Вся Бібліотека >>>

  

 

Підручники. Будівельні спеціальності

Технологія зведення будівель і споруд


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

В.І. Теличенко, О.М. Терентьєв, O.A. Лапідус

«Технологія зведення будівель і споруд»

Видання друге, перероблене і доповнене

 

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються по напрямку підготовки дипломованих фахівців

 

Москва, «Вища школа», 2004

 

Підручник (1-е изд.) у 2002 р. нагороджений Малою медаллю Російської академії архітектури і будівельних наук

 

У підручнику дано теоретичні основи, методи і способи зведення промислових та цивільних будівель і споруд. Послідовно розглянуті загальні питання будівельних технологій зведення підземних споруд, будівель і споруд з конструкцій заводського виготовлення, з монолітного залізобетону використанням сучасних індустріальних опалубок, технологія зведення будівель в умовах щільної міської забудови, на техногенно-забруднених територіях, в екстремальних зимових умовах, при реконструкції будівель.

Для студентів будівельних спеціальностей вузів. Може бути використаний студентами середніх професійних навчальних закладів

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

У будівництві, як однієї з базових галузей економіки, відбуваються серйозні структурні зміни. Збільшилася частка будівництва об'єктів невиробничого призначення, значно зросли обсяги реконструкції будівель, споруд, міських мікрорайонів, а також вимоги, пропоновані до якості робіт, захисту навколишнього середовища, тривалості інвестиційного циклу спорудження об'єкта. Виникають нові взаємини між учасниками будівництва, з'являються елементи змагальності і конкуренції. Різко змінився масштаб цін, вартісних показників, заробітної плати, ресурсоспоживання.

В умовах ринкової економіки незрівнянно більш відчутними стають наслідки прийнятих будівельниками організаційно-технологічних і управлінських рішень. Відбуваються зміни повинні супроводжуватися перетворенням систем організаційно-технологічної підготовки, проектування, формування та управління будівельними технологічними процесами на будівельному об'єкті. Ці зміни не можуть не торкнутися системи підготовки фахівців для будівельної галузі.

Важливе значення тут має наявність сучасної навчально-методичної літератури, її постійне оновлення і вдосконалення. При цьому одним з принципів розробки підручників та навчальних посібників, на думку авторів, є системність і наступність при викладі навчального матеріалу і вивченні дисциплін організаційно-технологічного циклу студентами будівельних спеціальностей.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», послідовно вивчають дисципліни, які можуть бути об'єднані загальним поняттям «будівельні технології». До них відносяться основи теорії будівельних технологій, технології заводського виробництва конструкцій, технології будівельних процесів і зведення будівель і споруд, організація і управління при здійсненні перелічених вище виробничих процесів і робіт. Ніколи раніше викладання дисциплін, належать до будівельним технологіям, не розглядали як етапи єдиного комплексу. Пропоновані для вивчення курси були досить об'ємні і представительны, але в них не було принципу наступності, коли кожен наступний курс нерозривно пов'язаний з попереднім.

У зв'язку з цим у викладачів Московського державного будівельного університету (МГСУ) виникла ідея написання серії підручників і навчальних посібників, об'єднаних єдиною рубрикою - «Будівельні технології». Такий підхід, на думку авторів, дозволить витримати єдиний стиль викладу матеріалу, уникнути повторів основних термінів і визначень, запропонувати студентові той комплекс підручників, який буде відповідати його вимогам протягом практично всього часу навчання у вузі. Для реалізації поставленого завдання була створена редакційна колегія у складі чл.-кор. РААСН, д-ра техн. наук, проф. В.І. Теличенко, д-ра техн. наук, проф. А.А. Лапидуса, канд. техн. наук, проф. О.М. Терентьєва, яка запланувала під рубрикою «Будівельні технології» випуск наступних книг: «Основні поняття будівельних технологій», «Технологія заводського виробництва виробів і конструкцій», «Технологія будівельних процесів», «Технологія зведення будівель і споруд», «Проектування і створення організаційних структур управління будівельними технологіями».

Книги рубрики розраховані не тільки на студентів, але можуть бути цікавими широкому колу читачів - від будівельника-практика, що підвищує свій професійний рівень, до наукового співробітника. При цьому в рубрику можуть увійти й інші книги, що дозволяють доповнити уявлення про будівельних технологіях.

Автори висловлюють подяку канд. техн. наук, доц. С.Л. Герману за участь у написанні гол. 28, а також колективу кафедри технології будівельного виробництва Ростовського державного будівельного університету та першому заступнику генерального директора ЗАТ «Моспромстрой», канд. техн. наук О.П Лянгу за зауваження, висловлені при рецензуванні рукописи.

Автори

 

ВВЕДЕННЯ

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Специфіка розробки ПОС і ППР

Склад і зміст ППР на будівництво окремої будівлі

Склад ППР на зведення надземної частини будівлі

Склад і зміст ППР на окремий вид технічно складних робіт

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ І ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ

БУДГЕНПЛАН, СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ. Стройгенпланы будівництва

Проектування складу конструкцій

ДОРОГИ БУДМАЙДАНЧИКА

НАВАНТАЖЕННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ

СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

Інженерно-геологічні вишукування та створення геодезичної основи розбівочної

Розчищення і планування території

Відведення поверхневих і ґрунтових вод

Підготовка майданчика до будівництва і її облаштування

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

ТЕХНОЛОГІЯ «СТІНА В ГРУНТІ» ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

РОБОТИ НУЛЬОВОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Уривки котловану і підготовка підстави

Монтаж підземної частини будівлі

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД З КОНСТРУКЦІЙ ЗАВОДСЬКОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТОДИ МОНТАЖУ ВЕЛИКОПРОЛЬОТНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Специфіка монтажу великопрольотних будівель

Послідовність встановлення елементів каркасу

Використання тимчасових опор і риштовання

Способи переміщення споруд на постійні опори

Вибір методів монтажу і суміщення робіт

МОНТАЖ ОДНОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ З ЗАЛІЗОБЕТОННИМ КАРКАСОМ. Технологічні особливості зведення будівель

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ

Методи поєднання циклів будівництва

Методи зведення одноповерхових промислових будівель і монтажні механізми

МОНТАЖ ОДНОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМ КАРКАСОМ

Особливості монтажу будівель різних типів

Конвеєрна збірка і монтаж крупноблочный

КОНСТРУКЦІЇ БЛОКІВ ПОКРИТТЯ ТА СПОСОБИ ЇХ СКЛАДАННЯ

КОНВЕЄРНА ЗБІРКА

СКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЇ ПРИ КОНВЕЄРІ

СПОСОБИ БЛОЧНОГО МОНТАЖУ

ДОСТОЇНСТВА І ЗАСТОСОВНІСТЬ МЕТОДУ

МОНТАЖ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Способи монтажу будівель

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МОНТАЖНІ МЕХАНІЗМИ

ЧЕРГОВІСТЬ МОНТАЖУ КАРКАСУ БУДІВЛІ

Монтаж конструкцій при використанні одиночних кондукторів

Монтаж конструкцій при використанні групових кондукторів

Монтаж конструкцій при використанні рамно-шарнірного індикатора

Монтаж будинків інших конструктивних схем

ЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНИХ БУДИНКІВ

Встановлення конструктивних елементів. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ЗОВНІШНІХ СТІН

УСТАНОВКА ВНУТРІШНІХ СТІН

Організація монтажних робіт

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОНТАЖУ

ОСНОВНІ СХЕМИ МОНТАЖУ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ З ОБ'ЄМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Технологія монтажу елементів

МЕТОД ПІДЙОМУ ПЕРЕКРИТТІВ І ПОВЕРХІВ

СПЕЦИФІКА БУДІВЕЛЬ

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСОВУВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Опалубки для бетонування ядер жорсткості

Технологія виготовлення плит перекриттів

Технологія підйому перекриттів. ПІДЙОМНИКИ, ПРИНЦИП ЇХ РОБОТИ

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ

МЕХАНІЗАЦІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ

Технологія робіт при підйомі поверхів

ЗВЕДЕННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Застосовуються монтажні механізми

Способи монтажу будівель. МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ ПРИ ЗАЛІЗОБЕТОННОМУ КАРКАСІ

МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ ПРИ СТАЛЕВОМУ І ЗМІШАНОМУ КАРКАСАХ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАРКАСА В ПЕРІОД МОНТАЖУ

Оздоблювальні роботи

ЗВЕДЕННЯ ВИСОТНИХ СПОРУД - ВЕЖ, ЩОГЛ, ТРУБ

Монтаж веж

МОНТАЖ ВЕЖ НАРОЩУВАННЯМ

ПОВОРОТ ВЕЖІ НАВКОЛО ШАРНІРА

МОНТАЖ ВЕЖ ПІДРОЩУВАННЯ

Монтаж радіощогл

МОНТАЖ ЩОГЛ НАРОЩУВАННЯМ

МОНТАЖ ЩОГЛ ПОВОРОТОМ І ПІДРОЩУВАННЯ

ВИСЯЧІ ВАНТОВІ ПОКРИТТЯ. Види вантових покриттів

ПРЯМОКУТНІ В ПЛАНІ СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ЕЛІПТИЧНІ АБО ОВАЛЬНІ

КРУГЛІ В ПЛАНІ СИСТЕМИ

Зведення покриттів з вантами

Зведення будівлі з байтовими фермами. СПЕЦИФІКА СПОРУДЖУВАНОГО БУДИНКУ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЙ

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ З ЦЕГЛЯНИМИ СТІНАМИ

Організація зведення цегляних стін

Потокове виробництво монтажних і кам'яних робіт

Зведення кам'яних конструкцій в зимових умовах

Заходи в період відтавання кладки

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Великопролітні будівлі з дерев'яними несучими конструкціями

Спеціальні дерев'яні споруди

Каркасні дерев'яні будинки

Брусові будинки

 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ З МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ

БУДІВЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ З МОНОЛІТНОГО БЕТОНУ

Основні типи опалубок

КОМПЛЕКСНЕ ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РОБІТ

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ В РОЗБІРНО-ПЕРЕСТАВНЬК ОПАЛУБКА

Опалубки стін і колон. МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА

КРУПНО ЩИТОВА ОПАЛУБКА

Опалубка перекриттів

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ОПАЛУБКА. Катучая опалубка

Об'ємно-переставна опалубка

Тунельна опалубка

БАГАТОЦІЛЬОВА ОБ'ЄМНА ОПАЛУБКА ФІРМИ «ВЕ»

ТУНЕЛЬНА ОПАЛУБКА ФІРМИ «УТИНОР»

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ У ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ОПАЛУБКА. Підйомно-переставна опалубка

Ковзна опалубка

Блок-форми

Блокова опалубка

Крупноблочная опалубка для шахт

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В СПЕЦІАЛЬНИХ ОПАЛУБКАХ

Незнімна опалубка

ОПАЛУБНА СИСТЕМА З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

Гріють опалубки

 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ В СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ

Особливості будгенплану

Підтримання експлуатаційних властивостей існуючої забудови

Захист екологічного середовища

Захист споруджуваного будинку

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Технології заміни забрудненого грунту

Технології очищення та санації забрудненого грунту

Технології консервації забрудненого ґрунту

Технології захисту територій від забруднення під час створення полігонів для захоронення відходів

Технології рекультивації територій

БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗИМОВИХ І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Технологія бетонування конструкцій без штучного обігріву

МЕТОД «ТЕРМОСА»

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИМОРОЗНИХ ДОБАВОК

Бетонування конструкцій з термообробкою

ТЕРМООБРОБКА ФУНДАМЕНТІВ

ТЕРМООБРОБКА СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

ТЕРМООБРОБКА ПЕРЕКРИТТІВ І ІНШИХ КОНСТРУКЦІЙ

Особливості термообробки конструкцій в різних опалубках

Бетонування в зимовий час при реконструкції будівель

Бетонування конструкцій в екстремальних умовах

ТЕХНОЛОГІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Розбирання і ліквідація будівель і споруд

Надбудова мансардних поверхів

Вбудовані системи при реконструкції будівель

Особливості заміни збірних конструкцій

Посилення конструкцій

 

Дивіться також:

 

 Зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону ...

Штоль Т.М., Теличенко В.І., Феклин В.І. Технологія зведення підземної частини будівель і споруд: Навчальний посібник. -

 

 Монтаж великопанельних будівель. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ...

Будівництво. Техніка. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ...

 

 Монтаж каркасно-панельних будівель. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ...

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ... Послідовність монтажу змінюється при зведенні

 

 Монолітний бетон і залізобетон. заміна монолітних залізобетонних ...

БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН. Технологія монолітного бетону і залізобетону ... ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОВЗНОЇ ОПАЛУБКИ ...

 

 БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН. Технологія монолітного бетону та залізобетону

Видання призначене в якості навчального посібника до курсу «Технологія будівельного ... ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В

 

 Крупно щитова опалубка. Комплект крупнощитовой опалубки стін і ...

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У ПЕРЕСУВНІЙ ОПАЛУБЦІ · ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ В БЛОЧНО-ЩИТОВИЙ

 

 ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ РОБІТ видів опалубок: тунельної, горизонтально ...

Представляє інтерес ступінчаста технологія зведення будівель і споруд з використанням горизонтально переміщуваного тунельної опалубки.

 

 БЕТОН. Бетони. Матеріали, технології, обладнання

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД..... ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

 

 Монтаж опалубки, секції опалубки. При бетонуванні будівель з ...

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ · ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У ПНЕВМАТИЧНІЙ