Вся Бібліотека >>>

  

 

Газове обладнання

Газове обладнання

Монтаж, ремонт, експлуатація


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Ошовський Володимир Данилович

Кваша Іван Іванович

 

«Довідник слюсаря газового господарства»

Довідкове видання

 

КИЇВ «БУД1ВЕЛЬНИК» 1992

 

Містяться відомості монтажу, ремонту і експлуатації газового устаткування, про матеріали, пристосування і інструмент, що застосовуються на об'єктах газового господарства. Наведено технічні характеристики газових приладів і арматури, прийоми її установки, випробування і перевірки. Розглядаються особливості застосування та експлуатації пластмасових труб.

Для робочих газового господарства.

 

Передмова

 

З кожним роком збільшується частка газу в паливному балансі країни. Це викликано високими темпами розвитку виробництва, зростанням міст і рівня благоустрою населених місць. Широке використання газу дозволяє інтенсифікувати виробничі процеси в різних галузях народного господарства, поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці, оздоровити повітряні басейни міст.

Рішення проблеми надійності, економічності і безпеки експлуатації систем газопостачання тісно пов'язане з підготовкою кваліфікованих робітників та жорсткої регламентацією їх діяльності згідно з діючими нормами і правилами.

Ускладнення і модернізація газового обладнання пред'являє високі вимоги до професійно-технічної підготовки працівників газового господарства. Якість підготовки таких фахівців багато в чому залежить від наявності технічної літератури.

В даному довіднику систематизовано відомості про застосовуються на об'єктах газового господарства матеріали, пристосування і інструмент, арматурі, прийоми її установки, випробування і перевірки, а також про влаштування та експлуатації газового обладнання і контрольно-вимірювальної апаратури.

Завданням цієї книги стало виклад важливих для практики питань експлуатації газопостачальних систем з урахуванням сучасних досягнень техніки використання газу.

Автори поставили за мету, керуючись вимогами нормативів і Правил безпеки в газовому господарстві, стисло і в доступній формі викласти основні нормативні та довідкові матеріали, необхідні слюсарям-газовщикам та іншим працівникам газового господарства при обслуговуванні, монтажу та ремонту газового устаткування.

На відміну від інших видань в цьому довіднику наведено технічні характеристики газового обладнання та приладів, широко висвітлено питання вентиляції і відведення продуктів згоряння газу, а також завдання газових служб по забезпеченню безперебійної та безпечної експлуатації об'єктів газового господарства.

ГОРЮЧІ ГАЗИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ГАЗИ

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ

 

СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ ТА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ВИМИКАЮЧІ ПРИСТРОЇ ТА СПОРУДИ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ

ПРИСТРІЙ І ОБЛАДНАННЯ ГРП І ГРУ

ГАЗОПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНИМ ГАЗОМ

 

ПАЛЬНИКОВІ ПРИСТРОЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ

ІНЖЕКЦІЙНІ ПАЛЬНИКИ

ПАЛЬНИКИ З ПРИМУСОВОЮ ПОДАЧЕЮ ПОВІТРЯ

 

ГАЗОВА АРМАТУРА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАПІРНІ ПРИСТРОЇ

ЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ

 

ТРУБИ І МАТЕРІАЛИ

СТАЛЕВІ ТРУБИ

СПОЛУЧНІ ЧАСТИНИ І ДЕТАЛІ ГАЗОПРОВОДІВ

ПРОКЛАДОЧНІ, УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ І ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ

ЗВАРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ПОЛІМЕРНІ ТРУБИ

 

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ І ГАЗУ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ І ВИТОКІВ ГАЗУ

 

ИНСТРМЕНТЫ І ПРИСТОСУВАННЯ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ, ЗЕНКЕРУВАННЯ ТА РОЗГОРТАННЯ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРІЗУВАННЯ РІЗЬБИ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛУ

ІНСТРУМЕНТ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗМОНТОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

ПРИЄДНАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГРП (ГРУ)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПРОВОДІВ З ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАНОВОК СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЕНЬ І ЦЕХІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ І ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ГАЗУ

ВИМОГИ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДО ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ГАЗУ

ПРИСТРІЙ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ, ТРУБ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН АВАРІЙ І НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ І НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ

ВИТОКУ ГАЗУ

АВАРІЙНІ РОБОТИ

 

Список використаної літератури

 

Дивіться також:

 

 Газоспоживаюче обладнання. Газове обладнання

 

 Зовнішні мережі газопроводів. Газові мережі до приміщень де ...

 

Експлуатація побутового газового обладнання. Автоматика ...

 

 Балони для зрідженого вуглеводневого газу. Основні правила ...

 

 газопроводи. Пристрій і монтаж систем внутрішнього газопостачання

 

 КОТЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ. Вибір котельного обладнання. Газові ...

 

 Газопостачання. Пристрій газопроводу. Газ низького і високого тиску

 

 Газові конвектори і калорифери. Газовий камін АМРА, газоповітряний ...

 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Газовий прилад двох - і четырехконфорочные плити ...

 

 Конструкції газових опалювально-варильних печей

 

Ємнісні водонагрівачі Апарати водонагрівальні проточні газові побутові

 

 ВОДОГРІЙНІ КОЛОНКИ, ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ПРОТОЧНІ ПОБУТОВІ ГАЗОВІ ...

 

 Газопостачання. Пристрій газопроводу. Газ низького і високого тиску

 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Газовий прилад двох - і чотирьох-конфорочні плити ...

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче й холодне водопостачання ...

 

Слюсарні роботи Слюсарно-інструментальні роботи Довідник слюсаря