Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Глава 2. СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

 

Спілкування - одна із сторін способу життя людини, не менш суттєва, ніж діяльність. Саме в спілкуванні люди фізично і духовно творять один одного. За словами К. С. Станіславського, спілкування передбачає «зустрічний струм», взаєморозуміння та взаємодію між людьми.

Спілкування - особлива самостійна форма активності суб'єкта, яка проявляється у формуванні відносин між людьми, в обмін уявленнями, образами, ідеями в самому процесі спілкування. В спілкуванні розкривається суб'єктивний світ однієї людини для іншої. Якщо б люди були абсолютно тотожні за психічним якостям і властивостям, спілкування було б не потрібне, а якщо б вони були абсолютно різними, воно було б неможливим. З точки зору розвитку особистості в процесі спілкування діалектично поєднуються дві протилежні тенденції:

1. Особистість прилучається до життя суспільства і соціальної групи.

2. Відбувається відокремлення особистості, формується її індивідуальна різноманітність. Особистість прагне зберегти і розкрити в процесі спілкування свою індивідуальність.

Спілкування - це надзвичайно тонкий і делікатний процес взаємодії людей як спеціальними засобами (мова, міміка тощо), так і будь-якими проявами активності. Будь-яку дію або предмет можуть виявитися залученими в процес спілкування. У спілкуванні найбільш різноманітно розкриваються індивідуальні особливості людини, і воно ж завжди вбирає у свою тканину особливості іншого людини, часу, обставин. Спілкування має свої функції, канали, засоби, види та типи, фрази.

Спілкування виконує три основні функції: 1 - інформаційно-комунікативну; 2 - регулятивно-комунікативну; 3 - емоційно-комунікативну.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"