Вся електронна бібліотека >>>

 Ділова психологія

 

 

 

Ділова психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Стиль управління колективом

 

Стиль управління колективом - це інтегральна характеристика індивідуальних особливостей і здібності особистості керувати, а також частіше всього застосовуваних нею способів і засобів управлінської діяльності, які системно характеризують її здібності та особливості вирішення управлінських завдань.

В стилі - цій досить ємною характеристикою особистості керівника - знаходять відображення достоїнства і недоліки, її сильні і слабкі якості.

В літературі по теорії і практиці управління колективом ми знаходимо досить широкий спектр стилів сучасного керівника. Дамо їм коротку характеристику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УПРАВЛІННЯ. Соціологія управління: від групи до команди

Підручник для вузів. Соціологія управління: від групи до команди. Розділ: Економіка. ... 9.2. вивчення психологічного клімату колективу.

 

...робочої групи (трудового колективу) як об'єкта управління

Колектив краще функціонує, якщо його члени відрізняються один від одного за віком і статтю. З іншого боку, ряд фахівців галузі управління персоналом менеджменту вважають...

 

Управління персоналом. Керівник в системі управління персоналом

Керівник - посадова особа, на яку офіційно покладені функції управління колективом і організації його діяльності.

 

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРУП завдання управління...

Автори школи адміністративного управління вважали, що формальна група повинна бути порівняно невеликою.

 

...і типи характерів. Для ефективного управління колективом...

Для ефективного управління колективом і вирішення управлінських завдань менеджер повинен вміти розбиратися в характерах людей, знати основні типи працівників.

"Менеджмент

 

...персоналом. Соціальна психологія розглядає колектив...

У чому згуртованість колективу залежить від стадії його зрілості. Таких стадій, які необхідно враховувати в управлінні персоналом, виділяють п'ять.

 

Групи методів управління. Будь-економічний механізм вимагає...

У разі використання економічних методів управління колектив розпоряджається матеріальними фондами самостійно, так само як і отриманим доходом (прибутком)...

 

Теорія груп елементи соціальної психології. Поняття команди....

...виконання формальною групою суспільно-значущої роботи виділяють поняття «трудовий колектив». ... Ефективність управління персоналом пропорційна ефективності...

 

Вивчення психологічного клімату колективу. Підрахунок результатів.

Соціологія управління: від групи до команди. Розділ: Економіка. 9.2. вивчення психологічного клімату колективу.

 

Види груп. Реальні групи людей, що реально існують...

Члени однієї групи можуть бути членами інших груп. До змісту книги: Соціологія управління: від групи до команди.

 

...до роздумів. Ст. Зігерт і Л. Ланг* приводять правила управління...

...колективу, адекватним методом управління яким є демократичний, колегіальний, груповий метод, стиль управління «У». Технологія управління групою...

 

...персоналом. Ефективність діяльності робочої групи і колективу

2.1. стиль керівництва (типові способи управління та офіційного спілкування керівника) ... Якими ж основними шляхами забезпечується ефективна робота колективу?

 

Синектическая група - це колектив людей, які за своїм складом...

13.3. Формування і діяльність синектичних груп. Синектическая група - це колектив людей, які за своїм складом...

 

Вивчення згуртованості колективу. Показники ціннісно...

Соціологія управління: від групи до команди. Розділ: Економіка. 9.4. вивчення згуртованості колективу (показники ціннісно-ориентационного...

 

Змістовна структура соціології управління. Сутність...

• формування груп у системі управління за соціологічними ознаками ... До змісту книги: Соціологія управління: від групи до команди.

 

Типи команд. Дослідники ще не прийшли до єдиної типології команд....

Соціологія управління: від групи до команди. ... проектна (дослідна група, група планування, інженерна група, цільова група)

 

Введення у соціологію. управління розвиток наук «Соціологія»...

В соціології акцент робиться на цілеспрямований вплив на колективи людей для організації і ... До змісту книги: Соціологія управління: від групи до команді.

 

Фактори впливають на групову динаміку. Для ефективного управління...

Для ефективного управління групою керівнику необхідно знати змінні, що впливають на груповий процес.

 

Згуртованість групи. К.Левин визначав згуртованість як результат...

Высокосплоченной вважається група, члени якої відчувають сильну тягу один до одного. ... До змісту книги: Соціологія управління: від групи до команди.

 

Структура групи і проблема лідерства. Голова. Організатор....

Соціологія управління: від групи до команди. ... Різні члени групи займають різні позиції в групі, усвідомлюють і виконують різні ролі.

  

До змісту: Ділова психологія. Курс лекцій