Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Особистісні якості

 

Особистісні якості розвиваються й формуються в діяльності під безпосереднім впливом соціального оточення. Здатність людини протистояти небезпеці, особливо у відносних професіях, це значною мірою результат індивідуального розвитку. У центрі уваги дослідників психологічних факторів виробничого травматизму виявилася особистість у всьому різноманітті її властивостей.

Перший тест Р. Хана був спрямований на оцінку емоційної врівноваженості випробовуваних і ґрунтувався на вимірах сенсомоторної реакції поступово ускладнюються умовах. Випробуваним пропонувалося натискати кнопку при появі світлового сигналу; якщо ж одночасно зі світловим подавався звуковий сигнал, кнопку натискати не слід. По ходу випробування темп подачі сигналів поступово зростав, і, нарешті, виникала ситуація, при якій спочатку було важко, а потім просто неможливо впоратися з поставленим завданням. Неврівноважені індивіди, як показали досліди, особливо емоційно реагували на складність завдань і впадали в паніку.

Другий тест, використовуваний Р. Ханом, оцінював здібності випробовуваних до взаємодії з великим числом факторів і виділення головного з них. Серед розкиданих на плакаті у випадковому порядку цифр потрібно знаходити потрібні і вказувати їх у заданій послідовності. Таким чином, представлялася можливість виділити людей, які відчувають труднощі в розподілі і концентрації уваги на важливому об'єкті.

Третій тест був спрямований на оцінку витримки і терпіння випробовуваних, які повинні були протягом години складати відповідні цифри. В таких дослідах у людей з достатньою витримкою зазвичай виявляється поступове зниження точності і швидкості виконання дій. Випробовувані ж з недостатнім терпінням до відомого моменту діють успішно, але потім у них різко наступають і зростають емоційні зрушення, результаті яких вони швидко втрачають здатність продовжувати випробування.

Четвертий тест призначений для оцінки схильності до ризику. Випробування проводилося у спеціально виритого для цього рову, на дні якого були розкидані осколки розбитих пляшок. Випробуваному спочатку надавали можливість заглянути в рів і переконається в тому, що падіння туди - справа малоприємна. Потім його відводили приблизно на відстань 5 метрів від рову, зав'язували очі і пропонували підійти до краю рову. Якщо випробуваний з першого кроку виявляв обережність або ж, навпаки, сміливо крокував до самого краю рову і його доводилося в останній момент утримувати від падіння, то в обох випадках, по думку Р. Хана, він був схильний до нещасних випадків. Захищеними вважалися ті, хто зробивши сміливо 2-3 кроки вперед (скільки вони вважали безпечним), далі зупинялися і їх неможливо було змусити зрушитися з місця.

Наведений перелік досліджень ролі психофізіологічних якостей у схильності травматизму є далеко не повним. Аналогічні дослідження в даний час проведені практично у всіх галузях промисловості. Узагальнюючи їх результати, перерахуємо найбільш важливі психофізіологічні показники, визначають схильність до травматизму:

якість перцептивних процесів («полезалежність-поленезалежність»),

якості уваги;

рівень сенсомоторної координації;

особливості темпераменту.

Всі ці показники випливають із самої фундаментальної характеристики людини - властивостей його нервової системи. Властивості нервової системи є суто природним якістю людини. Але при цьому ніяк не можна забувати, що людина є саморегулюючою системою, здатної в процесі життя і діяльності виробляти якості, що дозволяють йому певною мірою компенсувати свої недоліки і повніше використовувати свої переваги в обраній діяльності.

Зазначені властивості можуть бути досліджені в умовах, не пов'язаних з виробництвом, при допомогою спеціальних тестів. Причому дослідники відзначають, що люди, у яких часто траплялися травми, вже сам процес тестування сприймають більше емоційно, ніж ті, хто не мав травм.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"