На головну сторінку бібліотеки

Зміст книги

 

 


народные приметыказания російського народу

зібрані Іваном Петровичем Сахаровим

 

 

Додатки до Народного Щоденника

 

Грамота царя Олексія Михайловича Шуйскому воєводі Зміїв

про Коляді, Усени та народних іграх, 1649 рік

 

Від царя і великаго князя Олексія Михаїловича всієї Русии въ Шую воеводъ нашому Семену Іллічу Змійову.- Въ нынъшнемъ въ 157 році, въ грудня 22 день, въ Галі-цую четь, кь diaku нашому кь Семену Софонову въ пам'яті изъ Стрълецкаго наказом, за приписью диака нашого Дмитра Жеребилова, написано: въ нынъшнемъ въ 157 році, грудня въ 19-й день, въдомо нам учинилося, що на Москвъ, напередъ цього въ Кремль і въ Китаъ, і въ Бъ-ломъ, і въ Земляномъ городахъ, і за городом, і за переулкамъ, і въ черныхъ і въ ямскихъ слободахъ за улицамъ і за переулкамъ, въ навечери Різдва Христового кликали багато людей Каледу і У сень, а въ навечери Богоявлення Господнього кликали плуга; да въ Москвъ жъ лагодиться чинити безчинсво: багато людей поютъ бъсовския, сквернословныя пъсни, і противъ воскресныхъ днів въ суботу ввечері, і въ недільні дні, і въ Панські і Богородичні свята топятъ лазні і сукні моютъ; і багато жъ люди сваряться межъ себе матерни і всякою неподобною лаею, і дружини і дъвицы бранять ганебними словесы.- Так Різдво Христове і до Богояв-леньева дні збираються на ігрища збіговиська бъсовския, так пьяныя ж ходятъ на Москвъ попи і ченці, і всякихъ чиновъ православныхъ христианъ і безчинною лайкою сваряться і б'ються, та й б'ються, кричати й смердіти, і безъ пам'яті впиваються; і багато людей, єресі послъдующе, бороди бръютъ, і въ недільні дні сидятъ въ харчев-няхъ і за улицамъ до обідні продаютъ всякої харчь; і въ недільні жъ дні і въ Панські свята і въ Богородничные, і въ середовище, і въ п'яти, і пости игрецы бъсовские - скоморохи съ домрами, і съ дудами, і съ медвъди ходятъ, і дару Божого, хлъбу, поругаются, всяко тваринно скотиняче, і звьрино і пташине пекутъ. І ми вказали про томъ вчинити на Москвъ, і въ городъх, і въ уъздахъ заказъ міцною, чтобъ нынъ і надалі ніякі люди за улицамъ і за переулкамъ, і на дворъхъ, въ навечери Різдва Христового і Богоявленья, Коледь і Плугъ і Усеней не кликали, і пъсней бъсовскихъ не пъли, та матерни усякою неподобною лаею не бранилися, і въ недільні дні і свята, і противъ воскресныхъ днів въ суботу ввечері банъ не топили, і въ недільні жъ дні і въ Панські свята сукні не мили, і ніякого безчинства, що сопротивно християнським законом, ні од какихъ людей не було. І на нашу указом diaku нашому Семену Сафонову велъно послати нашя грамоти въ городи, які городи въдомы въ Галицької чоти, і велъно въ тъхъ городъхъ за улицамъ і за торже-камъ, і за крестцамъ, і за переулкамъ, прокликати бі-рючемъ за багато днів, чтобъ всякихъ чиновъ люди нынъ і надалі въ навечери Різдва Христового Коледы і Усе-ниивъ навечери Богоявлення Господнього Плуги не кликали, і бъсовскихъ, сквернословныхъ пъсней не пъли, въ суботу ввечері противъ воскресныхъ днів і въ свята лазень не топили, і въ недільні жъ дні і Панів-скимъ праздникамъ сукні не мили, і п'яні бъ люди усякого чину не ходили, і бородъ не голили, і на качі-ляхъ не качалися, і до объдни въ харчевняхъ не сидъли, і за улицамъ не розносили, на ігрища не сходилися. А які люди ныиъ і надалі учнутъ Коледу і Плуги, й Усе-ні, і пъть скверныя пъсни, або хто учнетъ кого лаяти матерни і всякою лаею,- і тъм людямъ за такія супро-тивныя християнському закону за шаленства, бути отъ насъ въ великої опалъ і въ жестокомъ наказаньъ. І велъно тотъ нашъ указъ розповідати всякимъ людемъ всъмъ вслухъ, і бирючемъ вів воно кликати по багато днів, чтобъ тотъ нашъ указъ всякихъ чиновъ людемъ былъ въдомъ, чтобъ нынъ і надалі такого шаленства не було. А які люди учнутъ такія шаленства лагодити і тъх велъно мав, і за тъ ихъ провини кара имъ лагодити на нашу указом. А какъ кь тебъ ся наша грамата придетъ, і ти бъ въ Шуъ за улицамъ і за торжкамъ, і за крестцамъ, і за переулкамъ, і въ Шуйскомъ уъздъ велълъ кликати бирючемъ за багато днів, чтобъ всякихъ чиновъ люди нынъ і надалі въ навечери Різдва Христового Коледы і Усени і въ навечери Богоявлення Господнього Плуги не кликали, і бъсовскихъ сквернословныхъ пъсенъ николи не пъли, і въ суботу въ вечеръ противъ вос-кресныхъ і въ свята лазень не топили, і въ недільні дні і по Господскимъ праздникамъ сукні не мили та матерни не бранилися, і п'яні бъ люди усякого чину не ходили і бородъ не голили, і на качі-ляхъ не качалися, і до объдни въ харчевнях не сидъли, і за улицамъ не розносили, і на ігрища не сходилися. А які люди нынъ і надалі учнутъ клікати Коледы та Плуги і Усени, пъсни скверныя пъти, або хто учнетъ кого бранити матерни і всякою лаею,- і тъмъ людемъ, за такія супротивныя християнському закону за шаленства бути отъ насъ въ великої опалъ і въ жестокомъ наказаньъ; і велъли б єси тотъ нашъ указъ розповідати всякимъ людемъ всъмъ вслухъ, і бирючемъ велъли клікати по багато днів, чтобъ тотъ нашъ указъ всякихъ чі-новъ людемъ былъ въдомъ, чтобъ нынъ і надалі ні од кого такого шаленства не було, а які люди учнутъ какия шаленства лагодити, і тъхъ велъли б єси мати і за тъ ихъ провини кара имъ лагодити на нашу указом. Писанъ на Москвъ лъта 7157, 24 грудня в день.

Взята з Москвитянина 1842 року, № 1, стор 237.

 

У нашихъ предків у числі запрещенныхъ книгъ вважалася: Книга Коледникъ. См. Иоаннъ Экзархъ Болгарський

 

 

Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


При перепублікуванні посилання на Бібліограф.com.ua обов'язкове