Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Стан психічної напруженості

 

Стан психічної напруженості виникає в ускладнених умовах діяльності, до яких належать: обмеження часу на виконання якої-небудь роботи, ситуації підвищеної відповідальності - іспити, змагання, необхідність діяти в присутності начальства, а також брак інформації.

Стан психічної напруженості залежить від умов діяльності і в той же час сама впливає на її ефективність. Помірне психічне напруження характеризується підвищеною активністю, хорошим самопочуттям, вмотивованістю на досягнення високих результатів. Підвищена напруга супроводжується почуттям дискомфорту, розгубленості і зазвичай призводить до зривів діяльності.

Існує певна закономірність між успішністю діяльності та рівнем психічної напруженості. Вперше вона була виявлена в експериментах Йєркса і Додсона в 1908 р. В цих експериментах вивчали залежність швидкості навчання від сили мотивації. Мотивація, особливо мотив уникнення покарання, є однією з причин виникнення стану напруженості. Виявилося, що найбільш успішне научіння відбувається при помірній мотивації. Слабка і занадто сильна мотивація збільшують час навчання. Ця закономірність справедлива як для пацюків, курчат і кішок, так і для людини. Оптимум мотивації розрізняється для завдань різного рівня складності. Для більш складних завдань цей оптимум зазвичай нижче.

Сучасні дослідження вітчизняних психологів (Ст. Л. Марищук, Е. А. Милерян, К. К. Платонов та ін) показали, що окрім загальних закономірностей впливу напруженості на поведінку і ефективність діяльності існують і індивідуальні відмінності в реагуванні. Найбільш часто виділяють чотири форми поведінки в екстремальних умовах:

1. Напружений тип поведінки проявляється в загальній загальмованості, скутості, напруженості та імпульсивність дій і рухів. Люди з таким типом поведінки в стресових умовах (іспит, очікування важливих результатів, відмови в роботі приладів) кусають губи, їх увага прикута до випадкових об'єктів, на несподівані або емоційно значущі фактори вони сильно реагують і імпульсивно, діють гарячково і хаотично.

2. Гальмівний тип поведінки характеризується майже повною загальмованістю дій в несподіваних, відповідальних або емоційних ситуаціях.

3. Боязкий тип поведінки полягає в тому, що людина у відповідальних ситуаціях відмовляється від виконання своїх функцій. Спостерігаються апатія, пасивність, прагнення ухилитися від будь-якого втручання в хід подій.

4. Прогресивний тип поведінки. Існує така категорія людей, які в екстремальних умовах досягають найбільшої ефективності діяльності. Ці люди як би самі шукають небезпеки. Складності їх надихають, додають оптимізму, підвищують працездатність, мобілізують фізичні і психічні сили.

Психологи бачать три основні способи профілактики підвищення психічної напруженості:

психологічний відбір осіб для діяльності в екстремальних умовах;

виховання емоційних, моральних і вольових якостей особистості, які сприяють можливості управління психічними станами;

створення сприятливого психологічного клімату і оптимізація умов діяльності.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"