Вся Бібліотека >>>

В Російський Розділ >>>

 


Склав Полковник В.К. Шенк

ТАБЛИЦІ

ФОРМ ОБМУНДИРУВАННЯ

Російської Армії


(24 наглядныхъ таблиці НОВЫХЪ ФОРМЪ)

Складено 10 травня 1910 року

 

 

 

Предисловіе

 

Розпочата въ 1906 році і нынъ закінчена реформа обмундировашя Російської армії, майже зовсім змінила ея внъшнш видъ, ввівши набагато болъе разнообразія въ формахъ отдъльныхъ частин войскъ, чъмъ це було въ попередні 25-ть лътъ, въ протягом которыхъ форма, введена ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ III, майже не мънялась.

 

Цълью настоящаго изданія є желаніе допомогти наочно розібратися у знову введенныхъ формахъ і усвідомити систему расцвътки приборныхъ суконъ, такъ какъ помъщаемыя въ приказахъ по Військовому Въдомству описашя ихъ не имъютъ самого главнаго-наочності.

 

Справедливість требуетъ сказати, що изданіе подобнаго не є новиною, але въ даний час воно - єдине, такъ какъ выпущенныя въ 1894 році «Наглядныя таблиці формъ обмундированія Россійской ІМПЕРАТОРСЬКОЇ Армії», составленныя С. Соважемь, въ даний час устаръли, издаваемыя ж Интендантствомъ „Таблиці отличія і формъ обмундированія Російської арміи" - въ продаж не поступаютъ і, кромъ того, съ 1904 року не перевидаються, одно какъ і „Ілюстроване описаніе перемънъ въ обмундируванні" не видається вже съ 1900 року.

 

Що ж стосується до изданій иностранныхъ, главнымъ образомъ издаваемаго М. Рулемь въ Лейпцигъ альбому „Die Russische Armee", то це суцільне искаженіе формъ.

 

Въ настоящемъ изданіи, гдъ представлені, главнымъ образомъ, парадна і похідна форми офицеровъ і ладі-выхъ нижнихъ чиновъ, крім наочності, переслідувалася точність изображенія формъ обмундирування, котория все звірені съ описаніями, поміщеними въ приказахъ по Військовому Въдомству і циркулярахъ Главнаго Штабу, а рівно і съ зразками Техническаго Комітету Главнаго Интендантскаго Управленія.

 

Таблицы форм обмундирования Русской Армии

Таблиці

 


Гвардійські частини:

 

1-а і 2-а Гвардійські піхотні дивізії

 

3-я Гвардійська піхотна дивізія та Гвардійська стрілецька бригада

 

Гвардійська артилерія і лейб-гвардії саперний батальйон

 

Гвардійська кавалерія (легка)

 

1-а і 2-а бригада 1-ої Гвардійської кавалерійської дивізії

 

Власний Його Імператорської Величності Конвой і Гвардійські козачі частини

 

Лейб-гвардії Зведено-Козачий полк (нижні чини)

 

Рота Палацових гренадер, Гвардійський екіпаж і похідна форма Гвардії

 

 


Армійські частини:

 

1-а і 2-а Гренадерські дивізії

 

З-я і Кавказька Гренадерські дивізії

 

Піхотні дивізії (зображена 29-а) та Шефські частини армійської піхоти

 

Шефські частини армійської піхоти

 

Стрілецькі частини

 

Драгунські полки не були раніше кирасирськими

 

Драгунські полки були раніше кирасирськими, Запасні кавалерійські полки і Кримський Кінний Її Величності Государині Імператриці Олександри Федорівни полк

 

Уланские полиці

 

Дагестанський Кінний полк, кінні дивізіони і гусарські полки

 

Гусарські полиці

 

Гусарські полиці і навчальні кавалерійські частини

 

Гренадерська, польова піша і кріпосна артилерія

 

Артилерійські парки, польова кінна артилерія, похідна форма артилерії і шифровки артилерійських частин

 

Інженерні війська

 

 


Пов'язані посилання:

Російські і радянські бойові нагороди

 

 

 

 

Вся Бібліотека >>>

В Російський Розділ >>>

 

  


При перепублікуванні посилання на Бібліограф.com.ua обов'язкове