Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Колекція рефератів

Мистецтво та культура


Ділова етика

 

Чесна конкуренція

 

У міжнародному підприємництві вже давно виробилися певні правила «ринкової гри», тобто в практиці підприємців існує загальноприйняте поведінку на ринку. Правила такої гри не виходять за рамки етичної поведінки ділових партнерів, хоча когось зі сторони вони можуть образити. Наприклад, у сфері підприємництва вироблені свої правила гри, які чимось нагадують гру про покер, де гравець намагається блефувати, тобто, кажучи простою мовою, бреше. Але цю брехню не можна назвати тією брехнею, як розуміємо її ми, оскільки кожен учасник гри, по-перше, теж блефує, по-друге, всі гравці знають, що прямодушність і відвертість тут неприйнятні. У покері, як і в бізнесі, сильний елемент випадковості, але до переможцем стає той, хто грає з неабияким мистецтвом. Виграє той, хто досконало знає правила гри» уміє глибоко проникнути в психологію партнера, має залізну витримку і здатність миттєво, л ефективно реагувати на будь-яку ситуацію, яка обіцяє виграш., яку Мило надала фортуна. Блеф гравців не піддається осуду, так як «брехня» заради виграшу вважається цілком правомірним, адже в грі кожен грає сам за себе. Непогана карткова комбінація на руках - це полпобеды. Спокійний, с. залізною витримкою гравець, у якого значно гірша комбінація на руках, може тільки своєю впевненістю змусити суперника засумніватися в перемозі.

Звичайно, етика покеру відрізняється від етичних ідеалів цивілізованих міжособистісних відносин. Гра закликає насторожено> недовірливо ставитися до партнера, ігнорує претензії на дружбу. В основі гри лежить хитрий розрахунок, навмисне приховування справжньої сили і намірів. Не можна засуджувати покер за його правила* так як в будь-якій грі, будь то фехтування чи шахи, є обманний хід, удаваний випад. Точно так само не можна засуджувати правила гри, вироблені у сфері підприємництва. Адже поняття «справедливо» і • «несправедливо» трактуються тут зовсім не так, як трактувалися б суспільною мораллю.

Для прикладу можна навести деякі ситуації, в яких підприємець може опинитися в скрутному становищі саме через того, що прийняті ним рішення будуть відповідати поняттям про «справедливості» у моральних традиціях суспільства, але будуть цілком прийнятними у сфері підприємницької діяльності. Хоча деякі рішення можуть бути засуджені і в цій «грі», але все буде залежати від особистих якостей бізнесмена, його честолюбства.

1. Підприємець періодично зустрічає свого ста

рого знайомого, який працює в конкуруючій фірмі і

за плечима якого безліч розробок. Знайомий хоче

при своїй фірмі відкрити філію, яким буде керувати.

Керівництво фірми вважає, що керівна посада

буде віднімати у цінного кадра багато сил і відволікати від раз

розроблення нових проектів. Підприємець давно мріяв «пе

ретащить» старого знайомого у свою фірму. Підвертає

ся зручний випадок. Як вчинити?

2. Керівник фармакологічної фірми вважав, що

1 випускає корисний для здоров'я товар. Але ознайомившись

з останніми науковими дослідженнями, з'ясував, що нове покоління заспокійливих таблеток, яке приносить істотний доход, негативно впливає на психіку хворих. Як йому вчинити?

3. Фірма за допомогою досліджень удосконалила

один з товарів, що випускаються. Удосконалення вияви

лось дуже незначним, тобто товар не виявився «але

винкой» для споживача, але на упаковці й у рекламі товару

наполегливо звучить таке твердження. Підприємець уве

рен, що «новинка» принесе неабиякий прибуток. Як йому бути?

4. Підприємець знає, що в конкуруючій, силь

ной фірмі відкрилася вакантна посада начальника відділу

ла. Його колишня дружина, з якою у нього збереглися теплі

відносини, проходить конкурс і одержує цю посаду: У

підприємця відкривається рідкісна можливість узна

вать про новинки товару конкуруючої фірми з перших

рук. Як йому вчинити?

5. У підприємця існує мережа дилерів. У одне

го з найбільш результативних продавців фірми почалися

проблеми в сім'ї - рівень .его продажів значно знизив

ся. Коли нормалізується його сімейне життя - неясно, але

поки фірма втрачає велику кількість продажів. У підпри

нимателя виникає юридична можливість ліквідувати

нылапную цього дилера торгову привілей і замінити його

Як йому вчинити?

6 - Начальник відділу маркетингу пропонує підприємцю провести соціологічне опитування серед споживачів тойара конкуруючої фірми, щоб дізнатися відгуки про товар конкурента. Щоб не «засвітитися» він пропонує Провести це інтерв'ювання під ім'ям неіснуючого нешкідливого «Інституту по дослідженню маркетингу». Як вчинити?

Лажі малої кількості таких прикладів досить, щоб зрозуміти, що створені ситуації можуть вирішуватися по-різному. Якщо порівнювати сферу підприємництва з покером, го підприємці стають учасниками гри, яка Проводиться за особливим епічним канонами, а її кінцевий результат - отримання прибутку.

Бажаючи досягти успіху і бізнесі, потрібно навчитися долати перешкоди, домагатися бажаних результатів напівправдою і недомовками, якщо є необхідність ** вводити конкурента в оману. Витончена гра і блеф - ось та комбінація умов, що допомагає досягти успіху, сколотити стан і прорватися до влади.

Що Ж стосується етики в конкурентней боротьбі, то вона повинна бути чесною, шахрайство неприпустимо. Підприємець, ведучий «брудну гру», ніколи не Досягне успіху, у нього не буде хорошого і гідного партнера. Авторитет підприємця - успіх його бізнесу. А завоювання авторитету - довгий, складний і трудомісткий процес.

Можна обдурити замовника один раз, але навряд чи вдасться «провернути*» таке ж дільце вдруге. Ображений замовник поділиться результатами угоди з підприємцями по бізнесу, й навряд чи хтось: - небудь з ш зажйет еьш> ЖмшУ" святим. А з таким ставленням навряд чи до підприємцю-брехунові потечуть численні замовлення, що обіцяють солідні доходи. Прогноз такий: фірма-обманщик дуже скоро розвалиться, так як співпрацювати з нею ніхто не буде.

  

Наступна сторінка >>>