Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Розділ 1. ПСИХОЛОГІЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ

 

Психологи психоаналітичного та гуманістичного напрямків часто використовують поняття «повсякденне життя». Що ж стоїть за цим поняттям і чому нам захотілося його використовувати в нашій книзі?

Буденна життя - це повсякденне життя людини, включає різні сторони його життя, цілісної динаміці її щоденного розвитку. У живого життя навіть дві ситуації ніколи не повторюються, тому не можна упускати з виду специфічні передумови і життєві обставини при поясненні поведінки і вчинків людини. Треба спиратися на заклик Іммануїла Канта: «Май мужність користуватися власним розумом».

Оскільки практична психологія повинна доходити до конкретної життєвої практики, необхідно шукати і давати людям психологічний інструмент, який їм буде корисний у всіх сферах життєдіяльності. Антон Штангль у книзі «Мова тіла» з підзаголовком «Пізнання людей у професійному та повсякденному житті» зробив упор на те, що повсякденне життя - це як би приватне, повсякденне життя людини, а професійна - це включеність у певний трудовий процес.

В повсякденному житті люди проявляють себе більш спонтанно, тобто зовсім вільно і природно, без всякого гальмування або розрахунку, що говорити або що робити, а роблять так, як наказують або пропонують їх почуття, прагнення. Звідси і переживання власної особистості найінтенсивніше. Цю інтенсивність можна спостерігати у дітей, які повністю включаються в гру. А подивіться на оратора, який весь у своїй промові і її предмет: сила його прояви, сила «випромінювання», впливу максимальна! «Наша особистість, наше індивідуальна самість виходить далеко за межі того, що наше усвідомлене мислення, наше свідоме Я може розпізнати і зрозуміти» (А. Штангль).

В залежно від соціальних умов і обставин на будь-якому суспільстві, в тому числі і в нашому, формуються на рівні буденному житті стереотипи і міфи, які йдуть глибоко в підсвідомість людини і часто їм не усвідомлюються. Психологи, аналізуючи життя людей у нашому суспільстві, виявили синдром «хворого» мислення - стереотипи і міфи, які міцно увійшли в нашу свідомість і підсвідомість. Ці стереотипи і міфи формувалися десятиліттями і сьогодні нерідко заважають нам у рішенні соціальних проблем, так і проблем повсякденного життя. Основні стереотипи: «вождізм» - орієнтація на вождя, «лозунговое мислення», нетерпимість до суперечностей, невміння прогнозувати розвиток... стереотипи заважають людям спокійно і діловито розбиратися в життєвих ситуаціях, не впадаючи в крайності і в істеричний стан, коли «всі геть», а що натомість - невідомо.

То саме закладено і в міфах, дуже нагадують російські народні казки про Омелька, який лежачи на печі хотів, щоб виконувалися всі його бажання.

Щоб люди могли включитися в нове життя, треба будувати новий менталітет, долаючи старі стереотипи і міфи в буденній свідомості. І практична психологія повинна допомогти людям розібратися в собі, в інших людях і дати психологічну свободу людині в повсякденному житті.

В цілісної картини життя людини можна виділити 3 основні сфери його діяльності - трудової, сімейно-побутову та досугову, пов'язаних з задоволенням основних потреб життєзабезпечення.

В порівняльному плані сімейно-побутова і дозвіллєва сфери відрізняються меншими можливостями соціального контролю, більш прихованим механізмом функціонування всіх тих процесів, які пов'язані з інтимними взаєминами людей.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"