Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Рекомендована література

 

1. Ананьєв Б. Р. Проблеми сучасного людинознавства. М., 1977.

2. Бодалев А. А. Сприйняття і розуміння людини людиною. М., 1982.

3. Брунер Дж. Психологія пізнання. М., 1977.

4. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник з психодіагностики. Київ, 1989.

5. Виготський Л. С. Розвиток вищих інтелектуальних функцій. М., 1960.

6. Грановська Р. М., Березная І. Я. Інтуїція і штучний інтелект. Л., 1991.

7. Вундт Ст. Психологія душевних хвилювань. М., 1984.

8. Грановська Р. М. Елементи практичної психології. Л., 1988.

9. Кон В. С. У пошуках себе: Особистість і її самосвідомість. М., 1984.

10. Леонтьєв А. Н. Діяльність, свідомість, особистість. М., 1975.

11. Ломов Б. Ф. Питання загальної, педагогічної та інженерної психології. М., 1991.

12. Цибуля А. Н. Мислення і творчість. М., 1976.

13. Леонгард К. Акцентуирование особистості. М., 1980.

14. Мерлін в.с. Нариси теорії темпераменту. Перм, 1973.

15. Нікіфоров Р. С. Самоконтроль людини. Л., 1989.

16. Новіков Ст. Ст., Забродін Ю. М. Психологічне управління. М., 1992.

17. Орлов Ю. М. Сходження до індивідуальності. М., 1991.

18. Платонов К. К. Структура і розвиток особистості. М., 1986.

19. Пономарьов Я. А. Психологія творчості. М., 1976.

20. Рибалко Е. Ф. Вікова та диференційна психологія. Л., 1990.

21. Рейховский Я. Експериментальна психологія емоцій. М., 1979.

22. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. М., 1946.

23. Симонов П. В. Темперамент характер - особистість. М., 1984.

24. Теплов Б. М. Вибрані праці. М., 1985.

25. Тутушкина М. К., Ронгинский М. Ю. Практична психологія для керівників. Л., 1992.

26. Франкл Ст. Людина в пошуках сенсу. М., 1990.

27. Фрейд З. Лекції по введенню в психоаналіз. М., 1989.

28. Фромм Е. Мати чи бути. М., 1986.

29. Хейкхаузен X. Мотивація і діяльність: Т. 1, 2. М., 1986.

30. Чехов А. П. Собр. соч.: Т. 1. М., 1974.

31. Юнг К. Психологічні типи. М., 1924.

32. Jleitman Н. Psychology. 3 rd. New York, 1991.

33. Берн Е. Введення в психіатрію й психоаналіз для непосвячених. М., 1992.

34. Блум Ф., Лейзерсон А,, Хофстедтер Л. Мозок, розум і поведінку. М., 1988.

35. Шадриков Ст. Д. Діяльності і здібності. М., 1994.

36. Зімбардо Ф. Сором'язливість. СПб., 1995.

37. Рефлексія в науці і навчанні. Новосибірськ, 1989.

38. Зейгарник Б. В. Опосередкування і саморегуляція в нормі і патології // Вісник МГУ.Серия 14.1981.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"