Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Етапи підприємницької діяльності

 

Етапи підприємницької діяльності можна розрізняти на рівні макро-, мікро соціуму, і на рівні окремого індивіда.

В діяльності окремих підприємців виділяються стадії: пошук нової ідеї, її оцінка; складання бізнес плану; пошук необхідних ресурсів; управління створеним підприємством.

На стадії пошуку нової ідеї відбувається планомірний або мимовільний відбір інформації зі спілкування з людьми, аналізу преси і літератури, усвідомлення потреб суспільства і власного оточення. Здійснюється ітеративний синтез: потреби товариства співвідносяться з науковими методами та існуючими технологіями.

Складання бізнес-плану - це визначення сегмента ринку (акція може відбуватися і в голові підприємця), його розміру, рассчитывание та осмислення основних характеристик сегмента: складання плану маркетингу: виробничого плану та фінансового забезпечення.

Пошук ресурсів передбачає уявлення, що головне, що другорядне в справі з моральної, технічної, економічної, інтелектуальної точки зору. На цій же стадії здійснюється контроль і корекція планів з ідеєю.

Стадія управління підприємством передбачає роботу з організаційними структурами, керівництво людьми, утримання в конкурентному середовищі, оцінка потенціалу та створення капіталу для відтворення. Підприємці в цей момент затівають інша справа, залишаючи підприємство на менеджерів - управлінців-професіоналів.

Кожна стадія супроводжується контактами з різними людьми, у яких можна знаходити соціальний ресурс успіху підприємства. Тому для підприємця важливо удосконалюватися у мистецтві міжособистісного та ділового спілкування і спеціальних психологічних методи прийняття рішення.

Психолог Рощин наводить такі критерії успевающего підприємця:

- Орієнтація на власний аналіз.

- Власна оцінка всієї поточної інформації.

- Мала схильність конформним впливів.

- Прагнення прогнозувати.

- Природний інтелект плюс висока професійна підготовка.

- Ерудиція.

Всесвітньо відомі фірми були порівняні за багатьма критеріями. З 62 залишили 15, рівні за такими показниками:

- Економічні успіхи за 20 років.

- Стабільність зростання.

- Вимірювання інноваційності.

- Швидкість реагування на конкурентний ринок. Серед фірм переможниць були і такі: Проктер енд Гембел, Боїнг, Ай Бі-СІ та ін.

Кращих з кращих підприємницьких фірм відрізняло наступне:

- Орієнтація на час (випереджальна, передова тактика поведінки, що випереджає).

- Близькість до споживача («найкраща реклама - задоволений покупець», Г.Форд).

- Автономія (своє внутрішнє творчість).

- Продуктивність через людей

- Спеціалізація

- Децентралізації влади

- Відмінна якість товару.

- Високоякісне обслуговування.

- Гнучкість (здатність швидко реагувати при зміні попиту).

- Кваліфікований менеджмент.

- Чесність і порядність у веденні справ.

- Конкурентоспроможність.

Ми питали в анкетуванні, від чого залежить успіх підприємців (вибірка - 570 людей, 1993). Респонденти назвали такі причини.

- Розмір початкового капіталу.

- Використання нових технологій.

- Відповідність запитам споживачів.

- Вміння обійти перешкоди в законі.

- Виробництва якісного товару.

- Здібності генерувати ідеї.

- Знання законодавства.

- Уміння покладатися на свої сили.

- Працездатність.

Підприємці ці причини вказали в іншому ранговом порядку. На першому місці по важливості у них були названі фактори капітал і знання (законодавства і інші). На другому - відповідність запитам споживача і використання нових технологій, на третьому - працездатність і вміння покладатися на свої сили, на четвертому місці - підтримка держави та виробництво якісного товару.

Як бачимо, підприємці цінують працю. Коли респонденти вказували фактори виходу з економічних труднощів, лише у підприємців в перших ранги стояла працездатність, додаток зусиль, інші групи респондентів пересунули фактор «праці» низько.

Таким чином, підприємництво в суспільстві твориться людьми, які «трохи не так, як інші, поводяться», коли є необхідність діяти, щоб вижити в умовах нової господарської ситуації.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"