненном стані можуть відповідати низьковуглецеві сталі марок: СтЗсп, СтЗпс, СтЗГпс або низьколеговані стали типів 18ГС, 20ГСит.п.

Враховуючи вищевикладене, в якості ефективної арматури для залізобетонних конструкцій, встановлюється за розрахунком, слід переважно застосовувати арматуру періодичного профілю класу А500 (А500С, А500СП), а також арматуру класу В500 в зварних сітках і каркасах.

Посібник складається з двох частин. У першій частині наводяться результати досліджень Центру проектування і експертизи-ИЖБ в області розробок і впровадження ефективного стрижневого і поставляється в мотках арматурного прокату класу міцності 500 МПа. Тут же наводиться оцінка споживчих властивостей нових видів арматури в порівнянні з відомими, а також даються рекомендації по їх застосування в будівництві. Окремо виділений у виданні розділ вимог щодо захист будівель від прогресуючого обвалення, в якому наводиться нова методика розрахунку з використанням можливостей програмного комплексу «Ліра 9.2». При розгляді питань конструктивного характеру особливу увагу приділено зіставленню вимог СП 52-101-2003 і СНиП 2.03.01-84». Тут наводяться рекомендації щодо застосування арматури класу А500СП.

У другій частині, оформленої у вигляді додатків 1 та 2, наведено конструктивні вимоги до армуванню основних елементів будівель з монолітного залізобетону, а також приклади робочої документації по армуванню основних конструктивних елементів монолітних будівель з різними конструктивними схемами, побудованих в Москві і розроблених ЗАТ «Проектно-архітектурна майстерня "ПІК"», ЗАТ «Тріанон», КНПСО Центр «Поликварт», а також в НИИЖБ.

В роботі використані матеріали досліджень, у проведенні яких брали участь співробітники: І.М. Суріков, В.З. Мішків, B.C. Гу-менюк, Т.ЗВ. Судаков, К.Ф. Штритер, Б.М. Фридля-нов, КС. Шапіро, O.A. Квасников, І.П. Саврасов, О.О. Циба, М.М. Козелков, А.?. Демидов С.М. Шатілов, В. П. Асатрян. Оформлення графічної частини видання виконував А.А. Квасніков з участю ТА Гладышевой, А.В. Лугового, Д. В. Плотнікова, В.Я. Нікітіної, Т.ЗВ. Ніколаєва, НІ. Федоренко і ін.

ЕФЕКТИВНА АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БУДІВНИЦТВА. Стрижневий арматурний прокат

Арматурний прокат, що поставляється в мотках (бунти)

Гвинтовий арматурний прокат

Канатні елементи та їх застосування в попередньо напружених перекриттях будівель

 

ОСНОВНІ РОЗРАХУНКОВІ ВИМОГИ

 

ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ ВІД ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ

 

КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ

 

АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ

 

З'ЄДНАННЯ АРМАТУРИ

Стики арматури без зварювання

Зварні з'єднання арматури всіх типів

Зварні з'єднання, що застосовуються для термомеханічно зміцненої арматурної сталі класу А500СП

Нетипові зварні з'єднання, що виконуються ручний дугового зварюванням

Додаткові технологічні рекомендації по зварюванню арматурної сталі класу А500СП для типових зварних з'єднань, а також нетипового стикового з'єднання з 3-4 накладками

Додаткові технологічні рекомендації по зварюванню арматурної сталі класу А500СП для нетипових зварних з'єднань

Механічні стикові з'єднання

 

ВИМОГИ ДО ЗГИНАЛЬНИМ ОПЕРАЦІЯМИ

 

ПРИЙМАННЯ, ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АРМАТУРИ У СПОЖИВАЧА, МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ АРМАТУРИ КЛАСІВ А500С І А500СП

 

 

ДОДАТОК 1

 

КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ ДО АРМУВАННЮ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ З МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Розділ 1. Армування монолітних фундаментів

Стрічкові фундаменти

Суцільні плитні фундаменти

Пальові фундаменти

 

Розділ 2. Армування монолітних стійок і стін

 

Розділ 3. Армування монолітних залізобетонних балок і плит перекриття

Додаткові вказівки по армуванню балок

Армування монолітних залізобетонних плит

Армування в місцях отворів

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Мадатян С.А. Арматура залізобетонних конструкцій. - М.: «Воентехлит», 2000. - 256 С..

2. Bond of punishment in concrete. State-of-art report by Task group Bond models. FIB bullenin 10 (August 2000).

3. Тихонов І.М., Мішків В.З., Судаков Г.М. Про нормуванні анкерування стрижневий арма-тури//Бетон і залізобетон. - 2006. - № 3. - С. 2-7.

4. Тихонов І.М., Гуменюк B.C. Аналіз вимог СП 52-101-2003 до арматури класу міцності 500 МПа//Бетон і залізобетон. - 2006. - №4.-С. 6-11.

5. Бондаренко В.І., Пахомова А.В. Холодноде-формована арматура класу. В500//Науч-ві праці 2-ї Всеросійською (Міжнародної) конференції по бетону і залізобетону. Т.5. - М.: ТОВ «Информполиграф», 2005.

6. Рекомендації по захисту монолітних житлових будинків від прогресуючого обвалення. - М.: ГУП НИАЦ, 2005.

7. Расторгуєв Б.С., Мутока К.М. Деформування конструкцій перекриттів каркасних будівель після раптового руйнування однієї ко-лонни//Сейсмостійке будівництво. Безпека споруд. 2006. - № 1. - С. 12-15.

8. Тихонов І.М. Розрахунок перерізів залізобетонних елементів при дії короткочасних динамічних навантажень//Бетон залізобетон. - 1991. -№9.

9. Гвоздьов А.А., Дмитрієв С.А., Крилов СМ., Білобров І.К., Тихонов І.М. та ін. Нове про міцності залізобетону - М.: Стройиздат, 1977.-271с.

10. Тихонов І.М., Козелків М.М., Демидов А.Р. ДО проектування будівель із залізобетону з урахуванням захисту від прогресуючого про-рушення//Бетон і залізобетон. - 2006. -

№6.-З 6-10.

11. Тихонов І.М. Арматурний прокат для відповідальних будівель і споруд, у тому числі проектуються з урахуванням аварійних навантажень і запобігання прогресуючого обруше-ня//Бетон і залізобетон - шляху розвитку. Матеріали II Всеросійській конференції з бетону і залізобетону. Том 5. - М: ТОВ «Информполиграф», 2005.

12. Рекомендації щодо запобігання прогресуючих обвалень великопанельних будинків. - М.: ГУП НИАЦ, 1999. - 55 с.

13. СТО 36554501-005-2006. Застосування арматури класу А500СП в залізобетонних конструкціях.

14. Керівництво по конструюванню бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону (без попереднього напруження). - М.: Стройиздат, 1978. - 175 с.

15. Посібник з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону без попереднього напруги арматури (до СП 52-101-2003). - М.: ВАТ «Цнііпромзданій», 2005. - 214 с.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

СНиП 2.01.07-85* Навантаження і впливи

СНиП 2.03.01-84* Бетонні і залізобетонні конструкції (довідково)

СНиП 3.03.01-87 Несучі та огороджувальні конструкції

СНиП 52-01-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення СП 52-101-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції без попереднього напруження арматури

МДС 20-1 .2006 Тимчасові рекомендації за призначенням навантажень та впливів, що діють на багатофункціональні висотні будівлі і комплекси в Москві

ГОСТ 5781-82 Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови

ГОСТ 6727-80 Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотягнутий для армування залізобетонних конструкцій

ГОСТ 7566-94* Металопродукція. Приймання, маркування, упаковка, транспортування і зберігання

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурна термомехани-но зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови

ГОСТ 10922-90 Арматурні і закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ГОСТ 12004-81* Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови

ГОСТ 14019-2003 Матеріали металеві. Метод випробування на вигин

ГОСТ 14098-91 З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурний зварюваний періодичного профілю класів А500С і В500 для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови СТО АС4М 7-93 Прокат періодичного профілю з арматурної сталі. Асоціація Черметстандарт

ТУ 14-1-5254-94

ТУ 14-1-5526-2006 Прокат арматурний класу А500СП з ефективним періодичним профілем

 

 

Дивіться також:

 

 Армування установка арматури. Дисперсне армування бетону ...

Для армування підлог використовують сітки арматури AIII або дисперсне армування сталевої фібри. Достатньо часто застосовується комбіноване ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-70-4/72.htm

 

 Арматурні роботи. Виготовлення арматури. Армування плити

Для додання жорсткості залізобетонних конструкцій їх армують або стрижнями з профільованої сталі ( 78), або сіткою із сталевого дроту ( 79). ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-68/31 .htm

 

 АРМУВАННЯ. Гнучка армування з канатних провідників ...

Армування стволів включає в себе роботи по установці розстрілів, навішування провідників, пристрою сходового відділення, монтажу трубопроводів і прокладання ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-71/61 .htm

 

 Армування залізобетонних виробів - натягу арматури ...

Розрізняють армування залізобетонних виробів ненапружений (звичайне) та попередньо напружене. Операції армування і види арматури, ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-76/113 .htm

 

 АРМУВАННЯ. Елементи армування

Армування углубляемой частини стовбура здійснюють після проходки сполучень та камер до ліквідації запобіжних пристроїв. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-71/74 .htm

 

 АРМУВАННЯ ПЕРЕКРИТТЯ СНИП 111-15-76. Карти технологічного контролю

Армування конструкції слід здійснювати укрупненими зварними арматурними каркасами і сітками. Не допускаються корозія, забруднення, ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-70-2/65.htm

 

 АРМУВАННЯ КОЛОН СНИП 111-15-76. Карти технологічного контролю

АРМУВАННЯ КОЛОН СНИП 111-15-76. Допустимі відхилення у відстанях між окремо встановленими робочими стрижнями для колон становлять ±10 мм. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-70-2/64.htm

 

 СИСТЕМИ ПЕРЕВ'ЯЗОК. Армування цегляних стовпів. Системи ...

Поперечне армування цегляних стовпів має на меті підвищити їх несучу здатність. Арматура укладається в горизонтальні шви кладки. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/175.htm

 

 Армування стін і деформаційні шви

в неармованих стінах довжиною більше 5 м (поздовжнє армування стін дає можливість збільшити відстань між деформаційними швами); ...
bibliograph.com.ua/stroymaterialy-5/50 .htm

 

 Поздовжнє армування. РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОЗДОВЖНІМ ...

Поздовжнє армування застосовується для гнучких елементів (Рпр = /0: d > 15) і при значних эксцентриситетах. Поздовжня арматура може розташовуватися як ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/120.htm