Вся Бібліотека >>>

  

 

Всесвітня історія

Культура стародавнього Риму


Європа

  

 

 

«КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ». В 2-х томах

 

Том 1

 

РЕДКОЛЕГІЯ:

доктор історичних наук Ю. К. КОЛОСОВСЬКА

доктор історичних наук

A. В. ПАВЛОВСЬКА

доктор історичних наук

Е. М. ЩХАЕРМАН

Кандидат історичних наук

B. М. СМИРИН

Відповідальний редактор

доктор історичних наук

Е. С. ГОЛУБЦОВА

  

Двотомник з історії культури стародавнього Риму - перший в радянської історіографії узагальнюючий працю, в якому римська культура в цілому постає як певний історичний феномен, тісно пов'язаний з еволюцією соціально-економічного базису. В 1~му томі висвітлюються політичні, наукові, релігійні, юридичні уявлення римлян, питання державного і приватного права, показана роль поезії в римській культурі. Завершує тому голова про римському мистецтві.

 

 

Видавництво «Наука», 1985 р.

ПЕРЕДМОВА

 

ВВЕДЕННЯ

 

Глава перша. Від громадянина до підданому

1. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА

2. КРИЗА І ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ

3. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

4. КРИЗА 3 СТОЛІТТЯ

 

Глава друга. ДО СВІТОВОЇ РЕЛІГІЇ

1. НАЙДАВНІША РИМСЬКА РЕЛІГІЯ

2. КЛАСИЧНА РИМСЬКА РЕЛІГІЯ ДЕРЖАВИ

3. НА ШЛЯХАХ ДО СВІТОВОЇ РЕЛІГІЇ. РЕЛІГІЯ ІМПЕРІЇ

 

Голова третя. Римське право

 

Голова четверта. Місце науки в системі світогляду

1. «КНИЖКОВЕ ЗНАННЯ ПЛІНІЯ І СЕНЕКИ

2. НАУКОВА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА У II Ст. Н. Е.

3. МЕДИЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

4. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМІЯ, ГЕОГРАФІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ

5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО РАННЬОЇ ІМПЕРІЇ. АГРИКУЛЬТУРА КОЛУМЕЛЛИ

6. ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ

7. УЯВЛЕННЯ ПРО НАУКУ В МАСОВОМУ СВІДОМОСТІ. ПАРАДОКСОГРАФИЯ

 

Голова шоста. РИМСЬКЕ МИСТЕЦТВО

1. ВИТОКИ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА

2. СТАНОВЛЕННЯ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА

3. РОЗКВІТ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА (1-2 СТ.)

4. КРИЗА РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА (III-IV СТ.)

 

 

«КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ». В 2-х томах

 

Том 2

 

РЕДКОЛЕГІЯ:

доктор історичних наук Ю. К. КОЛОСОВСЬКА

доктор історичних наук

A. В. ПАВЛОВСЬКА

доктор історичних наук

Е. М. ЩХАЕРМАН

Кандидат історичних наук

B. М. СМИРИН

Відповідальний редактор

доктор історичних наук

Е. С. ГОЛУБЦОВА

  

У другому томі розглядаються деякі аспекти римської культури в цілому, бається характеристика окремих регіонів римського світу (Галлії, дунайських провінцій, Малої Азії, Єгипту) і досліджується проблема взаємодії та синтезу римської й місцевих культур - вплив Риму на провінції (романізація) і провінцій па Рим (варваризація, эллинизация, ориентализация).

  

Видавництво «Наука», 1985 р.

 

Глава перша. Патріархальні уявлення у свідомості римлян

1. ПРОБЛЕМА ТА ДЖЕРЕЛА

2. «ЧУЖЕ ПРАВО» ТА «БАТЬКІВСЬКА ВЛАДА»

3. СТАН «ПІД РУКОЮ» І РИМСЬКИЙ ШЛЮБ

4. МАНЦИПАЦИОННАЯ ФОРМУЛА І РИМСЬКА «ПРІЗВИЩЕ»

 

Голова друга. ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В АНТИЧНИХ РОМАНАХ

 

Глава третя. Уявлення римлян про простір і час

1. ПРОСТІР

2. ЧАС

 

Голова п'ята. Культура Галлії та романізація

 

Голова шоста. Світогляд городян і селян Малої Азії

1. СТАВЛЕННЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ

2. Ставлення до рабства і залежності

3. СТАВЛЕННЯ ДО РЕЛІГІЇ І ЖЕРЦЯМ

4. КОЛЕГІЇ ТА ФІАСИ

5. СТАВЛЕННЯ ДО РОДИЧІВ І СУСІДІВ

6. ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ. СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНЦІ, СІМ'Ї

7. РІВЕНЬ ОСВІЧЕНОСТІ

8. СТАВЛЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

 

Голова сьома. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ОБРАЗ СЕЛЯНИНА ПОЗДНЕРИМСКОЙ ЕПОХИ (за матеріалами єгипетських папірусів)

 

Дивіться також:

 

Римляни і греки

 

Загальна Історія Мистецтв

 

Мистецтво Західної Європи

 

Історія (Іловайський): Давня історія

 

VIII. ЧАС ЦАРІВ У РИМІ І БОРОТЬБА ПАТРИЦІЇВ З ПЛЕБЕЯМИ

ГОЛОВНІ НАРОДИ ІТАЛІЇ

РИМ

ПЕРЕКАЗИ ПРО ПОЧАТОК РИМУ. ПЕРІОД ЦАРІВ

УСТАНОВИ СЕРБІЯ ТУЛЛІЯ

ТАРКВІНІЙ ГОРДИЙ І ПОЧАТОК РЕСПУБЛІКИ

НАРОДНІ ТРИБУНИ І ДЕЦЕМВИРЫ

НАШЕСТЯ ГАЛЛІВ

ЛИЦИНИЕВЫ ЗАКОНИ

IX. ПОШИРЕННЯ РИМСЬКОГО ПАНУВАННЯ І ЗМІНИ У ВПОДОБАННЯХ

ЦАР ПІРР

ПОЧАТОК ПУНІЧНИХ ВОЄН

ГАННІБАЛ І ЙОГО ПОХІД В ІТАЛІЮ

СЦИПІОН АФРИКАНСЬКИЙ І ДОЛЯ ГАННІБАЛА

ПІДКОРЕННЯ МАКЕДОНІЇ, ГРЕЦІЇ І РУЙНУВАННЯ КАРФАГЕНА

ІСПАНІЯ

ЗМІНИ В РИМСЬКИХ ЗВИЧАЇ. ПОРЦІЙ КАТОН

ОПТИМАТЫ І ПРОЛЕТАРІ. БРАТИ ГРАКХИ

X. ЗАНЕПАД РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ В РИМІ І ПЕРЕХІД ДО ІМПЕРІЇ

СУЛЛА

ПОМПЕЙ І КРАСС

ЦИЦЕРОН

ЮЛІЙ ЦЕЗАР І ПЕРШИЙ ТРІУМВІРАТ

БОРОТЬБА ЦЕЗАРЯ З ПОМПЕЄМ

ДИКТАТУРА І СМЕРТЬ ЦЕЗАРЯ

ОКТАВІАН І ДРУГИЙ ТРІУМВІРАТ

XI. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

ТЕВТОБУРГСЬКОМУ ЛІС

ДИНАСТІЯ СЕРПНЯ. ПОЧАТОК ХРИСТИЯНСТВА

БУДИНОК ФЛАВІЇВ (70-96)

ЩАСЛИВИЙ ПЕРІОД ІМПЕРІЇ

ПАНУВАННЯ СОЛДАТІВ (180-285)

ДІОКЛЕТІАН

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА

КОСТЯНТИН ВЕЛИКИЙ І ТОРЖЕСТВО ХРИСТИЯНСТВА

НАСТУПНИКИ КОСТЯНТИНА І ПОДІЛ ІМПЕРІЇ

XII. РИСИ РИМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПОБУТУ І РИМСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

КОМІЦІЇ І СЕНАТ

МАГІСТРАТИ

ПРОВІНЦІЇ І ДОХОДИ РИМСЬКОГО ДЕРЖАВИ

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

ЗАНЕПАД РЕЛІГІЇ І ФІЛОСОФСЬКІ ШКОЛИ

ВИТОНЧЕНІ МИСТЕЦТВА І КОРИСНІ СПОРУДИ

ДОМАШНІЙ ПОБУТ. ПОЛОЖЕННЯ ЖІНОК

ВИХОВАННЯ

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ ЗОЛОТИЙ ВІК

ПОДАЛЬША ЛІТЕРАТУРНА ЕПОХА

НАУКА ПРАВА

ГРЕЦЬКІ ПИСЬМЕННИКИ РИМСЬКОГО ПЕРІОДУ

 

Історія Стародавнього Риму

 

Глава I. ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Глава II. ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ПРО СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ (XIX-XX СТ.)

Глава III. ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ІТАЛІЇ

Глава IV. НАЙДАВНІШИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ІТАЛІЇ

 Розділ перший. Раннерабовладельческое суспільство в Італії. Завоювання Римом Апеннінського півострова (VI-III ст. до н. з.)

 Глава V. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ІТАЛІЇ В VI-III СТ. ДО Н. Е.

Глава VI. ЗАВОЮВАННЯ РИМОМ ІТАЛІЇ І ОСВІТА РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СОЮЗУ (VI-Ш СТ ДО Н. Е.)

 Розділ другий. Розквіт рабовласницьких відносин в Італії. Створення Римської Середземноморської держави (III-I ст. до н. е.)

 Глава VII. БОРОТЬБА РИМА З КАРФАГЕНОМ ЗА ПАНУВАННЯ В ЗАХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Ї

Глава VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ З ЕЛЛІНІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ І НАРОДАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я У 2 Ст. ДО Н.Е.

Глава IX. ЕКОНОМІКА І КЛАСОВА СТРУКТУРА РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В S-1 СТ. ДО Н. Е.

Глава X. КЛАСОВА І СОЦІАЛЬНА БОРОТЬБА В РИМСЬКО-ІТАЛЬСЬКИХ СУСПІЛЬСТВІ 130-120 РР. ДО Н. Е.

Глава XI. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ НА РУБЕЖІ 2-1 ВВ. ДО Н. Е.

Розділ третій. Загострення соціальних суперечностей в римському суспільстві. Падіння Римської республіки

Глава XII. ЦИВІЛЬНІ ВІЙНИ 80-Х РОКІВ і Ст. ДО Н. Е. ДИКТАТУРА КОРНЕЛІЯ СУЛЛИ

Глава XIII. КРИЗА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ В РИМІ В 70-50-х РОКАХ I Ст. ДО Н. Е.

Глава XIV. ЦИВІЛЬНІ ВІЙНИ 40-30-х РОКІВ і Ст. ДО Н. Е.. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ

 Розділ четвертий. Розвиток рабовласницьких відносин в Римському Середземномор'ї. Епоха ранньої Імперії (принципат)

 Глава XVI. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В I СТОЛІТТІ Н. Е. (30 Р. ДО Н. Е.-96 Р. Н. Е.)

Глава XVII. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ У 2 Ст. Н. Е. «ЗОЛОТИЙ ВІК»

Глава XVIII. ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В 1-Ц ВВ. Н. Е.

Розділ XIX. КУЛЬТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО СВІТУ В 1 столітті

Розділ п'ятий. Загальною криза рабовласницького способу виробництва. Загроза розпаду Римської імперії (III ст. н. е..)

Розділ XX. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ПРИ СЕРВЕРИ

Розділ XXI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КРИЗА РИМСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ (235-284 РР. Н. Е.)

Розділ XXII. ВИНИКНЕННЯ І ПЕРШІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСТВА

Розділ шостий. Розкладання рабовласницького суспільства і держави. Епоха пізньої Імперії (домінат)

Розділ XXIII. РЕФОРМИ ДІОКЛЕТІАНА І КОСТЯНТИНА ПО ЗМІЦНЕННЮ ІМПЕРІЇ. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОМИНАТА

Розділ XXIV. РИМСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА В СЕРЕДИНІ І ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ IV Ст.

Розділ XXV. ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

СПИСОК РИМСЬКИХ ПРОВІНЦІЙ

 

Вся Бібліотека >>>