Вся Бібліотека >>>

  

 

Загальнобудівельні роботи

Підстави і фундаменти


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПІДСТАВІ І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД НИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА

 

«ДОВІДНИК. ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ

РОБІТ. ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ»

 

Стройиздат, 1974

Науково-дослідний інститут основ і підземних споруд

 

Автори:

Михайло Ілліч Смородінов,

Борис Сергійович Федоров,

Євген Володимирович Свєтинський,

Олександр Іванович Єгоров,

Олександр Львович Левінзон,

Катерина Вікторівна Мухіна,

Володимир Тимофійович Климов,

Юрій Миколайович Редянов,

Юлій Вікторович Дітріх,

Борис Олександрович Ржаницын,

Степан Аветович Тер-Галустов,

Ігнатова Ольга Іванівна

 

Довідник містить основні відомості з організації і технології робіт при пристрої підстав і фундаментів будівель і споруд в промисловому, гідротехнічному та цивільному будівництві. В ньому наведені необхідні дані про властивості грунтів та методи їх визначення. Дано короткі описи способів виробництва робіт і характеристики основного застосовуваного обладнання з водопониження, улаштування основ, фундаментів із забивних і буронабивних паль, стін в грунті, опускних споруд, а також для хімічного закріплення грунтів.

Матеріал деяких розділів книги дещо виходить за рамки довідника.

Довідник призначений для інженерно-технічних працівників проектних і будівельно-монтажних організацій.

 

ПЕРЕДМОВА

 

У зв'язку з інтенсивним розвитком будівництва в нашій країні важливе народногосподарське значення набувають питання пристрою підстав і фундаментів. Спорудження останніх пов'язано з різноманітними будівельними роботами. Вартість їх входить вагомою складовою в загальну вартість будівництва, а час виконання цих робіт істотно впливає на терміни його завершення. Тому при складанні проекту організації робіт питань технології і механізації приділяється велика увага.

Довідник містить відомості про основні види будівельних робіт та обладнання, що використовується для пристрою підстав і фундаментів. У розділах довідника читач може знайти рекомендації по вибору методів контролю якості робіт, основні вимоги, пропоновані до проектів організації робіт, технологічні схеми виробництва робіт, характеристики обладнання та інші дані. Довідник складається з восьми глав. У I главі наведено короткі відомості з інженерно-геологічними вишукувань, знання яких необхідне в роботі фахівців, що займаються пристроєм підстав і фундаментів; II глава довідника присвячена питанням підготовки основ будівель і споруд.

При будівництві, пов'язаному з роботами в обводнених грунтах, вирішальне значення набувають питання водозниження, викладені в III чолі. Тут читач може знайти відомості про способи водозниження, види застосовуваного обладнання, його характеристики і методи вибору його в залежно від гідрогеологічних умов будівельного майданчика.

У розділах IV і V наведено матеріали по фундаментам на природному підставі, з шпунтовим огородженням і по влаштуванню фундаментів на забивних палях. В цих розділах вміщено відомості за типорозмірами та конструкцій елементів збірних фундаментів паль, застосовуваним у нашій країні, наведені основні технічні дані по машинам, механізмам, пристосувань і матеріалів, використовуваних при виробництві робіт.

В главі VI дано опис технології пристрою буронабивних паль при різних способах кріплення стінок свердловини і застосовуваного обладнання, наведено рекомендації щодо раціонального використання буронабивних паль різних типів. В розділі дана класифікація бурового устаткування для різних способів кріплення стінок свердловини, методів буріння свердловин, видів робочих органів та способів транспортування разбуренной породи з свердловини в залежності від виду механізму переміщення, наводяться технічні характеристики бурових установок вітчизняного виробництва і установок зарубіжних фірм. У розділі коротко описані методи контролю якості виготовлення буронабивних паль, подано відомості методів влаштування «стіни в грунті», застосовувані в СРСР і за кордоном. Наводяться різні конструкції й форми «стіни в грунті» в залежності від їх призначення, застосовуваного обладнання і способу пристрою; описано обладнання для приготування і очистки глинистих розчинів.

У главі VII приведені дані про прогресивних конструкціях опускних споруд, технології їх виготовлення та виробництві робіт по їх опусканню. Дані необхідні відомості з опускним споруд, отримані з досвіду провідних наукових, проектних і виробничих організацій СРСР. Особливе увагу приділено успішно внедряемому в СРСР передового способу опускання споруд в тиксотропних «сорочках». Дано короткі відомості по кессонному способу виробництва робіт.

У VIII розділі наведено дані по хімічному закріпленню грунтів і рецептура основних розчинів, які рекомендуються до застосування в різних ґрунтових умовах.

Глава I написана канд. техн. наук, старшим науковим співробітником О. В. Ігнатової; глава II - канд. техн. наук, старшим науковим співробітником Е. В. Светинским; глава III - канд. техн. наук, старшим науковим співробітником Б. С. Федоровим; глава IV канд. техн. наук, старшим науковим співробітником А. Л. Левінзоном; глава V - інж. Ю. В. Дітріхом; глава VI-канд. техн. Наук М. І. Смородиновим і інж. А. В. Єгоровим; глава VІІ - інженерами В. Т. Климовим, Ю. Н. Редяновым, канд. техн. наук, доцентом С. А. Тер-Галустовым, інж. Ю. В. Дітріхом і канд. техн. наук М. І. Смородиновим; глава VIII-проф. д-ром техн.. наук Б. А. Ржани-цыным і інж. Е. В. Мухіної.

У довідник автори включили лише найбільш важливі питання влаштування основ та фундаментів, забезпечивши книгу списком додаткової літератури, яким читач може скористатися, якщо не знайде в роботі необхідних відомостей.

Всі зауваження про недоліки книги та пропозиції щодо її поліпшення будуть прийняті авторами з вдячністю.

Розділ 1. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ І МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ І ВЖИВАНЕ ОБЛАДНАННЯ. Бурові та гірничопрохідницькі роботи

Випробування ґрунтів статичними навантаженнями з допомогою штампів і прессиометров

Статичне зондування грунтів

Динамічне зондування грунтів

Випробування на зсув ґрунтів

Радіоізотопні методи визначення властивостей грунтів

Дослідження фільтраційних властивостей грунтів

ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

 

Глава II. ПІДГОТОВКА ГРУНТІВ ПІДСТАВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЧНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

Технологія ущільнення грунтів укаткой

Технологія ущільнення грунтів трамбуванням

Технологія ущільнення грунтів вібруванням

Загальні положення щодо влаштування зворотних засипок в пазухах котлованів

Виробництво земляних робіт у зимовий час

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

Машини ударної дії

Вібраційні машини і катки

Машини для укочування. Гладкі і кулачкові катки

Машини для занурення в піщані і паперових дрен

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ УКЛАДАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

 

Глава III. ВОДОЗАХИСНІ ЗАХОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

СПОСОБИ ОСУШЕННЯ КОТЛОВАНІВ

Проектування та організація робіт по відкритого водовідливу

Опис схеми відкритого водовідливу

Машини, вживані для відкритого водовідливу

Правила монтажу, демонтажу, експлуатації і догляду за машинами для відкритого водовідливу

ВОДОЗНИЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ВОДОЗАХИСТУ ПРИ ПРИСТРІЙ ФУНДАМЕНТІВ

Характеристики та конструкції водопонизительного обладнання

 

Глава IV. ФУНДАМЕНТИ НА ПРИРОДНІЙ ОСНОВІ

ОСНОВНІ ВИДИ ФУНДАМЕНТІВ НА ПРИРОДНІЙ ПІДСТАВІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬ НА ПРИРОДНОМУ ПІДСТАВІ

ПРИСТРІЙ ОКРЕМИХ ЗБІРНИХ ФУНДАМЕНТІВ

Монтаж окремих збірних фундаментів

ПРИСТРІЙ ОКРЕМИХ МОНОЛІТНИХ ФУНДАМЕНТІВ

Опалубні і арматурні роботи

Бетонні роботи

МОНТАЖ ЗБІРНИХ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

ПРИСТРІЙ МОНОЛІТНИХ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

ПРИСТРІЙ ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ

ЗВЕДЕННЯ СТІН І ПЕРЕКРИТТІВ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬ

Монтаж стінових панелей, сходів і плит перекриттів

Монтаж сходів і перекриттів над технічним підпіллям

 

Глава V. ФУНДАМЕНТИ ІЗ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ ТА ШПУНТОВІ ОГОРОЖІ

ВИДИ І ПРИСТРІЙ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ

Конструкція паль

Дерев'яні палі

Сталеві палі

МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ІЗ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ

Пальові копри, навісне та змінну копрове обладнання

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ ПО ВЛАШТУВАННЮ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ ІЗ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ

Підготовчі роботи

Забивання паль молотами

Занурення паль віброзанурювачами

Занурення сталевого шпунта

Особливості занурення залізобетонних паль-оболонок

Підмив паль

Методи випробування паль

Пристрій пальових ростверків

Приймання пальових фундаментів

 

Глава VI. БУРОНАБИВНІ ПАЛІ. СТІНИ В ГРУНТІ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИСТРОЮ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ

Технологія виготовлення буронабивних паль у зв'язних сухих і маловологих грунтах

Технологія виготовлення буронабивних паль з кріпленням стінок свердловин від обвалення надлишковим тиском води або глинистим розчином

Технологія виготовлення буронабивних паль з кріпленням стінок свердловин від обвалення обсадними трубами

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ

КОНСТРУКЦІЇ Й ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛІ

Конструкції й технічні характеристики деяких бурових верстатів зарубіжних фірм

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ СТІНИ В ГРУНТІ І СПОСОБИ ЇЇ ПРИСТРОЮ

Обладнання для приготування і очистки глинистих розчинів

Прилади для контролю якості глинистих розчинів

Машини та обладнання для влаштування пальових і траншейних стін у грунті

Обладнання для пристрою траншейних стінок, застосовується за кордоном

 

Глава VII. ОПУСКНІ СПОРУДИ. КОЛОДЯЗІ КЕСОНИ І ОПУСКНІ СПОРУДИ В ТИКСОТРОПНИХ СОРОЧКАХ

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛОДЯЗІВ І ПІДГОТОВКА ЇХ ДО ЗАНУРЕННЯ

Бетонування і монтаж колодязів

Пристрій днища колодязів

Гідроізоляційні роботи

Опускання колодязів

Водозниження при будівництві опускних колодязів

Усунення характерних ускладнень при будівництво колодязів

КЕСОНИ

Елементи кесона і обладнання для його опускання

Виробництво кесонних робіт

Розробка грунту в кесонах

Виробництво робіт по наплавними кессонам

ОПУСКНІ СПОРУДИ В ТИКСОТРОПНИХ СОРОЧКАХ

Конструкції та пристрої для створення тиксотропною сорочки

Приготування, зберігання і нагнітання глинистого розчину

Глинопорошок. Глини і глинисті розчини

Контроль якості робіт

 

Глава VIII. ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ СПОСОБИ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

Двухрастворная силікатизація

Однорастворная силікатизація

Глинисто-силікатні розчини

Газова силікатизація

Смолизация

МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ПО ХІМІЧНОМУ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

УСТАТКУВАННЯ, ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПО ХІМІЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Дивіться також:

 

 Підстави і фундаменти

 

 Пристрій фундаментів і підстав, кладка і зовнішня обробка

 

 Монтаж фундаментів і стін підвалів, що належать до основних ...

 

 Розрахунок пальових фундаментів будівель і споруд, зводяться на ...

 

 ПАЛЬОВІ ФУНДАМЕНТИ. Розрахунок паль, пальових фундаментів

 

 Спорудження фундаментів

 

 Пальові фундаменти. РОЗРАХУНОК ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ І ЇХ ПІДСТАВ ...

 

 Буронабивні палі виготовляються під глинистим розчином. Глибокі ...

 

 Підстави. Методи поліпшення підстав

 

 Типи конструкцій житлових будинків. Фундаменти

 

 Залізобетонні фундаменти

 

 Ремонт фундаменту. Осідання фундаменту

 

 Монтаж фундаментів і стін підвалу

 

Посилення і підведення фундаменту