Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Мистецтво. Живопис

Енциклопедія живопису


Дивіться також: Живопис. Музеї

 

Пов'язані посилання:

 

Образотворче мистецтво XX століття. Основні напрямки. Мистецтво...

Мистецтво стає мовою знаків, і не випадково ціле напрям абстракціонізму називається абстрактною каліграфією (наприклад...

 

Живопис. Художники

З "Абстрактної акварелі" Кандинського (1910 р.) починається історія сучасного абстрактного мистецтва.

 

Словник спеціальних термінів

Абстракціонізм, абстрактне мистецтво - художній напрям у мистецтві XX століття, орієнтований на створення безпредметних, нефігуративних форм і композицій.

 

Мистецтво і естетичне як примирення духовної свободи і природного...

АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО Art abstrait в живопису і скульптурі. ня абстрактного мистецтва.

 

Класифікація основних видів образотворчого мистецтва

Теоретики антиреалистических течій в живописі, зокрема прихильники абстрактного мистецтва, не тільки зменшують, а просто ігнорують значення малюнка.

 

В декоративному мистецтві абстрагування. Бібліотека художника книги...

Представники деяких течій в абстрактному мистецтві створювали логічно впорядковані
У скульптурі абстракціонізм висловився менше, ніж у живопису.

 

Психологія мистецтва як міждисциплінарний науковий напрям...

АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО Art abstrait в живопису і скульптурі. ня абстрактного мистецтва.

 

Поняття істини і цінності в природознавчий і гуманітарному знанні....

АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО Art abstrait в живопису і скульптурі. ня абстрактного мистецтва.

 

Живопис - вид образотворчого мистецтва полягає в створенні...

Живопис дуже давнє мистецтво, минув на протязі багатьох століть еволюцію від
З'являється абстрактний живопис (див. авангардизм, абстракціонізм, андеграунд), яка...

 

Срібний вік ренесанс російської культури

У 1913 р. він видав книгу «Лучізм» - маніфест абстрактного мистецтва. У ці ж роки працюють зачинателі абстракціонізму: Ст. Кандинський, К. Малевич, Ст. Татлін.

 

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО. Стильові напрямки другої половини 20...

Розвиток мистецтва в Європі здійснювалося шляхом гострої боротьби ідей і повалення
сюрреалістичні прикраси великого іспанця Сальвадора Далі, абстрактні мобілі...

 

Культурно-естетичний зміст переходу від послідовного...

Мистецтво Нового часу відрізняється багатством художніх накопичень, традицій.
АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО Art abstrait в живопису і скульптурі.

 

художник Василь Кандинський. Творчість картини Василя Кандинського

Архітектура, образотворче і декоративно-прикладне мистецтво 17 - 20 століть.
Всі абстрактні твори Кандинського, за його власними словами, поділяються на три...

 

Кандинський про живопису

Зрозуміло, що він звертається до неї і намагається знайти ті ж засоби у власному мистецтві. Звідси ведуть початок сучасні шукання в галузі ритму і математичної, абстрактної...

 

АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО Art abstrait

 

Назва однієї з головних тенденцій

у живопису і скульптурі XX ст. Істо-

рические і естетичні витоки. На-

чало абстрактного мистецтва можна

віднести приблизно до 1910, коли

так Кандинський створив акварель (Па-

ріж, Нац. музей сучасного іс-

мистецтва, Центр Помпи-ду), яка

була позбавлена будь-яких зв'язків із зовнішнім

світом. Майже тоді ж абстрактна

форма знаходить виправдання в эстети-

соціологічної теорії; саме в 1908 в Мюн-

хена з'являється книга Вільгельма

Воррингера (в основі якої лежала

докторська дисертація, захищена

у Берні) "Абстракція і вчувствова-

ня". Відштовхуючись від поняття

"вчувствование" ("Ein-fuhlung"),

ще раніше сформульованого в не-

німецькій філософії і виражає ду-

ховную спільність людського буття

і зовнішнього світу, автор описує

протилежний стан душі,

повне тривоги, чого можна знайти

багато прикладів в історії цивілізацій-

ції. Це стан тривоги отража-

ється в мистецтві у формі абстракції

(кельтське, ірландське мистецтво).

Людина, роздавлений могутністю богів

або невпевненістю свого влас-

ного стану, відходить від реаль-

ності, так як піднести його може

лише абстрактна форма. Виникнення-

ня абстрактного мистецтва. Але не

тільки естетика, але і еволюція са-

мого мистецтва підготувала народження

абстракції. Теорії кольору постимп-

рессионистов віддали зображуваний

об'єкт від його реального кольору. Оп-

ределенный тон дає волю для всіх

більш вільного використання цсє-

та до повного тріумфу чистого цсє-

та, який є завоюванням фо-

вістів. Одночасно в тому ж дусі

змінюється і структура картини і

форми. Гоген, посилюючи контрасти

тонів, вигинає лінії своїх компо-

зиций в ім'я експресії. Сезанн з-

бавляйте форму від усього випадкового.

Геометрична чистота допускає

ефе-

мірне і веде до кубізму, де об'єк-

екти втрачають свій реальний вигляд. Та-

кім чином, до 1910 незалежність

форми і незалежність кольору затверд-

даються в збиток тривимірному простий-

ранству, яке з епохи Возрожде-

ня було підставою реального вигляді-

ні Розпадання цього простору, в

свою чергу, веде за собою раст-

ворение предмета, а потім і його іс-

чезновение, що відзначає виник-

витоки абстрактного мистецтва.

Двоє з трьох піонерів абстракції,

Монд-ріан і Малевич, пройдуть шлях

від кубізму до абстракционизму. Тре-

тій же, Кандинський, залишиться без-

різним до пошуків кубістів і дос-

тигнет абстракції на шляху кольору,

звідки походить ліризм його перших

абстрактних дослідів, настільки відмінний

від геометричної концепції іс-

мистецтво Малевича і Мондріана. Кан-

динский не стане лідером абстракт-

вих рухів, як Малевич - супре-

матизма і Мондріан - неопластициз-

ма. Абстрактне бачення. В 1910-е,

коли абстрактне бачення як ре-

зультат розвитку живопису знаходь-

лось ще поза всяким без-

ного впливу, відбувся розквіт

абстрактних форм у творчості самих

різних художників. У 1910 америка-

нець Артур Давши створив кілька абс-

трактных, але дуже персональних

картин. У 1913 російський художник М.

Ларіонов винаходить лучізм, знайшовши-

ший своє вираження лише в його твор-

як і творах Н. Гончаро-

виття. В 1913 р. у Франції Р. Делоне

Ф. Леже створюють "круглі форми" і

"контрасти форм". Але у цих худож-

ників пошуки абстракції носили слу-

чайний характер (Делоне повернеться до

абстракції в 1930). З іншого сторо-

ни, у творчості різних художни-

ков 1920-х - Війон, Клеї, Карра,

дадаисты - не можна не відзначити абс-

трактных елементів, швидкоплинних, але

значних тому, що вони поки-

викликають загальний інтерес до абстракції.

Однак, хоча всі ці підходи і дзв-

валі до життя ряд цікавих абс-

трактных творів, їх не слід-

ет змішувати з позицією справжніх

піонерів абстракції, позицією, од-

водночас естетичної і нравс-

тання. Кожен з них відчуває

необхідність писати - Кандинський

("Про духовне в мистецтві", 1912;

"Точка і лінія на площини",

1926), Мондріан (численні

статті в журналі "De Stiji" починаючи

з 1917), Малевич ("Про нові системах

в мистецтві", 1919 та ін). Так чи

інакше, абстракція для них - не

тільки пластична революція, але і

крок вперед до кращого світу. Це

усвідомлення власної місії стало

основою абстрактного мистецтва і

додало йому абсолютно особливий ха-

характер, відмінний від інших течій

авангарду. Виник як проста

художня тенденція, абстрак-

ционизм стає після 1920 явищ-

ням все більш значним і ока-

доводить вплив на архітектуру, де-

корацию, меблі, типографіку, гра-

фику. У цьому сенсі першорядну

роль грав голландський журнал "De

Stiji" (1917-1932). Він був заснований

групою художників і архітекторів

на чолі з Мондріаном, але його глав-

вим натхненником був Тео ван Дус-

бург. З незвичайною переконаний-

ністю і енергією Дусбург здійснює

ряд подорожей по Європі і робить

доповіді, щоб представити своїм

сучасникам абстрактну естетику

неопластицизма. Однак "De Stiji"

не був самотній. Своє практичне

застосування абстракція знайшла і в

дослідах російського авангарду. У

радянську Союзі, де завдяки рево-

люції авангард посів на деякий

час місце офіційного мистецтва,

проблеми практи-

кого здійснення абстрактних по-

позовів ставилися дуже наполегливо,

мистецтво було покликане служити про-

суспільства. Досліди Татліна, творця

абстрактної скульптури (1914-1915),

і конструктивізм (маніфест, під-

санний скульпторами Габо і Певзне-

ром, 1920) призвели до двох проти-

положным тенденціям: одна (Певзнер

і Габо) прагнула до створення чис-

того мистецтва, а інша група,

об'єднана навколо журналу

"Леф") радила художникам прек-

ратить всяку спекулятивну діяль-

ність і шукати "здорову" осно-

ву мистецтва - колір, лінію, матерію

і форму - в області реального, ко-

що є базою практичного

творчості (програма радянських

конструктивістів з'явилася в першому

номері "Лефа" 1923). Але ця соці-

соціальна роль, яку повинно було

грати мистецтво і яка дало-

ла б абстрактною естетиці втілюють, -

куватися в індустрії та архітектури,

натрапила на економічну кри-

зіс в Радянському Союзі, і вплив

абстрактних форм позначилося лише в

області типографіки. Однак благо-

даруючи посередництва і архітектора

художника-супрематиста Ель Лисицко-

го, відчув сильний вплив Ма-

левича, шукання російських авангардис-

тов були продовжені в Німеччині. В

поширення абстрактних форм в

1920-ті діяльність Лисицького порів-

німа з діяльністю ван Дусбурга.

У Баухаузі обидві ці особистості соеди-

реглися і доповнили одна одну.

Супрематический динамізм і стро-

гість неопластицизма надали абс-

трактной естетиці характерний для

тих років ореол. Баухауз, заснований

у 1919 р. як нова художня і

архітектурна школа, незважаючи на

мінливості свого існування,

поглибив свідомість XX століття і ство-

дав свій власний стиль, благо-

даруючи якому абстрактна естетика

отримала широке поширення в

практичної області. У середовищі Бау-

хауза проявилося і вплив неоплас-

тицизма на архітектуру, многочис-

лені приклади чого ми бачимо і се-

годн Париж, який довгий час

залишався в стороні від чисто абс-

трактных тенденцій, також приймає

цю естетику. У 1923 Леонс Розен-

берг проводить у своїй гал. "Effort

moderne" виставку групи "De Sti-

ji". У 1925 Міжнародна виставка

декоративного мистецтва в Парижі

показує загальноєвропейське істотно

вование нових форм, в яких пре-

валирует функціональна строгість.

Протягом цих же років кількісних-

у художників-абстракціоністів зна-

значно зростає. Великі вис-

постачання абстрактного живопису і скуль-

птури проходять в Цюріху (1926.

1929) і Парижі ("Коло і квадрат",

1930). Це поширення абстрак-

ционизма досягає своєї кульмина-

ції в русі "Абстракція-Твор-

чество", заснованому в Парижі в 1931

і проіснував аж до 1936.

Щорічні міжнародні виставки

руху об'єднували більше чотирьох-

сот художників (416 на виставці

1935, серед яких 251 - францу-

зи). Вони свідчили про триум-

фе геометричної абстракції. В

1930-е єдиною областю, де

абстрактне мистецтво відкрило нові

можливості, була монументальна

живопис. Її найбільш значні

досягнення - це "Нескінченні ріт-

ми" Робера Делоне, глибокі переконання-

ня якого декоративної цінності-

ти абстрактних форм висвітлені в його

статтях (опубліковані в книзі "Від

кубізму до абстрактного мистецтва",

1957). Однак шукання Делоне, кото-

які у 1913 назвав Аполлінер орфиз-

мом, з 1930 мали

менший резонанс; його експерименти

спрямовані тепер на створення фор-

мального мови, знайшов своє ви-

ражение в монументальних декораціях

Всесвітньої виставки в Парижі в 1937 році.

Делоне був головним захисником абс-

трактного мистецтва у Франції та

організатором Салону нових реаль-

ностей (гал. Шарпантье, 1939) -

перший Салон був цілком присвячений

абстрактного мистецтва (з 1946 він

відбувається щорічно). Інший факт,

характерний для 1930-х, - спроба

художників назвати абстрактне іс-

кусство конкретним мистецтвом, пос-

миколку, як вони вважали, їх вироб-

ведення виражають суть реаль-

ності. У квітні 1930 ван Дусбург

випускає журнал "Art concret" (ви-

йшов тільки один номер). Цей термін

зв'язаний з абстракцією, в основному

геометричної, протягом всіх

1930-х. Абстрактне мистецтво після

1945. Після Другої світової війни

абстракція радикально змінює свій

вид і наміри Поряд з чисто гео-

метричної тенденцією, яка

близько 1950 отримала під Франції

велику популярність (Вазарелі),

з'являються нові форми абстракції,

не пов'язані початковими формами

абстрактного мистецтва, а деякі

художники приходять до власного

баченню, пом'якшуючи геометричну

строгість (Поляків). Якщо перш

абстракція була результатом виробленню механі-

танной інтелектуальної конструк-

ції, то тепер вона набуває

велику виразну силу (Хар-

тунг, Сулаж), веде до каллиграфи-

теоретичної абстракції, ташизму (Сем

Френсіс), двозначної, або "не-

формальної", абстракції (Вольс).

Всі ці твори спрямовані на

загальне і негайне вираз гли-

бинного внутрішнього сенсу. На цьому

рівні бар'єр між абстракцією і

фигурацией усувається, і часто ху-

дожник відчуває необхідність на-

руйнувати традицію і використовувати ма-

териалы, що виключає націо-

менная техніка живопису (Фотрие).

Самим вражаючим прикладом цієї

нової тенденції абстрактного іс-

мистецтва є творчість амери-

канца Джексона Поллока. На відміну

від не-

квапливого виконання, якого

вимагає живо-пісь, він в 1947 створив

техніку "дриппинга", при ко-торою

зникає всяка необхідність у

китицях, по-кільки художник, двигун

ясь навколо полотна расстеленного на

підлозі, вільно розбризкував крас-ки

з банки. Картина, таким чином,

складається лише з цих бризок фарби.

Ця форма вираження, осно-ванна на

жесті, була прийнята багатьма амери-

кан-ськими та європейськими художника-

ми і стала нази-тися "живописом

дії"; у ній проявляється вища

ступінь свободи задуму і несподіваний-

ніч його здійснення, що стало

характерною рисою повоєнного

абстрактного мистецтва. Її можна

зіставити з мальовничими концепція-

ями стародавнього Китаю і Японії, кото-

які ще в 1930-ті вплинули на

деяких художників (Тобі,

Биссье). Але щоб точно визначити

це мистецтво, раціонального поділу-

лення між абстракцією і фигураци-

їй виявляється вже недостатньо.

Число власне абстрактних худож-

ників було досить обмежене.

Набагато більш численний-ни ті,

хто протягом свого розвитку про-

ходив ста-дію захоплення абстракцією

(Н. де Сталь). Але є і

такі, яких широка публіка

схильна розглядати як абстрак-

ционистов (Війера да Сільва, Ма-

ніс-сье, Базен), виходячи з того,

що їх картини не зображують нічого

"пізнаваного". В 1960-е в англосак-

сонских країнах виник поп-арт, а

у Франції - рух Нової фігура-

ції; обидві ці тенденції протистоячи-

чи абстракционизму і особливості

крайнього суб'єктивізму деяких

абстрактних художників. І хоча абс-

трактное мистецтво втратило сьогодні

свої колишні позиції, воно не помер-

ло. У 1965 році В Сполучених Штатах по-

з'явився мінімалізм, який в отли-

чіе від абстрактного експресіонізму

уникає многословности і настаива-

ет на простоті пластичних пріе-

мов. Основні творчі искани

спрямовані на дію фарби, рас-

покладеної плоско на поверхні

полотна (Б. Ньюмен). Це, в свою

чергу, обмежує абстракцію

(Ед Рейнхардт), нагадуючи деякі

досліди Мале-вича, зокрема, білі

форми на білому тлі. Кілька поз-

аналогічні проблеми "мініма-

лис-тичного єдності" торкнулися і

художники французької групи "Осно-

ва-Поверхня".

 

 

ЗМІСТ КНИГИ: «Енциклопедія живопису»