Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Ключі до авторським опитувальником

 

Ключі до авторського опитувальника визначення особливості активізації рефлексії

1. Шкала брехні.

Питання 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 35 (відповіді (Б) - брехня)

2. Ступінь загальної рефлексивності.

Питання: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 33

За відповіді (А) - 2 бали

(Б) - 1 бал

(В) - 0 балів

3. Ступінь рефлексивності в предметної області.

2, 6, 24, 32 (контрольна функція)

(А) - 2 бали, (Б) - 1 бал, (В) - 0 балів;

Питання: 3 - (Б) - 2 бали; (А) - 0 балів;

8 - (А) - 2 бали; Б) - 0 балів;

3а. Частота активізації рефлексії в предметної області.

Питання 2, 6, 24, 32, 3, 8 (обробка як в пункті 3)

16, 19, 26 (конструктивна функція)

(А) - 2 бали; Б) - 1 бал, (В) - 0 балів;

Для визначення схильності до певного виду рефлексії за цією шкалою знаходиться відношення загального числа набраних балів по всім питанням до загального числа питань у шкалі;

4. Ступінь рефлексивності в соціально-психологічній сфері. Контрольна функція.

Питання: 10, 11, 12, 14, 15, 22

За відповіді: (А) - 2 бали

(Б) - 1 бал

(В) - 0 балів

Питання 3,30 (А) - 2 бали, (Б) - 0 балів:

Питання 8,28 (Б) - 2 бали, (А) - 0 балів;

4а. Частота активізації соціально-психологічної рефлексії.

Питання 10, 11, 12, 14, 15, 22 (обробка як в пункті 4)

Конструктивна функція:

За відповіді (А) - 2 бали

(Б) - 1 бал

(В) - 0 балів

Питання 28 (А) - 2 бали.

 

Для визначення схильності до певного виду рефлексії за цією шкалою знаходять відношення загального числа набраних балів по всім питанням до загального числа питань;

Зіставляються відносини, отримані при підрахунку балів за третьою і четвертою шкалами. Якщо великим виявляється ставлення за третьою шкалою - випробуваний схильний до предметного виду рефлексії; якщо за четвертою - випробуваний схильний до соціально-психологічної рефлексії.

 

Інтерпретація отриманих даних:

Схильність до предметної рефлексії в більшій мірі пов'язана з адекватністю міжособистісної та внутрішньоособистісний рефлексії. Тобто схильність аналізувати способи вирішення завдань може розглядатися як непрямий показник більш високого рівня розвитку соціально-психологічної рефлексії. Фактично, це означає, що людина, що звертається в складних для нього ситуаціях до аналізу змісту дій, а не їх призначення, змісту, насправді цей адекватніше самий сенс собі уявляє.

Навпаки, схильність до рефлексії в соціально-психологічній сфері пов'язана з меншою адекватністю всіх рівнів особистісної рефлексії та зацикленностью на використанні контрольної функції рефлексії в ситуації, коли необхідна конструктивна функція.

На основі отриманих даних був зроблений висновок про захисної функції схильності рефлексії у соціально-психологічній сфері. Цей захисний механізм - є вид раціоналізації, а виражається він удається до постійного підтвердження власних рефлексивних очікувань або фіксації на певному відношенні до ситуації натомість переходу до предметно-рефлексивної позиції по відношенню до власної діяльності.

Схильні до предметної рефлексії також частіше демонструють активізацію конструктивну функцію предметної рефлексії (тобто такі досліджувані воліють при виникнення проблем в пізнавальній і творчій діяльності не контролювати і перевіряти використовуються відпрацьовані прийоми, а самостійно конструювати нові).

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"