Вся Бібліотека >>>

  

 

Довідковий посібник

трубопроводная арматураТрубопровідна арматура


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Д. Ф. ГУРЕВИЧ

 

«ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА»

ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК

Друге видання, перероблене і доповнене

 

ЛЕНІНГРАД

«МАШИНОБУДУВАННЯ»

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

1981

 

Рецензент канд.. техн. наук доц. В. А. Щупляк

 

Наведено загальні технічні дані і нормативи, відносяться до трубопровідної арматури. Дано короткий опис, основні технічні характеристики, габаритні і приєднувальні розміри конструкцій, що випускаються серійно арматурними ваводами. Наведено рекомендації за вибором арматури.

Друге видання (1-е в 1975 р.) допомоги доповнено новими даними про сучасних конструкціях арматури, а також нормативними матеріалами.

Книга призначена для інженерно-технічних працівників проектних і будівельних організацій, конструкторських бюро, працівників експлуатаційних і ремонтних служб підприємств різних галузей промисловості.

 

Видавництво «Машинобудування», 1981 р.

 

ПЕРЕДМОВА

 

Трубопровідний транспорт в народному господарстві набуває все більшого значення. Розширюється застосування як магістральних, так і технологічних трубопроводів. Промислове виробництво нерозривно пов'язане з видобуванням, використанням і переробкою великої кількості рідких і газоподібних матеріалів, потоки яких повинні спрямовуватися у відповідний час в потрібному напрямку за допомогою трубопроводів різного призначення. Управління потоками в трубопровідних системах, лініях і ділянках здійснюється з використанням пристроїв, об'єднаних загальною назвою трубопровідна арматура. До арматури відносять і сполучні елементи трубопроводів - фланці, трійники, муфти і ін

Розвиток різних галузей промисловості зажадало застосування арматури для установок і трубопроводів, що працюють на самих різних середовищах при тисках від сотень МПа до глибокого вакууму й при температурах близьких до абсолютного нуля до тисячі і більше градусів. В зв'язку з цим сучасне арматуробудування розвинулося у важливу галузь промисловості, що випускає арматуру різного призначення, різних розмірів і конструкцій з використанням самих різних матеріалів: вуглецевих, корозійностійких і жароміцних сталей, сірих, ковких і високоміцних чугунов, титанових сплавів, латуні, бронз, пластмас, кераміки, різних прокладкових та набивальних матеріалів і т. д.

Широкий асортимент виробів арматуробудування дозволяє підібрати для заданих умов конструкцію, найбільш точно відповідає висунутим вимогам. Для правильного вирішення цього завдання необхідно ретельно визначити призначення та умови експлуатації арматури та використовувати дані про вироби серійно випускаються підприємствами арматуробудування. Необґрунтоване проектування і виготовлення нових конструкцій при наявності аналогічних, що серійно випускаються, викликає надмірне подорожчання проектованих об'єктів. З іншого боку, застосування арматури для роботи в умовах, для неї не призначених, створює передумови для прискореного виходу арматури з ладу.

У цій книзі подано матеріали з питань вибору та застосування трубопровідної арматури. Наведені технічні дані про арматурі, що випускається вітчизняними заводами, і про приводах до неї, вказані габаритні і приєднувальні розміри. Розглянуто питання вибору матеріалів. Дана методика виконання деяких розрахунків, пов'язаних з вибором арматури. Технічні величини дані в одиницях, передбачених СТ СЭВ 1052-78.

Для тисків приймалося співвідношення 1 МПа = 10 кгс/см? (точне значення 0,981 МПа = 10 кгс/сбг). Можлива похибка від такого допущення не перевищить 2%, що цілком прийнятно для вирішення практичних завдань при інженерних розрахунках.

У другому виданні книги порівняно з першим охоплена більш широка номенклатура виробів та наведено уточнені дані з урахуванням змін, які сталися за період часу між першим і другим виданнями.

Розділ перший. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І НОРМАТИВИ

Розділ 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

1.2. Типи арматури та їх конструктивні різновиди

Глава 2. ОСНОВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ АРМАТУРИ

2.2. Умовні позначення та маркування арматури

Розділ 3. ОСНОВНІ МОНТАЖНІ ПАРАМЕТРИ АРМАТУРИ

3.2. Будівельні довжини

Глава 4. МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ АРМАТУРИ

4.2. Стали

4.3. Кольорові метали і сплави

4.4. Неметалеві конструкційні матеріали

4.5. Сплави для наплавлення ущільнювальних кілець

4.6. Прокладочні матеріали

4.7. Набивкові матеріали

4.8. Змащення

 

Розділ другий. ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Глава 5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Характеристика арматури загальнотехнічного призначення

Глава 6. ЗАПІРНА АРМАТУРА

6.2. Крани

6.3. Вентилі запірні

6.4. Заслінки

6.5. Засувки

Глава 7. РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА

7.2. Регулюючі клапани

7.3. Регулятори тиску

7.4. Змішувальні клапани

Глава 8. ЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

8.2. Малоподъемные запобіжні клапани

8.3. Полноподъемные запобіжні клапани

Глава 9. ЗАХИСНА АРМАТУРА

9.2. Клапани зворотні підйомні

9.3. Клапани зворотні поворотні

9.4. Запірні (захисні) клапани

Глава 10. РОЗПОДІЛЬНА АРМАТУРА

10.2. Короткі технічні характеристики конденсатовідвідників

Глава 11. ПРИВОДИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРОЮ

11.2. Електроприводи

 

Розділ третій. ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ УМОВ РОБОТИ

Глава 12. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

12.2. Характеристика арматури для особливих умов роботи

Глава 13. ЗАПІРНА АРМАТУРА ДЛЯ КОРОЗІЙНИХ І АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

13.2. Крани

13.3. Вентилі

13.4. Засувки

13.5. Шлангові вентилі та клапани

Очі 14. РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА ДЛЯ КОРОЗІЙНИХ І АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

14.2. Клапани регулюючі мембранні (диафрагмовые)

14.3. Клапани регулюючі двухседельные

Глава 15. ЕНЕРГЕТИЧНА АРМАТУРА

15.2. Регулююча енергетична арматура

15.3. Запобіжна енергетична арматура

15.4. Захисна енергетична арматура

15.5. Фазороздільна арматура

15.6. Електроприводи енергетичної арматури

Глава 16. АРМАТУРА ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ

16.2. Запобіжна арматура

 

Дивіться також:

 

Трубопровідна арматура

 КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ

За функціональним призначенням. Запірна арматура

Регулююча арматура

Розподільна арматура

Запобіжна арматура

Захисна арматура

Фазороздільна арматура

Класифікація арматури

Типи арматури

Порівняльні характеристики різних типів арматури

Засувки

Клапани

Заслінки

Крани

Циліндричні крани

Кульові крани

Мембранний клапан

Шланговий клапан

Регулятори

Конденсатовідвідники

Експлуатаційні параметри арматури

 Монтажні параметри арматури

Муфтова арматура

Фланцева арматура

Арматура під приварення

 Матеріали, застосовуються для арматури

Корпусні матеріали

Ущільнювальні матеріали

Прокладочні матеріали

Герметизуючі матеріали

Змащення

Позначення арматури

Умовні позначення арматури

 

Засувки і затвори Крани пробкові і кульові, клапани запірні Запірні вентилі


Водопостачання і водовідведення Гаряче водопостачання Водопостачання, каналізація та газопостачання