Вся електронна бібліотека >>>

 АРМУВАННЯ >>

 

Будівництво

АРМУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ ВІД ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ

 

 

Будівлі з монолітного залізобетону повинні бути захищені від прогресуючого обвалення в разі локального руйнування несучих конструкцій у результаті виникнення аварійних надзвичайних ситуацій.

Стійкість проти прогресуючого обвалення будівлі повинна перевірятися розрахунком і забезпечуватися конструктивними заходами, сприяють розвитку в несучих конструкціях пластичних деформацій при граничних навантаженнях.

Розрахунок стійкості будівлі необхідно проводити на особливе сполучення навантажень, що включають постійні і тривалі навантаження при найбільш небезпечною схемою локального руйнування. У каркасних будівлях є руйнування (видалення) колон (пілонів) або колон (пілонів) з прилеглими до них ділянками стін, розташованих на одному (будь-якому) на поверсі площі локального руйнування [].

Постійні і тимчасові навантаження слід приймати з коефіцієнтом поєднання навантажень та коефіцієнтів надійності за навантаженням, рівними одиниці. Величини деформацій і ширина розкриття тріщин в конструкціях не регламентуються. Розрахункові міцнісні та деформативні характеристики матеріалів приймаються рівними їх нормативним значенням згідно з чинним норм проектування залізобетонних конструкцій.

Для розрахунку будівель при прогресуючому руйнуванні слід використовувати просторову розрахункову модель. У моделі можуть враховуватися елементи, які є не несучими у звичайних умовах (зовнішні стіни, огородження балконів тощо), які в разі прогресуючого обвалення можуть сприймати аварійні навантаження і активно брати участь в перерозподіл зусиль в елементах конструктивної системи.

Розрахунок будівлі бажано виконувати з використанням сертифікованих програмних комплексів, що допускають можливість обліку фізичної та геометричної нелінійності жорсткістних характеристик елементів, що забезпечує найбільшу достовірність розрахунку та зниження додаткових матеріаловитрат.

 

 

Беручи до уваги перераховані вище допущення до розрахунку будівель при прогресуючому руйнуванні, слід припустити, що ці допущення можуть при певних обставинах забезпечити позитивні результати розрахунку при відсутності або мінімальному збільшенні витрати матеріалів (бетону і арматури).

Для оцінки критичних величин габаритних розмірів сітки колон різноповерхових каркасних будівель з регулярною структурою з монолітного залізобетону можуть бути використані наведені нижче результати їх статичних розрахунків на прогресуюче обвалення за пропонованою методикою. Розрахунки виконувалися з використанням можливостей програмного комплексу «Ліра 9.2». Прийнята черговість розрахунку:

• статичний розрахунок будівлі в пружній постановці по розрахунковим навантаженням і опорів матеріалів для 1 та 2 груп граничного стану. Жорсткісні характеристики матеріалів - умовні, прийняті однаковими окремо для перекриттів і колон;

• визначення армування перекриттів по статичного розрахунку коригування прольотних і опорних зон армування плити перекриття з максимальним пролетным моментів і принципом його безперервності і симетричності в розтягнутих і стиснутих зонах із збереженням розрахункового армування надопорных зон;

• внесення змін до жорсткісні характеристики матеріалів, що враховують прийняте армування;

• зміна типу скінченних елементів розрахункової схеми на геометрично і фізично нелінійні;

• введення трьохлінійних діаграм деформування для бетону і дволінійною діаграми для арматури згідно СП 52-101-2003;

• введення відкоригованих розрахункових опорів матеріалів з їх збільшенням шляхом множення на коефіцієнти динамічного зміцнення (коефіцієнти умов роботи);

• зниження навантаження на перекриття до величин постійної і тривалої навантаження з коефіцієнтами поєднання і надійності, рівними одиниці;

• видалення однієї колони нижнього поверху і перерахунок будівлі з новими умовами ітераційним методом;

• оцінка результатів розрахунку.

Колони були прийняті перерізом 400x400 мм, товщина перекриття 200 мм, арматура класу міцності А500, клас бетону В25. Сумарна величина прийнятої при статичних розрахунках рівномірно розподіленою навантаження склала 1100 кгс/м2, додаткової смуговий навантаження 1300 кгс/м2.

В результаті виконаних розрахунків отримано дані, які можуть служити орієнтиром для оцінки ефективності та економічної доцільність прийнятих на стадії предпро-ектных розробок об'ємно-планувальних рішень каркасних будівель, що проектуються з урахуванням виключення прогресуючого обвалення.

Перевищення розмірів сіток колон, наведених у таблиці 8, може створити умови для втрати стійкості будівлі від прогресуючого обвалення. При цьому запобігання обвалення вимагатиме значного збільшення витрати бетону і арматури та ускладнення проектних рішень армування конструкцій і їх вузлових з'єднань.

Удосконалення розрахункової моделі, наприклад, шляхом використання трилінійної діаграми арматури класу міцності 500 МПа, перерозподілу зусиль за рахунок розкриття шарнірів пластичності, урахування впливу на розпору несучу здатність перекриттів, а також збільшення висоти перерізу перекриття і застосування бетону більш високої міцності дозволять відкоригувати наведені в таблиці 8 критичні розміри сітки колон в бік збільшення.

При перевищенні критичних розмірів сітки колон перевірка будівлі на стійкість проти прогресуючого обвалення проводиться на підставі зіставлення зусиль в окремих конструктивних елементах, отриманих із статичного розрахунку з граничними зусиллями, які можуть бути сприйняті цими елементами. Стійкість будівлі проти прогресуючого обвалення забезпечена, якщо для будь-якого елемента дотримується умова F<S, де F і S відповідно зусилля в конструктивному елементі і його розрахункова несуча здатність, знайдені з урахуванням вказівок, наведених вище.

Конструкції, для яких вимоги по міцності не задовольняються, повинні бути посилені додатковим армуванням або збільшенням перерізу елементів.

 

 

До змісту книги: АРМУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ

 

Дивіться також:

 

 Армування установка арматури. Дисперсне армування бетону ...

Для армування підлог використовують сітки арматури AIII або дисперсне армування сталевої фібри. Достатньо часто застосовується комбіноване ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-70-4/72.htm

 

 Арматурні роботи. Виготовлення арматури. Армування плити

Для додання жорсткості залізобетонних конструкцій їх армують або стрижнями з профільованої сталі ( 78), або сіткою із сталевого дроту ( 79). ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-68/31 .htm

 

 АРМУВАННЯ. Гнучка армування з канатних провідників ...

Армування стволів включає в себе роботи по установці розстрілів, навішування провідників, пристрою сходового відділення, монтажу трубопроводів і прокладання ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-71/61 .htm

 

 Армування залізобетонних виробів - натягу арматури ...

Розрізняють армування залізобетонних виробів ненапружений (звичайне) та попередньо напружене. Операції армування і види арматури, ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-76/113 .htm

 

 АРМУВАННЯ. Елементи армування

Армування углубляемой частини стовбура здійснюють після проходки сполучень та камер до ліквідації запобіжних пристроїв. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-71/74 .htm

 

 АРМУВАННЯ ПЕРЕКРИТТЯ СНИП 111-15-76. Карти технологічного контролю

Армування конструкції слід здійснювати укрупненими зварними арматурними каркасами і сітками. Не допускаються корозія, забруднення, ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-70-2/65.htm

 

 АРМУВАННЯ КОЛОН СНИП 111-15-76. Карти технологічного контролю

АРМУВАННЯ КОЛОН СНИП 111-15-76. Допустимі відхилення у відстанях між окремо встановленими робочими стрижнями для колон становлять ±10 мм. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-70-2/64.htm

 

 СИСТЕМИ ПЕРЕВ'ЯЗУВАННЯ. Армування цегляних стовпів. Системи ...

Поперечне армування цегляних стовпів має на меті підвищити їх несучу здатність. Арматура укладається в горизонтальні шви кладки. ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/175.htm

 

 Армування стін і деформаційні шви

в неармованих стінах довжиною більше 5 м (поздовжнє армування стін дає можливість збільшити відстань між деформаційними швами); ...
bibliograph.com.ua/stroymaterialy-5/50 .htm

 

 Поздовжнє армування. РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОЗДОВЖНІМ ...

Поздовжнє армування застосовується для гнучких елементів (Рпр = /0: d > 15) і при значних эксцентриситетах. Поздовжня арматура може розташовуватися як ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/120.htm