Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Глава 5. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Сьогодні кожній освіченій людині відомий термін «менеджмент». Трактується він досить широко, тому розглянемо це поняття більш детально. Менеджмент розуміють як:

1. Вид діяльності по управлінню людьми і їхньою роботою.

2. Уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи інтелект, здібності, навички, мотиви поведінки інших людей.

3. Галузь знань, самостійну наукову дисципліну, що допомагає ефективно керувати людьми.

4. Збірне від менеджерів, найманих керуючих - певну категорію людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. В умовах ринкової економіки цей шар перетворюється в досить впливову суспільну силу.

Менеджмент необхідний і в спорті, і в шоу-бізнесі, і у сфері виробництва. Управління саме в цій сфері ми присвятимо цю главу і поговоримо про менеджмент як теорії і практиці управління організаціями.

Дійсно, здійснюючи діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства в товарах і послугах, люди, як правило, працюють не поодинці, а об'єднуються в організації, якими треба управляти. Організація, по суті, і стала тим фактором, який зумовив появу та існування менеджменту.

Що таке організація і чому нею треба керувати?

Американські фахівці в галузі менеджменту М. X. Мескон, М. Альберт та Ф Хедуори на основі вивчення й аналізу світової практики управління різними організаціями малого і великого бізнесу та узагальнення теоретичних основ науки управління пропонують прості і ясні визначення основних понять сучасного менеджменту, допомагають зрозуміти суть різних концепцій та підходів до управління, роль та значення психології в управлінні, розкривають таємниці управлінської праці.

Вчені вважають, що організацією може вважатися група людей, яка задовольняє трьом обов'язковим вимогам:

1. Наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи.

2. Наявність принаймні однієї мети, яку приймають як загальну члени даної групи.

3. Наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягти значущої для всіх мети.

Таким чином, організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети.

Існують формальні і неформальні організації або структури організацій. Формальна організація створюється з волі керівництва. І як тільки вона створена, вона стає соціальним середовищем, де люди взаємодіють не тільки так, як наказано, а на основі особистих симпатій, антипатій і бажань.

 

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"