Вся електронна бібліотека >>>

 Російська мова >>>

 

 

Сучасний російську мову. Лексика. Фразеологія. Морфологія


Розділ: Підручники

 

Інфінітив

 

 

Інфінітив- це початкова форма дієслова, яка називає дію, стан і т.д. безвідносно до особи, часу, способу, тобто сам по собі інфінітив не володіє категоріями особи, часу, способу. Однак у конкретних мовленнєвих умовах інфінітив може виражати значення, властиві тому чи іншому часу і способу. Наприклад: "Бути бичка на мотузочку". В цій приказці інфінітив вживається в значенні майбутнього часу з відтінком безумовність здійснення дії. Ср. і в газетних вживаннях: "Одним словом, бути віденському чемпіонату цікавим" (Комс. пр. 1987.14 апр.); "Отже, новорічного міського свята - бути" (Льон. пр. 1989. 10 січ.). У разі, якщо при инфинитиве є заперечення, ідея безумовність реалізується як умовна неможливість, нездійсненність дії: "Не бродити, не м'яти в кущах багряних лободи і не шукати сліду" (Єс); "Не затулити вам світло денний тривожної тінню ночі" (Марш.). Те ж значення - переконаність у нездійсненності дії - виражається і при використанні замість заперечення конструкції де + давальний відмінок (зазвичай займенники): "- Піди геть, шалений хлопчисько! Де тобі їздити на моєму коні? На перших же кроках він скине тебе..." (Л.). Очевидно тому, що вживання інфінітива, подібне до наведеного нижче, невдало. Так, під рубрикою "Тривожний сигнал" газета дала заголовок "Де бути басейну?" (Веч. М. 1987. 10 червня). Відтінок впевненості у здійсненні дії, який властивий инфинитиву (у значенні форми майбутнього часу) явно не відповідає даній конкретній ситуації. Адже і назва рубрики ("Тривожний сигнал"), і питальне "де" заголовка говорять про те, що місця для басейну немає.

Інфінітив може виражати значення, властиве форм минулого часу. Наприклад: "Розіграти такого дурня. Стріляти два рази і не потрапити. Цього я собі ніколи не пробачу" (Ч.); "Тетяна - ах! - а він ревіти" (П.). То ж значення має інфінітив у конструкції із як (ж) не: "А скажіть, - звернулася Марго... до Азазелло, - ви його застрелили, цього барона?" - "Натурально, - відповів Азазелло, - як же його не застрелити?" (М.Булг.).

З відповідною інтонацією (про яку на листі сигналізує знак оклику) інфінітив здатний виразити значення, властиві наказовому нахилу, зазвичай категоричний наказ, категоричну вимогу: "Встати!", "Мовчати!", "Не розмовляти!", "Не палити!" Ср. також: "Але не встигли вони зробити й десяти кроків, як з балкона понеслися нові оглушливі крики. "Ай-яй-яй! Мені! Хочу-у! А-а-а! Д-а-й! Покликати!" (Купр.). Ср. і значення побажання, що передається формою інфінітива: "... людина в капюшоні перетнув майданчик саду, вступив на мозаїчну підлогу балкона і, піднявши руку, сказав високим приємним голосом: "Прокуратори процвітати і радіти" (М.Булг.).

У поєднанні з часткою б інфінітив може передати і значення бажаності дії, характерна для умовного способу (але з відтінком розуміння того, що це є важкою до виконання мрія): "Чарівник, ти брехливий, божевільний старий! Зневажити б твоє предсказанье!" (П.); "Полетіти б вольною птахом від усіх вас" (Ч.); "Ах, мені б піти на дорогу свою, гідність гордо зберігаючи, але, старий солдат, я стою, як в строю, - от так вона любить мене" (Б.Ок.). У поєднанні з запереченням інфінітив + б висловлює застереження від здійснення якоїсь дії: "Тільки б нотки невірної нам ненароком не проспівати" (Б.Ок.); "Але з гріхів своєї Батьківщини вічного не створити б собі кумира" (Б.Ок.). Так що "безликий" за формою інфінітив у живому вживанні може бути дуже виразним.

Різноманітні синтаксичні функції інфінітива; він може бути не тільки присудком (подібно спрягаемым формами дієслова), але і підметом, додатком, означенням і обставиною. Наприклад: "Зізнаюся, ховати таких людей, як Бєліков, - це велике задоволення" (Ч.) (підмет); "Ріллю орати - не руками махати" (пог.) (підмет і присудок); "Григорій дав коню відпочити" (Шов.); "Вона [пісенька] виникає з світанком раптом, зволікати і брехати не навчена" (Б.Ок.) (додаток); "Наташа звично розглянула туалети дам, засудила манеру триматися" (Л.Т.); "Ти давав клятву, Санька, - сказав він, - боротися і шукати, знайти і не здаватися" (Кав.) (визначення); "Місяць величаво піднявся на небо посвітити добрим людям і всьому світу" (Гог.) (обставина).

Переважна більшість дієслів має інфінітив з суфіксом -ти, причому деякі з них закінчуються на -сть, -зть. Серед дієслів на -сть, -зть є як літературні, так і нелітературні, просторічні. Просторечны ті дієслова на -сть, -зть, до яких є однокореневі синоніми на -сти, -зти, наприклад: помста - помсти; несть - нести; привезть - привезти.

Примітка. У XIX столітті, особливо в його першій половині, інфінітиви несть, цвесть й під. були широко поширені і не мали просторічного характеру.

Невелика частина дієслів має інфінітив на-ти і-чь: брести, знайти, плести, везти, повзти і ін.; берегти, лягти, могти, піч, стерегти, текти та ін.

 

ЗМІСТ: Сучасний російська мова. Лексика. Фразеологія. Морфологія

 

Дивіться також:

 

РОСІЙСЬКА МОВА. Мова і культура мовлення

«Російську мову й культура промови». під редакцією професора в. І. Максимова. Рекомендовано Министерством.ПРЕДИСЛОВИЕ. Глава I. Мова в міжособистісних і суспільних відносинах.

 

...деякі особливості використання російської мови в мовленні. Мова...

Російська мова і культура мовлення. Мова і взаєморозуміння. На процес взаєморозуміння в мовленнєвому спілкуванні істотний вплив роблять деякі особливості використання мови в мовленні.

 

Російська мова і культура мовлення

Російська мова і культура мовлення. Культура мовного спілкування. Під культурою мовного спілкування розуміється такий відбір і організація мовних засобів, які сприяють найбільш ефективному досягнення поставлених завдань у даній сфері мовних...

 

Російська мова і культура мови

Російська мова і культура мовлення. Три основних типи взаємодії учасників діалогу російською мовою.отже, діалогічна єдність забезпечується зв'язком різного роду реплік (формули мовленнєвого етикету, питання - відповідь, додавання, оповідання...

 

Структура мовної комунікації в російській мові.

Російська мова і культура мовлення. Структура мовленнєвої комунікації. Будучи актом комунікації, мова завжди звернена до кого-небудь.

 

Російська мова і культура мови

Російська мова і культура мовлення. Встановлення (підтримання) ділових контактов.Коммуникативная установкаопределение соціального і рольового статусу учасників спілкування, встановлення соціально-мовленнєвого контакту.

 

Мова є реалізацією російської мови. Мова, її особливості

Російська мова і культура мовлення. Мова, її особенности.К мови відносять також продукти говоріння у вигляді мовленнєвого твору (тексту), фіксованої пам'яттю або листом.

 

Російська мова і культура мови

Значне місце у підручнику займає матеріал, пов'язаний з культурою мовленнєвого спілкування і з оформленням службової документації. Підручник націлений на подання сучасних поглядів, що стосуються російської мови і культури мовлення на початку XXI ...

 

Російська мова і культура мови

Російська мова і культура мовлення. Загальна характеристика стилів. Кожен функціональний стиль сучасної російської літературної мови - це така його підсистема, яка визначається умовами і цілями спілкування в...

 

Класифікація мови в російській мові. Функціонування мови в російською...

Російська мова і культура мовлення.Основанием класифікації різновидів мови можуть бути різні фактори, які дають можливість виділяти усну і письмову форми існування мови, діалогічне і монологічне мовлення, функціональні стилі та...

 

Останні додавання:

 

Соціальна екологія Релігієзнавство Природознавство Естетика

Психокорекційна і розвиваюча робота з дітьми Введення в культурологію

Валеологія. Вайнер Валеологія Географія світового господарства Мовознавство