Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво

Технологія будівельного виробництва


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

«Технологія будівельного виробництва. Підручник для вузів»

 

С.С. Атаєв, М.М. Данилов, Б.В. Прыкин та ін.

«Стройиздат», 1984

 

Даний підручник написаний в згідно з програмою курсу «Технологія будівельного виробництва» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», затвердженої Методичним управлінням Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР.

 

Зміст і спрямованість курсу технології будівельного виробництва вивчаються відповідно з завданнями, які випливають з рішень XXVI з'їзду КПРС, що стосуються підвищення технологічного рівня, ефективності та якості капітального будівництва. Далі вивчається курс «Організація, планування, управління та економіка будівництва».

У вступі наводяться основні постанови ЦК КПРС і Радянського уряду в області вдосконалення капітального будівництва - найважливішої галузі народного господарства. Сформульовано завдання технології будівельного виробництва як науки, проаналізована специфіка її розвитку за 65 років Радянської влади. В першій главі викладено основні положення технології будівельного виробництва: зміст і структура будівельних процесів, їх трудові ресурси, матеріальні елементи і технічні засоби, індустріалізація будівельного виробництва, будівельні норми і правила, забезпечення якості продукції та охорона праці в будівництві. У другій главі розглянуто основи проектування технологічних процесів, у третій наведено склад робіт і методи інженерної підготовки майданчика до будівництва. У четвертому розділі характеризуються процеси транспортування будівельних вантажів в промисловому і цивільному будівництві, наведені технологічні вимоги до будівельного транспорту, викладені механізовані методи виконання вантажно-розвантажувальних робіт. У главах з п'ятої по тринадцяту розглянуто теоретичні основи та сучасні прогресивні основних видів будівельних процесів, необхідних у главі чотирнадцятою - при реконструкції (розширення) промислових і цивільних будівель і споруд. Значну увагу в главах приділена виконанню будівельних процесів в екстремальних умовах (при негативних температурах, в районах із сухим і спекотним кліматом, з

вечнономерзлыми ґрунтами і ін).

Знання теоретичних положень і прогресивних методів виконання будівельних процесів забезпечить студентам у подальшій практичній діяльності можливість проектування і організації високоефективних технологічних процесів з урахуванням їх динамічності і багатофакторності.

 

Введення і глава I написані докторами техн. иаук, професорами С. С. Атае вим, Н. Н. Даниловим, Б. В. Прыкиным, проф. Т. М. Штолем; глава II-Б. В. Прыкиным; глави III, IV - Н. Н. Даниловим і Т. М. Штолем; глави V - VII-Н. Н. Даниловим; глава VIII-Н. Н. Даниловим і Т. М. Штолем; глава IX - Т. М. Штолем за участю канд. техн. наук, доц. В. Д. Копилова; глави X, XI-С. С. Атаєвим; глава XII-Т. М. Штолем, глава XIII - Н. Н. Даниловим за участю інж. М. П. Зіміна

 

 

ВВЕДЕННЯ

 

Глава I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕНИЯТЕХНОЛОГИИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЗМІСТ І СТРУКТУРА БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

ТРУДОВІ РЕСУРСИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. ПРОФЕСІЇ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТНИКІВ

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

СБОРНОСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ

Глава II. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОКУМЕНТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Глава III. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МАЙДАНЧИКА ДО БУДІВНИЦТВА

РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

ВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ҐРУНТОВИХ ВОД

СТВОРЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ОСНОВИ РОЗБІВОЧНОЇ

Глава IV. ТРАНСПОРТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ

БУДІВЕЛЬНІ ВАНТАЖІ ТА ВИДИ ТРАНСПОРТУ

РЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ

ПРИСТРІЙ ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХІВ

РУХОМИЙ СКЛАД І ЙОГО ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ

БЕЗРЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИСТРІЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ І ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава V. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГРУНТИ ТА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПІДГОТОВЧІ ТА ДОПОМІЖНІ ПРОЦЕСИ

ТИМЧАСОВЕ КРІПЛЕННЯ СТІНОК ВИЇМОК

ШТУЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

ШТУЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ

РОЗРОБКА ГРУНТУ МЕХАНІЗОВАНИМ СПОСОБОМ

РОЗРОБКА ГРУНТУ ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНИМИ МАШИНАМИ

УКЛАДАННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТОВИХ МАС

ЗАКРИТІ СПОСОБИ РОЗРОБКИ ГРУНТУ

ГІДРОМЕХАНІЧНА РОЗРОБКА ГРУНТУ

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ У ЗИМОВИХ УМОВАХ

Глава VI. БУРОВІ РОБОТИ

МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ БУРІННЯ

ФІЗИЧНІ СПОСОБИ БУРІННЯ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава VII. ВИБУХОВІ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава VIII. ПАЛЬОВІ РОБОТИ І УЛАШТУВАННЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ У ҐРУНТ СПОРУД. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

МЕТОДИ ЗАНУРЕННЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИГОТОВЛЕНИХ ПАЛЬ

УДАРНИЙ МЕТОД

ВІБРАЦІЙНИЙ І ВИБРОУДАРНЫЙ МЕТОДИ

ЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ ВДАВЛЕННЯМ, ВИБРОВДАВЛИВАНИЕМ І ЗАГВИНЧУВАННЯМ

ЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ В МЕРЗЛІ ГРУНТИ

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ

ВИТЯГ ПАЛЬ

МЕТОДИ ВЛАШТУВАННЯ НАБИВНИХ ПАЛЬ

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ РОСТВЕРКІВ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І ПРИЙМАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

СПОСОБИ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

ОПУСКНИЙ СПОСІБ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава IX. КАМ'ЯНІ РОБОТИ

КАМ'ЯНІ КЛАДКИ І ЇХ ЕЛЕМЕНТИ

КЛАДОЧНІ РОЗЧИНИ

ПРАВИЛА РОЗРІЗКИ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ

КЛАДКА З ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ. ВИДИ КЛАДОК І СИСТЕМИ ПЕРЕВ'ЯЗКИ ШВІВ

ІНСТРУМЕНТ І ПРИСТОСУВАННЯ

ЛІСУ І ПІДМОСТИ

ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ ДО РОБОЧИХ МІСЦЬ

ПРОЦЕС І СПОСОБИ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ПРАЦІ КАМЕНЯРІВ

КЛАДКА З КАМЕНІВ НЕПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава X. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИСТРІЙ ОПАЛУБКИ

ЗАГОТІВЛЯ І МОНТАЖ АРМАТУРИ

ПРИГОТУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

УКЛАДАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ БЕТОНУВАННЯ

ДОГЛЯД ЗА БЕТОНОМ, РОЗПАЛУБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ БЕТОНУВАННЯ ПРИ НЕГАТИВНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ І В УМОВАХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛІМАТУ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВЧИХ ПРОЦЕСІВ

ВИБІР МОНТАЖНИХ МАШИН

ТЕХНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ МОНТАЖНИХ ПРОЦЕСІВ

МОНТАЖ ПОВНОЗБІРНИХ ЖИТЛОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

ЗАКЛАДЕННЯ СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ І ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЇ

МОНТАЖ М'ЯКИХ ОБОЛОНОК

ВИРОБНИЦТВО МОНТАЖНИХ РОБІТ ПРИ НЕГАТИВНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава XII. РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ. РУЛОННІ ПОКРІВЛІ

МАСТИКОВІ ПОКРІВЛІ

ПОКРІВЛІ З АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ

ЧЕРЕПИЧНІ ПОКРІВЛІ

ПРИСТРІЙ ПОКРІВЕЛЬ В ЗИМОВИХ УМОВАХ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ. ПІДГОТОВКА ІЗОЛЬОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ

ШТУКАТУРНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ЛИТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ФАРБУВАЛЬНА І ОБМАЗУВАЛЬНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ОБКЛЕЮВАЛЬНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ЛИСТОВА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ПРИСТРІЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ В ЗИМОВИХ УМОВАХ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ. ЗБІРНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЗАСИПНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЛИТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ПРИСТРІЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ В ЗИМОВИХ УМОВАХ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава XIII. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СКЛЯНІ РОБОТИ. ВИДИ СКЛЯНИХ РОБІТ І МАТЕРІАЛИ

СКЛІННЯ ПЛЕТІНЬ І ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ШТУКАТУРНІ РОБОТИ. ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ЗВИЧАЙНИМИ ШТУКАТУРКАМИ

ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕКОРАТИВНИМИ ШТУКАТУРКАМИ

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ ШТУКАТУРКАМИ

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ У ЗИМОВИХ УМОВАХ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБЛИЦЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ЛИСТОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ

ОБЛИЦЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ БЛОКАМИ, ПЛИТКАМИ І ПЛИТАМИ

ПРИСТРІЙ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ВИДИ МАЛЯРНОЮ ОБРОБКИ ТА МАЛЯРНІ СКЛАДИ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПІД ФАРБУВАННЯ

ФАРБУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

ОЗДОБЛЕННЯ ПОФАРБОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ШПАЛЕРНІ РОБОТИ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШПАЛЕРНИХ РОБІТ

ОБКЛЕЮВАННЯ СТІН ШПАЛЕРАМИ

ОБКЛЕЮВАННЯ СТІН СИНТЕТИЧНИМИ ПЛІВКАМИ

ПРИСТРІЙ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ. ПРИСТРІЙ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ З ДЕРЕВИНИ

ПРИСТРІЙ МОНОЛІТНИХ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ

ПРИСТРІЙ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГИ З РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 

Дивіться також:

 

 Будівництво і ремонт. Технологія і організація...

У підручнику викладаються методи технології і організації проектування та будівництва на базі прогресивних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і ...

 

 ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПОНЯТТЯ ...

ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА. Голова I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПОНЯТТЯ, ПРИЙНЯТІ В ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ...

 

 Організація будівництва і виробництва робіт

Будівництво та ремонт. Технологія і організація сільського будівництва ... рішень з вимогами організації і технології будівельного виробництва. ...

 

 тарифна сітка. Організація будівельного виробництва

В даний час у зв'язку з швидким розвитком процесу індустріалізації будівництва і широким впровадженням потокової технології виникла нова форма ...

 

 БУДІВЕЛЬНЕ СПРАВА. Основи будівельної справи...

Саме з позиції підвищення ефективності будівельного виробництва - однієї ... відомості про будівельних матеріалах і конструкціях, технології будівельного ...

 

 Значення будівельних матеріалів у народному господарстві та розвиток ...

Найважливішою особливістю такого будівництва є перехід до монтажу будівель! ... архітектура, технологія будівельного виробництва, економіка та ін). ...

 

 Підготовка майданчика до будівництва. Транспортування ...

Ефективність будівельного виробництва, його технічний рівень залежать від рівня організації і технології будівельного виробництва. ...

 

 Здача в експлуатацію

Будівництво та ремонт. Технологія і організація сільського будівництва ... з застосуванням передової техніки і технології будівельного виробництва. ...

 

 Організація будівельного виробництва потоковими методами

Будівництво та ремонт. Технологія і організація сільського будівництва ... 11.10, а) по мірі завершення будівництва одного об'єкта приступають до ...

 

 БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. Будівельні матеріали, вироби і ...

Індустріалізація будівельного виробництва призвела до розширення номенклатури та вдосконалення способів виробництва штучних теплоізоляційних, ...

 

 Значення будівельних матеріалів у народному господарстві та розвиток ...

Будівельне виробництво на будівельному майданчику перетворюється у комплексно-механізований процес складання будівель, що призводить до скорочення термінів ...

 

 Організація будівництва, технологічна підготовка та загальні ...

 

 Організація будівництва та виробництва робіт