Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Колекція рефератів

Мистецтво та культура


Ділова етика

 

Умови формування цивілізованої етики

 

Етику підприємництва формують, насамперед, самі підприємці, різні державні інститути, засоби масової інформації та ін. Для того, щоб підприємницька етика формувалася не в розріз із суспільними моральними принципами, ідеологія бізнесу повинна ґрунтуватися на таких поняттях, як свобода, право, пропаганда, стабільність, співробітництво. Розглянемо ці поняття докладніше.

Свобода. Прийнятна тільки для демократичного суспільства, де співіснують політична та економічна свобода, свобода слова, друку і вибору, вільне ціноутворення, вільна конкуренція, свобода вибору економічного суб'єкта, рівність фізичних і юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і т. п.

Право. Повага До закону, дотримання законів, нормативне встановлення загальних правил поведінки, що регламентують діяльність підприємців, формування загальних моральних цінностей у сфері ринкових відносин.

Пропаганда. Тісна співпраця із засобами масової інформації, засудження корупції, тіньового бізнесу, нечесної конкуренції, створення образу успішного ділового а, що володіє високими моральними принципами.

Стабільність. Стабільність законодавства, сильна і чітко працююча виконавча влада, парламентські засоби політичної боротьби.

Співробітництво. Створення професійних об'єднань підприємців, які будуть виконувати функцію неупереджених арбітрів при оцінці рівня моральності входять до них корпорацій та у разі порушення підприємницької етики будуть застосовувати найжорсткіші заходи.

 

 

Висновок

 

Як ні сумно, але вітчизняні підприємці ще не влилися в єдину систему правил взаємини людей у сфері підприємництва. Будемо сподіватися, що співвітчизники-підприємці візьмуть на озброєння досвід зарубіжних бізнесменів, включаться в правила ринкової гри, будуть виконувати етичний кодекс.

У попередніх розділах реферату були розглянуті проблеми, виявлені підприємницької етики. Тепер можна в загальному розглянути норми поведінки, які і складають основу етичного кодексу підприємця.

В основі бізнесу має лежати не тільки прагнення збільшити капітал, але і Бажання приносити користь іншим в цілому, суспільству; привносити в бізнес творче начало.

Поважати професіоналізм і компетентність. Розуміти і підтримувати тих, хто хоче і вміє працювати, прагне до самореалізації.

Розуміти необхідність чесної конкуренції, шанобливо ставитися до іншим підприємцям. Поважати закони, державну владу, будь-яку власність, соціальний порядок.

Прагнути до нововведень, цінувати культуру й освіту, брати активну участь в розвитку науки і техніки, виступати в підтримку екологічних товариств.

Приймати остаточне рішення самостійно, але перекладаючи відповідальність на підлеглих.

Планувати роботу так, щоб вона не йшла врозріз з особистими цілями співробітників.

Терпимо ставитися до недоліків інших, ніколи і нікого не принижувати.

Дотримання підприємницького етикету, культура спілкування, доскональне знання своєї справи, ввічливість, коректність, почуття міри у всім і деякі інші «атрибути» ділової людини - гарантія половини успіху в підприємницькій діяльності. Знання і дотримання етичного кодексу, зацікавленість в успіху не тільки особистого, але і вітчизняного бізнесу і здоровий азарт у справах привернуть увагу зарубіжних підприємців, які прагнуть розширити сферу свого бізнесу, стануть тим «елементом», який допоможе нашій країні придбати економічну стабільність і піднятися на більш високий рівень на міжнародному ринку.

  

Зміст >>>