Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Базові властивості особистості

 

Базові властивості особистості - це сплав її вроджених і набутих у процесі виховання та соціалізації рис.

Головною рушійною силою розвитку індивідуальності є її програмуючі властивості - спрямованість, інтелект і самосвідомість. Індивідуальність володіє власним внутрішнім психічним світом, самосвідомістю і саморегуляцією поведінки, формуються та діють як організатор поведінки «Я».

Б. Р. Ананьєв представляв індивідуальність як єдність і взаємозв'язок властивостей людини як індивіда, суб'єкта діяльності й особистості.

Розглянемо ці властивості трохи докладніше. Людина з'являється на світ як індивід, якому закладені природні властивості, що розвиваються за певною генетичній програмі. Первинними властивостями індивіда є віково-статеві та індивідуально-типологічні (конституція, властивості нервової системи тощо), вторинними - динаміка психофізіологічних функцій (темп психічних реакцій, емоційність) і структура фізіологічних потреб (їжа, рух, сон, інформація) як потреби самозбереження.

Інтеграцією природних властивостей є темперамент і задатки. Індивід формує і себе реалізує в діяльності. Розуміння людини як суб'єкта діяльності включає три основних компоненти: свідомість як відображення дійсності; діяльність як перетворення реальності і творчість як створення чогось нового і оригінального. У діяльності формуються: пізнавальна сфера психіки (сприйняття, пам'ять, мислення, увага), вольова і емоційна.

Вихідними характеристиками для особистості є статусно-рольові і ціннісні орієнтації, на базі яких формуються мотивація та спрямованість, характер людини.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"