Вся електронна бібліотека

  

 

Російська мова

Російська мова і культура мови


 

 

«РОСІЙСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ»

під редакцією професора в. І. Максимова

 

Рекомендовано Міністерством

освіти Російської Федерації

в якості підручника для

студентів вищих навчальних закладів

 

МОСКВА

2001

 

 

Рецензенти:

 

Завідувач кафедри загальної соціології Санкт-Петербурзького державного університету, доктор філософських наук,

професор В. П. Яковлєва

Завідувач кафедри російської мови Санкт-Петербурзького державного університету технології та дизайну

кандидат філологічних наук, професор Н.Т. Свидинская

 

Колектив авторів:

 

Д-р філол. наук, проф. Ст. В. Максимов - гол. I, § 1 (у співавторстві), гол. ІХ, § 1-6; канд. філос. наук, доц. Н У Казарінова - гол. I, § 1 (у співавторстві), § 2, 3, гол. V, § 1-3, гол. VIII, § 1, 2, 4; канд. пед. наук, доц. Н. Р. Барабанова - гол. V, § 4, гол. VI; канд. філос. наук, доц. А. Ф. Іванов - гол. IV; д-р філол. наук, проф. в. І. Коньков - гол. III; канд. філол. наук, доц. А. Д Кривоносов - гол. II, § 3, 4; канд. філол. наук, доц. Т. В. Попова - гол. VIII, § 3; д-р філол. наук, проф. Р. В. Одеков - гол. X, програми; канд. екон. наук, доц. Н К. Розова, д-р техн. наук, проф. І А Цикин-гол. VII; Ст. Л Стрітенська-гол. II, § I, 2, 5

 

Підручник у розгорнутому вигляді представляє теоретичний матеріал, окреслених програмою, має практичну спрямованість, вчить виконання дій, що призводять до формування умінь і навичок ділового спілкування. До кожного розділу додаються контрольні запитання та список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

 

 Глава I

МОВА В МІЖОСОБИСТІСНИХ І СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

§ 1. Язик і мова

Мова і суміжні з ним поняття

Мова, її особливості

Структура мовної комунікації

Мова і взаєморозуміння

§ 2. Мова в міжособистісному спілкуванні

Особливості мовлення в міжособистісному спілкуванні

Фатическая та інформативна мова

Мова і саморозкриття

Мова і самооцінка

Роль слухаючого

§ 3. Мова в соціальній взаємодії

Особливості мовної поведінки у соціально орієнтованому спілкуванні

Мова і соціалізація

Мова як засіб ствердження соціального статусу

Загальні закономірності мови в умовах масової комунікації

 

ГЛАВА II. Різновиди мовлення

§ 1. Підстави класифікації та загальна характеристика форм мовлення.

§ 2. Усна і письмова форми мови

Загальна характеристика форм мовлення

Усна мова

Письмова мова

§ 3. Діалог і монолог

Діалог

Монолог

§ 4. Функціонально-смислові типи мовлення

Опис

Оповідання

Міркування

§ 5. Функціональні стилі мовлення

Загальна характеристика стилів

Науковий стиль

Офіційно-діловий стиль

Газетно-публіцистичний стиль

Художній стиль

Розмовно-популярні стиль

 

Глава III. ОРАТОРСЬКА МОВА.

§ 1. Виступ як різновид ораторський прози

Зміст і композиція

Інформаційне забезпечення виступи

Контакт з аудиторією

Комунікативний стан мовця

Контактоустанавливающие мовленнєві дії

Діалогізація виступу

Синтаксичні особливості

Лексичні особливості

Особистісний тип спілкування

§ 2. Логіка, етика, естетика мовлення

Правила побудови ораторській промови

Логічні закони

Етика ораторського виступу

Естетичні якості мови

Розділ IV

ЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПОЛЕМІКИ

§ 1. Загальна характеристика спору

Поняття спору

Дискусія

Полеміка

Стратегія і тактика спору

§ 2. Логічні аспекти спору

Питально-відповідний комплекс

Аргументація

Логічні виверти в суперечці

§ 3. Соціально-психологічні аспекти спору

Загальна характеристика соціально-психологічних аспектів спору

Фізичне благополуччя

Економічні та соціальні інтереси

Почуття власної гідності

Справедливість і право

Розвага і гра

Розділ V

ДІЛОВА БЕСІДА. ДІЛОВА НАРАДА. ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА.

 

§ 1. Особливості службово-ділового спілкування в російській мові.

Комунікація в організаціях

Вимоги до мовленнєвої комунікації в діловому середовищі

 

§ 2. Ділова бесіда

Переваги Цілі і завдання ділової бесіди

Роль запитань у діловій бесіді

Види ділових бесід

Структурна організація бесіди

 

§ 3. Ділова нарада

Фактори успіху у проведенні ділової наради

Види ділових нарад

Дискусія

Мозковий штурм

 

§ 4. Телефонна розмова

Особливості телефонної комунікації

Телефонний етикет

Розділ VI

МОВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРАХ

§ 1. Типові комунікативні ситуації

Поняття типової комунікативної ситуації

Встановлення (підтримання) ділових контактів

§ 2. Актуалізація ділових контактів

Постановка мети ділових контактів

Відбір і систематизація актуальною інформації

Стратегія і тактика переговорів

§ 3. Реалізація ділових контактів

Характеристика переговорів російською мовою

Етапи ділових переговорів

§ 4. Контроль та оцінка ділових контактів

Поняття контролю

Аналіз типових ситуацій ділового комунікації

Оцінка результатів ділової комунікації

Уточнення та коригування планів і програм

Розділ VII

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В КОМУНІКАЦІЇ

§ 1. Технічні засоби інформування

Методи передачі повідомлень

Телефакс

Факс-модем

Сканер

Електронна пошта

Телеконференція

Пейджер

«Персональний електронний секретар»

§ 2. Технічні засоби обговорення

Телефон

Стільниковий телефон

Засоби колективної роботи в комп'ютерних мережах

§ 3. Технічні засоби демонстрації

Розділ VIII

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВІ ПЕРЕД МІКРОФОНОМ І ТЕЛЕВІЗІЙНОЮ КАМЕРОЮ

§ 1. Особливості спілкування з аудиторією радіо - і телемовлення

Аудиторія радіо - і телемовлення

Образ виступає

§2 Основні принципи організації радіо - і телевізійного мовлення.

Двоїста природа радіо - і телевізійного мовлення: соціальна й особистісна орієнтованість

Принцип разговорности

Принцип диалогизации

Принцип интимизации

Принцип зручності звукового відтворення і слухового сприйняття

§ 3. Телеінтерв'ю

Фази телеінтерв'ю

Типи телеінтерв'ю

Тактики мовної поведінки інтерв'юйованого

Якість мови інтерв'юйованого

§ 4. Правила поведінки перед мікрофоном і телекамерою

Поведінка на радіо

Поведінка на телебаченні

 

Розділ IX

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ

§ 1. Фонетичні норми

Вимова звуків та їх комбінації

Коливання в наголосі

Стилі вимови

§ 2. Дикція і виразне читання

Чого не вистачає нашій мові

Звучність голосу

Нормальний темп

Висота голосу

Тембр

Артикуляція

Виразність читання

§ 3. Нові слова та труднощі їх вживання

Семантика

Трансформація значень

Запозичення

Зміна сфери вживання слів

Сполучуваність з іншими словами

За рамками літературного вживання

§ 4 Нова фразеологія та її використання

Народження нової фразеології

Використання «крилатих» слів

§ 5 Синтаксичні норми

§ 6. Правопис

З історії правопису

Необхідність нової редакції правил правописаний

Очікувані орфографічні нововведення в російською мовою

Преса і орфографія

 

Розділ Х

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

§ 1. Документи для внутрішнього користування

Реквізити

§ 2. Документи для зовнішнього користування

Загальні відомості

Прості ділові листи

§ 3. Супутні обставини

Комерційна таємниця

Типові помилки

Додаток

АНОТУВАННЯ І РЕФЕРУВАННЯ

Анотування

Реферування

   

Дивіться також:

 

Походження мови. Нижній палеоліт Мова і мова

 

 Лінгвістична теорія Соссюра

 

  Лінгвістична теорія Гумбольдта...

 

 ДРУГА СИГНАЛЬНА СИСТЕМА

 

 Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад

 

 Аналіз структури ділового спілкування менеджера і його динаміки ...

 

 КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС-обмін інформацією...

 

 Управління персоналом. Ефективне спілкування як засіб управління ...

 

 КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: КРОС ...

 

 ЕТИКА У БІЗНЕСІ Міжнародний діловий етикет

 

 взаємини з діловими партнерами, співробітниками - важлива ...

 

 Ділові зустрічі та переговори