Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Увагу

 

Актуальні, особистісно значущі стимули виділяються увагою. Вибір здійснюється з усіх сигналів, доступних сприйняттю в даний момент. Сприйняття пов'язане з прийомом і обробкою інформації, що надходить від усіх органів почуттів. Увагу обмежує лише ту її частину, яка буде реально оброблена. Прикладом обмеження сприйняття є процес впізнання кількох об'єктів, що перебувають у полі зору. Якщо об'єкти невідомі, то впізнання другого відбувається тільки після того, як був пізнаний перший. По відношенню до відчуттів, сприймання та мислення увага виконує регулюючу функцію: воно визначає те, що буде сприйняте і усвідомлено.

Що ж визначає вибірковість або спрямованість уваги? Існує дві групи факторів:

1. Фактори, що характеризують зовнішню структуру подразників, тобто фізичні параметри сигналу: його інтенсивність, частота, новизна.

2. Фактори внутрішнього походження: відповідність інформації, що надходить потребам людини, його емоційного стану, актуальність даної інформації. Недостатньо автоматизовані дії також вимагають підвищеної уваги.

З цих факторів слідують способи підвищення уваги: через зовнішню організацію сигналу через приведення інформації у відповідність з мотиваційно-потреб сферою особистості і емоційним станом.

При організації уваги через «зовнішнє» потрібно пам'ятати наступне:

1. Виклад парадоксального випадку або суперечливого твердження підвищує увагу. Використання чинника новизни особливо важливо в діяльності, де можливо розвиток стомлення, а високий рівень відповідальності. Поєднання монотонності з підвищеною готовністю діяти, як це буває в операторських професіях з управління важливими об'єктами (атомними станціями, ракетними установками, повітряним і залізничним транспортом тощо), призводить до розвитку емоційної напруженості. Остання викликає стомлення, знижує ефективність дії в потрібний момент. Активізація уваги в цих випадках сприяє зняттю напруженості. Тому в монотонної діяльності рекомендується використання сигналів різної модальності, зміна темпу роботи, введення несподіваних сигналів.

2. Значиму інформацію необхідно посилювати, для цього її можна повторити кілька разів або виділити якимось способом. В розмові можна зробити вигляд, що щось забуте, а потім повернутися і вставити значуще зауваження.

3. Неповне подання змісту також привертає увагу. Варто сказати, що далі буде нецікаво, важко, як відразу зростає інтерес до недоговоренному. І саме це запам'ятається. При використанні даного прийому спрацьовує механізм особистої включеності.

4. Систематизація матеріалу, періодичне підведення підсумків та структурування інформації також ефективний спосіб організації уваги.

Використання внутрішніх факторів для залучення уваги:

1. Представлений матеріал повинен відповідати особистим інтересам слухачів. Коли цього немає, то кожна людина зайнятий своїми думками, і переконання або розмови у цьому випадку ні до чого не призводять. Наші співрозмовники в кращому випадку покиває головою і забудуть, про що їх просили.

2. Не рекомендується починати розмову зі своїх проблем або своєї теми. Слухачів треба підготувати, а для цього слід починати зустріч на полі співрозмовника, з урахуванням його, а не ваших інтересів. Намагайтеся задавати питання, які вимагають не односкладових відповідей типу: «так-так», «так», «ні», а розгорнутих. Складні відповіді допомагають заволодіти увагою співрозмовника.

Описані способи організації уваги стосувалися тих ситуацій, коли ми намагаємося організувати увагу інших людей. Це необхідно в ділових переговорах, педагогічній роботі або світській бесіді. Але не менш значущою для нас організація власної уваги. Для цього слід визначити, якими властивостями воно володіє. Основні характеристики уваги: концентрація, стійкість, розподіл, переключення й обсяг.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"