Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Школа людських відносин

 

Школа людських відносин виникла як реакція на нездатність інших управлінських підходів усвідомити людський фактор як основний елемент ефективності діяльності організації. Двох учених Е. Мейо і М Фоллет - можна назвати найбільшими авторитетами у розвитку школи. М. Фоллет першою визначила управління як«забезпечення виконання роботи за допомогою інших людей». По суті, це те, що зараз називають «персонал-технології».

Знамениті дослідження Е. Мейо, відомі як «Хотторнські експерименти» (вони проводилися в компанії «Уэстрн Електрик» в місті Хотторне), відкрили нове напрям у теорії управління. Первісною завданням експерименту, проводилося в руслі робіт з наукової організації праці, було визначення впливу освітлення на продуктивність праці. Робочих розділили на дві групи. Для однієї групи - експериментальної - освітлення збільшили, а для інший - контрольної - залишили колишнім. На превеликий подив дослідників продуктивність праці зросла в обох групах. Те ж саме відбулося, коли освітлення було зменшено. Значить, саме освітлення не чинило значного впливу на продуктивність праці. На другому етапі експерименту групі робочих підвищили заробітну плату, ввели додаткові перерви, створили умови для спілкування. Продуктивність праці зросла. За міру поліпшення умов праці навіть при скороченні чистого робочого часу вироблення зростала. Вчені пояснили це зниженням стомлення. Але коли повернули початкові умови праці, вироблення залишилася на колишньому високому рівні. Для з'ясування причин цього факту було проведено опитування учасників експерименту, в результаті чого було встановлено, що на продуктивність вплинули не фізичні умови праці, а якийсь «людський фактор». Сформувалася невелика структура групи, положення (статус) працівника якої залежить від його особистісних якостей і поведінки, між працівниками склалися особисті відносини, покращилися відносини з керівником, зросла задоволеність працею.

Е. Мейо зробив висновок, що головною причиною зміни продуктивності праці стала незапланована і неконтрольована керівництвом перебудова соціальних відносин. Важливою причиною підвищення продуктивності праці стало і зміна форми контролю. Під час проведення експерименту майстри контролювали робочих менш жорстко, ніж зазвичай. Відсутність жорсткого контролю сприяло більш усвідомленому виконанню роботи. Цей висновок поклав початок дослідженням стилів керівництва на виробництві.

Організацію почали розглядати як щось більше, ніж логічне впорядкування працівників, що виконують взаємозалежні завдання. Важко переоцінити внесок школи «людських відносин» у розвиток управлінської науки, та все ж оптимізація взаємин не є універсальним засобом підвищення ефективності діяльності організації.

Соціальні і психологічні чинники завжди роблять на продуктивність праці величезний вплив, але вплив це розгортається на тлі матеріальних, фізичних та організаційних факторів, які не можна скидати з рахунків.

Подальші дослідження психологів дозволили глибше зрозуміти причини фактів, описаних теорії людських відносин. Управління стало враховувати все більш широкий спектр психологічних особливостей особистості і індивідуальності кожного працівника. Багато психологів, які займаються питаннями управління, вийшли за рамки теорії людських відносин, сосредоточившейся насамперед на налагодження міжособистісних відносин. Стали вивчатися різні аспекти соціального взаємодії, влади й авторитету, лідерства та мотивації, особистісних особливостей і культури. Основною метою цього підходу стало підвищення ефективності діяльності організації за рахунок реалізації особистісного потенціалу працівників. Такий психологічний підхід став особливо популярний з 60-х років. З цього часу промислова соціальна психологія і психологія управління почали бурхливо розвиватися й у нашій країні. Як і більш ранні школи, цей підхід відстоював єдиний і найкращий спосіб вирішення управлінських завдань. Але, як показує практика, єдиного, самого кращого, універсального підходу до управління не існує.

На цей висновок ґрунтується сучасна школа управління - «Наука управління». Організація розглядається як відкрита система, що складається з декількох підсистем. Важливим для управління, яка являє собою безперервний процес, є зв'язки між елементами всередині організації, так і зв'язку організації із зовнішнім середовищем. Так як зв'язки між елементами і стан елементів постійно змінюються, методи та концепції управління повинні відповідати конкретним ситуаціям. Щоб врахувати все різноманіття чинників та мати можливість їх прогнозувати, керувати ними, приймати оптимальні управлінські рішення, необхідно використовувати кількісні методи, і насамперед математичне моделювання. Поява і розвиток сучасної школи управління, ситуаційного підходу багато в чому стало можливим завдяки комп'ютеризації.

Розвиток управлінської науки - це еволюційний розвиток. Сучасний менеджмент увібрав у себе і продовжує розвивати і поглиблювати всі кращі ідеї і досягнення різних підходів. Нижче коротко сформульований вклад різних шкіл і напрямів у теорію і практику управління.

 

Школа наукової організації праці:

 

1. Використання наукового аналізу для визначення найбільш ефективних способів виконання трудових операцій.

2. Професійний відбір та професійне навчання;

3. Створення навчального інструменту та обладнання.

4. Систематичне використання матеріального стимулювання.

5. Відокремлення управлінської праці від виконавчої.

 

Адміністративна школа управління:

 

1. Розвиток принципів управління.

2. Опис функцій управління.

3. Систематизований підхід до управління всією організацією.

 

Школа людських відносин і психологічний підхід:

 

1. Розробка методів оптимізації міжособистісних відносин для підвищення продуктивності і задоволеності працею.

2. Використання психологічних знань в управлінні. Розуміння необхідності створення в організації умов для реалізації особистісного потенціалу кожного працівника.

 

Школа науки управління:

 

1. Поглиблення розуміння складних управлінських проблем завдяки розробці і застосування моделювання.

2. Застосування кількісних методів при прийнятті управлінських рішень.

3. Розробка ситуаційного підходу.

 

Отже, не існує універсального «самого кращого» способу управління. В кожній конкретної ситуації найкращим способом управління є той, який забезпечує досягнення організацією її цілей.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"