Вся електронна бібліотека >>>

Зведення будівель і споруд >>

 

Будівельні спеціальності

Технологія зведення будівель і споруд


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Технології консервації забрудненого грунту

 

 

При наявності сприятливих гідрогеологічних умов (мінімальний ухил, наявність підстилаючих гідроізоляційних шарів ґрунту) техногенно забруднений грунт може бути залишений на місці. У цьому випадку забруднюючі речовини не повинні мати прямого контакту з навколишнім середовищем (грунтом, ґрунтовими водами, повітрям).

Використання даного методу має особливе значення при будівництво в умовах міської забудови, коли застосування інших технологій утруднене або практично неможливе.

Будівництво об'єктів в рамках міського мегаполісу пов'язане з вирішенням цілого ряду проблем архітектурного, соціального, технічного і екологічного характеру. Складність цієї задачі багаторазово зростає в умовах, коли такий мікрорайон тільки формується і ведеться освоєння значних площ міської території, раніше зайнятих звалищами побутових та промислових відходів.

Крім чисто будівельних проблем, що виникають у такому випадку необхідно вирішувати питання забезпечення екологічної безпеки об'єкта, пов'язані з тим, що в масивах техногенних ґрунтів спостерігаються процеси утворення біогазу. Його микрокомпонентами є метан, діоксид вуглецю, водень, сірководень, а також десятки інших сполук. Виділення і поширення біогазу в навколишньому середовищі, його накопичення в будівлях і спорудах можуть призвести до цілого ряду небезпечних явищ, таких, як вибухонебезпечні ситуації, дефіцит кисню, токсикологічні несприятливі умови, неприємні запахи, грунтові умови, що пригнічують рослинність.

З урахуванням цих негативних впливів в ході будівництва та експлуатації об'єкта обов'язковим є наявність системи спостереження і управління біопроцеами, що включає газовий дренаж, вентиляцію ґрунтового масиву, внутрішній контроль і регулювання складу атмосфери підземної частини будівлі.

У зв'язку з особливостями будівництва об'єктів на техногенних грунтах поряд з розробкою раціональних архітектурно-планувальних рішень, вимагають додаткового економічного і екологічного обґрунтування конструктивно-технологічні та інженерні рішення влаштування підземної частини будівель.

 

 

До складу технологічного процесу будівництва будівлі входять наступні роботи:

• розробка котловану глибиною 1,5...2 м звалищному тілі з вивезенням грунту до місця його поховання;

• створення пальового підстави для передачі навантаження від будівлі на несучі шари ґрунту;

• пристрій піщаної подушки товщиною до 0,5 м для створення фундаментної плити і розташування системи газовидалення;

• влаштування ростверку і фундаментної плити на піщаній подушці;

• зведення надземної частини будівлі;

• виконання комплексу заходів з моніторингу процесів, що відбуваються в товщі техногенного грунту і забезпечення захисту навколишнього середовища

 

До змісту книги: Технологія зведення будівель і споруд

 

Дивіться також:

 

 Зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону ...

Технологія зведення підземної частини будівель і споруд: Навчальний посібник. -

 

 Монтаж великопанельних будівель. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ...

Будівництво. Техніка. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ...

 

 Монтаж каркасно-панельних будівель. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ...

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ... Послідовність монтажу змінюється при зведенні

 

 Монолітний бетон і залізобетон. заміна монолітних залізобетонних ...

БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН. Технологія монолітного бетону і залізобетону ... ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОВЗНОЇ ОПАЛУБКИ ...

 

 БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН. Технологія монолітного бетону та залізобетону

Видання призначене в якості навчального посібника до курсу «Технологія будівельного ... ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В