Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Морфологічний аналіз

 

Морфологічний аналіз створений швейцарським астрофізиком Ф. Цвикки, предсказавшим з допомогою цього методу існування нейтронних зірок. Сутність морфологічного аналізу полягає в прагненні систематично охопити всі (відомі або хоча б найголовніші) варіанти структури вдосконалюється об'єкта. У совершенствуемом об'єкті аналізуються характеристики і основні вузли або елементи, для яких складається перелік можливих виконань; вибираються найбільш цікаві їх поєднання. Найзручніше виконувати аналіз за допомогою багатовимірної таблиці, званої морфологічним ящиком, в якому вибрані характеристики або елементи відіграють роль осей. Основним недоліком методу є надзвичайно велика кількість можливих комбінацій. Так, наприклад, якщо на 10 основних осях розглянути по 10 варіантів, то число можливих комбінацій становить 1010. Варіанти можуть бути отримані на ЕОМ. Але серед цієї маси, в основному слабких, а іноді взагалі безглуздих поєднань, дуже складно знайти єдине «сильне» рішення. Даний метод ефективний для нескладних систем з малим числом комбінацій або коли потрібно знайти ефективні способи реалізації вже знайденого рішення.

Підвищити ефективність пошуку можна, якщо заздалегідь сформулювати навідні запитання (метод контрольних питань).

Всі згадані методи, розроблені винахідниками-практиками, підвищували ефективність практичної винахідницької діяльності, але не відповідали на питання, як з'являються нові ідеї. Не досягли успіху в цьому питанні і вчені-психологи, що досліджують творчість.

Необхідний був інший підхід. В його основу було покладено вивчення технічних систем, їх розвитку, а також історико-технічні матеріали, передусім патентного фонду. Вивчення цих матеріалів показало, що життєздатні винаходу, змінюють вихідну систему відповідно до законів розвитку технічних систем. Знання цих закономірностей дозволяє різко звузити зону пошуку, замінивши вгадування науковим підходом. Практично єдиною, заснованої на цьому підході методологією пошуку нових рішень, є ТРИЗ, що забезпечує позитивні результати, доступна для масового застосування і не впливає шкідливо на психіку. Основними механізмами ТРВЗ є алгоритм рішення винахідницьких завдань (АРИЗ) і система стандартів на рішення винахідницьких завдань. У ТРИЗ є свої методи і прийоми, основним з яких вважається вепольний аналіз (Речовина - ПОЛе). Веполь - це мінімальна модель технічної системи, що відображає самі основні елементи, наприклад, виріб, інструмент і енергію (поле), необхідну для впливу інструменту на виріб. Модель складної системи зводиться до суми веполей, але для ефективного використання ТРВЗ необхідні універсальні цілісні знання на фундаментальному рівні, що не дається традиційним вищою освітою. Напевно, це є основною перешкодою для масового впровадження ТРВЗ. Широта знань на рівні розуміння сутності дозволяє швидко і комплексно оцінити взаємозв'язки і знайти оптимальне рішення, що забезпечує істотне підвищення ефекту порівняно з рішеннями, знайденими методами проб і помилок. Цікаво, що таке ефективне рішення може широко використовуватися в різних системах та інших галузях техніки.

ТРИЗ може розглядатися як поглиблення функціонально-фізичного аналізу систем. Максимальна ефективність може бути досягнута там, де використання ТРВЗ носить не епізодичний характер, а охоплює весь цикл виробництва - від проектування нового виробу до його модернізації. Такий підхід реалізується в рамках системи функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Суть ФВА полягає в наступному: застосування системного підходу для виявлення, по можливості, всіх зайвих витрат (трудо-, енерго-, матеріаломісткість тощо) в існуючих або проектованих технологіях або пристроях; застосування методів інженерної творчості, спрямованих на підвищення функціональних характеристик і зниження витрат всієї системи; чітка ефективна організація робіт. Цей перелік підкреслює багатоплановість інженерного творчості.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"