Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Колекція рефератів

Мистецтво та культура


Іслам

 

Завоювання світу

 

Цікаво те, що в багатовікових зіткненнях ісламу з християнством, маздеизмом та іншими релігіями іслам майже завжди виходив переможцем. У більшості країн Середземномор'я (Північна Африка, Єгипет, Сирія, Мала Азія), він витіснив преобладавшее тут раніше християнство. На Кавказі більшість народів до поширення ісламу дотримувалися християнства, пізніше багато з них прийняли іслам (черкеси, кабардинці, аджарці, частина осетин і абхазів). Різні народи християнського віросповідання, що населяли Балканський півострів, були звернені в іслам. З вищенаведених прикладів видно, що масового і добровільного звернення якого-небудь мусульманського народу в християнство історія не знає. Цей факт можна пояснити хіба що доступністю і простотою навчань ісламу, зрозумілістю народним масам.

З кінця XIX ст. для ісламу настає якісно новий jTan. Б мусульманському світі починається рух за реформацію ісламу, одночасно створюється перша міжнародна мусульманська організація - Всесвітній ісламський конгрес. У другій половині XX ст, у звільнених країнах намічаються різні концепції так званого «третього шляху*, які істотно відрізняються як or капіталістичного, так і соціалістичного; виникають мусульманські партії, організації, ліги, які відіграють важливу роль у політиці; модернізуються доктрини класичного ісламу; проводяться заходи по реалізації і пропаганди оновлених концепцій; проводиться *исяамизашя*> населення в ряді країн Азії та Африки і багато іншого. На сьогоднішній день налічується безліч організацій, що пропагують іслам, діють як. на урядовому, так і на неурядовому рівні, відкрито неабияку кількість релігійних навчальних закладів, ісламських банків і страхових компаній, що працюють місіонерські організації, на місцях створюються ісламські громади, яким виявляється сильна підтримка, і багато іншого.

  

Наступна сторінка >>>