Вся Бібліотека >>>

  

 

Енциклопедії та довідники

Інженерне обладнання будинків і споруд


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

«ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

 

Редакційна колегія

Яковлєв С.В.

(головний редактор, академік Російської академії наук),

В.М. Богословський, д-р техн. наук,

В.А. Гладков (відповідальний секретар, д-р техн. наук),

А.А. Іонін, д-р техн. наук,

В.Г. Немзер, канд. техн. наук,

О.М. Сканаві, канд. техн. наук,

В.П. Тітов, д-р техн. наук

Москва Стройиздат 1994

 

Федеральна цільова програма книговидання Росії

 

Науковий консультант-В.С.Лупач

Рецензенти - Ю.А.Александрович, Ю.Н.Саргин, Ю.И.Шиллер Автори: В.С.Алексеев, Л С.алексєєв, Д.И.Алтунин, Л.А.Алферова, Э.Г.Амосова, А.А.Аскерния, Г.ГО.Асс, [Е.Д.Бабенков I, Б.В.Баркалов, А.Н.Белевцев, А.Х.^ерелович, В.Н.Богословский, А.А.Бондарев, С.Г.Булкин, С.Н.Бурсова, Ю.В.Воронов, В.Г.Гагарин, В.Е.Генкин, В.А.Гладков, М.В.Горохов, Ю.Г.Грачев, Р.И.Гутникова, Л.И.Гюнтер, Е.В.Двинских, Е.С.Драчикова, Г.Г.Жабин, В.А.Жила, П.И.Журавлев, В.Н.Журов, Т.А.Заболотная, Н.В.Захватаева, А.А Іонін, В.И.Калицун, В.А.Кирдуц, Б.С.Кленов, Т.В.Колесникова, Д.В.Коптев, В.И.Красиков, Э.Н.Кривобок, Я.Г.Кронфельд, Ю.Я.Кувшинов, М.С.Кузьмин, Ю.М.Ласков, Б.С.Лезнов, П.В.Лобачев, В.М.Любарский, А.Н.Ляпин, Е.Г.Малявина, Р.Маносыпов, Н.Б.Маиусова, Г.Л.Медриш, И.М.Миркис, Г.М.Мнрончик, И.М.Михайленко, О.П.Михеев, Б.А.Москвитин, А.М.Мотинов, АжТмуфгахов , И.Н.Мясников, В.В.Найденко, В.В.Невский, В.Г.Немзер, Г.И.Николад-зе, В.М.Патеюк, А.М.Пахоруков, В.В.Поляков, В.Г.Пономарев, В.С.Пономаренко, Г.А.Разумов, Э.С.Разумовский, Г.И.Рогожкин, И.Д.Родзиллер , И.Н.Рыбников, В.И.Рыбьев, Э.В.Сазонов, А.Л.Самойлович, В.И.Сасин, И.Ш.Свердлов, А.В.Селюков, А.Н.Сканави, И.В.Скирдов, А.А.Смирнов] Д.Н.Смирнов , У.А.Соатов, М.А.Сомов, В.Ю.Старов, В.А.Субботин, Е.Н.Терлецкая, Е.И.Тертычник, В.П.Титов, В.С.Тишкин, А.И.Тринко, И.С.Туровский, В.С.Фаликов, А.И.Федоров, М.Н.Федоров, П.В.Харченко, С.А.Чистович, И.Н.Чурбанова, А.В.Шахов, В.Н.Швецов, Н.Г.Шеер, А.А.Шилкин, С.А.Щелкунов, С.М.Юдина

 

The Encyclopaedia, the first edition in our home practice, contains about 2,500 articles and terras on water supply, sewerage, ventilation and air conditioning, heat and gas supply, physics of heat. Intended for technicians, engineers and scientists, project, building, scientific and research organizations and operating services.

 

Енциклопедія - перше у вітчизняній практиці видання, містить близько 2500 статей н термінів з питань водопостачання, каналізації, вентиляції та кондиціонування повітря, тепло - та газопостачання, а також теплофізики.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, проектних, будівельних і науково-дослідних організацій, а також служб експлуатації.

 

© Стройиздат, 1994

 

ВІД ВИДАВНИЦТВА

Енциклопедія "Інженерне обладнання будинків і споруд"- науково-довідкове видання, призначене для фахівців різних областей будів ництва та архітектури і тих, кмо прагне розширити і поглибити свої знання в цьому напрямку. В ній вперше вживши спроба собрап. і систематизувати широке коло питань будівельного комплексу і суміжних з ним галузей.

Виходячи з основної мети видання в Енциклопедії пояснені поняття і терміни найважливіших технологічних процесів, споруд, пристроїв і механізмів. Поняття та терміни охоплюють такі галузі будівництва, як водопостачання і каналізація, вентиляція, пневматичний транспорт кондиціонер повітря, тепло - і газопостачання, теплогенеруючі встановлення, опалення, санітарно-технічне обладнання будівель, будівельна теплофізика. Кожна стаття містить визначення поняття або терміна (дефініцію), у ряді випадків включає этимологическую довідку, короткий опис технологічного процесу, споруди, механізму, приладу, апарату, їх призначення чи галузь застосування.

 

АБОНЕНТСЬКИЙ ВВІД

АБСОРБЕНТИ ТА АДСОРБЕНТИ

АБСОРБЕР

АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

АВТОМАТИЗАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ НАСОСНИХ УСТАНОВОК ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДЖИВЛЕННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ (АСДУЦТ)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (АСУПЦТ)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ І ПОВІТРЯНИМ РЕЖИМАМИ БУДІВЛІ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ (АСУТПГ)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (АСУТПЦТ)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ (АСУЦТ)

АВТОМАТИКА БЕЗПЕКИ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ

АВТОМАТИКА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ АГРЕГАТІВ

АВТОМАТИЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ (АВР)

АДСОРБЕР

АКУМУЛЯТОР-ТЕПЛООБМІННИК

АКУМУЛЯТОР ТЕПЛОТИ

АКТИВНА СИСТЕМА СОНЯЧНОГО ОПАЛЕННЯ

АКТИВНИЙ МУЛ

АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЛІ

АЛГОРИТМ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

АНАЛІЗАТОРИ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД

АНАЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОПАДІВ, метанове зброджування

АНАЕРОБНИЙ МУЛ

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛІВ

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ТЕПЛОПРОВОДІВ

АНТРАЦИТ

АПАРАТИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПІННІ

АРМАТУРА НА ТРУБОПРОВОДАХ, трубопровідна арматура систем водопостачання та водовідведення

АСПІРАЦІЙНА УСТАНОВКА

АСПІРАЦІЙНЕ УКРИТТЯ

АСПІРАЦІЯ

АСПІРАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

АТМОСФЕРНИЙ ТРУБА

АТОМНІ ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ

АЕРАТОР

АЕРАТОР КОМБІНОВАНИЙ

АЕРАЦІЯ БУДІВЕЛЬ

АЕРАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД

АЕРАЦІЯ ПНЕВМАТИЧНА СТІЧНИХ ВОД

АЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОПАДІВ

АЕРОДИНАМІКА

АЕРОДИНАМІКА БУДІВЛІ

АЕРОДИНАМІКА ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА

АЕРОДИНАМІКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

АЕРОДИНАМІЧНА ТРУБА

АЕРОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ

АЕРОЗОЛІ

АЕРОТЕНК

АЕРОТЕНК БАШТОВИЙ

АЕРОТЕНК-ВИТИСКУВАЧ

АЕРОТЕНК ДВОСТУПІНЧАСТИЙ

АЕРОТЕНК-ОСВІТЛЮВАЧ

АЕРОТЕНК-ВІДСТІЙНИК

АЕРОТЕНК ПРОДОВЖЕНОЇ АЕРАЦІЇ

АЕРОТЕНК ПРОТИТОЧНИЙ

АЕРОТЕНК-ЗМІШУВАЧ

АЕРОТЕНК З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ВПУСКОМ СТІЧНИХ ВОД

АЕРОТЕНК ШАХТНИЙ

 

БАГЕРНЫЙ НАСОС

БАЙПАСИРОВАНИЕ ПОВІТРЯ

БАЙПАСНАЯ ПАНЕЛЬ

КОНДЕНСАТНИЙ БАК

БАК РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ

БАК-СЕПАРАТОР

БАКИ-АКУМУЛЯТОРИ В СИСТЕМІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

БАЛОНИ ДЛЯ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ

БАРАБАН КОТЛА

БАРАБАННО-КУЛЬОВИЙ МЛИН

БАРБОТАЖНАЯ ПРОМИВКА ПАРА

БАРБОТИРОВАНИЕ, барботаж

БАТАРЕЙНИЙ ЦИКЛОН, мультициклон

БАЧОК ЗМИВНИЙ

БЕЗКАНАЛЬНЕ ПРОКЛАДАННЯ ТЕПЛОПРОВОДІВ

БЕЗКОМПРЕСОРНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

БІДЕ

БИОКОНТАКТОР, дисковий біофільтр

БІОЛОГІЧНИЙ СТАВОК

БІОПЛІВКА БІОФІЛЬТРА

БИОСОРБЕР

БИОТЕНК

БІОПАЛИВО

БІОФІЛЬТР, біологічний фільтр

БІОФІЛЬТР ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ

БІОФІЛЬТР З ОБ'ЄМНОЮ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

БІОФІЛЬТР З ПЛОЩИННИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

БІОФІЛЬТР-СТАБІЛІЗАТОР

БИФИЛЯРНАЯ (ДВУХТОПОЧНАЯ) СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

БЛОК ТЕПЛОМАСООБМІНУ

БРЫЗГАЛЬНЫЙ БАСЕЙН

БУРЕ ВУГІЛЛЯ

 

ВАКУУМ-НАСОС

ВАКУУМ-ФІЛЬТР БАРАБАННИЙ

ВАКУУМНА ПЫЛЕУБОРКА

ВАННА КУПАЛЬНА

ВАРІАТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ РЕМІННИЙ

ВІЯЛОВА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ВЕНТИЛЯТОР ДІАМЕТРАЛЬНИЙ

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ

ВЕНТИЛЯТОР РАДІАЛЬНИЙ

ВЕНТИЛЯТОРНИЙ АГРЕГАТ

ВЕНТИЛЯЦІЙНА СИСТЕМА

ВЕНТИЛЯЦІЯ

АВАРІЙНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

МІСЦЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

ГІЛКА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ВІТРОВИЙ ТИСК НА ПОВЕРХНІ БУДІВЛІ

ВИБУХОВИЙ КЛАПАН

ПОВІТРЯНА СУМІШ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНА

ВІБРАЦІЙНА ОЧИЩЕННЯ КОТЛА

ВІБРАЦІЯ

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ

ВИХРОВА ТОПКА, циклонна топка

ВНУТРІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

ВОДА

ВОДНИЙ РЕЖИМ КОТЛА

ВОДО-ВОДЯНІ ПІДІГРІВАЧІ

ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ

ВОДОЗАБІР, водозабірних споруд

ВОДОЗАБІР ПРОМЕНЕВОЇ

ВОДОЗАБІР ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

ВОДОЗАБІР ПІДЗЕМНИХ ВОД

ВОДОПІДІГРІВАЧІ В СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ВОДОПРИЙМАЧ

ВОДОПРОВІД

ВОДОРОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА БІОФІЛЬТРА

ВОДОТРУБНИЙ КОТЕЛ

ВОДЯНЕ ОПАЛЕННЯ

ВОДЯНИЙ ЕКОНОМАЙЗЕР

ПОВІТРЯ

ПОВІТРОПРОВІД, повітропровід

ВОЗДУХОВОД АЛЮМІНІЄВИЙ

ПОВІТРОПРОВІД РІВНОМІРНОГО ВСМОКТУВАННЯ ПОВІТРЯ

ПОВІТРОПРОВІД РІВНОМІРНОЇ РОЗДАЧІ ПОВІТРЯ

ПОВІТРОДУВКА

ПОВІТРОНАГРІВАЧІ ЗОНАЛЬНІ

ПОВІТРОНАГРІВАЧІ ПЕРШОГО І ДРУГОГО ПІДІГРІВУ

ПОВІТРООБМІН

НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ПОВІТРООБМІН

ПОВІТРОВІДВІДНИК, вантуз

ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧ

ПОВІТРОПІДІГРІВНИК, повітронагрівач

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК

ПОВІТРЯНА ЗАВІСА

ПОВІТРЯНА ТРУБА

ПОВІТРЯНЕ ОПАЛЕННЯ

ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВА ЗАВІСА

ПОВІТРЯНИЙ ДУШ

ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН КОНВЕКТОРА

ПОВІТРЯНИЙ КРАН

ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ БУДІВЛІ

ШКІДЛИВІ ВИДІЛЕННЯ

ЧАС КАПІЛЯРНОГО ВСМОКТУВАННЯ

ВСМОКТУЮЧИЙ ФАКЕЛ

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ, ВЕР

ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА

ВИТЯЖНА ВОРОНКА

ВИТЯЖНА ШАФА

 

ГАЗОБАЛОННА УСТАНОВКА

ГАЗОВА ПЛИТА

ГАЗОВА МЕРЕЖА

ГАЗОВІ КОНТАКТНІ ПОВІТРОПІДІГРІВНИКИ

ГАЗОВІ КОНТАКТНІ ПОВІТРОПІДІГРІВНИКИ

ГАЗОВІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

ГАЗОВИЙ КАМІН

ГАЗОВИЙ КОНТАКТНО-ПОВЕРХНЕВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

ГАЗОВИЙ КОНТАКТНИЙ ТЕПЛООБМІННИК

ГАЗОВИЙ ПРОТОЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

ГАЗОПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНАЯ СТАНЦІЯ (ГРС)

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ (ГРП) ТА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ УСТАНОВКИ (ГРУ)

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ГАЗОХІД

ГАРНІТУРА КОТЛОАГРЕГАТУ

ГЕЛІОУСТАНОВКА

ГЕОТЕРМАЛЬНА ВОДА

ГЕОТЕРМАЛЬНА СВЕРДЛОВИНА

ГЕОТЕРМАЛЬНА УСТАНОВКА

ГЕОТЕРМАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

ГЕОТЕРМАЛЬНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ГЕОТЕРМАЛЬНІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

ГИГРОГРАФ

ГІГРОМЕТР

ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАТВОР

ГІДРАВЛІЧНИЙ ЛОТОК

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ПАРОВОГО ОПАЛЕННЯ

ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕЖИМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР

ГІДРОАПАРАТ СИСТЕМИ МОСКАЛЬКОВА

ГИДРОЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ

ГІДРОМУФТА

ГІДРОЗНЕПИЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ГИДРОЦИКЛОН БАГАТОЯРУСНИЙ

ГИДРОЦИКЛОН НАПІРНИЙ

ГИДРОЦИКЛОН ВІДКРИТИЙ

ГІДРОЦИКЛОН-ФЛОТАТОР, флотоциклон

ГЛАДКОТРУБНИЕ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

ГЛИБОКА ОЧИЩЕННЯ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ СОРБЦІЄЮ

РІЧНИЙ ГРАФІК ТРИВАЛОСТІ ПОПИТУ ТЕПЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

РІЧНИЙ ВИТРАТА ГАЗУ

ПАЛЬНИК АТМОСФЕРНА

ПАЛЬНИК ГАЗОВА, газопальниковий пристрій

ПАЛЬНИК ГАЗОВА НА КОТЛОАГРЕГАТАХ

ПАЛЬНИК ГАЗОВА РЕКУПЕРАТИВНА

ПАЛЬНИК ГАЗОВА ШВИДКІСНА

ПАЛЬНИК ГАЗОВА СТРУМИННО-СТАБИЛИЗАТОРНАЯ

ПАЛЬНИК ГАЗОВА ТУНЕЛЬНА

ПАЛЬНИК ГАЗОВА ТУРБУЛЕНТНОГО ЗМІШУВАННЯ

ПАЛЬНИК ГАЗОМАЗУТНАЯ

ПАЛЬНИК ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПАЛЬНИК ПИЛОВУГІЛЬНИХ

ПАЛЬНИК ФОРКАМЕРНАЯ

МІСЬКА СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ГРАВІТАЦІЙНЕ ОПАЛЕННЯ

ГРАДИРНЯ

ГРЕЙФЕР

ГУРКІТ

ГРЯЗЬОВИК

 

ГРЕБЛЯ

ДВОКАНАЛЬНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ДЕАЕРАТОР

ВАРТОВЕ ОПАЛЕННЯ

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ДЖОУЛЯ - ЗАКОН ЛЕНЦА

ДИНАМІКА ТИСКУ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ

ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ

ДОЗАТОР

ДРЕНАЖ СПОРУД

ДРЕНАЖНА ЛІНІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ДРОБЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ДРОБАРКА

ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ ШАЙБА

ДРОСЕЛЬ-КЛАПАН

ДИМОВА ТРУБА опалювальних котелень

ДИМОВА ТРУБА ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЕЧІ

ДЫМООБОРОТЫ ПЕЧІ, газоходи

ДИМОСОС

 

ЄМНІСНИЙ ГАЗОВИЙ АПАРАТ

 

ЖАЛЮЗІ

ЖАРОТРУБНИЙ КОТЕЛ

РІДКЕ КОТЕЛЬНЕ ПАЛИВО

 

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ БІОФІЛЬТРА

ЗАБРУДНЮВАЧІ АТМОСФЕРИ

ЗАКРУЧЕНА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ЗАКРИТА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ЗАМОРОЖУВАННЯ ОПАДІВ

ЗАМОРОЖУВАННЯ-ВІДТАВАННЯ ОПАДІВ ПРИРОДНИХ ВОД

ЗАТІКАННЯ ВОДИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

ЗАХИСТ ВОДОЗАБОРІВ ВІД НАНОСІВ

ЗАХИСТ ВОДОЗАБОРІВ ВІД ШУГИ

ЗАХИСТ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

ЗАХИСТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ЗМІЙОВИК ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ

ЗОЛА

ЗОЛОВИДАЛЕННЯ

ЗОЛОУЛОВЛЮВАЧІ

ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ

ЗОНА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОВОГО ТА ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМІВ БУДІВЛІ

НАДЛИШКОВИЙ ТИСК ПОВІТРЯ

ИЗВЕСТЕГАСИЛЬНОЕ ОБЛАДНАННЯ

ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ВИТРАТ І РІВНЯ РІДИНИ

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ

ІЗОЛЯЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ

ІЗОТЕРМІЧНА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ИЗОЭНТАЛЬПИЙНЫЙ ПРОЦЕС

МУЛОВІ МАЙДАНЧИКИ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ (ІТП)

ІОНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ

ШТУЧНЕ ПАЛИВО

ВИПАРНИК

ВИПАРНИК ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ

ВИПАРНА УСТАНОВКА

ВИПАРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ

ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ

ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

ВИПРОБУВАНЬ І НАЛАГОДЖЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОТИ ПРИ ТЕПЛОНАСОСНОМ ОПАЛЕННІ

ДЖЕРЕЛА ХОЛОДУ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

 

КАВІТАЦІЯ

КАЛАЧ

КАЛОРИФЕР, повітронагрівач, повітропідігрівник

КАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ

КАМЕРА ЗРОШЕННЯ

КАМЕРНА ПІЧ

КАМЕРИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

КАНАЛ

КАНАЛ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ, повітропровід нагрітого повітря

КАНАЛІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР

КАПЛЕУЛОВЛЮВАЧ, сепаратор

КАПТАЖ

КАРКАС КОТЛА

КАТАЛІТИЧНИЙ РЕАКТОР

КВАРТИРНЕ ОПАЛЕННЯ

КЕРАМІЧНА НАСАДКА ВИПРОМІНЮВАЧА

КЛАПАН

КОАГУЛЮВАННЯ

КОАГУЛЯНТИ, коагулюють агенти

КОАГУЛЯЦІЯ

КОАГУЛЯЦІЯ КОНТАКТНА

КОЛЕКТОР СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

КОЛЕКТОР СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ШАХТНИЙ КОЛОДЯЗЬ

ВОДОГРІЙНА КОЛОНКА

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

КОМБІНОВАНЕ ОПАЛЕННЯ

КОМПАКТНА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

КОМПЕНСАТОР ТЕПЛОПРОВОДІВ

КОМПЕНСАТОРНІ НІШІ

КОМПОСТУВАННЯ ОПАДІВ

КОМПРЕСОР

КОНВЕЄР

КОНВЕКТИВНА ПОВІТРЯНА СТРУМІНЬ

КОНВЕКТИВНЕ ОПАЛЕННЯ

КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН

КОНВЕКТОРИ

КОНГРУЭНТНОЕ ПЛАВЛЕННЯ

КОНДЕНСАТ

КОНДЕНСАТНИЙ НАСОС

КОНДЕНСАТОПРОВІД

КОНДЕНСАТОР

КОНДЕНСАТОР СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ ТЕПЛОНАСОСНОГО

КОНДИЦІОНЕР

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

КОНЦЕНТРАТОРИ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

КОНЦЕНТРАЦІЙНІ МЕЖІ ЗАПАЛЮВАННЯ ГАЗУ

КОРОЗІЙНИЙ ІНГІБІТОР (сповільнювач)

КОРОЗІЙНИЙ ПАССИВАТОР

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ ВИБОРЧА

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ ТРАНСКРИСТАЛЛИТНАЯ

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ ХІМІЧНА

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНА

КОРОЗІЯ-ПИТТИНГ

КОТЕЛ-УТИЛІЗАТОР

КОТЕЛЬНЯ

КОТЕЛЬНЯ УСТАНОВКА

КОТЛОАГРЕГАТ, котельний агрегат

КРАН МОСТОВИЙ

КРАН ЗМИВНИЙ

 

ЛЕБІДКА ручна

ПРОМЕНИСТЕ ОПАЛЕННЯ

ПРОМЕНИСТИЙ ТЕПЛООБМІН

 

МАГІСТРАЛЬ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

МАЗУТ

МАЗУТНЕ ГОСПОДАРСТВО

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО І ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМІВ БУДІВЛІ

МЛИН

МЕМБРАННИЙ ПРИВІД РЕГУЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

МІСЦЕВА ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

МІСЦЕВА ПРИПЛИВНА ВЕНТИЛЯЦІЯ, повітряне душирование

МІСЦЕВА ПЫЛЕУБОРОЧНАЯ УСТАНОВКА

МІСЦЕВЕ ОПАЛЕННЯ

МІСЦЕВЕ ПОВІТРЯНЕ ОПАЛЕННЯ

МІСЦЕВИЙ ПАНЕЛЬНО-ПРОМЕНИСТЕ ОПАЛЕННЯ

МІСЦЕВИЙ ВІДСОС

МЕТАНТЕНК

МЕТОД КІНЦЕВИХ РІЗНИЦЬ теплопередачі

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ В БУДІВЛЯХ

МЕХАНІЗМИ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ

МІШАЛКА

МІКРОФІЛЬТР

МНОГОЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

МИЙКА КУХОННА

МОКРІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ ЗАВОД

 

НАДІЙНІСТЬ РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

НАПРАВЛЯЮЧИЙ АПАРАТ

НАСАДОК

ПІДВИЩУВАЛЬНА НАСОСНА УСТАНОВКА

НАСОСНА СТАНЦІЯ

ПОЧАТКОВА УМОВА

НЕЗАМЕРЗАЮЧА ВОЛОГА В МАТЕРІАЛАХ

НЕРУХОМІ ОПОРИ

НЕПРОХІДНІ КАНАЛИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

НАФТОВЛОВЛЮВАЧ

НИТКА

 

ОБВ'ЯЗУВАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ НА КОТЛАХ І ПЕЧАХ

ОБДУВАННЯ КОТЛА

ОБДУВОЧНЫЕ АПАРАТИ КОТЛІВ

ЗНЕВОДНЕННЯ ОПАДІВ ПРИРОДНИХ ВОД

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ОЗОНОМ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМИ ПРОМЕНЯМИ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ХЛОРОМ, дезінфекція

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД

ОБЕСКРЕМНІЮВАНИЙ ВОДИ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОЗРАХУНКОВИХ УМОВ

ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ

ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ ЗВОРОТНИМ ОСМОСОМ

ОБМУРУВАННЯ КОТЛА

ОБЛАДНАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ

ОБЛАДНАННЯ ІОНООБМІННИХ УСТАНОВОК

ОБРОБКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ЗВОРОТНА ЗАКАЧУВАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВОДИ

ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ТА ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

ОГОРОЖА З ПРОЗОРОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

ОДНОТРУБНА СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ

ОЗОНАТОР

ОКСИТЕНК

ОПРІСНЕННЯ ВОДИ

ОПРІСНЕННЯ І ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ ДИСТИЛЯЦІЄЮ

ОПАДИ МІСЬКИХ І ВИРОБНИЧИХ стічних вод

ОПАДИ ПРИРОДНИХ ВОД

ОСВІТЛЮВАЧ ВОДИ

ОСВІТЛЮВАЧ КОНТАКТНИЙ

ОСУШЕННЯ ПОВІТРЯ

ОСУШЕННЯ ПОВІТРЯ СОРБЦІЙНА

ОСУШКА ПАРОПРОВОДУ

ВІДВІД

ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ ВІД ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ

ВІДДІЛЬНИК

ВІДКРИТА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ОПАЛЮВАЛЬНА ПАНЕЛЬ

ОПАЛЮВАЛЬНА ПІЧ

ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ АГРЕГАТ

ОПАЛЮВАЛЬНІ ГАЗОВІ ПЕЧІ

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ КОТЕЛ

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

ОПАЛЕННЯ

ВІДСМОКТУВАННЯ ПОВІТРЯ БОКОВИЙ

ВІДСМОКТУВАННЯ ПОВІТРЯ КІЛЬЦЕВИЙ

ВІДСТОЮВАННЯ ВОДИ

ВІДСТІЙНИК

ВІДСТІЙНИК РАДІАЛЬНИЙ

ВІДСТІЙНИК З ОБЕРТОВИМ ПРИСТРОЄМ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ ЗБОРУ ВОДИ

ВІДСТІЙНИК ТОНКОШАРОВИЙ

ОТСТУПКА

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ СТАВОК, охолоджувальний ставок

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ СУХЕ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ АБСОРБЦІЙНА

ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ І ПОВІТРЯ КАТАЛІТИЧНА

ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ І ПОВІТРЯ КОНДЕНСАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ

ГЛИБОКА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕСОЛЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ІОННИМ ОБМІНОМ

ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ

ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД І ВОДОПІДГОТОВКА

ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ОЗОНУВАННЯМ

ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ПЕРОКСИДОМ ВОДНЮ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В РАЙОНАХ З СУВОРИМ КЛІМАТОМ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД КИСНЕМ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ОБ'ЄКТІВ З КОРОТКОЧАСНИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З АКТИВНИМ МУЛОМ

 

ПАНЕЛЬ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПАНЕЛЬ РІВНОМІРНОГО ВСМОКТУВАННЯ ПОВІТРЯ

ПАНЕЛЬНО-ПРОМЕНИСТЕ ОПАЛЕННЯ

ВОДЯНИЙ ПАР

ПАР ВТОРИННОГО СКИПАННЯ

ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО КЛІМАТУ

ПАРОВА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ПАРОВОДЯНА СУМІШ

ПАРОВОДЯНОЇ ПІДІГРІВАЧ

ПАРОВЕ ОПАЛЕННЯ

ПАРОВИЙ КОТЕЛ

ПАРОВИЙ НАСОС

ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

ПАРООХОЛОДЖУВАЧА

ПАРОПРОВІД

ПАРОПРОНИКНІСТЬ

ПАСИВНА СИСТЕМА СОНЯЧНОГО ОПАЛЕННЯ

ПАТРУБОК ДЛЯ РОЗДАЧІ ПОВІТРЯ

ЕФЕКТ ПЕЛЬТЬЄ

ПЕНООБЕСПЫЛИВАНИЕ ОБЛАДНАННЯ

ПЕРЕДАЧА КЛІНОРЕМЕННАЯ

ПЕРЕТІКАННЯ ПОВІТРЯ

ПІСКОЛОВКА

ПІЧНЕ ОПАЛЕННЯ

ПІРОЛІЗ ОПАДІВ

ПІСУАР

ЖИВИЛЬНИК ПИЛУ

ЖИВИЛЬНА ВОДА

ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС

ТРУБКА ПІТО

ПЛАФОН ДЛЯ РОЗДАЧІ ПОВІТРЯ

ПЛОСКА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ПЛОСКОПЛАМЕННАЯ ПАЛЬНИК

ГРЕБЛЯ

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, пневмотранспорт

ПНЕВМОЗОЛОУДАЛЕНИЕ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ПОДАЮТЬ ЛІНІЇ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

РУХЛИВІ ОПОРИ

ПІДВОДКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ

ПІДГОТОВКА ОПАДІВ СТІЧНИХ ВОД

ПІДДОН ДУШОВИЙ

ПІДДУВАЛО ПЕЧІ

ПІДЗЕМНИЙ РЕЗЕРВУАР

ПОДОВА ПАЛЬНИК

ПОДПИТОЧНОЕ ПРИСТРІЙ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ПІДЖИВЛЮЮЧИЙ НАСОС

ПІДПІРНА ШАЙБА

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ

ПОЛІВАЛЕНТНІ І ГІБРИДНІ СИСТЕМИ

ПОЛІТРОПНИХ ПРОЦЕС

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

ПОЛУОГРАНИЧЕННАЯ ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ПОТІК ПОВНОЇ ТЕПЛОТИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРВИННИЙ, датчик

ПРИЛАДОВИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ПРИЛАДИ ДИНАМІЧНОГО ОПАЛЕННЯ

ПРИЛАДИ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ

ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ в теплофізиці

ПРИЄДНАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ МЕРЕЖ

ПРИПЛИВНА ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА

ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ

ПРОДУВКА КОТЛА

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

ВИРОБНИЧЕ ПРИМІЩЕННЯ

ПРОЛІТНИЙ ПАР

ПРОМИСЛОВА СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

ПРЯМОТОЧНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ПУЛЬПОНАСОС

ПУЛЬПОПРОВОД

ПУНКТ СКИДАННЯ ВІДПРАЦЮВАЛА ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВОДИ

ПИЛОВИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕННЯ

ПЫЛЕОСАДИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАЛИВА

ПИЛОВУГІЛЬНИХ ТОПКА

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ ВИХРОВИЙ

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ РОТАЦІЙНИЙ

 

РАДІАТОР

РАДІАТОР ПАНЕЛЬНИЙ

СЕКЦІЙНИЙ РАДІАТОР

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА МАШИНА МВС-4М

ОБРОБЛЕННЯ У ДИМОВІЙ ТРУБИ

РАЗРЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

РАКОВИНА

ВИТРАТА ВОДИ В ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖАХ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ВИТРАТА ТЕПЛОНОСІЯ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ

РЕБРИСТА ТРУБА

РЕГЕНЕРАТИВНИЙ ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР

РЕГЕНЕРАТОР АКТИВНОГО МУЛУ

РЕГЕНЕРАЦІЙНІ РОЗЧИНИ ІОНООБМІННИХ УСТАНОВОК

РЕГЕНЕРАЦІЯ СОРБЕНТІВ

РЕГІСТР

РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕВАТОР

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСІВ

РЕГУЛЮЮЧИЙ КЛАПАН

РЕГУЛЮЮЧИЙ ОРГАН

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ І ВИТРАТИ

РЕГУЛЯТОР РІВНЯ РІДИНИ

РЕДУКТОР

РЕДУКЦИОННО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНА УСТАНОВКА

РЕЖИМ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ

РЕЖИМ РОБОТИ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР

РЕСПОНС-ФАКТОР

РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ ПОВІТРОНАГРІВАЧ

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ

РЕШІТКА

РЫБОЗАЩИТНЫЕ ПРИСТРОЇ

РЫБОПРОПУСКНЫЕ СПОРУДИ

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ КАБІНИ

САТУРАТОР

ЗБРОДЖУВАННЯ ОПАДІВ

ЗГУЩЕННЯ ОПАДІВ

СЕКЦІЯ РАДІАТОРА

СЕПАРАЦІЯ ПАРИ

СЕПАРАТОР ПИЛУ

СЕПТИК

СПАЛЮВАННЯ ОПАДІВ

ЗРІДЖЕНІ ВУГЛЕВОДНЕВІ ГАЗИ

СИСТЕМА АСПІРАЦІЇ

СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ

СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

СИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ З ПОЛИТРОПНЫМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

СИСТЕМА ПОСТАЧАННЯ ЗРІДЖЕНИМИ ВУГЛЕВОДНЕВИМИ ГАЗАМИ

СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

СИСТЕМА ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ КОНДИЦІОНЕРА

СИТО БАРАБАННЕ

СВЕРДЛОВИНА

НАСКРІЗНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

СКЛАДУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

СКОБА

ШВИДКІСТЬ ВІЯННЯ

ШВИДКІСТЬ ВИТАННЯ

ШВИДКІСТЬ РУШАННЯ

СКРУБЕР

СКРУБЕР ВЕНТУРІ

СКРУБЕР НАСАДОК

СКРУБЕР ПОРОЖНИСТИЙ

СКРУБЕР ТАРІЛЧАСТИЙ

СКРУБЕР УДАРНО-ІНЕРЦІЙНИЙ

СКРУБЕР ВІДЦЕНТРОВИЙ

СЛОЕВАЯ ТОПКА

ЗМІШУВАЧ РЕАГЕНТІВ

ЗМІШУВАЛЬНА УСТАНОВКА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ЗМІШУВАЛЬНИЙ НАСОС

ЗМІШАННЯ ПОВІТРЯ

СПОЛУЧНА ЧАСТИНА ДО СТАЛЕВИХ ТРУБ

СОЛЕМІР

СОНЯЧНА ВОДОНАГРІВАЛЬНА УСТАНОВКА

СОНЯЧНЕ ОПАЛЕННЯ

СОНЯЧНО-ТЕПЛОНАСОСНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

СОНЯЧНИЙ БУДИНОК

СОРБЦІЯ І ДЕСОРБЦІЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ МАТЕРІАЛАМИ

ЗОСЕРЕДЖЕНА ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ВОДИ

СТЕСНЕННАЯ ПРИПЛИВНА СТРУМІНЬ

СТОЯК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА, будівельна теплотехніка

СТРУМЕНЕВИЙ НАСОС

СТУПІНЧАСТЕ ВИПАРОВУВАННЯ

СУХІ МЕХАНІЧНІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

ЗЧІПКА ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

 

ТАЛЬ

ТВЕРДЕ ПАЛИВО

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

ТЕЛЕКОНТРОЛЬ І ТЕЛЕУПРАВЛІННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ

ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ТЕМПЕРАТУРА СКИДНОЇ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВОДИ

ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСІЯ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ

ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧА СТІНА, стіна Тромба

ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЕ ОГОРОЖА

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ВОЗДУХОВОДА

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ТЕПЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ТЕПЛОВА ОБРОБКА ОПАДІВ

ТЕПЛОВА МЕРЕЖА

ТЕПЛОВА ТРУБА

ТЕПЛОВА СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ТЕПЛОВИЙ НАСОС

ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ТЕПЛОВІ УСТАНОВКИ НА БІОПАЛИВІ

ТЕПЛОНАДЛИШКИ ПРИМІЩЕННЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ, теплова ізоляція

ТЕПЛОНАСОСНА УСТАНОВКА

ТЕПЛОНОСІЙ

ТЕПЛООБМІН

ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ, апарат тепломассообменный

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА НЕСТАЦІОНАРНА

ТЕПЛОВТРАТИ ПРИМІЩЕННЯ

ТЕПЛОПРОВІД

ТЕПЛОПРОВІД СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИК

ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ

ТЕПЛОТРИВКІСТЬ МАТЕРІАЛУ

ТЕПЛОТРИВКІСТЬ ОГОРОЖІ

ТЕПЛОТРИВКІСТЬ ПРИМІЩЕННЯ

ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР З ПРОМІЖНИМ ТЕПЛОНОСІЄМ

ТЕПЛОФІКАЦІЙНИЙ КОТЕЛ

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЕЦ)

ТЕРМІЧНА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК

ТЕРМІЧНА СУШКА ОПАДІВ

ТЕРМОВОДОЗАБОР

ТЕРМОДИНАМІЧНА ОБРОБКА ПОВІТРЯ

ТЕРМОСТАТ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

ТИРИСТОРНЕ УПРАВЛІННЯ

ТОПКА

ТОПКА МАЗУТНА

ТОПЛИВНИК ПЕЧІ

ПАЛИВНЕ ГОСПОДАРСТВО теплових станцій (котельних)

ПАЛИВО

ТОПЛІВОПОДАЧА

ТОРФ

ТРАНСПОРТНА ШВИДКІСТЬ СУМІШІ

ТРАП

ТРАСА ГАЗОПРОВОДУ

ТРАСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ТРІЙНИК ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ

ТРУБА ОПАЛЮВАЛЬНА

ТРУБОПРОВІД

ТРУБОПРОВОДИ ПНЕВМОТРАНСПОРТУ

ТРУБИ

ТРУБИ І ФАСОННІ ЧАСТИНИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ БЕЗНАПІРНІ

ТУМАНО - І БРЫЗГОУЛОВИТЕЛИ

ТУМАНИ

ТУНЕЛЬ, тунель

ТЕН

ПРИРОДНА ТЯГА

ТЯГОДУТЬЕВОЕ ПРИСТРІЙ

ТЯГОПРЕРИВАТЕЛЬ

 

ЗВОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯ АДИАБАТНОЕ

ЗВОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯ ПОРОМ

ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ ЗАЛІЗА

ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ МАРГАНЦЮ

ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ МЕТАНУ

ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ СІРКОВОДНЮ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІОННИМ ОБМІНОМ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ФЕНОЛІВ (КАРБОНОВОЇ ДО-ТИ) ІОННИМ ОБМІНОМ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ХРОМАТІВ ІОННИМ ОБМІНОМ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ЦІАНІДІВ ІОННИМ ОБМІНОМ

ВИДАЛЕННЯ МУЛУ І ОСАДУ З ОЧИСНИХ СПОРУД

ВИДАЛЕННЯ МУЛУ З ВТОРИННИХ ВІДСТІЙНИКІВ

ВИДАЛЕННЯ ОСАДУ З ПІСКОВЛОВЛЮВАЧІВ

ПОКАЖЧИК РІВНЯ КОНДЕНСАТУ

УХИЛ ТЕПЛОПРОВОДУ

УКРИТТЯ КОЖУХОВОЕ

УЛОВЛЮВАННЯ ЧАСТИНОК ПОВІТРЯ АБО ГАЗІВ

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ

УМИВАЛЬНИК

ЗМ'ЯКШУВАННЯ ВОДИ КАТИОНИРОВАНИЕМ

ЗМ'ЯКШУВАННЯ ВОДИ РЕАГЕНТАМИ

УНІТАЗ

УЩІЛЬНЕННЯ ОПАДІВ ПРИРОДНИХ ВОД

УЩІЛЬНЕННЯ ОПАДІВ СТІЧНИХ ВОД

УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ І ПОВІТРЯНИМ РЕЖИМАМИ БУДІВЛІ

УМОВНЕ ПАЛИВО

УСТАНОВКА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГАЗОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ

УСТАНОВКА ЗАВОДСЬКОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

УСТАНОВКА ТИПУ БИОКОМПАКТ

УСТАНОВКА ТИПУ "КРИСТАЛ"

УСТАНОВКА ТИПУ КУ

УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВИТЯЖНОГО ПОВІТРЯ

 

ФАКЕЛЬНА ТОПКА

ФАСОННА ЧАСТИНА ВОЗДУХОВОДА

ФІЛЬТР

ВОДЯНИЙ ФІЛЬТР

ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ

ФІЛЬТР КОНТАКТНИЙ

ФІЛЬТР НАМИВНИЙ

ФІЛЬТР ПІЩАНО-ГРАВІЙНИЙ

ФІЛЬТР-ПРЕСУВАННЯ ОПАДІВ

ФІЛЬТР РЕГУЛЯТОРА ТИСКУ ГАЗУ

ФІЛЬТР З ЗЕРНИСТОЮ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

ТКАНИННИЙ ФІЛЬТР

ФІЛЬТР ТОНКОЇ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

ФІЛЬТРУЮЧИЙ КОЛОДЯЗЬ

ФЛОКУЛЯНТИ

ФЛОКУЛЯЦІЯ

ФЛОТАЦІЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД

ФЛОТОКАМЕРА

ФЛОТОРЕАГЕНТИ

АЕРАЦІЙНИЙ ЛІХТАР

ПИТНИЙ ФОНТАНЧИК

ФОРМИ ЗВ'ЯЗКУ ВОЛОГИ

ФОРСУНКА

ФТОРУВАННЯ ВОДИ

ФУНДАМЕНТ ПЕЧІ

ФУТЕРОВКА

 

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА

ХОЛОДИЛЬНІ АПАРАТИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ

ХОЛОДИЛЬНІ СТАНЦІЇ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ

ХОЛОДИЛЬНИЙ АГЕНТ, хлад-агент

 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНА ПЫЛЕУБОРОЧНАЯ УСТАНОВКА

ЦЕНТРАЛЬНЕ ПОВІТРЯНЕ ОПАЛЕННЯ

ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

ЦЕНТРАЛЬНЕ ПАНЕЛЬНО-ПРОМЕНИСТЕ ОПАЛЕННЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЦЕВА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ (ЦТП)

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ ОПАДІВ

ЦИКЛОН

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ ЛІНІЇ

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ ОКИСЛЮВАЛЬНІ КАНАЛИ

ЦИРКУЛЯЦІЯ ВОДИ В КОТЛІ

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС

 

ЧАША ТУАЛЕТНИЙ

 

ШАНЦІ

ВИТЯЖНА ШАХТА

ШАХТНО-МЛИНОВА ТОПКА

ШИБЕР

ПАЛИВНИЙ ШЛАК

ШЛАКОВАНИЕ ТОПОК

ШЛАКОУДАЛЕНИЕ

ШЛАМ

ШУМОГЛУШНИК

ШУМОПОГЛИНАННЯ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ

 

ЕЖЕКТОР

ЕЖЕКЦІЙНА ПАЛЬНИК

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ЕКСГАУСТЕР

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ВОЛОГІСТЬ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИКОРИСТОВУЮЧИХ АГРЕГАТІВ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ЭКСФИЛЬТРАЦИЯ ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖЕННЯ

ЕЛЕВАТОР

ЕЛЕКТРИЧНА ЗАХИСТ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ

ЭЛЕКТРОАККУМУЛЯЦИОННОЕ ОПАЛЕННЯ

ЭЛЕКТРОВОДЯНОЕ ОПАЛЕННЯ

ЭЛЕКТРОВОЗДУШНОЕ ОПАЛЕННЯ

ЕЛЕКТРОКАЛОРИФЕР

ЕЛЕКТРОКАМІН

ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЯ

ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОР

ЕЛЕКТРОКОТЕЛ

ЕЛЕКТРОННІ АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ

ЭЛЕКТРООБЕСПЫЛИВАНИЕ ОБЛАДНАННЯ

ЭЛЕКТРООБОИ

ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ З ГРІЮЧОЮ КАБЕЛЕМ

ЕЛЕКТРОПІЧ (ПЕТ)

ЕЛЕКТРОПРИЛАД ОПАЛЮВАЛЬНИЙ

ЕЛЕКТРОРАДІАТОР

ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ПІЧ

ЕЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ЭЛЕКТРОТЕПЛОНАСОСНОЕ ОПАЛЕННЯ

ЕЛЕКТРОФІЛЬТР

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЧОВИН

ЕНТАЛЬПІЯ ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ

ЕПЮРА ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ТИСКУ

ЕПЮРИ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ПОВІТРЯ НА ПОВЕРХНЮ ОГОРОЖІ

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

 

Дивіться також:

 

 Організація будівництва, технологічна підготовка та загальні ...

обстеження і ремонту будівельних конструкцій і систем інженерного обладнання будинків і споруд. ...

 

 Технологія кам'яних і монтажних робіт. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛІ І ...

... обсяги приміщень будівлі, його конструктивні рішення, інженерне обладнання ... будівель і споруд

 

 Механізація та автоматизація праці архітекторів, інженерів і ...

Для проектування виробничих будівель та комплексів... і інженерного устаткування будівель і споруд

 

 Інженерне обладнання

обладнання. ... і при цьому не порушувалася цілісність і міцність основних елементів будівель і споруд. ...

 

 Про частинах будинків і провадженні робіт

будівлі та споруди (будівлі)... і об'єми приміщень будівлі, його конструктивні рішення, інженерне обладнання, ...

 

 Положення нормативних документів можуть бути обов'язковими ...

будівель і споруд та їх систем... частин будівель і споруд, а також елементів інженерних систем

 

 Загальні питання проектування сільськогосподарських будівель

Класифікація сільськогосподарських будівель і споруд і вимоги до них .... характеру інженерного обладнання

 

 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ ТА ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ

монтаж інженерного обладнання; внутрішні оздоблювальні роботи; ... зведення будівель і споруд
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-129-tehnologia/8.htm

 

 КАНАЛІЗАЦІЯ І ЇЇ ОСНОВНІ СПОРУДИ. Дефлектор, флюгарка

Внутрішні каналізаційні пристрої в житлових і громадських будівлях складаються з приймачів .... ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

 СХЕМИ ОЧИСНИХ СТАНЦІЙ. Відстійники. Споруди механічної ...

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче і холодне водопостачання . ... мережі місцевої каналізації служать для подачі стічних вод

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче й холодне водопостачання ...

В залежності від умов внутрішнє інженерне обладнання будинку влаштовується ... влаштуванні та експлуатації водозабірних споруд

 

 ПУСКОВИЙ ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ СПОРУД В ДІЮ. Налагодження роботи ...

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання і каналізації . мережі .... місцевої каналізації служать для подачі

 

 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ. СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ на ...

Уніфікація споруд... ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання і каналізації . ...

 

 Будівельні норми і правила

нормативних документів у будівництві є будівельна частина будівель та споруд, а також інженерне обладнання, ...

 

 Зона водопровідних споруд. Зони санітарної охорони

всі будівлі повинні бути канализованы.... ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче і холодне водопостачання . ...
www.bibliograph.com.ua/spravochnik-137-oborudovanie/5.htm

 

Санітарна техніка Сантехніка Трубопровідна арматура

 

Трубопровідна арматура для Водопостачання і водовідведення Гаряче водопостачання

Опалення Засувки і затвори Крани пробкові і кульові, клапани запірні і запірні Запірні вентилі