Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Рівні управління

 

Вертикальне поділ праці приводить до формування рівнів управління. Зазвичай в організації можна визначити, на якому рівні знаходиться один керівник порівняно з іншим. Організації можуть мати різне число рівнів управління в залежно від цілей, завдань, розмірів, формальної структури й інших зовнішніх і внутрішніх факторів. Незалежно від того, скільки існує рівнів управління в конкретній організації, керівників традиційно ділять на 3 категорії.

Керівник низової ланки - цей рівень управління знаходиться безпосередньо над конкретними виконавцями робіт. Велика частина керівників взагалі і інженерів зокрема - це керівники низової ланки. Робота керівника низової ланки є напруженою і наповненою різноманітними діями. Вона характеризується частими переходами від одного завдання до іншого, стислістю дій. Часовий період для реалізації рішень, прийнятих майстром, також дуже короткий. Більше половини робочого часу керівники низового ланки проводять у спілкуванні. Найбільше вони спілкуються зі своїми підлеглими, трохи з іншими керівниками низової ланки і набагато менше зі своїм начальством.

Керівник середньої ланки координує і контролює роботу низових ланок. За останнім часом середня ланка значно зросла чисельність і значущості.

Характер роботи середньої ланки значно варіюється від організації до організації, але в основному ці керівники беруть участь у процесі прийняття рішень: визначають проблеми, починають обговорення, дають рекомендації щодо організації діяльності. Керівники середньої ланки часто очолюють підрозділи організації - начальники служб, головні спеціалісти.

За даними досліджень, близько третини робочого часу керівники середньої ланки проводять на самоті. Велика частина спілкування у них проходить у формі бесід з іншими керівниками середньої та низової ланок.

Вищий організаційний рівень - керівники вищої ланки. Цей рівень набагато менше інших. Навіть у самих великих організаціях їх всього кілька людей. Вони відповідають за прийняття рішень, найважливіших для організації. Сильні керівники вищої ланки часто визначають вигляд організації. Робота керівника вищої ланки характеризується великою напруженістю, високим темпом і величезним об'ємом. Вона не має чіткого завершення: організація продовжує діяти, зовнішнє середовище продовжує змінюватися, завжди існує ризик невдачі. Успішно діючі керівники вищої ланки в складних організаціях у всьому світі цінуються дуже високо.

Найважливішою характеристикою організації, на думку Р. Л. Кричевського, є організаційна культура. Цей термін охоплює велику область явищ духовного і матеріального життя колективу: домінуючі в ньому моральні норми і цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, манеру співробітників одягатися і встановлені стандарти якості продукції продукції і т. д. З проявами організаційної культури члени соціальної організації стикаються практично на кожному кроці, ледь переступивши поріг підприємства, фірми, установи. Вона зумовлює адаптацію новачків і поведінка ветеранів, знаходить відображення у певній філософії управлінського ланки, насамперед вищих керівників, реалізується в конкретної стратегії організації.

Одним з ознак розвиненої організаційної культури є наявність у колективу своєрідного ділового кредо - певної сукупності основних цілей, що стоять перед ними. Фактично ділове кредо організації - це концентроване вираз її філософії і політики, в першу чергу проголошуваних і реалізуються, звичайно, адміністрацією, вищим керівництвом. Важлива складова ділового кредо - поведінковий кодекс, що орієнтує людину в організації на цілком визначене ставлення до неї, до роботи, колег, самому собі. Ділове кредо викладається у спеціальних брошурах, його основні положення регулярно повторюються на зборах, вивішуються на стінах адміністративних і виробничих приміщень.

Ось, наприклад, принципи становлять стрижень усієї діяльності компанії «ІБМ»:

1. Кожна людина заслуговує поваги.

2. Кожен покупець має право на найкраще обслуговування, яке тільки можливо.

3. Домагатися досконалості в усьому.

Ці принципи прості і зрозумілі, вони доступні будь-якому службовцю компанії і оточені настільки глибоким шануванням, що надають саме безпосередній вплив на кожний крок і всю політику компанії.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"