На головну

 


«Святі реліквії» - міф і дійсність


 

святые реликвии

С.А. Арутюнов

Н.Л. Жуковська

Серія «Бесіди про світ і людину»

 


ЗМІСТ


Введення


Шах Хусейн, вах, Хусейн!


Коран Османа, борода пророка і інші реліквії ісламу


Таємниця туринської плащаниці


Останки померлих в нірвану


Реліквії релігії синто


Висновок


ВВЕДЕННЯ

 

Кожному людині в житті доводиться чути слово «реліквія», вживане в різних значеннях і різних контекстах. Нерідко трапляється й самому стикатися з різного роду реліквіями. Що ж таке реліквія? По самому стислим визначенням словника, це річ, свято береже пам'ять про минулому. Слово походить від латинського дієслова relinquere - «залишатися», від якого відбувається також і інше слово - «релікт», що означає у вузькому сенсі слова живі організми, що збереглися в незмінному вигляді від стародавніх епох, а в більш широкому - спадщина минулих епох взагалі.

 

Реліквії бувають різні. У багатьох сім'ях зберігаються успадковані від дідів і прадідів речі. Їх бережуть як сімейні реліквії. Якщо власники цих речей були видатними людьми, то ці речі потрапляють в музеї і стають реліквіями, представляють цінність і інтерес для багатьох. Є загальнонаціональні реліквії, є реліквії важливі і цінні для окремих організацій та установ - навчальних закладів, військових частин, заводів, фабрик, інститутів, колгоспів, радгоспів і т. д.

 

В витоки патріотизму кожного народу важливе місце займають і з повним правом називаються священними ті чи інші предмети, які пов'язані з найважливішими подіями його історії. Найчастіше вони знаходяться в музеях. Достатньо згадати музеї військової слави, яких чимало в нашій країні, де зберігаються бойові знамена часів громадянської та Великої Вітчизняної воєн, особисті речі героїв, які віддали своє життя за Батьківщину.

 

Але є реліквії і іншого роду - релігійні реліквії, яким притаманний ряд особливостей. По-перше, історична реліквія тому і исторична, що вона справжня, в той час як справжність релігійних реліквій в більшості випадків ніяк не доводиться і найчастіше питання про це навіть не ставиться. По-друге, релігійні реліквії спрямовані на підтримання особливого емоцій роду, на роздмухування сліпої відданості встановленням церкви, містицизму, а дуже часто і самого крайнього фанатизму.

 

З реліквіями, як правило, пов'язані самостійні та своєрідні культи, існуючі всередині релігій. Культ реліквій найбільш характерний для суспільств з высокоорганизованными релігійними системами.

 

Три релігії, які прийнято називати світовими - буддизм, християнство, іслам, мають досить велике число реліквій. Кожна з цих релігій розпадається на течії, напрямки, секти, які в ході свого історичного розвитку так і не змогли столковаться один з одним ні за концептуальним проблемам віровчення, ні тим більше з питань культової практики, а тому і реліквії у кожного з них найчастіше свої власні.

 

Апологети церкви, богослови різних релігій спираються на реліквії і пов'язані з ними перекази, щоб створити видимість історичності й автентичності тих положень своєї канонічної літератури, які наукове релігієзнавство пояснює спадщиною інших, більш ранніх культів, висхідним до найдавніших пластів первісної міфології. Тому для розуміння сутності релігійних переказів важливо розкрити реальне значення реліквій, час і обставини їх виникнення.

 

Будь-яка реліквія - це частина історії. Справжні історичні реліквії є для нас свого роду документами, німими, але красномовними свідками подій тієї чи іншої епохи. Релігійні реліквії іноді (як, наприклад, мумії ченців) прямо відбивають історичну реальність, в інших, більш частих випадках (як Зуб Будди, Коран Османа) зовсім не є тими предметами, за які їх приймають віруючі. Але і вони відображають якусь історичну реальність, а саме ту обстановку, ті ідеологічні настрої, які сприяли їх появі. Цим релігійні реліквії та інтересу»! для людей, охочих знати історію людства у всьому її різноманітті.

 

В цій книзі йтиметься лише про кількох реліквіях. Автори свідомо не зупиняються на таких християнських реліквіях, до«до святі мощі, різного роду предмети, пов'язані з культом Христа, широко шанованими у католицизмі. Про них написано досить багато і навряд чи є сенс повторюватися.

 

З християнських «священних предмета»» розглянуто лише один - туринська плащаниця, що й понині викликає багато суперечок. Що ж стосується інших реліквій, про яких розповідається в книзі, то про них широкому читачеві відомо небагато. Тому вони і привернули увагу авторів, що зробили спробу скинути з них містичний покрив, розповівши про історію їх походження, про те, як використовувалися і використовуються вони в цілях зміцнення релігійної віри.

 


  

На головну

 

Акваріумні рибки Рибалка