Вся Бібліотека >>>

  

 

Для інженерно-технічних працівників

Водопостачання, каналізація газопостачання


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

«Експлуатація систем водопостачання, каналізації і газопостачання» Довідник

 

Автори-укладачі:

Володимир Дмитрович Дмитрієв Дмитро Олексійович Коровій,

Олександр Іванович Корабльов, Герман Полиенович Медведєв,

Борис Григорович Мішуков, Мелентій Прохорович Наумов,

Галина Сергіївна Чистова

 

Рецензенти:

А. В. ЗОТОВ, С. М. ГЛЯДЕНОВ

 

У довіднику наведено короткі відомості з експлуатації систем водопостачання, каналізації і газопостачання в основному по населених пунктами. Висвітлюються правила приймання систем в експлуатацію, розглядаються питання автоматизації і диспетчеризації управління системами водопостачання, каналізації і газопостачання, планово-запобіжних оглядів і ремонтів, контролю за роботою споруд. Приділено увагу надійності, довговічності та економічності роботи систем. 3-е изд. доповнено новими нормативними документами і новим розділом про надійність систем. Изд. 2-е вийшло в 1981 р.

Призначений для інженерно-технічних працівників.

 

© Стройиздат, Ленінградське відділення, 1976

© Стройиздат, Ленінградське відділення, 1981

© Стройиздат, Ленінградське відділення, 1988, із змінами

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Абрамов Н. Н. Надійність систем водопостачання. М.: Стоойиздат,

1984. 216 с..

2. АграноникР. Я. Технологія обробки осадів стічних вод з застосуванням центрифуг і стрічкових фільтрів-пресів. М: Стройиздат, 1985. 145 с.

3. А ю к а е в Р. В. Інтенсифікація роботи водоочисних фільтрів і вдосконалення методу їх розрахунку. Петрозаводськ: ПГУ ім. О. В. Куусинена,

1985. 90 с.

4. Беспамятов Р. П., Кротів Ю. А. Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у навколишньому середовищі. Л.: Хімія, 1985. 528 с.

5. Тимчасова інструкція з проектування споруджень для очищення поверхневих стічних вод. СН 496-77. М: Стройиздат, 1978.-40 с.

6. І л ь і н Ю. А. Надійність водопровідних споруд і обладнання. М: Стройиздат, 1985. 241 с.

7. Кирпатовский VI. П. Охорона природи. Довідник. М.: Хімія, 1980. 376 с.

8. К у р г а і о в А. М. Закономірності руху води в дощовій і загальносплавної каналізації. М.: Стройиздат, 1982. 72 с.

9. ЛобачевП. Ст., Шевельов Ф. А. Вимірювання витрати рідини і газів в системах водопостачання і каналізації. М: Стройиздат, 1985. 424 с.

10. М е д в е д е в Р. П. Підготовка до зневоднення і центрифугированию опадів стічних вод. Л.: ЛІСІ, 1983. 55 с.

11. М е д в е д е в Р. П. Каналізація міст ФРН. Л.: Стройиздат. 1982. 166 с.

12. Методика технологічного контролю роботи очисних споруд міських каналізацій. М: Стройиздат, 1977. 303 с.

13. Методичні вказівки по застосуванню правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. М.: Минводхоз СРСР, 1982. 35 с.

14. Основні положення щодо автоматизації каналізаційних очисних споруд. М.: Стройиздат, 1972. 40 с.

15. П о п к о в і ч Р. С. Основи автоматики і автоматизації водопровідно-каиализационных споруд. М.: Вища школа, 1975. 353 с.

16. П о п к о в і ч Р. С, Р е п і н Б. Н. Системи аерації стічних вод. М: Стройиздат, 1986. 134 с.

17. Положення про проведення планово-предупредительиого ремонту водопровідно-каиализздионных споруд. М.: Вища школа. 1975. 353 с.

18. Правила безпеки в газовому господарстві. М.: Надра, 1980.

19. Правила прийому виробничих вод у системи каналізації населених пунктів. М.: МЖКГ РРФСР, 1987. 104 с.

20. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і населених водоотведеиия місць. М.: Стройиздат. 1979. 136 с.

21. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водоотведеиия населених місць. М.: МЖКГ УРСР. 1979. 192 с.

22. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. М.: Вища школа, 1986. 423 с.

23. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. М.: Металургія, 1986. 169 с.

24. Рекомендації по визначення витрати рідини у відкритих каналах методом вимірювання рівня в поперечному сечеиии. М.: ВНДІ ВОДГЕО, 1983. 22 с.

25. Рекомендації по приймання в експлуатацію водопровідно-каналізаційних споруд. М.: Стройиздат. 1968.

26. Система технічного обслуговування та ремонту обладнання підприємств хімічної промисловості. М.: Хімія, 1986. 352 с.

27. З м і р н о в Д. Н. Автоматичне регулювання процесів очищення стічних і природних вод. М: Стройиздат, 1974.

28. СНиП 2.04.02-84. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. М: Стройиздат, 1985. 134 с.

29. СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. М: Стройиздат, 1985. 72 с.

30. Довідкова книга енергетика/Упоряд. А. Д. Смирнов. М: Енергія, 1978. 336" с.

31. Довідник по застосування і нормам витрати мастильних матеріалів./Під ред. Е. А. Эминова М.: Хімія, 1977. 383 с.

32. Довідник працівника газового господарства./Нечаєв М. А., Иссерлин А.с, Млодок Б. В. та ін. М.: Надра, 1973.

33. Довідник эксплуатационника газових котельиых/Під ред. О. Б. Стовп-нера. М.: Надра, 1976,

34. Т а ч у н о в М. В. Експлуатація газового господарства промислових предприятий.М.: Надра, 1968.

35. Туровський В. С. Обробка осадів стічних вод. М: Стройиздат,

1982. 200 с.

36. Уніфіковані методи аналізу стічних вод. М.: Хімія, 1973. 376 с.

37. Х у д о б а Я. Уніфікація методів визначення окислювальної здатності аераційних пристроїв. Межвуз. темат. зб. праць. Л.: ЛІСІ, 1985. С. 117 - 120.

38. Е л ь М. А. Е л ь Ю. Ф., В е б е р В. Ф. Наладка та експлуатація очисних споруд міської каналізації. М: Стройиздат, 1977. 232 с.

39. Я к о в л е в С. Ст., К а р ю х і і а Т. А. Біохімічні процеси в очищенні стічних вод. М.: Стройиздат, 1980. 200 с.

 

Присвячується пам'яті доктора технічних наук професора Семена Марковича Шифріна

 

Введення

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ І ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 

Глава I. ЗАВДАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ І ГАЗОПОСТАЧАННЯ. § 1.1. Технічна і господарська характеристика водопровідно-каналізаційного та газового господарства населених місць

§ 1.2. Загальні вимоги до будівель і споруд

§ 1.3. Організація експлуатації водопровідно-каналізаційного та газового господарства

§ 1.4. Експлуатація території зон санітарної охорони джерел водопостачання та споруд

Глава II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ. § 1.5. Основні завдання диспетчеризації і структура диспетчерської служби

§ 1.6. Лабораторія автоматики і контролю

 

Розділ другий

ПИТАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Глава I. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ У СИСТЕМАХ ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. § 2.1. Основні поняття теорії надійності, цілі і завдання

§ 2.2. Комплексні показники надійності

§ 2.3. Закони розподілу випадкових величин

Глава II. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ І ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ § 2.4. Основи розрахунку надійності

§ 2.5. Методи підвищення надійності систем

§ 2.6. Технічне обслуговування систем і надійність

 

Розділ третій

ВОДОЗАБОРИ, ВОДОГОНИ І МЕРЕЖІ

Глава I. ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ § 3.1. Зміст джерел води

§ 3.2. Обслуговування водозабірних споруд з поверхневих і підземних джерел води

§ 3.3. Водозабірні споруди з поверхневих джерел

§ 3.4. Боротьба з льдообразованием на гратах

§ 3.5. Експлуатація водозабірних споруд підземних джерел води

Глава II. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ § 3.6. Випробування і приймання зовнішніх трубопроводів

§ 3.7. Організація служби мережі

§ 3.8. Роботи з утримання та ремонту мереж

§ 3.9. Контрольні випробування і водоводів мереж

§ 3.10. Особливі випадки експлуатації водоводів і мереж

Глава III. НАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ § 3.11. Приймання напірно-регулюючих пристроїв в експлуатацію

§ 3.12. Підземні резервуари та водонапірні башти

 

Розділ четвертий

ОЧИСНІ СПОРУДИ ВОДОПРОВОДУ

Розділ 1. СПОРУДИ ПО ОСВІТЛЕННЮ І ЗНЕБАРВЛЕННЯ ВОДИ § 4.1. Випробування і приймання в експлуатацію споруд

§ 4.2. Організація експлуатації очисних станцій

§ 4.4. Реагентне господарство

§ 4.5. Процеси змішування і змішувачі

§ 4.6. Процеси хлопьеобразования і камери хлопьеобразования (реакції)

§ 4.7. Споруди з відстоювання води

§ 4.8. Фільтри, контактні освітлювачі

§ 4.9. Експлуатація установок з знезараження води хлором

§ 4.10. Знезараження стічних вод хлором

§ 4.11. Знезараження води озонуванням і іншими способами

§ 4.12. Стабілізація, фторування та обесфторирование води

§ 4.13. Споруди по видаленню з води заліза, марганцю і кремнію

Глава П. ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ СПОРУД І ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ § 4.14. Підготовка води на спорудах

§ 4.15. Приготування розчинів і режими коагуляції

§ 4.16. Підвищення ефективності роботи споруд

 

Розділ п'ятий

ЕКСПЛУАТАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ § 5.1. Організація експлуатації каналізаційної мережі

§ 5.2. Загальні вимоги до користування каналізацією

§ 5.3. Технічний нагляд за будівництвом та приймання каналізаційних мереж в експлуатацію

Глава II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ І СПОРУД НА НІЙ § 5.4. Спостереження за каналізаційною мережею. Зовнішній і технічний огляд мережі. Склад бригад з огляду мережі

§ 5.5. Вимірювання витрати рідини в каналізаційних колекторах

§ 5.6. Профілактичне прочищення каналізаційних мереж

§ 5.7. Усунення засмічень каналізаційної мережі

§ 5.8. Експлуатація тунельних колекторів

§ 5.9. Експлуатація дюкерів

§ 5.10. Планово-попереджувальний ремонт

 

Розділ шостий

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ

Глава I. ОЧИСНІ СПОРУДИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ § 6.1. Умови роботи очисних споруд міської каналізації

§ 6.2. Організація хіміко-технологічного контролю за роботою очисної станції

Глава II. МЕХАНІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД § 6.3. Решітки

§ 6.4. Пісколовки

§ 6.5. Первинні відстійники

Глава III. СПОРУДИ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИЩЕННЯ В ПРИРОДНИХ УМОВАХ § 6.6. Поля фільтрації

§ 6.7. Біологічні ставки

Глава IV. БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ В БІОФІЛЬТРАХ І АЕРОТЕНКАХ § 6.8. Біологічні фільтри

§ 6.9. Аеротенки

§ 6.10. Аэрационное обладнання

§ 6.11. Вторинні відстійники

Глава V. ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОПАДІВ § 6.12. Метантенки

§ 6.13. Освітлювачі-перегниватели

§ 6.14. Двох'ярусні відстійники

Глава VI.ОБЕЗВОЖИВАНИЕ І СУШКА ОПАДІВ § 6.15. Ущільнювачі

§ 6.16. Підготовка до опадів зневоднення

§ 6.17. Зневоднення осадів на вакуум-фільтрах

§ 6.18. Зневоднення осадів на центрифугах

§ 6.19. Термічна сушка опадів

Глава VII. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ § 6.20. Організація експлуатації, підготовка обслуговуючого персоналу

§ 6.21. Планово-попереджувальний і капітальний ремонти

 

Розділ сьомий

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Глава I. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ§ 7.1. Загальні положення

§ 7.2. Організаційна структура управління роботою насосних станцій

§ 7.3. Технічна документація

§ 7.4. Схема комунікацій насосної станції

§ 7.5. Обов'язки експлуатаційного персоналу насосної станції

§ 7.6. ППО і ППР обладнання насосної станції

§ 7.7. Облік роботи насосних станцій

§ 7.8. Техніка безпеки

§ 7.9. Відповідальність за аварії при експлуатації

Глава II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ І НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ § 7.10. Загальні положення

§ 7.11. Пуск насосів та їх зупинка

§ 7.12. Експлуатація насосних агрегатів

§ 7.13. Технічні правила зняття характеристик відцентрових насосів

§ 7.14 Ревізія і ремонт відцентрових насосів

§ 7.15. Обов'язки чергового і обслуговуючого персоналу станції

Глава III. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ПОВІТРОДУВНИХ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК § 7.16. Повітродувні і компресорні установки. Обладнання

§ 7.17. Експлуатація пристроїв для забору, очищення і подачі повітря

§ 7.18. Експлуатація і повітродувних компресорних машин

Глава IV. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ § 7.21. Загальні положення

§ 7.22. Експлуатація електродвигунів змінного струму

§ 7.23. Експлуатація електродвигунів і електроапаратури (ППО і ППР)

§ 7.24. Експлуатація приводів засувок

§ 7.25. Обслуговування електророзподільних пристроїв (РУ) і трансформаторних підстанцій (ТП)

§ 7.26. Електровимірювальні прилади та їх експлуатація

§ 7.27. Вартість електроенергії та вплив на неї коефіцієнта потужності

Глава V. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ТА НАПОРУ ВОДИ § 7.28. Расходомерные пристрої

§ 7.29. Технічні умови експлуатації витратомірів

Насоси середньої і великої продуктивності зазвичай мають індивідуальні лічильники, а невеликі насоси - загально станційний лічильник

§ 7.31. Прилади для вимірювання тиску

 

Розділ восьмий

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Глава I. ГОРЮЧІ ГАЗИ § 8.1. Характеристика газоподібних палив та їх властивості

§ 8.2. Токсичні властивості газів і шкідливі домішки

§ 8.3. Концентраційні межі вибуху газоповітряних сумішей

§ 8.4. Запобігання хімічного недопалювання

Глава II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ § 8.6. Обслуговування газопроводів

§ 8.7. Закупорка газопроводів і способи її ліквідації

§ 8.8. Експлуатація засобів електрозахисту підземних газопроводів

Глава III. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОГО ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ § 8.9. Обслуговування газових приладів

§ 8.10. Експлуатація димових та вентиляційних каналів

Глава IV. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВИХ І КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ § 8.11. Введення в експлуатацію систем газопостачання

§ 8.12. Експлуатація газового обладнання котельні

§ 8.13. Експлуатація газорегуляторних пунктів

§ 8.14. Приєднання до діючих газопроводів

§ 8.2. З'єднання за допомогою розрізної муфти

§ 8.15. Облік витрат газу

Глава V. ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАНОВОК СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ § 8.16. Введення в експлуатацію установок

§ 8.17. Профілактичне обслуговування

§ 8.18. Огляд обладнання

§ 8.19. Експлуатація газобалонних установок

§ 8.20. Заходи з техніки безпеки в системах газопостачання

Глава VI. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА § 8.21. Структура управління міськгазу

§ 8.22. Планування газового господарства

§ 8.23. Звітність в газовому господарстві

§ 8.24. Прокладочні та ущільнюючі матеріали

 

Розділ дев'ятий

ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ТА ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава I. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 9.1. Техпромфинплан

§ 9.2. Експлуатаційна кошторис (собівартість продукції або послуг)

Глава II. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ § 9.3. План по фондам економічного стимулювання

§ 9.4. Прибуток і його розподіл

§ 9.5. Ефективність організаційно-технічних заходів і преміювання за винаходи і раціоналізаторські пропозиції

 

ВИСНОВОК

 

Дивіться також:

 

 Водопостачання колодязі. Водопостачання

 

Гаряче водопостачання. Змішувачі. Термосмесители

 

 Холодне водопостачання. Баки. Вентилі Опалення та гаряче водопостачання

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Санітарно-технічні роботи. Грингауз

Холодне водопостачання · Гаряче водопостачання · Каналізація · Монтаж каналізації · Газопостачання

 

  Комунікації. Водопостачання та комунікації

 

Класифікація систем водопостачання. Системи водопостачання

 

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче і холодне водопостачання ... Водопостачання

 

Повна каналізація - способи біологічного очищення побутових стоків

 

Водопостачання і каналізація Каналізація Місцева каналізація

 

 КАНАЛІЗАЦІЯ проектування, влаштування і експлуатація систем ...

 

 Каналізація. Очищення стічних вод - механічна, механо-хімічна ...

 

 Часткова каналізація - способи біологічного очищення побутових ...

 

 КАНАЛІЗАЦІЯ. Каналізаційні труби... Каналізація

 

ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ ВОДОСТОКИ

 

КАНАЛІЗАЦІЯ І ЇЇ ОСНОВНІ СПОРУДИ. Дефлектор, флюгарка

 

 Безнапірна каналізація. ПРИЙОМИ РОЗРАХУНКУ БЕЗНАПІРНИХ ...

 

 КАНАЛІЗАЦІЯ - система санітарно-технічних споруд і ...

 

 ГЛИБИНА ЗАКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ - глибина укладання ...

 

 СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ...

 

 Общесплавная система каналізації. Роздільна система каналізації ...

 

 Газопостачання. Пристрій газопроводу. Газ низького і високого тиску

 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ. ГАЗОВІ РОБОТИ. Газове обладнання. Монтаж ...

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче й холодне водопостачання ...

 

 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ. Технічне обслуговування газопроводу ...

 

 СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ І ГАЗОПРОВОДИ - газопроводи низького тиску ...

 

 газопроводи. Пристрій і монтаж систем внутрішнього газопостачання

 

Засувки і затвори Крани пробкові і кульові, клапани запірні Запірні вентилі Сантехніка