Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво. СНиП

АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

 

АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ

Сніп 2.03.06-85

ДЕРЖБУД СРСР

Москва 1988

 

РОЗРОБЛЕНІ ЦНДІБК ім. Кучеренко (д-р техн. наук В.І. Трофімов, канд. техн. наук Б.Г. Бажанов) за участю ЦНИИпроектстальконструкции їм. Мельникова Держбуду СРСР, ВІЛС Мінавіапрому і Київзндіеп Госгражданстроя з використанням матеріалів УПІ ім. С.М. Кірова Мінвузу РРФСР.

 

ВНЕСЕНІ ЦНДІБК ім. Кучеренко.

ПІДГОТОВЛЕНІ До ЗАТВЕРДЖЕННЯ Главтехнормированием Держбуду СРСР (В.П. Піддубний).

 

З введенням в дію СНиП 2.03.06-85 з 1 січня 1987 р. втрачають чинність:

глава СНиП 11-24-74 „Алюмінієві конструкції", затверджена постановою Держбуду СРСР від 22 липня 1974 р. 154;

зміни і доповнення глави СНиП 11-24-74 „Алюмінієві конструкції", затверджені постановами Держбуду СРСР від 17 грудня 1980 р. № 191 від 3 травня 1984 р. 70.

Основні літерні позначення величин наведені в обов'язковому додатку 8.

 

При користуванні нормативним документом слід враховувати затверджені зміни будівельних норм і правил та державних стандартів, опубліковані в журналі „Бюлетень будівельної техніки", „Збірнику змін до будівельних норм і правил" Держбуду СРСР і інформаційному покажчику „Державні стандарти СРСР" Держстандарту.

 

Держбуд СРСР

Будівельні норми і правила

Сніп 2.03.06-85

 

Алюмінієві конструкції

Натомість глави СНиП 11-24-74

 

Внесені

ЦНДІБК ім. Кучеренко Держбуду СРСР

Затверджені

постановою

Держбуду СРСР від

2 жовтня 1985 р.

167

Термін

введення

в дію

1 січня 1987 р.

 

Ці норми поширюються на проектування алюмінієвих будівельних конструкцій будівель і споруд.

 

Норми не поширюються на проектування алюмінієвих конструкцій мостів та конструкцій будівель і споруд, піддаються багаторазовому впливу навантажень (втомна міцність), а також безпосереднього впливу рухомих або динамічних навантажень або впливу температури вище 100 °С.

 

При проектуванні алюмінієвих конструкцій, що знаходяться в особливих умовах експлуатації, конструкцій унікальних будівель і споруд, а також спеціальних видів конструкцій необхідно дотримуватися додаткові вимоги, що відображають особливості роботи цих конструкцій, і вимоги відповідних документів, затверджених або погоджених з Держбудом СРСР.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ І З'ЄДНАНЬ

 

3. РОЗРАХУНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ І СПОЛУК

 

4. РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСЬОВІ СИЛИ І ВИГИН

ЗГИНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛЕМЕНТИ ПІДДАЮТЬСЯ ДІЇ ОСЬОВОЇ СИЛИ З ВИГИНОМ

 

5. РОЗРАХУНКОВА ДОВЖИНА І ГРАНИЧНА ГНУЧКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

6. ПЕРЕВІРКА СТІЙКОСТІ СТІНОК І ПОЯСНИХ ЛИСТІВ ЗГИНАЛЬНИХ І СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

7. РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТОНКОЛИСТОВОГО АЛЮМІНІЮ

 

8. РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ І БОЛТОВІ З'ЄДНАННЯ

МОНТАЖНІ З'ЄДНАННЯ НА ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕВИХ БОЛТАХ

З'ЄДНАННЯ З ФРЕЗЕРОВАНИМИ ТОРЦЯМИ

 

9. ПРОЕКТУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

10. КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ

 

 

 ДОДАТКИ Обов'язкові

 

МАТЕРІАЛИ І ЇХ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

КОЕФІЦІЄНТИ ПОЗДОВЖНЬОГО ВИГИНУ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАГАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ БАЛОК

 

РОЗРАХУНОК ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ І СТИСНУТО-ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

РОЗРАХУНОК НА СТІЙКІСТЬ СТІНОК БАЛОК ПРИ МІСЦЕВОМУ НАВАНТАЖЕННІ НА ВЕРХНЬОМУ ПОЯСІ

 

РОЗРАХУНОК НА СТІЙКІСТЬ ПОХИЛИХ ГРАНЕЙ ЛИСТІВ З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМ ГОФРОМ

 

РОЗРАХУНКОВА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ НА ЗРІЗ ЗВАРНИХ ТОЧОК

 

ОСНОВНІ ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН

 

 

ЗМІНА СНИП 2.03.06-85 "АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ"

Постанова Держбуду СРСР №-132 від 08.07.88

Введення в дію з 01.01.89

 

Розробники: ЦНДІБК ім. Кучеренко, НИИЖБ, Цнііпромзданій Держбуду СРСР

 

"п.9.2 СНиП 2.03.06-85 "АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ", затвердженого постановою Держбуду СРСР від 02.10.85 №-167, слід викласти у такій редакції:

"Прогини і переміщення елементів конструкцій не повинні перевищувати граничних, встановлених СНиП 2.01.07-85."

 

Дивіться також:

 

СИСТЕМА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У БУДІВНИЦТВІ

СНиП: ПАЛЬОВІ ФУНДАМЕНТИ

СНиП: ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ САДІВНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

СНиП: СТОЯНКИ АВТОМОБІЛІВ

СНиП: ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ

 

Вся Бібліотека >>>