Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво. Система нормативних документів у будівництві

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ САДІВНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1. Ці норми і правила поширюються на проектування забудови територій садівничих об'єднань громадян (далі садівницьке об'єднання), будівель та споруд.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

2.1. Ці норми і правила створені з урахуванням вимог наступних нормативних документів:

СНиП 2.04.05-91* - Опалення, вентиляція і кондиціонування;

СНиП 2.05.13-90 - Нафтопродуктопроводи, які прокладаються на території міст та інших населених пунктів;

СНиП 2.07.01-89* - Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

СНиП 2.08.01-89* - Житлові будинки;

СНиП 2.04.08-87* - Газопостачання;

СНиП 3.05.04-85* - Зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації;

СНиП 2.04.01-85* - Внутрішній водопровід і каналізація будівель;

СНиП 2.04.03-85 - Каналізація. Зовнішні мережі та споруди;

СНиП 2.04.02-84* - Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди;

СНиП II-3-79* - Будівельна теплотехніка;

ВСН 59-88 - Електрообладнання житлових та громадських будівель. Норми проективання;

НПБ 106-95 - Індивідуальні житлові будинки. Протипожежні вимоги;

ПУЕ - Правила улаштування електроустановок:

Санпін 2.1.4.027-95-Санітарні правила і норми "Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення".

РД 34.21.122-87 - Керівний документ. Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд;

Положення про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення - № 2640-82.

 

<

 

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

3.1. У цих нормах і правилах застосовані терміни відповідно до обов'язковим додатком.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Організація території садівничого об'єднання здійснюється у відповідно до затвердженого Адміністрацією місцевого самоврядування, проектом планування і забудови території садівничого об'єднання, є юридичним документом, обов'язковим для виконання всіма учасниками освоєння і забудови території садівничого об'єднання.

Всі зміни і відхилення від проекту повинні бути затверджені Адміністрацією місцевого самоврядування.

Проект може розроблятися як для однієї, так і для групи (масиву) розташованих поряд територій садівничих провинений.

Для групи (масиву) територій садівничих об'єднань, що займають площу понад 50 га, розробляється концепція генерального плану, що передує розробці проектів планування і забудови територій садівничих об'єднань і містить основні положення з розвитку: зовнішніх зв'язків з системою поселень, транспортних комунікацій, соціальної та інженерної інфраструктури.

Перелік основних документів, необхідних для розробки, погодження та затвердження проектної документації по плануванню і забудові територій садівничих об'єднань, наведений у СП 11-106-97.

4.2. При встановленні меж території садівничого об'єднання повинні дотримуватися вимоги охорони навколишнього середовища, захисту території від шуму і вихлопних газів транспортних магістралей, промислових об'єктів, від електричних, електромагнітних випромінювань, від виділяється з землі радону та інших негативних підздій.

4.3. Розміщення територій садівничих об'єднань забороняється в санітарно-захисних зонах промислових підприємств.

4.4. Територію садівничого об'єднання необхідно відокремлювати від залізниць будь-яких категорій і автодоріг загального користування I, II, III категорій санітарно-захисною зоною шириною не менше 50 м, від автодоріг IY категорії - не менше 25 м з розміщенням в ній лісосмуги шириною не менше 10 м.

4.5. На території садівничого об'єднання повинна відстояти від крайньої нитки нафтопродуктопроводу не менше зазначених у СНиП 2.05.13-90 відстаней.

4.6. Забороняється розміщення територій садівничих об'єднань на землях, розташованих під лініями високовольтних передач. Відстань по горизонталі від крайніх проводів високовольтних ліній (при найбільшому їх відхиленні) до кордону територій садівничого об'єднання приймається у відповідності з Правилами влаштування установок (ПУЕ).

4.7. Відстань від забудови на території садівничих об'єднань до лісових масивів має бути не менше 15 м.

4.8. При перетині території садівничого об'єднання інженерними комунікаціями, або підлягають охороні природними об'єктами, слід передбачати санітарно-захисні зони у відповідності з діючими нормами СНиП 2.07.01-89* та СНиП 3.05.04-85*.

4.9. Території садівничих об'єднань у залежно від числа садових ділянок, розташованих на них, поділяються на малі-від 15 до 100, середні - від 101 до 300, великі - 301 і більше садових ділянок.

 

До змісту: «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»

 

Дивіться також:

 

СНиП: ПАЛЬОВІ ФУНДАМЕНТИ