Вся Бібліотека >>>

  

 

Альтернативна енергетика

Біомаса


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Biomass Conversion Processes for Energy Fuels and

 

«БІОМАСА

як джерело енергії»

  

Oskar R.Zaborsky

National Science Foundation Washington

 

Переклад з англійської А. П. ЧОЧИА

Москва «Світ» 1985

  

© 1981 Plenum Press, New York

 

Під біомасою зазвичай мають на увазі відновляються органічна речовина, що генерується рослинами шляхом фотосинтезу. Первинним джерелом біомаси є дерева, сільськогосподарські культури, водні рослини. Після збору і переробки біомаси в товарні продукти утворюються відходи, які разом з твердими міськими відходами можуть виявитися джерелом великої кількості органічного матеріалу, придатного для отримання додаткової енергії.

Біомаса як джерело енергії використовується з найдавніших часів. Досі деревне паливо залишається основним джерелом енергії в більшій частині світу. У США всього лише 100 років тому дрова нарівні з вугіллям були одним з основних джерел енергії.

 

У даній книзі аналізуються можливості використання біомаси в якості енергетичної сировини. Результати досліджень, які проводяться в цій області, поки ще не дозволяють робити прогнози з достатньою визначеністю, так як ставлення біомаса/енергія не постійно. Тому справжню книгу слід розглядати як введення в область отримання енергії і палива з

біомаси. Основна увага приділяється джерелам біомаси і економічних аспектів виробництва енергії з неї.

ТВЕРДІ МІСЬКІ ВІДХОДИ

Горючі відходи

Підвищення теплоти згоряння

Відстій міських стічних вод

 

ВІДХОДИ ТВАРИННИЦТВА

Кількість і якість відходів

Використання відходів

 

РОСЛИННІ ЗАЛИШКИ. Типи залишків

Кількість залишків

Якість залишків

Сезонність освіти залишків

Розміщення залишків

 

ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ

 

ПРОДУКТИ ЛІСУ

Відходи лісу при заготівлі і транспортування

Відходи при виробництві лісоматеріалів

Відходи деревної маси та паперу

 

ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДХОДІВ КУЛЬТУР І ЛІСУ

Сезонна доступність відходів сільськогосподарських культур

 

Водорості та водні макрофіти

ВОДОРОСТІ

ВОДНІ МАКРОФІТИ

Рослини боліт

Склад і енергоємність

ВИСНОВКИ

ФІТОПЛАНКТОН І БЕНТОС

Фітопланктон

Бентос

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ

ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ

Географічне поширення

ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОРСЬКИХ РОСЛИН

КУЛЬТИВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЕНТОСНИХ ВОДОРОСТЕЙ

Використання водоростей

Попередня обробка водоростей

Переробка побічних продуктів

Потенційний вихід енергії

Лісівничі енергетичні господарства

Експлуатаційні і вартісні характеристики

Витрати на виробництво біомаси

Складові витрат на виробництво біомаси

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БІОМАСИ

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІСІВНИЧИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ГОСПОДАРСТВ

Способи отримання енергії з біомаси

СКЛАД БІОМАСИ

ПІРОЛІЗ І ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ БІОМАСИ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕС ГОРІННЯ

Термічне розкладання і шлакование

ТЕХНОЛОГІЯ ANDCO-TORRAX

УСТАНОВКИ ТИПУ ANDCO-TORRAX

КІНЕТИКА І ТЕРМОДИНАМІКА ПРОЦЕСУ

ГАЗИФІКАЦІЯ БІОМАСИ

Основні рівняння

Супутні процеси

МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ З БІОМАСИ: ПІРОЛІЗ І КАТАЛІТИЧНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ

Основні рівняння

Паралельна і послідовна переробка

Процес піролізу зі ступінчастим випаровуванням

ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Піроліз

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ

Скло

Чорний метал

Алюміній

Тверде паливо

Переробка промислових відходів

Газифікація

Зрідження біомаси

ДОСВІДЧЕНА ПРОМИСЛОВА УСТАНОВКА

ГІПОТЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Реактор

Поділ продукту реакції

Газифікація

Процес зрідження

Обладнання гіпотетичної промислової установки

К. П. Д. ПРОЦЕСУ

Процес піролізу Tech-Air. ЛАБОРАТОРНИЙ РЕАКТОР

ПРОТОТИП ПРОМИСЛОВОЇ УСТАНОВКИ

НАПІВПРОМИСЛОВА УСТАНОВКА

ДОСЛІДНА УСТАНОВКА

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ TECH-AIR

ПРОДУКТИ ПІРОЛІЗУ

К. П. Д. УСТАНОВОК ТИПУ TECH-AIR

Процес Purox

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ PUROX

Основні термохімічні процеси

Установка для попередньої обробки сировини

Установка для газифікації

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ УСТАНОВКИ PUROX

ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВНОГО ГАЗУ

Газифікація палива

ТИПИ ГАЗИФИКАТОРОВ

Газифікатор з нерухомим шаром сировини

Газифікатор з псевдозрідженим шаром сировини

Газифікатор з шаром проталкивающимся сировини

ПАЛИВА ДЛЯ ГАЗИФИКАТОРОВ

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ РЕАКЦІЇ, ВІДБУВАЮТЬСЯ В ГАЗИФІКАТОРІ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЗИФІКАТОРА

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ З ГАЗИФІКАЦІЇ ДЕРЕВИНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИВНОГО ГАЗУ

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ РЕАКТОРА

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС

Основні принципи анаеробної ферментації з утворенням метану

СТАДІЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ

МЕТАНОГЕНИ

Філогенія і таксономія

Субстрати

ФЕРМЕНТАТИВНІ БАКТЕРІЇ

Ферментація полісахаридів

Ферментація комплексних субстратів

АЦЕТОГЕННЫЕ БАКТЕРІЇ, що ВИРОБЛЯЮТЬ Н2

Ферментація етанолу та лактату

Окислення жирних кислот; бактерії, утворюють Н2

Другий етап, пов'язаний з регулюванням концентрації Н2

ВИСНОВКИ

Невеликі установки для виробництва метану з біомаси

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ НЕВЕЛИКИХ УСТАНОВОК

НЕВЕЛИКІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ. Установки для виробництва біогазу, призначені для тваринницьких та молочних ферм

Обмеження забруднення навколишнього середовища

УСТАНОВКА ФІРМИ Chemical Engineering and Materials Science

Система зберігання метану

Виробництво добрива з гною

Отримання метану методом анаеробної ферментації бурих водоростей. ВЕЛИКА БУРА ВОДОРІСТЬ Macrocystis pyrifera

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВИНИ З МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ

АНАЕРОБНЕ ПЕРЕГНИВАНИЕ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ

Експлуатаційна характеристика системи

Максимальні теоретичні і виходи теплота реакцій

Стендові дослідження процесу перегнивання

Матеріальний і енергетичний баланс

ВИСНОВКИ

Основні принципи отримання етанолу ферментацією. СУБСТРАТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ

Підготовка субстрату

ПАРАМЕТРИ ФЕРМЕНТАЦІЇ. Температура

рН середовища ферментаційної

Кисень

Етанол

Цукор

Поживні речовини та вітаміни

ФЕРМЕНТАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Система періодичної ферментації

Система безперервної ферментації

Клітини, позбавлені рухливості

ВИСНОВКИ

Виробництво етанолу ферментацією біомаси. ВИБІР СИРОВИНИ

ОПИС ПРОЦЕСУ

Етанольна ферментація

Отримання етанолу

Отримання побічних продуктів

ЕФЕКТИВНІСТЬ (К. П. Д.) ВСТАНОВЛЕННЯ З ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ

Об'єднана установка

Економічні аспекти виробництва палива з біомаси

Вартість з урахуванням майбутніх доходів

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ

ЦІНИ НА СИРОВИНУ

РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ

Доходи від нерегульованій частині виробництва

 

Дивіться також:

 

 БІОГАЗ. Одержання і використання біогазу як джерела палива

Процеси біохімічних перетворень

Метаболічна активність і репродуктивна здатність мікроорганізмів

Технологічне час бродіння (час перебування маси в реакторі)

Склад газу

Властивості газу

Перебродив субстрат (шлам)

Технологічні схеми біогазових установок

Біореактор

Підігрів сбраживаемой маси

ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ. Акумулювання газу

Підготовка біогазу до використання

Використання біогазу

Використання біогазу

Використання биошлама

Економічність біогазової установки

 

 Біогаз. Біоконверсія сонячної енергії. Способи отримання енергії ...

Біомаса, якщо мати на увазі деревину, Солому, є одним з найстародавніших поновлюваних енергоресурсів, що використовуються людиною. ...
bibliograph.com.ua/alterEnergy/27.htm

 

 БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ В БІОФІЛЬТРАХ. Біофільтри. Біологічні фільтри

В біологічних фільтрах прикріплена до завантаження біомаса здійснює вилучення органічних забруднень за час проходження стічних вод, залежне від типу ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-137-oborudovanie/58.htm

 

 ТЕПЛОВІ УСТАНОВКИ НА БІОПАЛИВІ. Біопаливо. Біогаз

В процесі з'єднання з киснем при згорянні біомаса виділяє теплоту, ... Біогаз також може бути отриманий при анаеробному зброджуванні біомаси, ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-3/170.htm

 

 АЕРОТЕНКИ. Фильтросные пластини. Турбінний аератор. Аеротенки з ...

Власна зольність біомаси, тобто мінеральна частина клітинного речовини, ... Такі залпові виноси біомаси знижують общесанитарный ефект очищення води. ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-109-kanalizacia/95.htm

 

 Гібридні сонячні станції. Біогаз. Біоконверсія сонячної ...

Спеціальне вирощування біомаси з подальшим її пе-ребраживанием в спирт або метан дозволяє створити штучні аналогією процесу освіти ...
bibliograph.com.ua/alterEnergy/28.htm

 

 Дисконтування - процедура дисконтування і визначення величини ...

В якості «біологічного капіталу» може розглядатися біомаса екосистеми або спільний ... Наявність стійких багаторічних параметрів запасів біомаси і ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-8/91 .htm

 

 АНАЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОПАДІВ, метанове зброджування

Біомасу прийнято оцінювати але концентрації беззольного речовини в бродящем осаді. Для підтримання пост, концентрації активної біомаси необхідно забезпечити ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-144-inzhenernoe-oborudovanie/32.htm