Вся Бібліотека >>>

Російська культура >>>

Новгородика

Новгород і Новгородська земля

 

 

 

загадка событий 1216 года


Історія та археологія Новгорода

Новгородський державний об'єднаний музей-заповідник

Випуск 20/2006

 

 

 

РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ НОВГОРОДА

 

 

ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ, НАДРУКОВАНИХ У МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЇ «НОВГОРОД І НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ. ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» (випуски 11-20, 1997-2006 рр..)

 

  

Матеріали наукової конференції «Новгород і Новгородська земля. Історія та археологія» видаються щорічно з 1987 г.1 Як і в перших десяти випусках, статті випусків 11-20 групувалися за тематичними розділами: 1) «Польові дослідження в Новгороді і Новгородської землі», 2) «Проблеми історії та археології Новгорода і Новгородській землі» (вип. 11-17 він дробиться на два розділи - «Історія і археологія Новгорода» і «Історія та археологія Новгородської землі»), 3) «Бібліографія» (вип. 11-15) і 4) «Наші публікації» (у 18-му вип.).

 

У 1997-2006 рр. видано такі збірки:

1) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія: (Ма

териалы наукової конференції. Новгород, 28-30 січня 1997 р.). Вип.

11. Новгород, 1997. 407 с, 1000 екз.

2) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Ма

териалы наукової конференції): Новгород, 27-29 січня 1998. Вип.

12. Новгород, 1998. 373 с, 1000 екз.

3) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Ма

териалы наукової конференції): Новгород, 26-28 січня 1999]-. Вип.

13. Новгород, 1999. 408 с, 500 екз.

4) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Ма

териалы наукової конференції): Новгород, 25-27 січня 2000. Вип.

14. Великий Новгород, 2000. 395 с, 500 екз.

5) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія: (Ма

териалы наукової конференції. Новгород, 23-25 січня 2001 р.). Вип.

15. Великий Новгород, 2001. 310 с, 500 екз.

6) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Ма

териалы наукової конференції): Новгород, 22-24 січня 2002. Вип.

16. Великий Новгород, 2002. 231 с, 500 екз.

7) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія: (Ма

териалы наукової конференції: Новгород, 28-30 січня 2003). Вип.

17. Великий Новгород, 2003. 378 с, 500 екз.

 

* Покажчик складено И.Ю.Анкудиновым.

 

1 Покажчик праць, опублікованих у матеріалах перших десяти конференцій, див.: Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. Вип. 10. Новгород, 1996. С. 236-249.

8) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія: (Матеріали наукової конференції): Новгород, 27-29 січня 2004. Вип. 18. Великий Новгород, 2004. 374 с, 500 екз.

9) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Матеріали наукової конференції: Великий Новгород, 18-20 січня

2005 р.). Вип. 19. Великий Новгород, 2005. 335 с, 500 екз.

10) Новгород і Новгородська земля: Історія та археологія. (Ма

териалы наукової конференції: Великий Новгород, 25-27 січня

2006 р.). Вип. 20. Великий Новгород, 2006. 328 с, 500 екз.

У публікованому покажчику змісту випусків 11-20 перша цифра позначає номер випуску, друга - сторінку.

Олександрівський А.Л., Гайдуков П.Г., Кренке М.О. Нелег - 13, 358 ня найдавнішого культурного шару та похованою грунту на Троїцькому XI розкопі в 1998 р.

Андрієнко О.В. Знахідки предметів спорядження верхового коня 20, 141 і вершника (за матеріалами Троїцького розкопу)

Анісімова Т.І., Трифонова О.М. Реставрація живопису XIV століття 11, 188 церкви Успіння на Волотовом іоле (роботи 1993-1996 років) Анісімова Т.І., Трифонова О.М. Реставрація фрагментів фре - 12, 211 сік XII століття з розкопок в Ніколо-Дворищенском соборі в Новгороді

Анкудинів І.Ю. Археологічні пам'ятки на топографичес - 19, 186 ких картах Новгородського повіту першої чверті XIX ст. Анкудинів І.Ю. Зміна берега Ільменського Поозер'я по 20, 199 відомостями письмових джерел XVII-XX ст.

Антипов І.В. Два монастирських храму XV ст. на волховских берегах 16,31

Антипов І.В. ДО архітектурної історії Іоно-Отенского монас- 14, 349 тыря

Антипов І.В. ДО уточнення нижній дати Семисоборной рос- 17, 159 писи Великого Новгорода

Антипов І.В. ПРО типи подцерковий в новгородській архітектурі 13, 324 XV - початку XVI ст.

Антипов І.В. Сторожня на новгородському Владычном дворі 18, 356

Антипов І.В., Бірюков Ю.Б., Булкін Вал.А. Археологічне 15, 20 вивчення деяких пам'яток новгородської архітектури XV століття

Антипов І.В., Булкін Вал.А. Архітектурно-археологічні 14, 66 дослідження експедиції кафедри історії мистецтва Спбду в Новгородській області в 1999 р.

Антипов І.В., Булкін Вал.А., Васильєв Б.Г. Нові нелег - 17, 45

ня пам'яток середньовічної новгородської архітектури

Антипов І.В., Булкін Вал.А., Васильєв Б.Г., Салімов A.M. 16, 22

Нові дослідження пам'яток новгородської архітектури та монументального живопису XV ст.

Антипов І.В., Жервэ О.В. Археологічне вивчення церкви св. 19, 291 Дмитра Солунського на вулиці Славковой

Антипов І.В., Жервэ О.В. Новгородські цеглу кінця XIII - 18, 363 другої половини XV ст.: деякі підсумки вивчення

Антропова Я.В. Колекція шкіряних виробів Георгіївського рас - 18, 283 копа в Старій Руссі

Антропова Я.В. ПРО рідкому вигляді шкіряного взуття з розкопок в Ста - 17, 265 рой Руссе

Антропова Я.В., Торопова Є.В. Середньовічна шкіряне взуття 15, 245 Старої Руси: перші результати дослідження

Бегунц І.В. ДО історії слов'янської колонізації Білозерського 20, 251 краю і Бежецко землі (дані історичної діалектології та лінгвістичної географії)

Безус Н.Б. Землеволодіння новгородських вотчинників кінця XV ст.: 13, 301 сім'я Телятьевых

Безус Н.Б. Судові виконавці в Новгороді в XI-XV ст.: (по 12, 170 матеріалами берестяних грамот)

Бессарабова З.Д. Підсумки археологічного огляду земляних 15, 198 робіт в північній частині Старої Ладоги

Бессарабова З.Д. ДО питання про топографії стародавньої Ладоги: (11, 238 матеріалами археологічної огляду траншеї XIV та інших земляних робіт)

Бессарабова З.Д. Залишки виробничого споруди древ - 15, 214 неладожского часу (траншея XI, яма 7)

Бессарабова З.Д. Сліди бронзолітейного виробництва в Ста - 12, 264 рой Ладозі

Богданов СВ. До питання про історію появи Синодального 18,105 списку Новгородській Першої літописі

Богданов СВ. До вивчення терміна «волок» письмових джерел - 19, 234 піків XIII-XV ст.

Богданов СВ. Новгородська дорога на ділянці Волок (Ламский)- 20, 211 Торжок

Брісбейн М., Геймстер Д., Ортон К. Новгородська кераміка. 13, 71

Деякі попередні результати дослідження

Варенов А.Б. Карельські давнину в Новгороді: (Досвід топо - І, 94

графирования)

Варнаев В.М. Семантична загадка подій 1216 р. 15, 283

Варфоломеєва Т.С. Середньовічні шкіряні гаманці 11,105

Васильєв Б.Г. Давньоруські настінні малюнки-графіті: 11, 292

(до постановки питання)

Васильєв Б.Г. ДО питання про особистому листі майстрів фресок Не - 18, 321 редицы: (За матеріалами колекції НГОМЗ)

Васильєв Б.Г. Нові фрагменти фресок церкви Успіння XII століття 19, 279 в Старій Ладозі

Васильєв Б.Г. Прийом листи особистого на фресках церкви св. Геор - 12, 279 гія XII ст. Старої Ладоги

Васильєв Б.Г. Малюнки-графіті церков XII ст. в Старій Ладозі 15, 230 Васильєв Б.Г. Стінопис Хутыни: (За матеріалами розкопок) 17, 80 Васильєв Б.Г. Фрески церкви Спаса Преображення XIV ст. в Ко - 13, 309 порье

Васильєв Б.Г. Реконструкція схеми розпису Успенського собору 20, 274 XII століття в Старій Ладозі

Васильєв Б.Г., Попов О.Г Полилития церкви св. Георгія в Ста - 16, 207 рой Ладозі. Дослідження та реконструкція

Васильєв Б.Г., Попов О.Г Теоретична і графічна рекон - 14,359 реконструкція фресок церкви св. Георгія ХІІ ст. Старої Ладоги Васильєв В.Л. Древній Демон і сучасний Демянск: этимо - 17, 304 логія імені і проблема локалізації

Васильєв В.Л. Літописний Клин і місто Холм Новгородської 18, 246 землі: проблеми локалізації та наступності

Васильєв В.Л., Северинов В.Д. Назви вулиць древнього Новго - 13, 192 роду. Софійська сторона

Васильєв М.І Давньоруські сани X-XV ст. (проблеми рекон - 15, 168 інструкції)

Васильєв М.І. ДО інтерпретації «нестандартного» санного за - 16, 92 лоза з IX Троїцького розкопу

Васильєв М.І Маршрути походів великих князів на Новгород 15, 271 в XII-XV ст. (До питання про шляхи сполучення між Великим Новгородом і Низовскими землями в епоху середньовіччя) Васильєв М.І. Функціональні типи середньовічних Новгород - 20, 115 ських упряжних саней: проблеми інтерпретації

Васильєв М.І., Сорокін О.М. З історії транспортних коштів 14, 178 стародавнього Новгорода

Вдовиченко М.В., Сєдов Вл.В. Архітектурно-археологічне 20, 61 дослідження західного притвору церкви Благовіщення на Ма-чині в 2005 р.

Волков І.В. Амфори Новгорода: хронологія і розподіл 19, 145 в шарі Волков І.В. Бронзова булава з розкопок 1998 р. в Новгороді

Ворожейкіна М.Є. Мшага Воскресенська - пам'ятник історії і 11, 274 археології Новгородської землі: (За результатами археологічної розвідки 1996 р.)

Гайдуков П.Г. Пам'яті Бориса Олександровича Колчина (1914- 18,368 1984)

Гайдуков П.Г. Роботи з археології Новгорода, видані в 1996 р. 11, 392 Гайдуков П.Г. Роботи з археології Новгорода, видані у 1997 р. 12, 358 Гайдуков П.Г. Роботи з археологаи Новгорода, видані в 1998 Р. 13, 395 Гайдуков П.Г. Роботи з археології Новгорода, видані в 1999 р. 14, 378 Гайдуков П.Г. Роботи з археології Новгорода, видані в 2000 р. 15, 298 Гайдуков П.Г., Дубровін Г.Є. Найдавніша дренажна труба Нов - І, 183 міста

Гайдуков П.Г., Дубровін Г.Є., Тарабардина О.А. Хронологія 15,79 Троїцького XI розкопу: (Тези доповіді)

Гайдуков П.Г., Сєдов Вл.В. Про археологічної шурфовке в квар - 14, 31 тале 38 у 1999 р.

Гайдуков П.Г., Тихонов П.І. Шурфи в Кремлівському парку 11, 10

Гайдуков П.Г., Фараджева М.М., Дубровін Г.Є. Динаміка заст - Й, 42 соток новгородської садиби Х-XV ст. (За матеріалами садиби II Троїцького розкопу)

Гайдуков П.Г., Эммерик X. Західноєвропейська товарна спін - 14, 213 цовая пломба із зображенням святого Вольфганга з Новгорода Гайдуков П.Г., Янін В.Л. Давньоруські звислі друку, зареєстрованих - 18, 137 трированные у 2003 р.

Гайдуков П.Г., Янін В.Л. Давньоруські звислі друку, від - 20, 77 трированные в 2005 р.

Гимон Т.В. ДО генеалогії новгородських літописів XIII-XV ст. 17, 231 Гіппіус О.О. ДО атрибуції новгородських кратиров і ікони «Бо - 13, 379 гоматерь Знамення»

Гіппіус О.О. ДО ідентифікації персонажів берестяних грамот 13, 366 середини XII ст. садиби Е Троїцького розкопу

Гіппіус О.О. ДО історії тексту церковного статуту Всеволода 17, 163 Горюнова В.М. Раннегончарная кераміка Новгорода: (за мате - І, 115 ріалам Троїцького X розкопу) Григор'єв Д.М. Археологічні дослідження в Новій Руссе 17, 68

2002 р.

Григор'єв Д.М. Археологічні дослідження в Новій Руссе у 18, 57

2003 р.

Григор'єв Д.М. Некрополь Троїцького собору Антониево-Дымс- 17,335 кого монастиря

Григор'єв Д.М. Некрополь Троїцького собору Антониево-Дымс- 18, 67 кого монастиря

Григор'єв Д.М. Результати розкопок 2000 р. в нижній течії р. 15, 30 Мшагі

Дубровін Г.Є. Археологічні дослідження на Микитиному 17,17 розкопі у 2002 р.

Дубровін Г.Є. Археологічні дослідження на Микитиному 18,13 розкопі у 2003 р.

Дубровін Г.Є. ДО питання про Федорівському струмку в Новгороді 17, 211

Дубровін Г.Є. Знахідки Федорівського розкопу. Спорядження всад - 16,124 ніка і верхового коня

Дубровін Г.Є. Знахідки Федорівського розкопу. Сухопутний 16,110 транспорт

Дубровін Г.Є. Середньовічні новгородські дощаті суду тур - 11, 77 ного типу з жорсткими зв'язками

Дубровін Г.Є. Суднові деталі XIV-XV ст. з Троїцького XII рас - копа 13,115

Дубровін Г.Є. Тягле населення Славковой і Коржевой вулиць 80-х 15,153 роках XVI ст. за даними писцовых і крамничної книг

Дубровін Г.Є. Фрагмент однодеревки човни XI століття з Троїцького 12,132 XI розкопу

Дубровін Г.Є., Козлова О.В., Федорук Н.С. Роботи на Нікітін - 19, 22 ському розкопі у 2004 р.

Дубровін Г.Є., Морозов В.М., Гасникова М.О., Катаєва М.О. 15,287 Судно з обської протоки Кирьяс і традиції російського річкового дерев'яного суднобудування

Дубровін Г.Є., Тарабардина О.А. Льох-льодовик XVI століття з Фе - 12,154 доровського VI розкопу

Дубровін Г.Є., Тарабардина О.А. Роботи на Федорівському VI 12,10 розкопі в 1997 році

Дубровін Г.Є., Тарабардина О.А., Тихонов П.І. Хронологія 14,183 Федорівського розкопу

Дубровін Г.Є., Черносвитов П.Ю. Новгородське судно XIII- 14,219 XIV ст.

Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева П.Р. Латуні средневеко - 14,99 вого Новгорода

Єремєєв І.І. Середньовічний Усвят. Проблеми ранньої історії 11,260 Єремєєв І.І. Слов'янський Містечко в Східному Приильменье 20, 259 Єремєєв І.І., Дзюба О.Ф. Нові дані про ранньосередньовічних 12, 241 старожитності вододілу Ловаті і Західної Двіни Єремєєв І.І., Лісіцина О.В. Комплексні дослідження у Витті - 18,34 точній Приильменье у 2003 р.

Ершевский Б.Д. Матеріали археології Дрогичина на річці За - 11,382 падный Буг в листах 80-х - 90-х роках XIX ст. Н.П.Авенариуса до Д.Я. Самоквасову: (За документами відділу письмових джерел ГИМа)

Жервэ О.В., Ліпатов А.А. Проблеми інтерпретації печі у 17, 344 ц. Благовіщення на Городище

Зайцев В.В. Новгородські денги Василя III (1505-1533 рр..) 13, 162 Зайцева І.Є. Набірний пояс з могильника Минино-П на Ку - 13, 277 бенском озері

Залізняк А.А., Янін В.Л. Берестяні грамоти з новгородських 17, 94 расопок 2002 р.

Здобин Д.Ю., Кулькова М.А., Погане О.В., Юшкова М.А. Пер - 19, 203 перші дані про технологію виготовлення та властивості кераміки Поволховья

Кирпичников А.Н., Гайдуков П.Г. Булава-«клевець» розкопок І, 186 в Новгороді

Коваль В.Ю. Амфори візантійського кола в Стародавній Русі 13, 246

Коваль В.Ю. Близькосхідна поливна кераміка з розкопок В. 138 в Новгороді

Коваль В.Ю. Візантійська поливна кераміка з розкопок в 14, 127 Новгороді

Коваль В.Ю. Східна кераміка золотоординської доби в середовищ - І, 153 невековом Новгороді

Коваль В.Ю. Східна поливна кераміка Іллінського розкопу 12, 160 Козлов О.В. Прикраси ременя, збруї і сумок східного походження - 18, 188 ходіння з розкопок у Великому Новгороді

Козлова О.В. Східні предмети побуту, ремесла і торгівлі з 19, 173 розкопок у Великому Новгороді

Колчин Б.А. Сади стародавнього Новгорода 19, 324

Конецький В.Я. ДО питання про формування культури довгих В. 213 курганів

Конецький В.Я. Малышевское городище - пам'ятка епохи похо - 17, 30 дов княгині Ольги

Конецький В.Я. Деякі питання вивчення найдавніших пахот- 14, 239 вих знарядь Новгородської землі

Конецький В.Я. Раннеславянская культура Північно-Заходу: досвід 13, 218 побудови теоретичної моделі

Конецький В.Я. Слов'янська колонізація Північно-Заходу вітчизняної 12, 226 державної історичної та археологічної літератури Конецький В.Я., Іванов А.Ю., Курочкін О.Ю., Петунов А.С., 19, 41 Торопов П.А. Продовження дослідження городища Малишевського

Конецький В.Я., Іванов А.Ю., Торопов РЄ. Дослідження Лю- 12, 32 бытинского (Малишевського) городища: перші результати

Конецький В.Я., Іванов А.Ю., Торопов РЄ. Нові дослідження- 11, 29 ня пам'яток культури довгих курганів в долині р .. Білій Конецький В.Я., Іванов А.Ю., Торопова Є.В., Торопов РЄ. Ра - 13, 19

боти обласної експедиції Новгородського університету в Новгородській області

Конецький В.Я., Курочкін О.Ю., Самойлов К.Г., Журинов І.Г., 16, 39 Іванов А.Ю Дослідження фортифікаційних споруд Малишевського городища

Конецький В.Я., Самойлов К.Г. Господарство носіїв культури 14, 261 довгих курганів: проблема структурності

Королькова Л.В. Формування мережі розселення північно-восточ - 11, 354 вих районів Новгородської землі X-XVII ст.: (Джерелознавчий аспект)

Королькова Л.В. Археологічні дослідження селища XI- 16, 64 XII ст. Петровське-3 (р. Сясь)

Королькова Л.В. Гончарна кераміка з розкопок селища Пет - 17, 287 ровское-3 (р. Сясь)

Королькова Л.В. Нові середньовічні селища, виявлені 15, 24 на території колишнього Климентівського цвинтаря в Колбеках (Пліч-ситогорский район Ленінградської області)

Королькова Л.В. Пізньосередньовічна кераміка Посясья 13, 292

Королькова Л.В. Середньовічні поселення басейну р. Сясь 14, 324 Круглова Т.В. З історії княжих шлюбів в Новгороді XII ст.: 17,218 (Про сімейних зв'язках Всеволода Мстиславича і Святослава Оль-говича)

Кузьмін С.Л. Волховские пороги в епоху середньовіччя 12, 259

Кузьмін С.Л., Михайлова Е.Р., Селін А.А., Соболєв В.Ю., Та - 13, 33 расів І.І. Роботи Північно-Західної експедиції СПбФ РНІІ ВПП у 1998 р.

Кузьміна Н.М., Філіпова Л.О Церква Іллі пророка на 12, 217 Славне: історія будівництва і попередні дослідження Лагуткина Є.В., Лагуткін О.В. Давньоруське поселення Міт - 18, 259 рошино-2 на озері Песьво

Лапшин В.А., Різдвяна Т.В. Нові знахідки берестяних 11, 304 грамот у Твері в 1996 р.

Лебедєва (Пачкунова) О.Е. Елемент насильства в побутовому поведінки - 17, 240 нді новгородців XI-XV ст.: (За матеріалами берестяних грамот Лебедєва О.Е. Коло «своїх» і найближче оточення людини 18, 93 заповіти новгородців (За матеріалами новгородських грамот на бересті XI-XV ст.)

Лінкевич В.В. Давньоруське поселення біля цвинтаря Лучани Анд - 18, 275 реапольского району Тверської області

Макаров М.О., Захаров С.Д., Суворов О.В., Зайцева І.Є., Мі - 12,48 наївши І.І. Роботи Онежско-Сухонской експедиції Макаров М.О., Захаров С.Д., Суворов О.В., Зайцева І.Є., Мі - 13, 41 наївши І.І. Роботи Онежско-Сухонской експедиції Малигін П.Д., Гайдуков П.Г., Степанов A.M. Типологія і хро - 15,82 нология новгородської кераміки XI-XV ст. (за матеріалами Троїцького XI розкопу)

Малигін П.Д., Гіппіус О.О. ДО історії Новторжского Рожде- 19, 272 ственского монастиря

Медведєва М.В. Намисто з ранньосередньовічних шарів Рюрікова 15, 53 городища (за матеріалами робіт 1998-2000 рр.)

Медведєва М.В. Науковий доробок архітектора К.К.Романова у 19, 317 архіві Інституту історії матеріальної культури

Медведєва М.В. Скляні намиста Рюрікова городища кінця I 13, 261 тис. н. е. (попередній аналіз)

Михайлов О.В. Останній шлях Василя Каліки 11, 315

Михайлов К. А. Знахідка англо-саксонського наконечника ременя на 17,154 Рюриковому городищі

Михайлов К.А. Нова знахідка візантійської пряжки на Рюрико - 19, 209 вмо городище

Михайлов К.А. Центральноазіатські ремінні прикраси 11,251 матеріалах давньоруських пам'яток X століття

Момбекова А.А., Кобозєва Є.В. Ткацький верстат першої полові - 14, 342 ни XIV ст. з Твері

Монк М., Джоунс П. Рослинні залишки в культурному шарі 13, 57 Новгорода: Результати фінальної стадії дослідження на Троїцькому XI розкопі

Мурашева В.В., Нефедов B.C. Сошники з Гнездова 16, 187

Мусін А. З рік. Єпископ Іоанн Попьян і криза церковно - 12, 195 державних відносин в Древньої Русі

Мусін О.Є. ДО питання про кордони і статус Околотка в средневе - 17,138 ковом Новгороді

Мусін О.Є. ДО історії деяких боярських родів Великого Новгорода 16, 82 Мусін О.Є. ДО проблеми автентичності даної грамоти посадника 14,315 Івана Фоміна прп. Лазарю Муромскому

Мусін А.Є. Нові дані з історичної топографії середньо - 18, 293 вікового Новгорода

Мусін О.Є. ДО інтерпретації графіто з зображенням корабля 20, 296 на цеглі з церкви Успіння на Волотовом поле 1352 р. Мусін А.Є., Торопов РЄ. Археологічні дослідження в іс - 19, 53 історичної волості Молвотицы (Маревский район Новгородської області) у 2004 р.

Мусін А.Є., Торопов РЄ. Археологічні дослідження на тер - 20, 67 риторії Новгородської волості Молвотицы в 2005 р. Мусін А.Є., Торопова Є.В., Торопов РЄ. Християнські древно - 16, 174 сти Старої Руси: (питання топографії та археологічного контексту)

Нефьодов B.C. Городища X ст. і початок «окняжения» території 12, 250 Смоленського Подвинья

Нефьодов B.C. ПРО присутність північно-західного населення Дн - 11, 225 ро-Двинськом межиріччя наприкінці I тис. н.е. (до постановки проблеми)

Новоселів Н.В. ДО питання про давніх підлогах Софії новгородської 18, 303

Носов О.М. Типологія міст Поволховья 14, 276

Носов О.М., Горюнова В.М., Дорофєєва Т.С, Михайлов К.А., Пло - 11, 25 хов О.В., Янссон І. Дослідження Рюрікова городища в 1996 р. Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Єремєєв І.І., Медведєва М.В., 17,19 Хвощинская Н.В., Юшкова М.Ю. Дослідження Рюрікова городища і поселення Шкурина Гірка у 2002 р.

Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Медведєва М.В., Михайлов К.В., 16, 12 Юшкова М.Ю. Нові дослідження на Рюриковому городищі у 2001 р.

Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Медведєва М.В., Юшкова М.Ю., Хвощинская Н.В. Роботи на Рюриковому городищі Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Михайлов К.А., Хвощинская Н.В., Янссон В. Розкопки на Рюриковому городищі Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Михайлов К.А., Янссон В. Підсумки вивчення Рюрікова городища в 1999 р.

Носов О.М., Дорофєєва Т.С, Михайлов К.В., Горюнова В.М., Хвощинская Н.В. Розкопки на Рюриковому городищі Носов О.М., Єремєєв І.І., Дорофєєва Т.С, Медведєва М.В., Хвощинская Н.В., Юшкова М.Ю. Нові розкопки Рюрікова городища і Шкуриной Гірки

Носов О.М., Ершевский Б.Д., Погане О.В. Дослідження на поселенні Прость в 1998 р.

Носов О.М., Ершевский Б.Д., Плохов О.В. ПРО роботу на поселенні Прость в 1997 році

Носов О.М., Ершевский Б.Д., Хвощинская Н.В. ПРО продовження досліджень на поселенні Прость під Новгородом Носов О.М., Михайлов К.А., Васильєв С.А., Дорофєєва Т.С, Медведєва М.В. Нові дослідження на Рюриковому городище в 2000 р.

НосовЕ.Н., Дорофєєва Т.С, Медведєва М.В., Хвощинская Н.В., 20,14 Юшкова М.А. Роботи на Рюриковому Городищі у 2005 р.

«Струйское» 15,258

Олейников О.М. Курган №4 курганної групи

(Тверська область)

Олейников О.М. Новгородські скляні браслети 15, 98

Олейников О.М. Порівняльний аналіз хімічних складів 12,182 скляних браслетів міст Стародавньої Русі

Олейников О.М. Стеклодельные майстерні в давнину: (До воп - 11, 281

росу про існування давньоруського склоробства)

Пам'ятка для учасників конференції 19, 333

Панченко А.А., Петров М.І. ДО питання про вторинному ритуальному 11,331 використанні похоронних археологічних пам'яток епохи раннього середньовіччя

Панченко О.А., Селін А.А., Яшкіна В.Б. Шановане місце уд. І, 365 Кашельково. Досвід міждисциплінарного дослідження місцевої святині

Пежемський Д.В. Поховання Троїцького XI розкопу 12, 138

Петров М.І Зображення предметів озброєння та обладунків на 17, 194 давньоруських печатках

Петров М.І Взуттєві шипи з новгородських розкопок 20, 171

Петров М.І., Овчаренко А.А. Прості новгородські луки: ре - 19, 164 конструкція і експеримент

Петров М.І., Сорокін О.М. Про розміри садиб стародавнього Новгорода 11, 54 Петров М.І., Степанов О.М Археологічні дослідження цер- 16, 15 кві Успіння на Волотовом полі

Петров М.І., Трояновський СВ. Електронна публікація «На- 14, 231 учное спадщина М.Х.Алешковского»

Петров М.І. Дослідження курганного могильника «Степанова- 12, 42 III» в 1997 р.

Петров М.І. Похоронні давнину культури псковських довжин - 11,343 вих курганів в середній течії р. Кушавера

Петров М.І. Давнину епохи раннього середньовіччя в середньому 20, 155 протягом Кушаверы: досвід культурної стратиграфії Петрова Л.І., Анкудинів І.Ю., Попов В.А. Мікротопонім 15,145 «Труба» і його локалізація на плані Новгорода

Петрова Л.І., Анкудинів І.Ю.,ФирсоваН.Д. Про культурному шарі 14,71 Новгорода другої половини XV-XVII ст.

Петрова Л.І., Трояновський СВ., Фірсова Н.Д. ПРО методику мо - 13,172 делирования палеорельефа історичної території (досвід побудови моделі палеорельефа Великого Новгорода) Платонов Є.В. Давньоруське «Правило ченцям» і шановані 17,330 джерела

Плохов О.В. Невідомі знахідки з розкопок 1940 року в Ста - 17, 292 рой Ладозі

Плохов О.В. Дослідження в 2005 р. на території Воскресенс - 20, 53 кого на Мячине монастиря

Плохов О.В., Сорокін О.М. Деталі гончарних кругів з грибо - 20, 105 видатним диском з розкопок в Новгороді

Повєткін В.І. Слово про музичної археології Росії 11, 64

Повєткін В.І. Новгород музичний по матеріалах археоло - 11, 166 гічних досліджень, знахідки 1996 р.

Повєткін В.І. Новгород музичний по матеріалах археоло - 12, 121 гічних досліджень. Польові роботи 1997 р.

Повєткін В.І. Новгород музичний по матеріалах археоло - 13, 99 гічних досліджень, сезон робіт 1998 р.

Повєткін В.І. У світі інструментальних звуків стародавнього Нов - 14, 166 міста та навколишніх міст. Матеріали археологічних досліджень 1999 р.

Повєткін В.І. В світі музики стародавнього Новгорода і Руси. Архе - 15, 59 ологические відкриття 2000 р.

Повєткін В.І. Музичне минуле Великого Новгорода і його 17, 108 округи (відкриття 2002 р.)

Повєткін В.І. Інструментальні музичні давнину, від - 18, 77 криті у Великому Новгороді в 2003 р.

ПоветкинВ.И. Звучать пристосування в побуті стародавніх нов - 19, 112 городцев: (Відкриття 2004 року)

Повєткін В.І. Старе і нове в музичній археології Сівбі - 16, 69 ро-Заходу Росії

Повєткін В.І. Звучить світ стародавніх новгородців: (Відкриття 20, 97 2005 р.)

Покровська Л.В. Комплекс ювелірних прикрас садиби В 19, 120 Троїцького розкопу

Покровська Л.В. Привески Людина кінця середньовічного Нов - 18, 161 міста: Хронологія (За матеріалами Троїцького розкопу) Покровська Л.В. Садиба Б Неревского розкопу і садиба Е Тро - 15, 67 видубицького розкопу (порівняльний аналіз комплексів ювелірних прикрас Неревского і Людина - решт середньовічного Новгорода)

Покровська Л.В. Фінно-угорські прикраси в міському уборі 14, 139 середньовічного Новгорода

Програма XVII конференції «Новгород і Новгородська зем- 17, 5 ля. Історія та археологія» (28-30 січня 2003 р.)

Пуцко В.Г. Загадкові явища в новгородській кам'яної пластиці 14, 204 Пуцко В.Г. Про іконографії ранніх новгородських амулетів-змії - 15, 134 віків Рейнолдс Е. Вивчення споруд стародавнього Новгорода: Пробне дослідження британських археологів на Троїцькому розкопі в 1998 р. Рожнятівський В.М. Астрономічні відомості в методиці дослідження системи денного освітлення Мирожского собору Рибина Є.О. ДО атрибуції загадкових середньовічних кришечок Рибина Є.О. ДО питання про початок писемності на бересті Салміна Є.В. Гідротехнічні споруди позднесредневе-кового часу на схилах р. Псковы (за даними Богоявленських розкопів 1999-2004 рр.)

Салміна Є.В. ДО питання топографії знахідок риболовецького приладдя з розкопок в Пскові

Салміна Є.В. Система зміцнення та благоустрою берега р. Псковы в позднесредневековое час: (Богоявленські розкопки 1999-2000 рр. в Пскові)

Самойлов К.Г. Палеоэкономический аналіз і вивчення древніх товариств

Самойлов К.Г. Сліди стародавньої оранки за матеріалами досліджень в Старій Руссі у 2001-2002 рр. та деякі проблеми вивчення історії землеробства

Сафарова І.А., Кобозєва Є.В., Кобозев Ю.А., Сафаров А.Р. Досвід реконструкції стародавнього рельєфу та історичної забудови одного з ділянок Затьмацкого посада р. Твері Свірін К.М. Язичницькі святилища Північно-Заходу Древньої Русі у VIII - началеХ1 ст.

Северінов В.Д. Новгородський посадник Сбыслав Якунович (1243-1255)

Сєдов Вл.В., Вдовиченко М.В., Пежемський Д.В. Архітектурно-археологічні антропологічні дослідження в церкві Благовіщення на Мячине поблизу Новгорода в 2004 р. Сєдов Вл.В., Вдовиченко М.В., Мерзлютина М.О., Пежемський Д.В. Архітектурно-археологічні дослідження Благовіщенського монастиря на Мячине в 2005 р. Секретар Л.А. Початковий період в історії новгородського Отенского монастиря: (будівельна діяльність архімандрита Харитона і архієпископа Іони)

Секретар Л.А. Втрачені монастирі Шелонской пятины (Миколаївський Голинський, Покровський Пустошский, Спаський Взвадский)

Секретар Л.А. Втрачені монастирі Шелонской пятины: Троїцький Видогощский, Миколаївський Сутоцкий, Миколаївський Струпинский

Селін О.О. ДО історичної географії Водской пятины Селін А.А., Антипов І.В., Красильникова В.М. Дослідження Тесовского загону Північно-Західної експедиції РНІІ ВПП у 1998-1999 рр.

Смирнова Л.І. ДО питання про верхній межі побутування односторонніх складових гребенів у Новгороді Смирнова Л.І. ДО питання про використання пігментів і барвників для прикраси виробів з кісткових тканин (за матеріалами розкопок у Новгороді)

Смирнова Л.І. Проколки. Хронологія та функціональне призначення

Смирнова Л.І. Етапи становлення косторезного ремесла в середньовічному Новгороді: (за матеріалами Федорівського розкопу в Плотницком кінці)

Соболєв В.Ю. Знахідки, зроблені на селище Которської цвинтар у 2002-2004 рр.

Соболєв В.Ю. Роботи II загону Північно-Західній археологічної експедиції НИИКСИ Спбду в сезоні 2003 р. Соболєва М.О. Перша знахідка празького гроша на Новгородському (Рюриковому) Городище

Соленикова Є.В. Архітектурний декор в композиції фасадів новгородських храмів 2 пол. XIV-XV ст.

Соленикова Є.В. Л.А.Мацулевич і дослідження новгородських старожитностей. Експедиція 1909-1910 рр.

Соловйов Д.І. Деякі підсумки вивчення колекції виробів з шкіри Федоровских розкопів Новгорода

Сорокін О.М., Тянина Е.А. Давньоруські дерев'яні судини з зображеннями воїнів

Сорокін П.Є. Експедиція «Айфур» триває Список основних наукових праць Н.А.Макарова Степанов A.M. «Кістяні циліндри» Степанов О.М. Дослідження 1996 р. на Славне Степанов A.M. Прості луки з розкопок у Новгороді Великому Степанов A.M. Роботи на Андріївському II в розкопі Степанов О.М Розвідка в околицях Воскресенської слободи Степанов О.М., Соловйов Д.І. Роботи на Андріївському II розкопі в сезоні 1999 р.

Степанов О.М., Петров М.І., Тарабардина О.А., Покровська Л.В. Дослідження на Козмодемьянском II розкопі в Новгороді Сухонен Мерви. Чужі зі Сходу... (Новгородський I літопис і археологічні розкопки як джерела з історії Фінляндії XIV ст.)

Тарабардина О.А. Роботи на Посольському розкопі в Новгороді у 1999 р.

Тарабардина О.А. Результати дендрохронологического аналізу 17,173 будівель Андріївських розкопок в Новгороді

Тарабардина О.А. Будівельна деревина у середньовічному Нов - 19, 133 місті (за матеріалами Троїцьких XI і XII розкопів) Тарабардина О.А. Підсумки дендрохронологического дослідження 20, 30 споруд Нікітінського розкопу у Великому Новгороді Тарабардина О.А., Степанов О.М., Сорокін О.М. Дерев'яні 18, 220 водовідвідні канали середньовічного Новгорода

Тодорова О.О. ПРО наборах намиста в камерних похованнях 18, 212

Торопов РЄ. Чорна металургія на території Приильменья у 19, 218 кінці I - початку II тис. н. е.

Торопов С.Є., Торопова Є.В. Розкопки давньоруського поселення 14, 54 у д. Нове Рыдино в 1999 р.

Торопов С. Е., Торопова Є.В. Бойова сокира XIV століття Старої 20,130 Руси (Знахідка 2005 р.)

Торопова Є.В. «ПРО значення археологічних розкопок для істо - 18, 242 рії ільменських слов'ян» - рукопис А.С.Уварова з фондів ОПІ ГИМ

Торопова Є.В. З історії археологічного вивчення Новгород - 13, 337 ської землі (Руф Гаврилович Ігнатьєв, 1819-1886)

Торопова Є.В. У витоків археологічного вивчення Новгород - 12, 334 ської землі

Торопова Є.В., Антропова Я.В., Журинов І.Г., Торопов РЄ. 15, 16 Стара Русса: археологічні дослідження на Борисоглібському в розкопі 2000 р. (результати і перспективи)

Торопова Є.В., Кожина Г.М., Антропова Я.В., Торопов С.Є., Ку - 14, 44 рочкин О.Ю. Археологічні дослідження в Старій Руссі в 1999 р.

Торопова Є.В., Торопов С.Є., Анторопова Я.В., Хохлов І.В., 17, 23 Самойлов К.Г. Підсумки археологічних досліджень на П'ятницькому і Георгіївському раскопах в Старій Руссі у 2002 р. Торопова Є.В., Торопов С.Є., Антропова Я.В., Самойлов К.Г., 18,26 Хохлов І.В. Підсумки археологічних досліджень на П'ятницькому розкопі в Старій Руссі іуд. Нове Рыдино Крестецкого району Новгородської області в 2003 р.

Торопова Є.В., Торопов С.Є., Самойлов К.Г, Доброва О.П., 19,48 М'ясникова СВ. Підсумки археологічних досліджень на П'ятницькому в розкопі Старої Руссе в 2004 р.

Торопова Є.В., Торопов С.Є., Самойлова К.Г, Доброва О.П., Ко - 20,27 лосницын П.П., Мясникова СВ. Дослідження на П'ятницькому в розкопі Старої Руссе в 2005 р. Трифонова О.М. Нові матеріали з історії церкви Успіння на Волотовом поле під Новгородом, її вивчення та реставрації Трояновський СВ. Про деякі результати розкопок в Новго - 12, 58 родском кремлі у 1992-96 рр.

Трояновський СВ. Розкоп на Добрині вулиці 14, 10

Трояновський СВ., Гайдуков П.Г., Молчанов О.О. ПРО «купечес - 17, 123 ком гаманці» з розкопок 1938 р. в Новгородському кремлі Трояновський СВ., Корчагіна Л.А., Стеценко Н.К Розкопки на 11,12 Владычном дворі Новгородського кремля

Трояновський СВ., Тарабардина О.А. Археологічні свідоцтва 18, 342 тва будівельної активності архієпископа Василя Каліки в Новгородському дитинці

Покажчик праць, надрукованих у матеріалах конференції «Нов - 20, 307 місто і Новгородська земля. Історія та археологія» (випуски 11-20, 1997-2006 рр.)/Укладач І.Ю. Анкудинів Ульянов О.М. Особливості господарського використання собак 16, 145 в древньому Новгороді: ( матеріалами Троїцького XII розкопу) Фараджева М.М. Найдавніші споруди Троїцького XI розкопу 13, 89 Фараджева М.М. Каталог дерев'яних споруд, відкритих на 17, 187 Троїцькому розкопі: структура і методика

Фараджева М.М. Пятистенные зрубні споруди стародавнього Нов - 12, 70 міста. Проблеми їх складання та еволюції: (за матеріалами Троїцького розкопу)

Фараджева М.М. Срубно-стовпові споруди середини XI ст., 12, 127 відкриті на Троїцькому XI розкопі в 1997 р.

Фараджева М.М. Типологія і еволюція зрубних будівель древ- 14, 80 нього Новгорода

Фролов А.А. Археологічне вивчення систем розселення в бас - 16, 55 сейне р. Березайки в 2001 р.

Фролов А.А. Дослідження в басейні р. Волмы в 1999 р. 14, 57

Фролов О.О. ДО локальної історії земель по верхній Волме 12, 297 Фролов О.О. ПРО маршрут «мирного походу» Івана III на Новгород 11, 320 Фролов О.О. ПРО місцезнаходження середньовічного Ситенского 15, 268 цвинтаря Деревської пятины

Фролов О.О. Про еволюцію курганної поховальної обрядовості 13, 265 бескурганную. За матеріалами могильників Волмы Фролов А.А. Розвідка в басейні р. Березайки на кордоні Нов - 17, 52 міської та Тверської областей

Фролов А.А. Розкопки давньоруського поселення Бор IV в 1998 р. 13, 24 Фролов А.А. Розкопки давньоруського селища Лубенькино 2 до 16, 47 Удомельском районі Тверської області

Фролов А.А., Степанова Ю.В. Дослідження на позднесредне- 19, 63 віковому селище Велика Лошаково I

Харалашов Б.М. Деякі аспекти формування кордону 12, 317

Псковської землі XVI ст.

Хатер Д. Використання дерева в середньовічному Новгороді - 13, 46

попередні результати

Хорошев А.С. Дитячі іграшки з Новгорода: (классификаци - 12, 82

йний огляд археологічних знахідок)

Хорошев А.С Новгородські садиби і система міського зем - 11, 37

левладения за археологічними даними

Хорошев А.С. Сідло початку XIII. з Новгорода: (Досвід рекон - 18,175

інструкції)

Хорошев А.С. Софійський патронат по Новгородській першої 11, 205

літописи

Хрустальов Д. Р. Про систему Готських дворів у Новгородській зем - 18 313

ле в ХП-ХШ ст.

Шаповалов Р. Р. Класифікація і хронологія виробів з янта - 14, 149

ря Неревского розкопу

Шаповалов Р. Р. Майстерня по обробці бурштину Федоровско - 15, 117

го V розкопу

Шаповалов Р.Г. Обробка бурштину в середньовічному Новгороді 12, 109

ШаповаловР.Г., МузычкинВ.И., ГромоваО.А., Шаповалова С.А 13, 208

Концепція музею археології в Новгороді

Шаповалова С.А. Кам'яний будинок посадника Онцифоровича в 16, 131

Неревський кінець Великого Новгорода

Шаповалова С.А., Дубровін Г.Є. Будинок XII ст. «на курячих але - 14, 195

гах» з Федорівського розкопу

Юшкова М.А. Пам'ятники епохи раннього металу в Нижньому По- 18, 233

волховье

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зорі - 16, 154

гистрированные в 2001 р.

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зорі - 12, 338

гистрированные в 1997 р.

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зорі - 14, 283

гистрированные в 1998-1999 рр.

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зорі - 17, 350

гистрированные у 2002 р.

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зорі - 19, 91

гистрированные в 2004 р.

Янін В.Л., Гайдуков П.Г. ДО 50-річчя Миколи Андрійовича Ма - 19, 5

карова

Янін В.Л., Залізняк А.А. Новгородська Псалтир - новонай - 15, 47

деиный кодекс першої чверті XI століття

Янін В.Л., Рибіна Е.А., Хорошев О.С Гайдуков П.Г, Дубровін Г.Є., Сорокін О.М. Роботи Новгородської археологічної експедиції на Троїцькому розкопі в 1998 р.

Янін В.Л., Рибіна Е.А., Хорошев А.С., Гайдуков П.Г., Дубровін Г.Є., Сорокін О.М. Роботи Новгородської археологічної експедиції на Троїцькому розкопі в 1996 р.

Янін В.Л., Рибіна Е.А., Хорошев А.С., Гайдуков П.Г., Соро - 12,5 кін О.М. Роботи Новгородської археологічної експедиції на Троїцькому розкопі в 1997 р.

Янін В.Л., Рибіна Е.А., Хорошев А.С., Сорокін О.М. Роботи 15, 5 Новгородської археологічної експедиції на Троїцькому розкопі у 2000 р.

Янін В.Л., Рибіна Е.А., Хорошев А.С., Сорокін О.М., Покров - 16, 5 кевкаючи Л.В., Степанов A.M. Археологічні дослідження в Людином кінці Великого Новгорода (Троїцький XIII і XIV розкопки) Янін В.Л., Хорошев А.С., Рибіна Е.А., Сорокін О.М. Архео - 14, 5 логічні дослідження в Людином кінці Великого Новгорода (Троїцький розкоп XII)

Янін В.Л., Хорошев А.С., Рибіна Е.А., Сорокін О.М., Стьопа - 18, 5 нов A.M., Покровська Л.В. Дослідження в Людином кінці Новгорода у 2003 р. (Троїцький XIII і XIV розкопки)

Янін В.Л., Хорошев А.С., Рибіна Е.А., Сорокін О.М., Стьопа - 17, 9 нов A.M., Покровська Л.В. Дослідження в Людином кінці Великого Новгорода в 2002 році (Троїцький XIII і XIV розкопки) Янін В.Л., Хорошев А.С., Рибина Е.А., Сорокін О.М., Стьопа - 19, 15 нов A.M., Покровська Л.В. Роботи в Людином кінці Великого Новгорода в 2004 р. (Троїцький XIII і XIV розкопки) Янін В.Л., Хорошев А.С., Рибіна Е.А., Сорокін О.М., Стьопа - 20, 5 нов А.М., Покровська Л.В. Роботи в Людином кінці Великого Новгорода в 2005 р. (Троїцький XIII і XIV розкопки)

Янін В.Л.. Гайдуков П.Г. Давньоруські звислі друку, зареєстровано 15, 179 стрированные у 2000 р. Ярмолович І.А. Кам'яний хрест з д. Теребуии на р. Мшаге 17, 323

 

«Новгород і Новгородська Земля. Історія та археологія». Матеріали наукової конференції

НОВГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПО ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

NOVGOROD STATE MUSEUM ARHAEOLOGICAL RESEARCH CENTRE

NOVGOROD AND NOVGOROD REGION HISTORY AND ARHAEOLOGY

НОВГОРОД І НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

 (Materials of the scientifical conference: Novgorod, 24-26 Jenuary, 2006)

 (Матеріали наукової конференції) Новгород, 24-26 січня 2006

Issue 20

Випуск 20

Veliky Novgorod 2006

Великий Новгород, 2006

Відповідальний редактор - академік В.Л. Янін

Редколегія: член-кореспондент РАН О.М. Носов, доктор історичних наук А.С. Хорошев

Укладач: Е.А. Рибіна

 

Вся Бібліотека >>>

Російська культура >>>

Новгородика

Новгород і Новгородська земля