Вся Бібліотека >>>

Російська культура >>>

Новгородика

Новгород і Новгородська земля

 


 

булла


Історія та археологія

 

8/94

 

Новгородська булла Дмитра Донського із зібрання Державного історичного музею

 

 

А. А. Молчанов, А. М. Колызин

 

Сфрагистическая колекція Відділу нумізматики Державного Історичного музею в Москві в останні роки поповнилася низкою цікавих пам'яток. До їх числа відноситься чудова щодо збереження та художнім якостям новгородська булла великого князя Дмитра Донського.

Свинцева вислая друк, діаметром 25-28 мм, вагою 7,17 р, відбувається випадкових знахідок у Новгороді (швидше за все вона піднята в 1990 р. на Городищі, де з другої половини XI ст. розміщувалася князівська резиденція з сховищем документів). На одній стороні вона несе зображення чоловічий голови з бородою і довгим волоссям у тричастинній царській короні, оточене двома лінійними обідками, між якими укладена круговий напис: ВСІ СЯ М(ІНЕТ)Ь. Лівий і нижній краї сфрагістичної композиції, вигравіруваним на різьбярем матриці, що не вмістилися на свинцевому гуртку і легенда відновлюється повністю з іншим, вже виданим екземплярів даної друку. Іншу сторону займає пятистрочная, напис: ПЕЧА - ТЬ ВЕЛ1 - КОГО КН(Я)ЗЯ - ДМ1ТР1Я-1ВАНОВ(1ЧА). Від літер нижнього рядка оттиснулись тільки верхні частини, оскільки відбиток буллотирия і тут виявився неповним.

До теперішнього часу опубліковано вже чотири примірника таких печаток (три з них походять з Новгорода, одна - з-під Луги, то є також межі Новгородської землі), причому всі вони зберігаються у Відділі нумізматики Державного Ермітажу. Видаваний нами п'ятий екземпляр, відтиснутий тим же буллотирием, придбаний А. М. Колызиным в 1991 р. і незабаром перейшов у Державний Історичний музей (інв. № 108174).

Розглянута різновид друку з ім'ям великого князя Дмитра Івановича привернула увагу дослідників вже з моменту знахідки першого примірника у 1902 р. До її вивчення зверталися такі найбільші фахівці в галузі руської сфрагістики та нумізматики, як А. В. Ліщини, І. в. Толстой і М. П. Лихачов. Найбільш повна атрибуція для неї запропоновано Ст. Л. Яниным5, творцем Корпусу давньоруських актових печаток. В зазначеному зводі вона віднесена до атрибутів влади великокнязівських намісників в Новгороді. Датування друку визначається періодом князювання Дмитра Донського (1362-1389 рр..), ім'я якого зазначено в сфрагістичної легендою.

Великий інтерес, як підкреслює Ст. Л. Янін, являють особливості композиційного оформлення даної булли. Звичайним для XIV ст. було приміщення на княжих звислих печатках крім багаторядкової написи з титулом і іменем власника ще й патронального зображення святого. Ця традиція знайшла своє відображення в цілій групі свинцевих булл, також належали Дмитру Донському та вживалися в Новгороді. Сюди відносяться перш за все чотири різновиди із зображенням святого Дмитра Солунського в повний зріст з списом і щитом6. До неї безпосередньо примикає булла з кінним святим, що представляє однак іншу лінію в еволюції княжої емблематики: як тепер встановлено, зображення вершника, з німбом святого або без нього, вже в XIII ст. набуває для нащадків Олександра Невського значення перехідного за спадок фамільного герба

Розглянута нами друк у типологічному відношенні стоїть осібно серед інших булл Дмитра Донського, але і взагалі в давньоруському сфрагистиче-ському матеріалі XIV ст. Ст. Л. Янін цілком переконливо витлумачив тип її лицьової сторони як зображення царя Давида, супроводжуване связывавшейся з цим біблійним персонажем крилатою фразой9. Той же дослідник відзначив присутність аналогічних у принципі композицій серед російських монетних типів кінця XIV - початку XV ст., а в якості найближчої паралелі він справедливо вказав на тверські денги великого князя Івана Михайловича (1399-1425 рр.)10. Тим самим виявляється один з яскравих прикладів взаємозв'язку іконографічної настільки близьких один одному, по єдиній офіційній сфері побутування і техніки виготовлення, зразків дрібної пластики - булл і монет.

Нова знахідка друку Дмитра Донського додає перш відомим екземплярам від загального буллотирия ще один, за збереження самий кращий. У зв'язку з цим з'являється можливість виправити ту невелику неточність у реконструкції тексту пятистрочковою написи на зворотному боці булли, яка вкралася в Корпус Ст. Л. Яніна": в; наприкінці другого рядка після Л стоїть не вісімкове, а десятеричное «і», тобто I.

 

 

«Новгород і Новгородська Земля. Історія і археологія». Матеріали наукової конференції

 

 

Наступна стаття >>>

  

 

 

Вся Бібліотека >>>

Російська культура >>>

Новгородика

Новгород і Новгородська земля