Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво. Стройматеиалы

Будівельні матеріали та вироби


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

ЮХНЕВСКИЙ Павло Іванович

ШИРОКИЙ Геннадій Титович

 

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ»

Навчальний посібник

 

Видавництво УП «Технопринт»

 

Навчальний посібник складається з двох розділів. У першому розділі посібника розглядаються основні етапи будівельного матеріалознавства, даються відомості про твердих хімічних речовин, характеризуються процеси формування матеріалів, міцність і деформаційні властивості.

Другий розділ присвячений практиці виробництва і застосування будівельних матеріалів. Велику увагу приділено штучним будівельним матеріалам на основі мінеральних в'яжучих, в тому числі будівельних розчинів, стінових матеріалів і виробів.

Навчальний посібник призначений для студентів будівельних вищих навчальних закладів

 

 

Шановні студенти!

Значення курсу "Будівельні матеріали та вироби" у підготовці інженерів-будівельників важко переоцінити, оскільки ні одну будівлю або споруду не можна правильно спроектувати, побудувати і експлуатувати без глибоких знань основ будівельного матеріалознавства. Майбутній інженер-будівельник повинен добре орієнтуватися в усій різноманітною номенклатурою будівельних матеріалів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, знати їх властивості, визначати раціональні області застосування, вміти прогнозувати зміну механічних характеристик матеріалів під навантаженням і своєчасно приймати ефективні заходи щодо їх захисту від агресивного впливу навколишнього середовища. Даний курс відповідно до навчальними планами підготовки інженерів будівельних спеціальностей вивчається одним з перших, так як він є базою для вивчення інших спеціальних дисциплін і в цілому визначає загальне професійне світогляд майбутніх фахівців.

Пропоноване фундаментальний навчальний посібник, підготовлене чудовими педагогами білоруської вищої школи, видається у нашій країні вперше, і я сподіваюся, що воно послужить хорошою основою для становлення Вас як високопрофесійних фахівців. Щиро бажаю всім успіхів у придбанні глибоких фундаментальних знань та успішної їх реалізації на практиці на благо і процвітання нашої рідної Білорусі.

Міцного Вам здоров'я і добробуту!

 

З повагою

Б. М. Хрустальов,

ректор Білоруського національного

технічного університету,

член-кореспондент Національної академії наук Білорусі,

заслужений працівник освіти

Республіки Білорусь,

доктор технічних наук, професор, випускник будівельного факультету

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ахвердов І. Н. Фізика твердого тіла: Учеб.-метод, посібник. - Мн.: БГПА, 1996.-102 с.

2. Ахвердов І. Н. Теоретичні основи бетоноведения. - Мн.: Ви-шэйш. шк., 1991. ~ 181 с.

3. Баженов Ю. М. Технологія бетону: Учеб. посібник. ~ 2-е изд. ~ М., 1987. -415 с.

4. Блещик Н. П. Структурно-механічні властивості бетонної суміші і реологія прессвакуумбетона. ~ Мн.: Наука і техніка, 1977. - 232 с.

5. Технологічне забезпечення виробництва залізобетонних конструкцій: Учеб. посібник / Е. І. Батяновский, В. О. Бабицький, Е. В. Коробко, П. І. Юхневский. - Мн.: БГПА, 2001. ~ 161 с.

6. Горчаков Р. В., Баженов Ю. М. Будівельні матеріали: Учеб. для вузів. - М: Стройиздат, 1986. - 688 с.

7. Дворкш Л. Ї. Теоретичн! основи буд!вельного матер1алознавства. -К1ев:НМКВО, 1992.-154 с.

8. Леонович С. Н., Петренко С. В. Основи фізики твердого тіла. - Мн.: Технопринт, 2002. - 270 с.

9. Корозія бетону і залізобетону, методи їх захисту / В. М. Москвін, Ф. М. Іванов, С. М. Алексєєв, Е. А. Гузєєв. ~ М.: Стройиздат, 1980. - 536 с.

10. Наукові основи матеріалознавства / Під ред. Б. Н. Арзамасова. - М. Вид-во МДТУ їм. Баумана, 1994. - 366 с.

11. Орлов А. М. Видобуток і обробка природного каменю. ~ М.: Стройиздат, 1977.-352 с.

12. Ратинів В. Б., Іванов Ф. М. Хімія у будівництві. - М: Стройиздат, 1977.-220 с.

13. Рыбьев І. А. Будівельне матеріалознавство. ~ М.: Высш. шк., 2003.-700 с.

14. Суміші розчинні розчини будівельні: Приготування і застосування П1-03 до СНиП 3.04.01-87 / П. І. Юхневский, М. Ф. Марковський, Е. А. Урецкая, Т. Е. Якимович. - Мн., 2003. ~ 39 с.

15. Довідник по виробництву збірних залізобетонних виробів / Під ред. К. В. Михайлова і А. А. Фаломеева. - М: Стройиздат, 1982. - 440 с.

16. Урецкая Е. А., Батяновский Е. І. Сухі будівельні суміші: Матеріали та технології. - Мн.: Стринко, 2001. - 182 с.

ПЕРЕДМОВА

 

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Основні етапи розвитку будівельного матеріалознавства

Класифікація будівельних матеріалів

Види зв'язків між атомами і молекулами речовини

Характеристика кристалічного та аморфного стану речовини

Типи кристалічних решіток і сили зв'язку у кристалах

Енергія решітки і поверхнева енергія

Дефекти кристалічних решіток

 

Структуроутворення будівельних матеріалів

Характеристика загальних технологічних переділів

Підготовчі роботи

Перемішування компонентів суміші

Формування та ущільнення виробів з суміші

Формування і фіксація структурних зв'язків - тужавіння

Стандартизація матеріалів і контроль якості

 

Основні властивості будівельних матеріалів

Фізичні властивості будівельних матеріалів

Механічні властивості будівельних матеріалів

Хімічні властивості будівельних матеріалів

Структура будівельних матеріалів і виробів

Принципи формування будівельних матеріалів оптимальної структури

Робота матеріалу в спорудженні

Довговічність будівельних матеріалів і виробів в конструкціях. Критичні рівні характеристик структури і властивостей

Микротрещинообразование з позицій молекулярно-кінетичної теорії і критерій Гріффітса

Концентрація напружень у твердих тілах

 

Розділ 2. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

 

Природні кам'яні матеріали

Гірські породи та їх класифікація

Генетична класифікація гірських порід

Властивості і основні види природних кам'яних матеріалів і виробів

Виробництво природних кам'яних матеріалів

Захист від корозії і зберігання природних кам'яних матеріалів

 

Дерев'яні будматеріали та вироби. Структура і властивості деревини

Вади деревини

Види матеріалів з деревини

Захист деревини від руйнування

 

Керамічні матеріали та випалювальні вироби

Керамічний пересічний (звичайний) цегла

Ефективний цегла і камені керамічні

Облицювальні керамічні вироби

Керамічні вироби спеціального призначення

 

Будматеріали та вироби із силікатних розплавів. Виробництво скла

Матеріали та вироби із скла

Стеклокристаллические матеріали

 

Мінеральні в'яжучі. Основні відомості про мінеральних в'яжучих речовин та їх класифікація

Портландцемент. Виробництво портландцементу

Властивості портландцементу

Різновиди портландцементів

Портландцементи з активними мінеральними добавками

Глиноземистий цемент та його різновиди

Транспортування і зберігання цементу

Повітряна вапно

Гідравлічні в'яжучі известесодержащие

Глина і гіпсові в'яжучі речовини

Рідке скло і кислототривкий цемент

 

Заповнювачі для розчинів і бетонів. Види заповнювачів та їх призначення у бетонах і розчинах

Дрібні заповнювачі

 

Бетони та розчини. Визначення та загальна класифікація бетонів і розчинів

Бетони. Визначення складу бетону

Технологічні властивості бетонної суміші

Способи приготування і укладання бетонної суміші.

Фізико-механічні властивості бетонів

Спеціальні бетони

Вода та добавки до бетонів та розчинів

Будівельні розчини

Властивості розчинових сумішей і затверділих розчинів

Види, склади і область застосування розчинів у будівництві

Сухі суміші та їх застосування в будівництві

 

Стінові матеріали та вироби

Силікатна цегла і силикатобетонные вироби

Ячеистобетонные вироби

Гіпсові і гіпсобетонні вироби

Стінові бетонні камені й дрібні блоки

 

Залізобетон і збірні залізобетонні вироби

Технологія монолітного залізобетону

Технологія монолітного залізобетону

Виробництво збірних залізобетонних виробів та конструкцій

Маркування, транспортування і складування залізобетонних виробів

Захист від корозії бетону і залізобетону

 

Будматеріали з полімерів і пластмас

Термопластичні полімери

Термореактивні полімери

Каучуки і каучукоподобное полімери

Природні полімерні продукти

Компоненти пластмас

Основні властивості полімерів і пластмас

Способи виготовлення виробів з полімерів і пластмас

Конструкційні та оздоблювальні матеріали

Лакофарбові матеріали

Матеріали для підлоги

Труби, санітарно-технічні та погонажні вироби

Застосування полімерів у бетонах і розчинах

Обмеження при застосуванні пластмас у будівництві

 

Теплоізоляційні матеріали та вироби

Органічні теплоізоляційні матеріали

Неорганічні теплоізоляційні матеріали

 

Гідроізоляційні матеріали. Класифікація гідроізоляційних матеріалів і загальні вимоги до них

Рідкі матеріали

Пластично-в'язкі матеріали

Рулонні і плівкові матеріали

 

Герметизуючі матеріали, герметики

Мастикові матеріали

Штучні матеріали

 

Метали і металеві конструкції

Основи технології чорних металів

Властивості сталей

Вуглецеві та леговані сталі

Кольорові метали та їх сплави

Вироби із сталі і збірні металеві конструкції

Корозія сталі і методи боротьби з нею

 

Дивіться також:

 

  Будівельні матеріали (Навчально-довідковий посібник)

 

Будівельні матеріали (Воробйов В.А., Комар А.Г.)

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Будівельні матеріали деревних відходів

 

Матеріали майбутнього - силікати, полімери, метал...

Технологія полімерів Виготовлення будівельної цегли Мінеральні в'яжучі речовини

 

Бетони Добавки в бетон Покрівельні матеріали Гідроізоляційні матеріали Гіпсокартон

 

Вся Бібліотека >>>