Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Колекція рефератів

Мистецтво та культура


Основні поняття про етикет

 

Поняття про етикет

 

Етикет - слово французького походження. До етикету зараховують правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві. В основі етикету лежать правила поведінки, які є загальними, оскільки вони дотримуються не тільки представниками якогось даного суспільства, але і представниками самих різних соціально-політичних систем, існуючих а сучасному світі. У кожній країні в етикет вносяться свої поправки і доповнення, обумовлені суспільним ладом країни, специфікою її історичного будови, національними традиціями і звичаями.

Розрізняють кілька видів етикету, основними з яких є:

придворний етикет - строго регламентований Порядок і форми обходження, установлені при дворах монархів;

дипломатичний етикет - правила поведінки Дипломатів і інших офіційних осіб при контактах один з одним на різних дипломатичних прийомах, візитах, переговорах;

військовий етикет - звід загальноприйнятих в армії правил, корм і манер поводження військовослужбовців у всіх сферах їхньої діяльності;

загальногромадянський етикет - сукупність правил, Традицій і умовностей, які виконуються громадянами при спілкуванні один з одним.

Більшість правил дипломатичного, військового і загальногромадянського етикету тією чи іншою мірою ідентичні Відмінність полягає лише в тому, що в дипломатичному етикеті від точності дотримання правил етикету дипломатами залежить престиж країни, яку вони представляють. Недотримання правил етикету може привести до ускладнень у взаєминах держав.

В міру змін умов життя людства, росту освіти і культури одні правила поведінки застарівають, інші коректуються або замінюються новими, Те, що раніше вважалося непристойним, стає загальноприйнятим, і навпаки. Але вимоги етикету не є абсолютними: дотримання їх залежить від місця, часу й обставин. Поводження, неприпустиме в одному місці і за одних обставин, може бути доречним в іншому місці і за інших обставин.

Норми етикету, на відміну від норм моралі, є умовними і носять характер неписаного угоди про те, що в поводженні людей є загальноприйнятим, а що ні. Кожна культурна людина повинна не тільки знати і дотримуватися основних норм етикету, але і розуміти необхідність визначених правил і взаємин. Уміння правильно поводитися в суспільстві полегшує встановлення контактів, сприяє досягненню взаєморозуміння, створює стійкі взаємини.

Тактовна і вихована людина поводиться у відповідності до норм етикету не тільки на роботі та на офіційних церемоніях, але і вдома. Зустрічаються і такі люди, які на роботі, зі знайомими і друзями ввічливі, попереджувальні, а вдома ж із близькими не церемоняться, грубі й нетактичны. Це говорить про невисоку культуру людини і погане виховання. Справжня ввічливість, в основі якої лежить доброзичливість, обумовлюється почуттям міри і такту, що підказує, що можна, а чого не можна робити при тих чи інших обставинах.

Сучасний етикет регламентує поводження людей у побуті, на службі;, у громадських місцях і на вулиці, у гостях і на різного роду па офіційних заходах - прийомах, церемоніях, переговорах.

Отже, етикет - дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моральності, моралі, вироблених протягом багатьох століть життя всіма народами.

  

Наступна сторінка >>>